A a a+
TVINN:

Oppslag varenummer 23.03.1019

Tollsatser, avgifter og restriksjoner for 23.03.1019

  • Tollsatsene for landbruksprodukter kan endres på kort varsel.
  • Bruken av tollsatser for de enkelte landgrupper, med unntak av TALL, krever at det foreligger gyldig opprinnelsesbevis.
  • Råvaretollsatsen (RT100) blir utregnet av Landbruksdirektoratet. Satsen for RT 100 i tabellen nedenfor utgjør sammen med satsen for TL1 maksimalsatsen som er angitt i selve tolltariffen. For ytterligere beskrivelse se egen veileder.

Tollsatser

LandgruppeTollsatsRegel-kodeRegel-sekvensF.o.m. datoT.o.m. dato
TALL (TOLL FRA ALLE LAND (ORDINÆR TOLL))0,00 KTL101.12.201931.12.2019
TCO (TOLL FRA COLOMBIA)0,00 KTL101.12.201931.12.2019
TGS1 (TOLL FRA DE MINST UTVIKLEDE LAND)0,00 KTL101.12.201931.12.2019
TGS2 (TOLL FRA ORDINÆRE UTVIKLINGSLAND)0,00 KTL101.12.201931.12.2019
TGS7 (TOLL FRA BOTSWANA OG NAMIBIA)0,00 KTL101.12.201931.12.2019
TGS8 (TOLL FRA ESWATINI)0,00 KTL101.12.201931.12.2019
TGS9 (TOLL FRA BW, NA OG ES)0,00 KTL101.12.201931.12.2019
TGSP (TOLL FRA LAVERE MELLOMINNTEKTSLAND)0,00 KTL101.12.201931.12.2019
TPE (TOLL FRA PERU)0,00 KTL101.12.201931.12.2019
TSAC (TOLL FRA SACU)0,00 KTL101.12.201931.12.2019

Avgifter for 23.03.1019

Regel / LandgruppeSatsF.o.m. datoT.o.m. dato
MV 1 (Merverdiavgift)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
25,00 P01.01.200631.12.9999

Restriksjoner for 23.03.1019

Regel / LandgruppeF.o.m. datoT.o.m. dato
U2 100 (MELDEPLIKTIG AVFALL)
XALL (RESTRIKSJON V/UTFØRSEL ALLE LAND)
01.07.201431.12.9999
U3 100 (GRØNNLISTET AVFALL)
XALL (RESTRIKSJON V/UTFØRSEL ALLE LAND)
01.10.201431.12.9999


Til tolltariffen  23.03
 
Nytt varenummer: