A a a+
TVINN:

Oppslag varenummer 20.09.7100

Tollsatser, avgifter og restriksjoner for 20.09.7100

  • Tollsatsene for landbruksprodukter kan endres på kort varsel.
  • Bruken av tollsatser for de enkelte landgrupper, med unntak av TALL, krever at det foreligger gyldig opprinnelsesbevis.
  • Råvaretollsatsen (RT100) blir utregnet av Landbruksdirektoratet. Satsen for RT 100 i tabellen nedenfor utgjør sammen med satsen for TL1 maksimalsatsen som er angitt i selve tolltariffen. For ytterligere beskrivelse se egen veileder.

Tollsatser

LandgruppeTollsatsRegel-kodeRegel-sekvensF.o.m. datoT.o.m. dato
TALL (TOLL FRA ALLE LAND (ORDINÆR TOLL))15,00 KTL106.02.201931.12.2019
TCO (TOLL FRA COLOMBIA)15,00 KTL106.02.201931.12.2019
TCR (TOLL FRA COSTA RICA)15,00 KTL106.02.201931.12.2019
TEF (TOLL FRA EF-LAND)15,00 KTL106.02.201931.12.2019
TGS1 (TOLL FRA DE MINST UTVIKLEDE LAND)0,00 KTL101.01.200231.12.9999
TGS2 (TOLL FRA ORDINÆRE UTVIKLINGSLAND)12,75 KTL106.02.201931.12.2019
TGS7 (TOLL FRA BOTSWANA OG NAMIBIA)12,75 KTL106.02.201931.12.2019
TGS8 (TOLL FRA SWAZILAND)12,75 KTL106.02.201931.12.2019
TGS9 (TOLL FRA BW, NA OG SZ)12,75 KTL106.02.201931.12.2019
TGSP (TOLL FRA LAVERE MELLOMINNTEKTSLAND)9,75 KTL106.02.201931.12.2019
TJO (TOLL FRA JORDAN)15,00 KTL106.02.201931.12.2019
TKR (TOLL FRA SØR-KOREA)15,00 KTL106.02.201931.12.2019
TPA (TOLL FRA PANAMA)15,00 KTL106.02.201931.12.2019
TPE (TOLL FRA PERU)15,00 KTL106.02.201931.12.2019
TRS (TOLL FRA SERBIA)15,00 KTL106.02.201931.12.2019
TSAC (TOLL FRA SACU)12,75 KTL106.02.201931.12.2019
TTN (TOLL FRA TUNISIA)15,00 KTL106.02.201931.12.2019
TTYR (TOLL FRA TYRKIA)15,00 KTL106.02.201931.12.2019

Avgifter for 20.09.7100

Regel / LandgruppeSatsF.o.m. datoT.o.m. dato
MP 411 (KULLSYREFRIE, 89% RETUR)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
0,39 S15.01.201931.12.9999
MB 413 (87% Retur)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
0,76 S15.01.201931.12.9999
MV 1 (Merverdiavgift)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
25,00 P01.01.200531.12.9999
FA 200 (FORSKNINGSAVG., LAV SATS)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
0,25 P01.01.200531.12.9999
MP 405 (KULLSYREFRIE, 95% RETUR)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
0,00 S10.01.201931.12.9999
MB 400 (KULLSYREFRIE)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
5,88 S01.01.201931.12.9999
KF 130 (AVG. DRIKKEV SUKKER/KUNST)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
4,82 L01.01.201931.12.9999
KF 120 (AVG. PÅ DRV. TILS K.SØTST)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
4,82 L01.01.201931.12.9999
GB 400 (METALL:KULLSYREFRIE)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
1,21 S01.01.201931.12.9999
MG 400 (KULLSYREFRIE)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
5,88 S01.01.201931.12.9999
GA 400 (KULLSYREFRIE)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
1,21 S01.01.201931.12.9999
KF 125 (AVG.DRV.FRUKT.TILS.K.SØTS)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
1,73 L01.01.201931.12.9999
KF 110 (AVG. PÅ DRV. TILS. SUKKER)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
4,82 L01.01.201931.12.9999
MV 2 (Merverdiavgift lav sats)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
15,00 P01.01.201231.12.9999
MG 407 (KULLSYREFRIE, 93% RETUR)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
41,16 * S01.01.201931.12.9999
MG 405 (KULLSYREFRIE, 95% RETUR)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
0,00 S10.01.201931.12.9999
GP 400 (KULLSYREFRIE)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
1,21 S01.01.201931.12.9999
MA 407 (KULLSYREFRIE 93% RETUR)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
10,15 * S01.01.201931.12.9999
MP 400 (KULLSYREFRIE)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
3,55 S01.01.201931.12.9999
MG 410 (KULLSYREFRIE, 90% RETUR)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
58,80 * S01.01.201931.12.9999
GG 400 (KULLSYREFRIE)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
1,21 S01.01.201931.12.9999
MA 400 (KULLSYREFRIE)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
1,45 S01.01.201931.12.9999

Restriksjoner for 20.09.7100

Regel / LandgruppeF.o.m. datoT.o.m. dato
V5 200 (VARSEL TILSYNSMYNDIGHET)
RFO (RESTRIKSJON FRA FÆRØYENE)
01.05.201531.12.9999
V5 200 (VARSEL TILSYNSMYNDIGHET)
RGL (RESTRIKSJON FRA GRØNLAND)
01.01.201631.12.9999
V5 200 (VARSEL TILSYNSMYNDIGHET)
RUEO (RESTRIKSJON FRA ALLE LAND UNNT. EØS)
05.03.201031.12.9999
U2 100 (MELDEPLIKTIG AVFALL)
XALL (RESTRIKSJON V/UTFØRSEL ALLE LAND)
01.07.201431.12.9999
U3 100 (GRØNNLISTET AVFALL)
XALL (RESTRIKSJON V/UTFØRSEL ALLE LAND)
01.10.201431.12.9999


Til tolltariffen  20.09
 
Nytt varenummer: