A a a+
TVINN:

Title 15.07.1010

Tax, duty and charge 15.07.1010

AreaTariff rateRule codeRule sequenceFrom dateTo date
TALL (TOLL FRA ALLE LAND (ORDINÆR TOLL))4,88 KTL104.02.199531.12.9999
TCO (TOLL FRA COLOMBIA)4,39 KTL101.09.201431.12.9999
TGS1 (TOLL FRA DE MINST UTVIKLEDE LAND)4,39 KTL101.07.200231.12.9999
TGS2 (TOLL FRA ORDINÆRE UTVIKLINGSLAND)4,39 KTL101.07.199531.12.9999
TGS7 (TOLL FRA BOTSWANA OG NAMIBIA)4,39 KTL101.07.199531.12.9999
TGS8 (TOLL FRA SWAZILAND)4,39 KTL101.07.199531.12.9999
TGS9 (TOLL FRA BW, NA OG SZ)4,39 KTL101.07.199531.12.9999
TGSP (TOLL FRA LAVERE MELLOMINNTEKTSLAND)3,42 KTL101.01.201931.12.9999
TPE (TOLL FRA PERU)4,39 KTL101.07.201231.12.9999
TSAC (TOLL FRA SACU)4,39 KTL103.05.200831.12.9999
TTYR (TOLL FRA TYRKIA)4,88 KTL104.02.199531.12.9999

Fees for 15.07.1010

Rule / AreaRateFrom dateTo date
MV 1 (Merverdiavgift)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
25,00 P01.01.200531.12.9999

Restrictions for 15.07.1010

Rule / AreaFrom dateTo date
VT 200 (TILLATELSE TILSYNSMYNDIGH)
RJP (Restriksjon Japan)
16.11.201631.12.9999
U2 100 (MELDEPLIKTIG AVFALL)
XALL (RESTRIKSJON V/UTFØRSEL ALLE LAND)
01.07.201431.12.9999
U3 100 (GRØNNLISTET AVFALL)
XALL (RESTRIKSJON V/UTFØRSEL ALLE LAND)
01.10.201431.12.9999


To tolltariffen  15.07
 
New item number: