A a a+
TVINN:

Oppslag varenummer 20.09.4900

Tollsatser, avgifter og restriksjoner for 20.09.4900

  • Tollsatsene for landbruksprodukter kan endres på kort varsel.
  • Bruken av tollsatser for de enkelte landgrupper, med unntak av TALL, krever at det foreligger gyldig opprinnelsesbevis.
  • Råvaretollsatsen (RT100) blir utregnet av Landbruksdirektoratet. Satsen for RT 100 i tabellen nedenfor utgjør sammen med satsen for TL1 maksimalsatsen som er angitt i selve tolltariffen. For ytterligere beskrivelse se egen veileder.

Tollsatser

LandgruppeTollsatsRegel-kodeRegel-sekvensF.o.m. datoT.o.m. dato
TAL (TOLL FRA ALBANIA)0,00 KTL101.01.201631.12.9999
TALL (TOLL FRA ALLE LAND (ORDINÆR TOLL))0,00 KTL101.01.201631.12.9999
TBA (TOLL FRA BOSNIA-HERCEGOVINA)0,00 KTL101.01.201631.12.9999
TCL (TOLL FRA CHILE)0,00 KTL101.01.201631.12.9999
TCO (TOLL FRA COLOMBIA)0,00 KTL101.01.201631.12.9999
TCR (TOLL FRA COSTA RICA)0,00 KTL101.01.201631.12.9999
TEG (TOLL FRA EGYPT)0,00 KTL101.01.201631.12.9999
TGCC (TOLL FRA GCC-LANDENE)0,00 KTL101.01.201631.12.9999
TGE (TOLL FRA GEORGIA)0,00 KTL101.09.201731.12.9999
TGS1 (TOLL FRA DE MINST UTVIKLEDE LAND)0,00 KTL101.01.201631.12.9999
TGS2 (TOLL FRA ORDINÆRE UTVIKLINGSLAND)0,00 KTL101.01.201631.12.9999
TGS7 (TOLL FRA BOTSWANA OG NAMIBIA)0,00 KTL101.01.201631.12.9999
TGS8 (TOLL FRA ESWATINI)0,00 KTL101.01.201631.12.9999
TGS9 (TOLL FRA BW, NA OG SZ)0,00 KTL101.01.201631.12.9999
TGSP (TOLL FRA LAVERE MELLOMINNTEKTSLAND)0,00 KTL101.01.201631.12.9999
THK (TOLL FRA HONG KONG)0,00 KTL101.01.201631.12.9999
TIL (TOLL FRA ISRAEL)0,00 KTL101.01.201631.12.9999
TKR (TOLL FRA SØR-KOREA)0,00 KTL101.01.201631.12.9999
TLB (TOLL FRA LIBANON)0,00 KTL101.01.201631.12.9999
TMX (TOLL FRA MEXICO)0,00 KTL101.01.201631.12.9999
TPA (TOLL FRA PANAMA)0,00 KTL101.01.201631.12.9999
TPE (TOLL FRA PERU)0,00 KTL101.01.201631.12.9999
TPH (TOLL FRA FILIPPINENE)0,00 KTL101.06.201831.12.9999
TRS (TOLL FRA SERBIA)0,00 KTL101.01.201631.12.9999
TSAC (TOLL FRA SACU)0,00 KTL101.01.201631.12.9999
TSG (TOLL FRA SINGAPORE)0,00 KTL101.01.201631.12.9999
TTN (TOLL FRA TUNISIA)0,00 KTL101.01.201631.12.9999
TTYR (TOLL FRA TYRKIA)0,00 KTL101.01.201631.12.9999
TUA (TOLL FRA UKRAINA)0,00 KTL101.01.201631.12.9999

Avgifter for 20.09.4900

Regel / LandgruppeSatsF.o.m. datoT.o.m. dato
MP 405 (KULLSYREFRIE, 95% RETUR)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
0,00 S10.01.201931.12.9999
MP 411 (KULLSYREFRIE, 89% RETUR)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
0,39 S01.01.202031.12.9999
MB 413 (87% Retur)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
0,77 S01.01.202031.12.9999
MV 1 (Merverdiavgift)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
25,00 P01.01.201631.12.9999
MB 400 (KULLSYREFRIE)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
5,99 S01.01.202031.12.9999
GP 400 (Grunnavgift kullsyrefrie )
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
1,23 S01.01.202031.12.9999
MV 2 (Merverdiavgift lav sats)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
15,00 P01.01.201631.12.9999
KF 120 (Drikkevarer tilsatt kunst)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
4,91 L01.01.202031.12.9999
MG 400 (KULLSYREFRIE)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
5,99 S01.01.202031.12.9999
KF 110 (Drikkevarer tilsatt sukke)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
4,91 L01.01.202031.12.9999
MG 410 (KULLSYREFRIE, 90% RETUR)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
59,90 * S01.01.202031.12.9999
KF 125 (AVG.DRV.FRUKT.TILS.K.SØTS)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
1,76 L01.01.202031.12.9999
KF 130 (Drikkevarer tilsatt både )
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
4,91 L01.01.202031.12.9999
MP 400 (KULLSYREFRIE)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
3,62 S01.01.202031.12.9999
GA 400 (Grunnavgift på kullsyrefr)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
1,23 S01.01.202031.12.9999
MA 400 (KULLSYREFRIE)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
1,48 S01.01.202031.12.9999
GB 400 (Grunnavgift kullsyrefrie )
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
1,23 S01.01.202031.12.9999
GG 400 (Grunnavgift kullsyreholdi)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
1,23 S01.01.202031.12.9999
MG 407 (KULLSYREFRIE, 93% RETUR)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
41,93 * S01.01.202031.12.9999
MA 407 (KULLSYREFRIE 93% RETUR)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
10,36 * S01.01.202031.12.9999
MG 405 (KULLSYREFRIE, 95% RETUR)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
0,00 S10.01.201931.12.9999

Restriksjoner for 20.09.4900

Regel / LandgruppeF.o.m. datoT.o.m. dato
V5 200 (Varsel Mattilsynet)
RFO (RESTRIKSJON FRA FÆRØYENE)
01.01.201631.12.9999
V5 200 (Varsel Mattilsynet)
RGL (RESTRIKSJON FRA GRØNLAND)
01.01.201631.12.9999
V5 200 (Varsel Mattilsynet)
RUEO (RESTRIKSJON FRA ALLE LAND UNNT. EØS)
01.01.201631.12.9999
U2 100 (Meldepliktig avfall)
XALL (RESTRIKSJON V/UTFØRSEL ALLE LAND)
01.01.201631.12.9999


Til tolltariffen  20.09
 
Nytt varenummer: