A a a+
TVINN:

Oppslag varenummer 15.16.2099

Tollsatser, avgifter og restriksjoner for 15.16.2099

  • Tollsatsene for landbruksprodukter kan endres på kort varsel.
  • Bruken av tollsatser for de enkelte landgrupper, med unntak av TALL, krever at det foreligger gyldig opprinnelsesbevis.
  • Råvaretollsatsen (RT100) blir utregnet av Landbruksdirektoratet. Satsen for RT 100 i tabellen nedenfor utgjør sammen med satsen for TL1 maksimalsatsen som er angitt i selve tolltariffen. For ytterligere beskrivelse se egen veileder.

Tollsatser

LandgruppeTollsatsRegel-kodeRegel-sekvensF.o.m. datoT.o.m. dato
TALL (TOLL FRA ALLE LAND (ORDINÆR TOLL))14,40 PTL101.07.199531.12.9999
TCO (TOLL FRA COLOMBIA)0,00 KTL101.09.201431.12.9999
TEF (TOLL FRA EF-LAND)0,00 KTL101.01.201231.12.9999
TEFT (TOLL FRA EFTA-LAND)0,00 KTL101.07.201331.12.9999
TGCC (TOLL FRA GCC-LANDENE)11,50 PTL101.07.201431.12.9999
TGE (TOLL FRA GEORGIA)0,00 KTL101.09.201731.12.9999
TGS1 (TOLL FRA DE MINST UTVIKLEDE LAND)0,00 PTL101.01.199531.12.9999
TGS2 (TOLL FRA ORDINÆRE UTVIKLINGSLAND)0,00 PTL101.01.199531.12.9999
TGS7 (TOLL FRA BOTSWANA OG NAMIBIA)0,00 PTL101.01.199531.12.9999
TGS8 (TOLL FRA ESWATINI)0,00 PTL101.01.199531.12.9999
TGS9 (TOLL FRA BW, NA OG SZ)0,00 PTL101.01.199531.12.9999
TGSP (TOLL FRA LAVERE MELLOMINNTEKTSLAND)0,00 PTL101.01.199531.12.9999
TKR (TOLL FRA SØR-KOREA)11,50 PTL101.09.200631.12.9999
TPE (TOLL FRA PERU)0,00 KTL101.07.201231.12.9999
TSAC (TOLL FRA SACU)0,00 KTL103.05.200831.12.9999
TTYR (TOLL FRA TYRKIA)14,40 PTL101.07.199531.12.9999

Avgifter for 15.16.2099

Regel / LandgruppeSatsF.o.m. datoT.o.m. dato
FA 200 (FORSKNINGSAVG., LAV SATS)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
0,25 P01.01.200531.12.9999
MV 1 (Merverdiavgift)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
25,00 P01.01.200531.12.9999
MV 2 (Merverdiavgift lav sats)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
15,00 P01.01.201231.12.9999

Restriksjoner for 15.16.2099

Regel / LandgruppeF.o.m. datoT.o.m. dato
V5 200 (Varsel Mattilsynet)
RFO (RESTRIKSJON FRA FÆRØYENE)
01.05.201531.12.9999
VT 100 (Tillatelse Mattilsynet)
RGL (RESTRIKSJON FRA GRØNLAND)
01.01.201631.12.9999
V5 200 (Varsel Mattilsynet)
RGL (RESTRIKSJON FRA GRØNLAND)
01.01.201631.12.9999
V5 200 (Varsel Mattilsynet)
RUEO (RESTRIKSJON FRA ALLE LAND UNNT. EØS)
05.03.201031.12.9999
VT 100 (Tillatelse Mattilsynet)
RUEO (RESTRIKSJON FRA ALLE LAND UNNT. EØS)
01.08.199931.12.9999
U3 100 (Grønnlistet avfall)
XALL (RESTRIKSJON V/UTFØRSEL ALLE LAND)
01.10.201431.12.9999
U2 100 (Meldepliktig avfall)
XALL (RESTRIKSJON V/UTFØRSEL ALLE LAND)
01.07.201431.12.9999


Til tolltariffen  15.16
 
Nytt varenummer: