A a a+
TVINN:

Oppslag varenummer 27.10.1925

Tollsatser, avgifter og restriksjoner for 27.10.1925

  • Tollsatsene for landbruksprodukter kan endres på kort varsel.
  • Bruken av tollsatser for de enkelte landgrupper, med unntak av TALL, krever at det foreligger gyldig opprinnelsesbevis.
  • Råvaretollsatsen (RT100) blir utregnet av Landbruksdirektoratet. Satsen for RT 100 i tabellen nedenfor utgjør sammen med satsen for TL1 maksimalsatsen som er angitt i selve tolltariffen. For ytterligere beskrivelse se egen veileder.

Tollsatser

LandgruppeTollsatsRegel-kodeRegel-sekvensF.o.m. datoT.o.m. dato
TAL (TOLL FRA ALBANIA)0,00 KTL101.08.201131.12.9999
TALL (TOLL FRA ALLE LAND (ORDINÆR TOLL))0,00 PTL101.01.200231.12.9999
TBA (TOLL FRA BOSNIA-HERCEGOVINA)0,00 KTL101.01.201531.12.9999
TCA (TOLL FRA CANADA)0,00 PTL101.07.200931.12.9999
TCL (TOLL FRA CHILE)0,00 KTL101.12.200431.12.9999
TCO (TOLL FRA COLOMBIA)0,00 KTL101.09.201431.12.9999
TCR (TOLL FRA COSTA RICA)0,00 KTL119.08.201431.12.9999
TEF (TOLL FRA EF-LAND)0,00 PTL101.01.200231.12.9999
TEFT (TOLL FRA EFTA-LAND)0,00 PTL101.01.200231.12.9999
TEG (TOLL FRA EGYPT)0,00 PTL101.08.200731.12.9999
TGCC (TOLL FRA GCC-LANDENE)0,00 KTL101.07.201431.12.9999
TGE (TOLL FRA GEORGIA)0,00 KTL103.11.201731.12.9999
TGS1 (TOLL FRA DE MINST UTVIKLEDE LAND)0,00 PTL101.01.200231.12.9999
TGS2 (TOLL FRA ORDINÆRE UTVIKLINGSLAND)0,00 PTL101.01.200231.12.9999
TGS7 (TOLL FRA BOTSWANA OG NAMIBIA)0,00 PTL101.01.200231.12.9999
TGS8 (TOLL FRA ESWATINI)0,00 PTL101.01.200231.12.9999
TGS9 (TOLL FRA BW, NA OG SZ)0,00 PTL101.01.200231.12.9999
TGSP (TOLL FRA LAVERE MELLOMINNTEKTSLAND)0,00 PTL101.01.200231.12.9999
TH (TOLL FRA GRØNLAND)0,00 PTL101.01.200231.12.9999
THK (TOLL FRA HONG KONG)0,00 KTL101.11.201231.12.9999
TI (TOLL FRA FÆRØYENE)0,00 PTL101.01.200231.12.9999
TIL (TOLL FRA ISRAEL)0,00 PTL101.01.200231.12.9999
TJO (TOLL FRA JORDAN)0,00 PTL101.09.200231.12.9999
TKR (TOLL FRA SØR-KOREA)0,00 KTL101.09.200631.12.9999
TLB (TOLL FRA LIBANON)0,00 KTL101.01.200731.12.9999
TMA (TOLL FRA MAROKKO)0,00 PTL101.01.200231.12.9999
TMK (Toll fra Nord- Makedonia)0,00 PTL101.05.200231.12.9999
TMX (TOLL FRA MEXICO)0,00 PTL101.01.200231.12.9999
TOES (TOLL FRA EØS-OMRÅDET)0,00 PTL101.01.200231.12.9999
TPA (TOLL FRA PANAMA)0,00 KTL119.08.201431.12.9999
TPE (TOLL FRA PERU)0,00 KTL101.07.201231.12.9999
TPH (TOLL FRA FILIPPINENE)0,00 KTL101.06.201831.12.9999
TRS (TOLL FRA SERBIA)0,00 KTL101.06.201131.12.9999
TSAC (TOLL FRA SACU)0,00 KTL101.05.200831.12.9999
TSG (TOLL FRA SINGAPORE)0,00 PTL101.01.200331.12.9999
TTN (TOLL FRA TUNISIA)0,00 KTL101.08.200531.12.9999
TTYR (TOLL FRA TYRKIA)0,00 PTL101.01.200231.12.9999
TUA (TOLL FRA UKRAINA)0,00 KTL101.06.201231.12.9999
TXI (TOLL FRA VESTBREDDEN OG GAZASTRIPEN)0,00 PTL101.01.200231.12.9999

Avgifter for 27.10.1925

Regel / LandgruppeSatsF.o.m. datoT.o.m. dato
SO 515 (SVOVELAVG O/1.4%-1,5%)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
203,25 * L01.01.202031.12.9999
SO 516 (SVOVELAVG O/1.5%-1,6%)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
216,80 * L01.01.202031.12.9999
SO 519 (SVOVELAVG O/1.8%-1,9%)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
257,45 * L01.01.202031.12.9999
SO 517 (SVOVELAVG O/1.6%-1,7%)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
230,35 * L01.01.202031.12.9999
SO 518 (SVOVELAVG O/1.7%-1,8%)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
243,90 * L01.01.202031.12.9999
SO 520 (SVOVELAVG O/1.9%-2,0%)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
271,00 * L01.01.202031.12.9999
SO 521 (SVOVELAVG O/2.0%-2,1%)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
284,55 * L01.01.202031.12.9999
SO 522 (SVOVELAVG O/2.1%-2,2%)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
298,10 * L01.01.202031.12.9999
SO 524 (SVOVELAVG O/2.3%-2,4%)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
325,20 * L01.01.202031.12.9999
SO 525 (SVOVELAVG O/2.4%-2,5%)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
338,75 * L01.01.202031.12.9999
SO 526 (SVOVELAVG O/2.5%-2,6%)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
352,30 * L01.01.202031.12.9999
SO 529 (SVOVELAVG O/2.8%-2,9%)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
392,95 * L01.01.202031.12.9999
SO 527 (SVOVELAVG O/2.6%-2,7%)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
365,85 * L01.01.202031.12.9999
SO 528 (SVOVELAVG O/2.7%-2,8%)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
379,40 * L01.01.202031.12.9999
SO 530 (SVOVELAVG O/2.9%-3,0%)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
406,50 * L01.01.202031.12.9999
SO 531 (SVOVELAVG O/3.0%-3,1%)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
420,05 * L01.01.202031.12.9999
SO 777 (BITUMEN, UTSLIPPSFRI)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
0,00 L10.01.201931.12.9999
SO 501 (SVOVELAVG O/0.05%-0,1%)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
13,55 * L01.01.202031.12.9999
SO 506 (SVOVELAVG O/0.5%-0,6%)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
81,30 * L01.01.202031.12.9999
SO 507 (SVOVELAVG O/0.6%-0,7%)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
94,85 * L01.01.202031.12.9999
SO 508 (SVOVELAVG O/0.7%-0,8%)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
108,40 * L01.01.202031.12.9999
SO 505 (SVOVELAVG O/0.4%-0,5%)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
67,75 * L01.01.202031.12.9999
SO 502 (SVOVELAVG O/0.1%-0,2%)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
27,10 * L01.01.202031.12.9999
SO 503 (SVOVELAVG O/0.2%-0,3%)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
40,65 * L01.01.202031.12.9999
SO 504 (SVOVELAVG O/0.3%-0,4%)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
54,20 * L01.01.202031.12.9999
SO 509 (SVOVELAVG O/0.8%-0,9%)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
121,95 * L01.01.202031.12.9999
SO 510 (SVOVELAVG O/0.9%-1,0%)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
135,50 * L01.01.202031.12.9999
SO 514 (SVOVELAVG O/1.3%-1,4%)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
189,70 * L01.01.202031.12.9999
GM 140 (REF. TANG OG TARE)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
88,60 L24.01.201931.12.9999
MV 1 (Merverdiavgift)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
25,00 P01.01.200531.12.9999
CM 101 (MINERALOLJE)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
1,45 L01.01.202031.12.9999
GM 100 (GRUNNAVGIFT)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
1,68 L01.01.202031.12.9999
SO 513 (SVOVELAVG O/1.2%-1,3%)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
176,15 * L01.01.202031.12.9999
SO 523 (SVOVELAVG O/2.2%-2,3%)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
311,65 * L01.01.202031.12.9999
MM 310 (SVOVELFRI IKKE BÆREKR.BIO)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
3,62 L01.01.202031.12.9999
CM 102 (MIN.OLJE INR. LF IKKE KVP)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
1,39 L01.01.202031.12.9999
SO 511 (SVOVELAVG O/1.0%-1,1%)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
149,05 * L01.01.202031.12.9999
SO 512 (SVOVELAVG O/1.1%-1,2%)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
162,60 * L01.01.202031.12.9999
MM 312 (AUTODIESELAVGIFT, ANNEN)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
3,68 L01.01.202031.12.9999
SO 535 (SVOVELAVG O/3.4%-3,5%)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
474,25 * L01.01.202031.12.9999
SO 539 (SVOVELAVG O/3.8%-3,9%)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
528,45 * L01.01.202031.12.9999
SO 540 (SVOVELAVG O/3.9%-4,0%)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
5,42 L01.01.202031.12.9999
SO 532 (SVOVELAVG O/3.1%-3,2%)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
433,60 * L01.01.202031.12.9999
SO 533 (SVOVELAVG O/3.2%-3,3%)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
447,15 * L01.01.202031.12.9999
SO 534 (SVOVELAVG O/3.3%-3,4%)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
460,70 * L01.01.202031.12.9999
SO 538 (SVOVELAVG O/3.7%-3,8%)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
514,90 * L01.01.202031.12.9999
SO 536 (SVOVELAVG O/3.5%-3,6%)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
487,80 * L01.01.202031.12.9999
SO 537 (SVOVELAVG O/3.6%-3,7%)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
501,35 * L01.01.202031.12.9999
MM 311 (LAVSVOVLET)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
3,68 L01.01.202031.12.9999

Restriksjoner for 27.10.1925

Regel / LandgruppeF.o.m. datoT.o.m. dato
U3 100 (GRØNNLISTET AVFALL)
XALL (RESTRIKSJON V/UTFØRSEL ALLE LAND)
01.10.201431.12.9999
U2 100 (MELDEPLIKTIG AVFALL)
XALL (RESTRIKSJON V/UTFØRSEL ALLE LAND)
01.07.201431.12.9999


Til tolltariffen  27.10
 
Nytt varenummer: