A a a+
TVINN:

Title 21.06.9031

Tax, duty and charge 21.06.9031

AreaTariff rateRule codeRule sequenceFrom dateTo date
TALL (TOLL FRA ALLE LAND (ORDINÆR TOLL))19,00 PTL112.05.199831.12.9999
TCL (TOLL FRA CHILE)0,00 KTL101.12.200431.12.9999
TCO (TOLL FRA COLOMBIA)0,00 KTL101.09.201431.12.9999
TCR (TOLL FRA COSTA RICA)0,00 KTL119.08.201431.12.9999
TEF (TOLL FRA EF-LAND)0,00 KTL101.01.201231.12.9999
TGS1 (TOLL FRA DE MINST UTVIKLEDE LAND)0,00 TL124.06.200431.12.9999
TGS2 (TOLL FRA ORDINÆRE UTVIKLINGSLAND)0,00 KTL101.01.199731.12.9999
TGS7 (TOLL FRA BOTSWANA OG NAMIBIA)0,00 KTL101.01.199731.12.9999
TGS8 (TOLL FRA SWAZILAND)0,00 KTL101.01.199731.12.9999
TGS9 (TOLL FRA BW, NA OG SZ)0,00 KTL101.01.199731.12.9999
TGSP (TOLL FRA LAVERE MELLOMINNTEKTSLAND)0,00 KTL101.01.199731.12.9999
TH (TOLL FRA GRØNLAND)0,00 PTL112.02.200231.12.9999
TMA (TOLL FRA MAROKKO)0,00 KTL106.12.200031.12.9999
TPE (TOLL FRA PERU)0,00 KTL101.07.201231.12.9999
TPH (TOLL FRA FILIPPINENE)0,00 KTL101.06.201831.12.9999
TSAC (TOLL FRA SACU)0,00 KTL103.05.200831.12.9999
TUA (TOLL FRA UKRAINA)0,00 KTL101.06.201231.12.9999

Fees for 21.06.9031

Rule / AreaRateFrom dateTo date
MP 405 (KULLSYREFRIE, 95% RETUR)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
0,00 S10.01.201931.12.9999
MA 407 (KULLSYREFRIE 93% RETUR)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
10,15 * S01.01.201931.12.9999
MP 411 (KULLSYREFRIE, 89% RETUR)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
0,39 S15.01.201931.12.9999
MB 413 (87% Retur)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
0,76 S15.01.201931.12.9999
MV 1 (Merverdiavgift)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
25,00 P01.01.200531.12.9999
MB 400 (KULLSYREFRIE)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
5,88 S01.01.201931.12.9999
KF 820 (AVG. PÅ SIRUP T.KUNST.S.S)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
29,34 L01.01.201931.12.9999
KF 120 (AVG. PÅ DRV. TILS K.SØTST)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
4,82 L01.01.201931.12.9999
MV 2 (Merverdiavgift lav sats)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
15,00 P01.01.201231.12.9999
KF 130 (AVG. DRIKKEV SUKKER/KUNST)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
4,82 L01.01.201931.12.9999
MG 400 (KULLSYREFRIE)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
5,88 S01.01.201931.12.9999
GA 400 (KULLSYREFRIE)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
1,21 S01.01.201931.12.9999
KF 125 (AVG.DRV.FRUKT.TILS.K.SØTS)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
1,73 L01.01.201931.12.9999
KF 110 (AVG. PÅ DRV. TILS. SUKKER)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
4,82 L01.01.201931.12.9999
KF 825 (AVG PÅ SIRUP TILS K.SØTST)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
10,47 L01.01.201931.12.9999
MG 407 (KULLSYREFRIE, 93% RETUR)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
41,16 * S01.01.201931.12.9999
MG 405 (KULLSYREFRIE, 95% RETUR)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
0,00 S10.01.201931.12.9999
GP 400 (KULLSYREFRIE)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
1,21 S01.01.201931.12.9999
KF 810 (AVG. PÅ SIRUP TILS.SUKKER)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
29,34 L01.01.201931.12.9999
GG 400 (KULLSYREFRIE)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
1,21 S01.01.201931.12.9999
GB 400 (METALL:KULLSYREFRIE)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
1,21 S01.01.201931.12.9999
MA 400 (KULLSYREFRIE)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
1,45 S01.01.201931.12.9999
MP 400 (KULLSYREFRIE)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
3,55 S01.01.201931.12.9999
MG 410 (KULLSYREFRIE, 90% RETUR)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
58,80 * S01.01.201931.12.9999

Restrictions for 21.06.9031

Rule / AreaFrom dateTo date
V5 200 (VARSEL TILSYNSMYNDIGHET)
RFO (RESTRIKSJON FRA FÆRØYENE)
01.05.201531.12.9999
V5 200 (VARSEL TILSYNSMYNDIGHET)
RGL (RESTRIKSJON FRA GRØNLAND)
01.01.201631.12.9999
V5 200 (VARSEL TILSYNSMYNDIGHET)
RUEO (RESTRIKSJON FRA ALLE LAND UNNT. EØS)
05.03.201031.12.9999
U2 100 (MELDEPLIKTIG AVFALL)
XALL (RESTRIKSJON V/UTFØRSEL ALLE LAND)
01.07.201431.12.9999
U3 100 (GRØNNLISTET AVFALL)
XALL (RESTRIKSJON V/UTFØRSEL ALLE LAND)
01.10.201431.12.9999


To tolltariffen  21.06
 
New item number: