A a a+
TVINN:

Oppslag varenummer 22.04.3004

Tollsatser, avgifter og restriksjoner for 22.04.3004

  • Tollsatsene for landbruksprodukter kan endres på kort varsel.
  • Bruken av tollsatser for de enkelte landgrupper, med unntak av TALL, krever at det foreligger gyldig opprinnelsesbevis.
  • Råvaretollsatsen (RT100) blir utregnet av Landbruksdirektoratet. Satsen for RT 100 i tabellen nedenfor utgjør sammen med satsen for TL1 maksimalsatsen som er angitt i selve tolltariffen. For ytterligere beskrivelse se egen veileder.

Tollsatser

LandgruppeTollsatsRegel-kodeRegel-sekvensF.o.m. datoT.o.m. dato

Avgifter for 22.04.3004

Regel / LandgruppeSatsF.o.m. datoT.o.m. dato
MG 210 (BR.VIN/VIN, 90% RET.)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
59,90 * S01.01.202031.12.9999
GA 200 (BRENNEVIN/VIN)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
1,23 S01.01.202031.12.9999
MB 213 (87% Retur)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
0,77 S01.01.202031.12.9999
MB 200 (BRENNEVIN/VIN)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
5,99 S01.01.202031.12.9999
BV 512 (VIN OVER 0.7TOM2.7 VOLUM%)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
3,51 L01.01.202031.12.9999
MA 200 (BRENNEVIN/VIN)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
1,48 S01.01.202031.12.9999
MP 211 (BR. VIN/VIN 89% RETUR)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
0,39 S01.01.202031.12.9999
BV 513 (VIN OVER2.7 TOM3.7 VOLUM%)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
13,18 L01.01.202031.12.9999
BV 517 (VIN OVER 15 TOM 22 VOLUM%)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
5,11 L01.01.202031.12.9999
MG 207 (BR.VIN/VIN, 93% RET.)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
41,93 * S01.01.202031.12.9999
MG 200 (BRENNEVIN/VIN)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
5,99 S01.01.202031.12.9999
GP 200 (BRENNEVIN/VIN)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
1,23 S01.01.202031.12.9999
GB 200 (METALL:BRENNEVIN/VIN)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
1,23 S01.01.202031.12.9999
BV 515 (VIN OVER4.7 TOM 10VOLUM%)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
5,11 L01.01.202031.12.9999
BV 516 (VIN OVER 10 TOM 15 VOLUM%)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
5,11 L01.01.202031.12.9999
GG 200 (BRENNEVIN/VIN)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
1,23 S01.01.202031.12.9999
MP 200 (BRENNEVIN/VIN)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
3,62 S01.01.202031.12.9999
MA 207 (BRENNEVIN/VIN 93% RETUR)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
10,36 * S01.01.202031.12.9999
BV 514 (VINOVER3.7 TOM4.7 VOLUM%)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
22,83 L01.01.202031.12.9999

Restriksjoner for 22.04.3004

Regel / LandgruppeF.o.m. datoT.o.m. dato


Til tolltariffen  22.04
 
Nytt varenummer: