A a a+
TVINN:

Oppslag varenummer 20.05.9902

Tollsatser, avgifter og restriksjoner for 20.05.9902

  • Tollsatsene for landbruksprodukter kan endres på kort varsel.
  • Bruken av tollsatser for de enkelte landgrupper, med unntak av TALL, krever at det foreligger gyldig opprinnelsesbevis.
  • Råvaretollsatsen (RT100) blir utregnet av Landbruksdirektoratet. Satsen for RT 100 i tabellen nedenfor utgjør sammen med satsen for TL1 maksimalsatsen som er angitt i selve tolltariffen. For ytterligere beskrivelse se egen veileder.

Tollsatser

LandgruppeTollsatsRegel-kodeRegel-sekvensF.o.m. datoT.o.m. dato
TALL (TOLL FRA ALLE LAND (ORDINÆR TOLL))34,92 KTL101.01.201431.12.9999
TCA (TOLL FRA CANADA)34,72 KTL101.01.201431.12.9999
TCO (TOLL FRA COLOMBIA)29,68 KTL101.09.201431.12.9999
TGS1 (TOLL FRA DE MINST UTVIKLEDE LAND)0,00 KTL101.01.201431.12.9999
TGS2 (TOLL FRA ORDINÆRE UTVIKLINGSLAND)29,68 KTL101.01.201431.12.9999
TGS7 (TOLL FRA BOTSWANA OG NAMIBIA)29,68 KTL101.01.201431.12.9999
TGS8 (TOLL FRA ESWATINI)29,68 KTL101.01.201431.12.9999
TGS9 (TOLL FRA BW, NA OG SZ)29,68 KTL101.01.201431.12.9999
TGSP (TOLL FRA LAVERE MELLOMINNTEKTSLAND)22,70 KTL101.01.201931.12.9999
TIL (TOLL FRA ISRAEL)34,72 KTL101.01.201431.12.9999
TKR (TOLL FRA SØR-KOREA)31,43 KTL101.01.201431.12.9999
TMA (TOLL FRA MAROKKO)34,72 KTL101.01.201431.12.9999
TMK (Toll fra Nord- Makedonia)34,72 KTL101.01.201431.12.9999
TPE (TOLL FRA PERU)29,68 KTL101.01.201431.12.9999
TRS (TOLL FRA SERBIA)29,68 KTL101.01.201431.12.9999
TSAC (TOLL FRA SACU)29,68 KTL101.01.201431.12.9999
TTN (TOLL FRA TUNISIA)34,72 KTL101.01.201431.12.9999
TTYR (TOLL FRA TYRKIA)34,72 KTL101.01.201431.12.9999
TUA (TOLL FRA UKRAINA)29,68 KTL101.01.201431.12.9999
TXI (TOLL FRA VESTBREDDEN OG GAZASTRIPEN)34,72 KTL101.01.201431.12.9999

Avgifter for 20.05.9902

Regel / LandgruppeSatsF.o.m. datoT.o.m. dato
FA 200 (FORSKNINGSAVG., LAV SATS)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
0,25 P01.01.201431.12.9999
MV 1 (Merverdiavgift)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
25,00 P01.01.201431.12.9999
MV 2 (Merverdiavgift lav sats)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
15,00 P01.01.201431.12.9999

Restriksjoner for 20.05.9902

Regel / LandgruppeF.o.m. datoT.o.m. dato
V5 200 (Varsel Mattilsynet)
RFO (RESTRIKSJON FRA FÆRØYENE)
01.05.201531.12.9999
V5 200 (Varsel Mattilsynet)
RGL (RESTRIKSJON FRA GRØNLAND)
01.01.201631.12.9999
V5 200 (Varsel Mattilsynet)
RUEO (RESTRIKSJON FRA ALLE LAND UNNT. EØS)
01.01.201431.12.9999
U2 100 (Meldepliktig avfall)
XALL (RESTRIKSJON V/UTFØRSEL ALLE LAND)
01.07.201431.12.9999
U3 100 (Grønnlistet avfall)
XALL (RESTRIKSJON V/UTFØRSEL ALLE LAND)
01.10.201431.12.9999


Til tolltariffen  20.05
 
Nytt varenummer: