A a a+
TVINN:

Oppslag varenummer 20.08.1180

Tollsatser, avgifter og restriksjoner for 20.08.1180

  • Tollsatsene for landbruksprodukter kan endres på kort varsel.
  • Bruken av tollsatser for de enkelte landgrupper, med unntak av TALL, krever at det foreligger gyldig opprinnelsesbevis.
  • Råvaretollsatsen (RT100) blir utregnet av Landbruksdirektoratet. Satsen for RT 100 i tabellen nedenfor utgjør sammen med satsen for TL1 maksimalsatsen som er angitt i selve tolltariffen. For ytterligere beskrivelse se egen veileder.

Tollsatser

LandgruppeTollsatsRegel-kodeRegel-sekvensF.o.m. datoT.o.m. dato
TALL (TOLL FRA ALLE LAND (ORDINÆR TOLL))1,74 KTL101.07.199531.12.9999
TBA (TOLL FRA BOSNIA-HERCEGOVINA)1,69 KTL101.01.201531.12.9999
TCA (TOLL FRA CANADA)1,69 KTL101.07.200931.12.9999
TCO (TOLL FRA COLOMBIA)1,56 KTL101.09.201431.12.9999
TCR (TOLL FRA COSTA RICA)1,69 KTL119.08.201431.12.9999
TEFT (TOLL FRA EFTA-LAND)1,69 KTL101.07.201331.12.9999
TGCC (TOLL FRA GCC-LANDENE)1,69 KTL101.07.201431.12.9999
TGE (TOLL FRA GEORGIA)1,69 KTL101.09.201731.12.9999
TGS1 (TOLL FRA DE MINST UTVIKLEDE LAND)1,57 KTL101.07.200231.12.9999
TGS2 (TOLL FRA ORDINÆRE UTVIKLINGSLAND)1,56 KTL101.07.199531.12.9999
TGS7 (TOLL FRA BOTSWANA OG NAMIBIA)1,56 KTL101.07.199531.12.9999
TGS8 (TOLL FRA SWAZILAND)1,56 KTL101.07.199531.12.9999
TGS9 (TOLL FRA BW, NA OG SZ)1,56 KTL101.07.199531.12.9999
TGSP (TOLL FRA LAVERE MELLOMINNTEKTSLAND)1,69 KTL101.01.201931.12.9999
THK (TOLL FRA HONG KONG)1,69 KTL101.11.201231.12.9999
TIL (TOLL FRA ISRAEL)1,67 KTL101.07.199531.12.9999
TKR (TOLL FRA SØR-KOREA)1,69 KTL101.09.200631.12.9999
TLB (TOLL FRA LIBANON)1,69 KTL101.01.200731.12.9999
TME (TOLL FRA MONTENEGRO)1,69 KTL115.10.201231.12.9999
TOES (TOLL FRA EØS-OMRÅDET)1,69 KTL101.01.200231.12.9999
TPA (TOLL FRA PANAMA)1,69 KTL119.08.201431.12.9999
TPE (TOLL FRA PERU)1,56 KTL101.07.201231.12.9999
TPH (TOLL FRA FILIPPINENE)1,69 KTL101.06.201831.12.9999
TSAC (TOLL FRA SACU)1,69 KTL101.05.200831.12.9999
TSG (TOLL FRA SINGAPORE)1,67 KTL101.01.201131.12.9999
TTYR (TOLL FRA TYRKIA)1,67 KTL101.07.199531.12.9999
TUA (TOLL FRA UKRAINA)1,69 KTL101.06.201231.12.9999

Avgifter for 20.08.1180

Regel / LandgruppeSatsF.o.m. datoT.o.m. dato
MV 1 (Merverdiavgift)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
25,00 P01.01.200531.12.9999

Restriksjoner for 20.08.1180

Regel / LandgruppeF.o.m. datoT.o.m. dato
VT 200 (TILLATELSE TILSYNSMYNDIGH)
RAR (RESTRIKSJON FRA ARGENTINA)
22.12.201631.12.9999
VT 200 (TILLATELSE TILSYNSMYNDIGH)
RBO (Restriksjon Bolivia)
14.11.201731.12.9999
VT 200 (TILLATELSE TILSYNSMYNDIGH)
RBR (RESTRIKSJON FRA BRASIL)
15.11.201631.12.9999
VT 200 (TILLATELSE TILSYNSMYNDIGH)
RCN (RESTRIKSJON FRA KINA)
15.11.201631.12.9999
VT 200 (TILLATELSE TILSYNSMYNDIGH)
REG (RESTRIKSJON FRA EGYPT)
15.11.201631.12.9999
V5 200 (VARSEL TILSYNSMYNDIGHET)
RFO (RESTRIKSJON FRA FÆRØYENE)
01.05.201531.12.9999
VT 200 (TILLATELSE TILSYNSMYNDIGH)
RGH (RESTRIKSJON FRA GHANA)
15.11.201631.12.9999
V5 200 (VARSEL TILSYNSMYNDIGHET)
RGL (RESTRIKSJON FRA GRØNLAND)
01.01.201631.12.9999
VT 200 (TILLATELSE TILSYNSMYNDIGH)
RGM (RESTRIKSJON FRA GAMBIA)
01.10.201531.12.9999
VT 200 (TILLATELSE TILSYNSMYNDIGH)
RID (RESTRIKSJON FRA INDONESIA)
15.11.201631.12.9999
VT 200 (TILLATELSE TILSYNSMYNDIGH)
RIN (RESTRIKSJON FRA INDIA)
13.10.201031.12.9999
VT 200 (TILLATELSE TILSYNSMYNDIGH)
RMG (RESTRIKSJON FRA MADAGASKAR)
01.04.201631.12.9999
VT 200 (TILLATELSE TILSYNSMYNDIGH)
RSD (Restriksjon Sudan)
16.11.201631.12.9999
VT 200 (TILLATELSE TILSYNSMYNDIGH)
RSN (Restriksjon Senegal)
01.07.201731.12.9999
V5 200 (VARSEL TILSYNSMYNDIGHET)
RUEO (RESTRIKSJON FRA ALLE LAND UNNT. EØS)
05.03.201031.12.9999
VT 200 (TILLATELSE TILSYNSMYNDIGH)
RUS (Restriksjon USA)
26.07.201931.12.9999
V5 200 (VARSEL TILSYNSMYNDIGHET)
RUS (Restriksjon USA)
26.07.201931.12.9999
U3 100 (GRØNNLISTET AVFALL)
XALL (RESTRIKSJON V/UTFØRSEL ALLE LAND)
01.10.201431.12.9999
U2 100 (MELDEPLIKTIG AVFALL)
XALL (RESTRIKSJON V/UTFØRSEL ALLE LAND)
01.07.201431.12.9999


Til tolltariffen  20.08
 
Nytt varenummer: