A a a+
TVINN:

Oppslag varenummer 22.04.3003

Tollsatser, avgifter og restriksjoner for 22.04.3003

  • Tollsatsene for landbruksprodukter kan endres på kort varsel.
  • Bruken av tollsatser for de enkelte landgrupper, med unntak av TALL, krever at det foreligger gyldig opprinnelsesbevis.
  • Råvaretollsatsen (RT100) blir utregnet av Landbruksdirektoratet. Satsen for RT 100 i tabellen nedenfor utgjør sammen med satsen for TL1 maksimalsatsen som er angitt i selve tolltariffen. For ytterligere beskrivelse se egen veileder.

Tollsatser

LandgruppeTollsatsRegel-kodeRegel-sekvensF.o.m. datoT.o.m. dato

Avgifter for 22.04.3003

Regel / LandgruppeSatsF.o.m. datoT.o.m. dato
GG 200 (BRENNEVIN/VIN)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
1,23 S01.01.202031.12.9999
MB 200 (BRENNEVIN/VIN)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
5,99 S01.01.202031.12.9999
BV 512 (VIN OVER 0.7TOM2.7 VOLUM%)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
3,51 L01.01.202031.12.9999
MA 200 (BRENNEVIN/VIN)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
1,48 S01.01.202031.12.9999
MP 211 (BR. VIN/VIN 89% RETUR)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
0,39 S01.01.202031.12.9999
MG 207 (BR.VIN/VIN, 93% RET.)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
41,93 * S01.01.202031.12.9999
MG 210 (BR.VIN/VIN, 90% RET.)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
59,90 * S01.01.202031.12.9999
MG 200 (BRENNEVIN/VIN)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
5,99 S01.01.202031.12.9999
GB 200 (METALL:BRENNEVIN/VIN)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
1,23 S01.01.202031.12.9999
GP 200 (BRENNEVIN/VIN)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
1,23 S01.01.202031.12.9999
MB 213 (87% Retur)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
0,77 S01.01.202031.12.9999
GA 200 (BRENNEVIN/VIN)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
1,23 S01.01.202031.12.9999
MP 200 (BRENNEVIN/VIN)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
3,62 S01.01.202031.12.9999
MA 207 (BRENNEVIN/VIN 93% RETUR)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
10,36 * S01.01.202031.12.9999
BV 511 (VIN TOM 0.70 VOLUM %)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
4,91 L01.01.202031.12.9999

Restriksjoner for 22.04.3003

Regel / LandgruppeF.o.m. datoT.o.m. dato


Til tolltariffen  22.04
 
Nytt varenummer: