A a a+
TVINN:

Oppslag varenummer 35.02.2090

Tollsatser, avgifter og restriksjoner for 35.02.2090

  • Tollsatsene for landbruksprodukter kan endres på kort varsel.
  • Bruken av tollsatser for de enkelte landgrupper, med unntak av TALL, krever at det foreligger gyldig opprinnelsesbevis.
  • Råvaretollsatsen (RT100) blir utregnet av Landbruksdirektoratet. Satsen for RT 100 i tabellen nedenfor utgjør sammen med satsen for TL1 maksimalsatsen som er angitt i selve tolltariffen. For ytterligere beskrivelse se egen veileder.

Tollsatser

LandgruppeTollsatsRegel-kodeRegel-sekvensF.o.m. datoT.o.m. dato
TALL (TOLL FRA ALLE LAND (ORDINÆR TOLL))40,00 KRT10001.09.200331.12.9999
TALL (TOLL FRA ALLE LAND (ORDINÆR TOLL))31,66 KTL101.09.200331.12.9999
TEF (TOLL FRA EF-LAND)40,00 KRT10001.09.200331.12.9999
TEFT (TOLL FRA EFTA-LAND)40,00 KRT10001.09.200331.12.9999
TEG (TOLL FRA EGYPT)40,00 KRT10001.08.200731.12.9999
TGS1 (TOLL FRA DE MINST UTVIKLEDE LAND)999999,99 TL101.01.199631.12.9999
TGS2 (TOLL FRA ORDINÆRE UTVIKLINGSLAND)40,00 KRT10001.09.200331.12.9999
TGSP (TOLL FRA LAVERE MELLOMINNTEKTSLAND)40,00 KRT10001.01.201331.12.9999
TIL (TOLL FRA ISRAEL)40,00 KRT10001.09.200331.12.9999
TJO (TOLL FRA JORDAN)40,00 KRT10001.09.200331.12.9999
TMA (TOLL FRA MAROKKO)40,00 KRT10001.09.200331.12.9999
TMK (Toll fra Nord- Makedonia)40,00 KRT10001.09.200331.12.9999
TOES (TOLL FRA EØS-OMRÅDET)40,00 KRT10001.09.200331.12.9999
TRS (TOLL FRA SERBIA)40,00 KRT10001.06.201131.12.9999
TSAC (TOLL FRA SACU)40,00 KRT10001.05.200831.12.9999
TSAC (TOLL FRA SACU)15,00 PTL101.05.200831.12.9999
TSG (TOLL FRA SINGAPORE)40,00 KRT10001.09.200331.12.9999
TSG (TOLL FRA SINGAPORE)31,66 KTL101.09.200331.12.9999
TTYR (TOLL FRA TYRKIA)40,00 KRT10001.09.200331.12.9999
TXI (TOLL FRA VESTBREDDEN OG GAZASTRIPEN)40,00 KRT10001.09.200331.12.9999

Avgifter for 35.02.2090

Regel / LandgruppeSatsF.o.m. datoT.o.m. dato
FA 100 (FORSKNINGSAVG., HØY SATS)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
0,35 P01.01.200531.12.9999
MV 1 (Merverdiavgift)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
25,00 P01.01.200531.12.9999
MV 2 (Merverdiavgift lav sats)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
15,00 P01.01.201231.12.9999

Restriksjoner for 35.02.2090

Regel / LandgruppeF.o.m. datoT.o.m. dato
V5 200 (VARSEL TILSYNSMYNDIGHET)
RFO (RESTRIKSJON FRA FÆRØYENE)
01.05.201531.12.9999
VT 100 (TILLATELSE TILSYNSMYNDIGH)
RFO (RESTRIKSJON FRA FÆRØYENE)
24.05.200631.12.9999
VT 100 (TILLATELSE TILSYNSMYNDIGH)
RGL (RESTRIKSJON FRA GRØNLAND)
01.01.201631.12.9999
V5 200 (VARSEL TILSYNSMYNDIGHET)
RGL (RESTRIKSJON FRA GRØNLAND)
01.01.201631.12.9999
V5 200 (VARSEL TILSYNSMYNDIGHET)
RUEO (RESTRIKSJON FRA ALLE LAND UNNT. EØS)
05.03.201031.12.9999
VT 100 (TILLATELSE TILSYNSMYNDIGH)
RUEO (RESTRIKSJON FRA ALLE LAND UNNT. EØS)
01.08.199931.12.9999
U2 100 (MELDEPLIKTIG AVFALL)
XALL (RESTRIKSJON V/UTFØRSEL ALLE LAND)
01.07.201431.12.9999
U3 100 (GRØNNLISTET AVFALL)
XALL (RESTRIKSJON V/UTFØRSEL ALLE LAND)
01.10.201431.12.9999


Til tolltariffen  35.02
 
Nytt varenummer: