A a a+
TVINN:

Oppslag varenummer 22.04.2909

Tollsatser, avgifter og restriksjoner for 22.04.2909

  • Tollsatsene for landbruksprodukter kan endres på kort varsel.
  • Bruken av tollsatser for de enkelte landgrupper, med unntak av TALL, krever at det foreligger gyldig opprinnelsesbevis.
  • Råvaretollsatsen (RT100) blir utregnet av Landbruksdirektoratet. Satsen for RT 100 i tabellen nedenfor utgjør sammen med satsen for TL1 maksimalsatsen som er angitt i selve tolltariffen. For ytterligere beskrivelse se egen veileder.

Tollsatser

LandgruppeTollsatsRegel-kodeRegel-sekvensF.o.m. datoT.o.m. dato
TAL (TOLL FRA ALBANIA)0,00 KTL101.08.201131.12.9999
TALL (TOLL FRA ALLE LAND (ORDINÆR TOLL))0,00 KTL101.01.199031.12.9999
TBA (TOLL FRA BOSNIA-HERCEGOVINA)0,00 KTL101.01.201531.12.9999
TCA (TOLL FRA CANADA)0,00 KTL101.07.200931.12.9999
TCL (TOLL FRA CHILE)0,00 KTL101.12.200431.12.9999
TCO (TOLL FRA COLOMBIA)0,00 KTL101.09.201431.12.9999
TCR (TOLL FRA COSTA RICA)0,00 KTL119.08.201431.12.9999
TEFT (TOLL FRA EFTA-LAND)0,00 KTL101.07.201331.12.9999
TGE (TOLL FRA GEORGIA)0,00 KTL101.09.201731.12.9999
TGS1 (TOLL FRA DE MINST UTVIKLEDE LAND)0,00 KTL101.01.199031.12.9999
TGS2 (TOLL FRA ORDINÆRE UTVIKLINGSLAND)0,00 KTL101.01.199031.12.9999
TGS7 (TOLL FRA BOTSWANA OG NAMIBIA)0,00 KTL101.01.199031.12.9999
TGS8 (TOLL FRA ESWATINI)0,00 KTL101.01.199031.12.9999
TGS9 (TOLL FRA BW, NA OG SZ)0,00 KTL101.01.199031.12.9999
TGSP (TOLL FRA LAVERE MELLOMINNTEKTSLAND)0,00 KTL101.01.199031.12.9999
THK (TOLL FRA HONG KONG)0,00 KTL101.11.201231.12.9999
TKR (TOLL FRA SØR-KOREA)0,00 KTL101.09.200631.12.9999
TME (TOLL FRA MONTENEGRO)0,00 KTL115.10.201231.12.9999
TMK (Toll fra Nord- Makedonia)0,00 KTL101.05.200231.12.9999
TMX (TOLL FRA MEXICO)0,00 KTL104.07.200131.12.9999
TPA (TOLL FRA PANAMA)0,00 KTL119.08.201431.12.9999
TPE (TOLL FRA PERU)0,00 KTL101.07.201231.12.9999
TPH (TOLL FRA FILIPPINENE)0,00 KTL101.06.201831.12.9999
TRS (TOLL FRA SERBIA)0,00 KTL101.06.201131.12.9999
TSAC (TOLL FRA SACU)0,00 KTL103.05.200831.12.9999
TTN (TOLL FRA TUNISIA)0,00 KTL101.08.200531.12.9999
TTYR (TOLL FRA TYRKIA)0,00 KTL117.04.199231.12.9999
TUA (TOLL FRA UKRAINA)0,00 KTL101.06.201231.12.9999

Avgifter for 22.04.2909

Regel / LandgruppeSatsF.o.m. datoT.o.m. dato
MP 205 (BR.VIN/VIN, 95% RETUR)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
0,00 S10.01.201931.12.9999
MB 213 (87% Retur)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
0,77 S01.01.202031.12.9999
MV 1 (Merverdiavgift)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
25,00 P01.01.200531.12.9999
MB 200 (BRENNEVIN/VIN)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
5,99 S01.01.202031.12.9999
MG 205 (BR.VIN/VIN, 95% RET.)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
0,00 S10.01.201931.12.9999
BV 512 (VIN OVER 0.7TOM2.7 VOLUM%)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
3,51 L01.01.202031.12.9999
MP 211 (BR. VIN/VIN 89% RETUR)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
0,39 S01.01.202031.12.9999
MA 200 (BRENNEVIN/VIN)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
1,48 S01.01.202031.12.9999
BV 513 (VIN OVER2.7 TOM3.7 VOLUM%)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
13,18 L01.01.202031.12.9999
BV 517 (VIN OVER 15 TOM 22 VOLUM%)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
5,11 L01.01.202031.12.9999
MG 200 (BRENNEVIN/VIN)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
5,99 S01.01.202031.12.9999
MG 207 (BR.VIN/VIN, 93% RET.)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
41,93 * S01.01.202031.12.9999
MG 210 (BR.VIN/VIN, 90% RET.)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
59,90 * S01.01.202031.12.9999
BV 803 (3,7-4,7% SMÅSKALA100-150L)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
20,54 L01.01.202031.12.9999
BV 804 (3,7-4,7% SMÅSKALA150-200L)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
21,68 L01.01.202031.12.9999
GP 200 (BRENNEVIN/VIN)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
1,23 S01.01.202031.12.9999
GB 200 (METALL:BRENNEVIN/VIN)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
1,23 S01.01.202031.12.9999
BV 801 (3,7-4,7% SMÅSKALA tom 50L)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
18,26 L01.01.202031.12.9999
BV 515 (VIN OVER4.7 TOM 10VOLUM%)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
5,11 L01.01.202031.12.9999
BV 516 (VIN OVER 10 TOM 15 VOLUM%)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
5,11 L01.01.202031.12.9999
BV 802 (3,7-4,7%SMÅSKALA 50-100L)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
19,40 L01.01.202031.12.9999
GA 200 (BRENNEVIN/VIN)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
1,23 S01.01.202031.12.9999
GG 200 (BRENNEVIN/VIN)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
1,23 S01.01.202031.12.9999
MP 200 (BRENNEVIN/VIN)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
3,62 S01.01.202031.12.9999
MA 207 (BRENNEVIN/VIN 93% RETUR)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
10,36 * S01.01.202031.12.9999
BV 514 (VINOVER3.7 TOM4.7 VOLUM%)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
22,83 L01.01.202031.12.9999

Restriksjoner for 22.04.2909

Regel / LandgruppeF.o.m. datoT.o.m. dato
B3 102 (REG.TOLLV.TILL/BEV H.DIR)
RALL (RESTRIKSJON FRA ALLE LAND)
11.11.200531.12.9999
V5 200 (VARSEL TILSYNSMYNDIGHET)
RFO (RESTRIKSJON FRA FÆRØYENE)
01.05.201531.12.9999
V5 200 (VARSEL TILSYNSMYNDIGHET)
RGL (RESTRIKSJON FRA GRØNLAND)
01.01.201631.12.9999
V5 200 (VARSEL TILSYNSMYNDIGHET)
RUEO (RESTRIKSJON FRA ALLE LAND UNNT. EØS)
05.03.201031.12.9999
U2 100 (MELDEPLIKTIG AVFALL)
XALL (RESTRIKSJON V/UTFØRSEL ALLE LAND)
01.07.201431.12.9999
U3 100 (GRØNNLISTET AVFALL)
XALL (RESTRIKSJON V/UTFØRSEL ALLE LAND)
01.10.201431.12.9999


Til tolltariffen  22.04
 
Nytt varenummer: