A a a+
TVINN:

Oppslag varenummer 18.02.0009

Tollsatser, avgifter og restriksjoner for 18.02.0009

  • Tollsatsene for landbruksprodukter kan endres på kort varsel.
  • Bruken av tollsatser for de enkelte landgrupper, med unntak av TALL, krever at det foreligger gyldig opprinnelsesbevis.
  • Råvaretollsatsen (RT100) blir utregnet av Landbruksdirektoratet. Satsen for RT 100 i tabellen nedenfor utgjør sammen med satsen for TL1 maksimalsatsen som er angitt i selve tolltariffen. For ytterligere beskrivelse se egen veileder.

Tollsatser

LandgruppeTollsatsRegel-kodeRegel-sekvensF.o.m. datoT.o.m. dato
TAL (TOLL FRA ALBANIA)0,00 KTL101.01.201931.12.9999
TALL (TOLL FRA ALLE LAND (ORDINÆR TOLL))0,00 KTL101.01.201931.12.9999
TCA (TOLL FRA CANADA)0,00 KTL101.01.201931.12.9999
TCO (TOLL FRA COLOMBIA)0,00 KTL101.01.201931.12.9999
TCR (TOLL FRA COSTA RICA)0,00 KTL101.01.201931.12.9999
TEFT (TOLL FRA EFTA-LAND)0,00 KTL101.01.201931.12.9999
TGCC (TOLL FRA GCC-LANDENE)0,00 KTL101.01.201931.12.9999
TGS1 (TOLL FRA DE MINST UTVIKLEDE LAND)0,00 KTL101.01.201931.12.9999
THK (TOLL FRA HONG KONG)0,00 KTL101.01.201931.12.9999
TKR (TOLL FRA SØR-KOREA)0,00 KTL101.01.201931.12.9999
TMX (TOLL FRA MEXICO)0,00 KTL101.01.201931.12.9999
TPA (TOLL FRA PANAMA)0,00 KTL101.01.201931.12.9999
TPE (TOLL FRA PERU)0,00 KTL101.01.201931.12.9999
TPH (TOLL FRA FILIPPINENE)0,00 KTL101.01.201931.12.9999
TRS (TOLL FRA SERBIA)0,00 KTL101.01.201931.12.9999
TSAC (TOLL FRA SACU)0,00 KTL101.01.201931.12.9999
TSG (TOLL FRA SINGAPORE)0,00 KTL101.01.201931.12.9999
TUA (TOLL FRA UKRAINA)0,00 KTL101.01.201931.12.9999

Avgifter for 18.02.0009

Regel / LandgruppeSatsF.o.m. datoT.o.m. dato
MV 1 (Merverdiavgift)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
25,00 P01.01.201931.12.9999
MV 2 (Merverdiavgift lav sats)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
15,00 P01.01.201931.12.9999

Restriksjoner for 18.02.0009

Regel / LandgruppeF.o.m. datoT.o.m. dato
V5 200 (Varsel Mattilsynet)
RFO (RESTRIKSJON FRA FÆRØYENE)
10.12.201931.12.9999
V5 200 (Varsel Mattilsynet)
RGL (RESTRIKSJON FRA GRØNLAND)
01.01.201931.12.9999
V5 200 (Varsel Mattilsynet)
RUEO (RESTRIKSJON FRA ALLE LAND UNNT. EØS)
10.12.201931.12.9999


Til tolltariffen  18.02
 
Nytt varenummer: