A a a+
TVINN:

Oppslag varenummer 22.07.1090

Tollsatser, avgifter og restriksjoner for 22.07.1090

  • Tollsatsene for landbruksprodukter kan endres på kort varsel.
  • Bruken av tollsatser for de enkelte landgrupper, med unntak av TALL, krever at det foreligger gyldig opprinnelsesbevis.
  • Råvaretollsatsen (RT100) blir utregnet av Landbruksdirektoratet. Satsen for RT 100 i tabellen nedenfor utgjør sammen med satsen for TL1 maksimalsatsen som er angitt i selve tolltariffen. For ytterligere beskrivelse se egen veileder.

Tollsatser

LandgruppeTollsatsRegel-kodeRegel-sekvensF.o.m. datoT.o.m. dato
TAL (TOLL FRA ALBANIA)0,00 KTL101.08.201131.12.9999
TALL (TOLL FRA ALLE LAND (ORDINÆR TOLL))0,00 KTL101.01.199531.12.9999
TCA (TOLL FRA CANADA)0,00 KTL101.07.200931.12.9999
TCL (TOLL FRA CHILE)0,00 KTL101.12.200431.12.9999
TCO (TOLL FRA COLOMBIA)0,00 KTL101.09.201431.12.9999
TCR (TOLL FRA COSTA RICA)0,00 KTL119.08.201431.12.9999
TEFT (TOLL FRA EFTA-LAND)0,00 KTL101.07.201331.12.9999
TGE (TOLL FRA GEORGIA)0,00 KTL101.09.201731.12.9999
TGS1 (TOLL FRA DE MINST UTVIKLEDE LAND)0,00 KTL101.01.199531.12.9999
TH (TOLL FRA GRØNLAND)0,00 KTL101.01.199531.12.9999
THK (TOLL FRA HONG KONG)0,00 KTL101.11.201231.12.9999
TIL (TOLL FRA ISRAEL)0,00 KTL129.01.201331.12.9999
TKR (TOLL FRA SØR-KOREA)0,00 KTL101.09.200631.12.9999
TMK (TOLL FRA MAKEDONIA)0,00 KTL101.05.200231.12.9999
TMX (TOLL FRA MEXICO)0,00 KTL105.07.200131.12.9999
TPA (TOLL FRA PANAMA)0,00 KTL119.08.201431.12.9999
TPE (TOLL FRA PERU)0,00 KTL101.07.201231.12.9999
TPH (TOLL FRA FILIPPINENE)0,00 KTL101.06.201831.12.9999
TRS (TOLL FRA SERBIA)0,00 KTL101.06.201131.12.9999
TSAC (TOLL FRA SACU)0,00 KTL101.05.200831.12.9999
TUA (TOLL FRA UKRAINA)0,00 KTL101.06.201231.12.9999

Avgifter for 22.07.1090

Regel / LandgruppeSatsF.o.m. datoT.o.m. dato
BV 945 (DENATURERT TEKNISK ETANOL)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
0,00 L17.05.201231.12.9999
BV 946 (DENATURERT TEKNISK ETANOL)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
0,00 L01.01.201031.12.9999
BV 951 (TIL HØISK. OG UNIVERSITET)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
0,00 L01.01.200931.12.9999
BV 952 (TIL LAB. SYKEHUS OG BLODB)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
0,00 L01.01.200931.12.9999
BV 953 (TEK.ET.TIL VAREPRODUKSJON)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
0,00 L24.04.200931.12.9999
MV 1 (Merverdiavgift)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
25,00 P01.01.200531.12.9999
OL 101 (AVG PÅ ØL TOM 0,7 VOLUM %)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
4,82 L01.01.201931.12.9999
OL 201 (AVG.ØL O/0,7TOM 2,7VOL%)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
3,44 L01.01.201931.12.9999
OL 720 (AVG.ØL 15-22 VOLUM %)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
5,01 L01.01.201931.12.9999
OL 401 (AVG.ØL O/3,7 TOM4,7 VOL %)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
22,40 L01.01.201931.12.9999
OL 301 (AVG.ØL O/2,7 TOM3,7 VOL %)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
12,93 L01.01.201931.12.9999
OL 803 (3,7-4,7% småskala100-150L)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
17,92 L01.01.201931.12.9999
OL 804 (3,7-4,7% småskala150-200L)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
17,92 L01.01.201931.12.9999
OL 730 (AVG.ØL 4.7-UNDER 15VOL%)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
5,01 L01.01.201931.12.9999
OL 802 (3,7-4,7%småskala tom 100L)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
17,92 L01.01.201931.12.9999
OL 801 (3,7-4,7% småskala tom 50L)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
17,92 L01.01.201931.12.9999
BV 620 (BR.V OVER 4.7 TOM 10 VOL%)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
7,69 L01.01.201931.12.9999
BV 517 (VIN OVER 15 TOM 22 VOLUM%)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
5,01 L01.01.201931.12.9999
BV 512 (VIN OVER 0.7TOM2.7 VOLUM%)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
3,44 L01.01.201931.12.9999
BV 513 (VIN OVER2.7 TOM3.7 VOLUM%)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
12,93 L01.01.201931.12.9999
BV 610 (BR.V OVER 0.7 TOM4.7 VOL%)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
7,69 L01.01.201931.12.9999
BV 650 (BR.V OVER 22 VOLUM %)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
7,69 L01.01.201931.12.9999
BV 514 (VINOVER3.7 TOM4.7 VOLUM%)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
22,40 L01.01.201931.12.9999
BV 630 (BR.V OVER 10 TOM 15 VOL %)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
7,69 L01.01.201931.12.9999
BV 511 (VIN TOM 0.70 VOLUM %)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
4,82 L01.01.201931.12.9999
BV 640 (BR.V OVER 15 TOM 22 VOL %)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
7,69 L01.01.201931.12.9999
BV 516 (VIN OVER 10 TOM 15 VOLUM%)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
5,01 L01.01.201931.12.9999
BV 515 (VIN OVER4.7 TOM 10VOLUM%)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
5,01 L01.01.201931.12.9999

Restriksjoner for 22.07.1090

Regel / LandgruppeF.o.m. datoT.o.m. dato
B3 103 (REG HOS TOLLETATEN)
RALL (RESTRIKSJON FRA ALLE LAND)
11.11.200531.12.9999
U2 100 (MELDEPLIKTIG AVFALL)
XALL (RESTRIKSJON V/UTFØRSEL ALLE LAND)
01.07.201431.12.9999
U3 100 (GRØNNLISTET AVFALL)
XALL (RESTRIKSJON V/UTFØRSEL ALLE LAND)
01.10.201431.12.9999


Til tolltariffen  22.07
 
Nytt varenummer: