A a a+
TVINN:

Oppslag varenummer 13.02.1909

Tollsatser, avgifter og restriksjoner for 13.02.1909

  • Tollsatsene for landbruksprodukter kan endres på kort varsel.
  • Bruken av tollsatser for de enkelte landgrupper, med unntak av TALL, krever at det foreligger gyldig opprinnelsesbevis.
  • Råvaretollsatsen (RT100) blir utregnet av Landbruksdirektoratet. Satsen for RT 100 i tabellen nedenfor utgjør sammen med satsen for TL1 maksimalsatsen som er angitt i selve tolltariffen. For ytterligere beskrivelse se egen veileder.

Tollsatser

LandgruppeTollsatsRegel-kodeRegel-sekvensF.o.m. datoT.o.m. dato
TALL (TOLL FRA ALLE LAND (ORDINÆR TOLL))3,00 PTL101.01.200231.12.9999
TBA (TOLL FRA BOSNIA-HERCEGOVINA)0,00 KTL101.01.201531.12.9999
TCL (TOLL FRA CHILE)0,00 PTL126.10.200631.12.9999
TCR (TOLL FRA COSTA RICA)0,00 KTL119.08.201431.12.9999
TEF (TOLL FRA EF-LAND)0,00 KTL108.02.201231.12.9999
TEFT (TOLL FRA EFTA-LAND)0,00 KTL101.01.200231.12.9999
TGS1 (TOLL FRA DE MINST UTVIKLEDE LAND)0,00 KTL101.01.200231.12.9999
TGS2 (TOLL FRA ORDINÆRE UTVIKLINGSLAND)0,00 KTL101.01.200231.12.9999
TGS7 (TOLL FRA BOTSWANA OG NAMIBIA)0,00 KTL101.01.200231.12.9999
TGS8 (TOLL FRA SWAZILAND)0,00 KTL101.01.200231.12.9999
TGS9 (TOLL FRA BW, NA OG SZ)0,00 KTL101.01.200231.12.9999
TGSP (TOLL FRA LAVERE MELLOMINNTEKTSLAND)0,00 KTL101.01.200231.12.9999
TH (TOLL FRA GRØNLAND)0,00 PTL101.01.200231.12.9999
THK (TOLL FRA HONG KONG)0,00 KTL101.11.201231.12.9999
TIL (TOLL FRA ISRAEL)0,00 PTL101.01.200231.12.9999
TME (TOLL FRA MONTENEGRO)0,00 KTL115.10.201231.12.9999
TMX (TOLL FRA MEXICO)0,00 KTL101.01.200231.12.9999
TPA (TOLL FRA PANAMA)0,00 KTL119.08.201431.12.9999
TPH (TOLL FRA FILIPPINENE)0,00 PTL101.06.201831.12.9999
TSG (TOLL FRA SINGAPORE)0,00 PTL101.01.200331.12.9999
TUA (TOLL FRA UKRAINA)0,00 KTL101.06.201231.12.9999

Avgifter for 13.02.1909

Regel / LandgruppeSatsF.o.m. datoT.o.m. dato
FA 100 (FORSKNINGSAVG., HØY SATS)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
0,35 P01.01.200531.12.9999
MV 1 (Merverdiavgift)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
25,00 P01.01.200531.12.9999
MV 2 (Merverdiavgift lav sats)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
15,00 P01.01.201231.12.9999
BV 620 (BR.V OVER 4.7 TOM 10 VOL%)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
7,69 L01.01.201931.12.9999
BV 650 (BR.V OVER 22 VOLUM %)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
7,69 L01.01.201931.12.9999
BV 630 (BR.V OVER 10 TOM 15 VOL %)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
7,69 L01.01.201931.12.9999
BV 640 (BR.V OVER 15 TOM 22 VOL %)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
7,69 L01.01.201931.12.9999
BV 610 (BR.V OVER 0.7 TOM4.7 VOL%)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
7,69 L01.01.201931.12.9999

Restriksjoner for 13.02.1909

Regel / LandgruppeF.o.m. datoT.o.m. dato
V5 200 (VARSEL TILSYNSMYNDIGHET)
RFO (RESTRIKSJON FRA FÆRØYENE)
01.05.201531.12.9999
V5 200 (VARSEL TILSYNSMYNDIGHET)
RGL (RESTRIKSJON FRA GRØNLAND)
01.01.201631.12.9999
V5 200 (VARSEL TILSYNSMYNDIGHET)
RUEO (RESTRIKSJON FRA ALLE LAND UNNT. EØS)
05.03.201031.12.9999
U3 100 (GRØNNLISTET AVFALL)
XALL (RESTRIKSJON V/UTFØRSEL ALLE LAND)
01.10.201431.12.9999
U2 100 (MELDEPLIKTIG AVFALL)
XALL (RESTRIKSJON V/UTFØRSEL ALLE LAND)
01.07.201431.12.9999


Til tolltariffen  13.02
 
Nytt varenummer: