A a a+
TVINN:

Oppslag varenummer 22.02.1000

Tollsatser, avgifter og restriksjoner for 22.02.1000

  • Tollsatsene for landbruksprodukter kan endres på kort varsel.
  • Bruken av tollsatser for de enkelte landgrupper, med unntak av TALL, krever at det foreligger gyldig opprinnelsesbevis.
  • Råvaretollsatsen (RT100) blir utregnet av Landbruksdirektoratet. Satsen for RT 100 i tabellen nedenfor utgjør sammen med satsen for TL1 maksimalsatsen som er angitt i selve tolltariffen. For ytterligere beskrivelse se egen veileder.

Tollsatser

LandgruppeTollsatsRegel-kodeRegel-sekvensF.o.m. datoT.o.m. dato
TAL (TOLL FRA ALBANIA)0,00 KTL101.08.201131.12.9999
TALL (TOLL FRA ALLE LAND (ORDINÆR TOLL))0,00 KTL101.01.200431.12.9999
TBA (TOLL FRA BOSNIA-HERCEGOVINA)0,00 KTL101.01.201531.12.9999
TCA (TOLL FRA CANADA)0,00 KTL101.07.200931.12.9999
TCL (TOLL FRA CHILE)0,00 KTL101.12.200431.12.9999
TCO (TOLL FRA COLOMBIA)0,00 KTL101.09.201431.12.9999
TCR (TOLL FRA COSTA RICA)0,00 KTL119.08.201431.12.9999
TEF (TOLL FRA EF-LAND)0,00 KTL110.04.198831.12.9999
TEFT (TOLL FRA EFTA-LAND)0,00 KTL110.04.198831.12.9999
TGCC (TOLL FRA GCC-LANDENE)0,00 KTL101.07.201431.12.9999
TGE (TOLL FRA GEORGIA)0,00 KTL101.09.201731.12.9999
TGS1 (TOLL FRA DE MINST UTVIKLEDE LAND)0,00 KTL115.04.198831.12.9999
TGS2 (TOLL FRA ORDINÆRE UTVIKLINGSLAND)0,00 KTL115.04.198831.12.9999
TGS7 (TOLL FRA BOTSWANA OG NAMIBIA)0,00 KTL115.04.198831.12.9999
TGS8 (TOLL FRA ESWATINI)0,00 KTL115.04.198831.12.9999
TGS9 (TOLL FRA BW, NA OG SZ)0,00 KTL115.04.198831.12.9999
TGSP (TOLL FRA LAVERE MELLOMINNTEKTSLAND)0,00 KTL115.04.198831.12.9999
TH (TOLL FRA GRØNLAND)0,00 KTL115.04.198831.12.9999
THK (TOLL FRA HONG KONG)0,00 KTL101.11.201231.12.9999
TI (TOLL FRA FÆRØYENE)0,00 KTL101.09.199231.12.9999
TIL (TOLL FRA ISRAEL)0,00 KTL101.01.199331.12.9999
TKR (TOLL FRA SØR-KOREA)0,00 KTL101.09.200631.12.9999
TLB (TOLL FRA LIBANON)0,00 KTL101.01.200731.12.9999
TMA (TOLL FRA MAROKKO)0,00 KTL101.01.200431.12.9999
TMX (TOLL FRA MEXICO)0,00 KTL105.07.200131.12.9999
TOES (TOLL FRA EØS-OMRÅDET)0,00 KTL101.01.200231.12.9999
TPE (TOLL FRA PERU)0,00 KTL101.07.201231.12.9999
TPH (TOLL FRA FILIPPINENE)0,00 KTL101.06.201831.12.9999
TSAC (TOLL FRA SACU)0,00 KTL101.05.200831.12.9999
TTN (TOLL FRA TUNISIA)0,00 KTL101.08.200531.12.9999
TTYR (TOLL FRA TYRKIA)0,00 KTL117.04.199231.12.9999
TUA (TOLL FRA UKRAINA)0,00 KTL101.06.201231.12.9999

Avgifter for 22.02.1000

Regel / LandgruppeSatsF.o.m. datoT.o.m. dato
MP 305 (KULLSYREH., 95% RET.)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
0,00 S10.01.201931.12.9999
MP 405 (KULLSYREFRIE, 95% RETUR)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
0,00 S10.01.201931.12.9999
MA 400 (KULLSYREFRIE)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
1,48 S01.01.202031.12.9999
MP 411 (KULLSYREFRIE, 89% RETUR)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
0,39 S01.01.202031.12.9999
MV 1 (Merverdiavgift)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
25,00 P01.01.200531.12.9999
MG 310 (KULLSYREH., 90% RET)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
59,90 * S01.01.202031.12.9999
MB 400 (KULLSYREFRIE)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
5,99 S01.01.202031.12.9999
GG 300 (KULLSYREHOLDIGE)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
1,23 S01.01.202031.12.9999
MP 311 (KULLSYREH., 89% RETUR)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
0,39 S01.01.202031.12.9999
GA 300 (KULLSYREHOLDIGE)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
1,23 S01.01.202031.12.9999
MA 307 (KULLSYREH. 93% RETUR)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
10,36 * S01.01.202031.12.9999
MA 300 (KULLSYREHOLDIGE)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
1,48 S01.01.202031.12.9999
MG 300 (KULLSYREHOLDIGE)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
5,99 S01.01.202031.12.9999
GP 400 (KULLSYREFRIE)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
1,23 S01.01.202031.12.9999
MB 313 (87% Retur)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
0,77 S01.01.202031.12.9999
MP 400 (KULLSYREFRIE)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
3,62 S01.01.202031.12.9999
KF 130 (AVG. DRIKKEV SUKKER/KUNST)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
4,91 L01.01.202031.12.9999
KF 110 (AVG. PÅ DRV. TILS. SUKKER)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
4,91 L01.01.202031.12.9999
MB 305 (KULLSYREH., 95% RET)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
0,00 S27.06.201931.12.9999
KF 120 (AVG. PÅ DRV. TILS K.SØTST)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
4,91 L01.01.202031.12.9999
KF 125 (AVG.DRV.FRUKT.TILS.K.SØTS)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
1,76 L01.01.202031.12.9999
MG 400 (KULLSYREFRIE)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
5,99 S01.01.202031.12.9999
MV 2 (Merverdiavgift lav sats)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
15,00 P01.01.201231.12.9999
GB 400 (METALL:KULLSYREFRIE)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
1,23 S01.01.202031.12.9999
GA 400 (KULLSYREFRIE)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
1,23 S01.01.202031.12.9999
GB 300 (METALL:KULLSYREHOLDIGE)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
1,23 S01.01.202031.12.9999
MB 413 (87% Retur)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
0,77 S01.01.202031.12.9999
GG 400 (KULLSYREFRIE)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
1,23 S01.01.202031.12.9999
GP 300 (KULLSYREHOLDIG)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
1,23 S01.01.202031.12.9999
MB 300 (KULLSYREHOLDIGE)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
5,99 S01.01.202031.12.9999
KH 110 (AVG. DRV.TILS. SUKKER)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
4,91 L01.01.202031.12.9999
KH 120 (AVG. DRV.TILS. K.SØTSTOFF)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
4,91 L01.01.202031.12.9999
MA 407 (KULLSYREFRIE 93% RETUR)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
10,36 * S01.01.202031.12.9999
MG 405 (KULLSYREFRIE, 95% RETUR)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
0,00 S10.01.201931.12.9999
MG 407 (KULLSYREFRIE, 93% RETUR)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
41,93 * S01.01.202031.12.9999
KH 130 (AVG. DRIKKEV SUKKER OG KU)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
4,91 L01.01.202031.12.9999
MP 300 (KULLSYREHOLDIGE)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
3,62 S01.01.202031.12.9999
MG 307 (KULLSYREH.,93% RET.)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
41,93 * S01.01.202031.12.9999
MG 410 (KULLSYREFRIE, 90% RETUR)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
59,90 * S01.01.202031.12.9999

Restriksjoner for 22.02.1000

Regel / LandgruppeF.o.m. datoT.o.m. dato
V5 200 (VARSEL TILSYNSMYNDIGHET)
RFO (RESTRIKSJON FRA FÆRØYENE)
01.05.201531.12.9999
V5 200 (VARSEL TILSYNSMYNDIGHET)
RGL (RESTRIKSJON FRA GRØNLAND)
01.01.201631.12.9999
V5 200 (VARSEL TILSYNSMYNDIGHET)
RUEO (RESTRIKSJON FRA ALLE LAND UNNT. EØS)
05.03.201031.12.9999
U2 100 (MELDEPLIKTIG AVFALL)
XALL (RESTRIKSJON V/UTFØRSEL ALLE LAND)
01.07.201431.12.9999
U3 100 (GRØNNLISTET AVFALL)
XALL (RESTRIKSJON V/UTFØRSEL ALLE LAND)
01.10.201431.12.9999


Til tolltariffen  22.02
 
Nytt varenummer: