A a a+
TVINN:

Title 08.12.1000

Tax, duty and charge 08.12.1000

AreaTariff rateRule codeRule sequenceFrom dateTo date
TALL (TOLL FRA ALLE LAND (ORDINÆR TOLL))8,59 KTL101.07.199531.12.9999
TCL (TOLL FRA CHILE)7,99 KTL101.12.200431.12.9999
TCO (TOLL FRA COLOMBIA)0,00 KTL101.09.201431.12.9999
TEF (TOLL FRA EF-LAND)0,00 KTL101.10.201831.12.9999
TGE (TOLL FRA GEORGIA)7,59 KTL101.09.201731.12.9999
TGS1 (TOLL FRA DE MINST UTVIKLEDE LAND)0,00 KTL115.04.198831.12.9999
TGS2 (TOLL FRA ORDINÆRE UTVIKLINGSLAND)0,00 KTL115.04.198831.12.9999
TGS7 (TOLL FRA BOTSWANA OG NAMIBIA)0,00 KTL115.04.198831.12.9999
TGS8 (TOLL FRA ESWATINI)0,00 KTL115.04.198831.12.9999
TGS9 (TOLL FRA BW, NA OG SZ)0,00 KTL115.04.198831.12.9999
TGSP (TOLL FRA LAVERE MELLOMINNTEKTSLAND)0,00 KTL115.04.198831.12.9999
TMA (TOLL FRA MAROKKO)7,59 KTL101.12.199931.12.9999
TMK (Toll fra Nord- Makedonia)7,59 KTL101.05.200231.12.9999
TPE (TOLL FRA PERU)0,00 KTL101.07.201231.12.9999
TSAC (TOLL FRA SACU)0,00 KTL101.05.200831.12.9999
TTN (TOLL FRA TUNISIA)7,59 KTL101.08.200531.12.9999
TTYR (TOLL FRA TYRKIA)8,59 KTL101.07.199531.12.9999
TUA (TOLL FRA UKRAINA)7,73 KTL101.06.201231.12.9999

Fees for 08.12.1000

Rule / AreaRateFrom dateTo date
FA 100 (FORSKNINGSAVG., HØY SATS)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
0,35 P01.01.200531.12.9999
MV 2 (Merverdiavgift lav sats)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
15,00 P01.01.201231.12.9999
MV 1 (Merverdiavgift)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
25,00 P01.01.200531.12.9999

Restrictions for 08.12.1000

Rule / AreaFrom dateTo date
V5 200 (VARSEL TILSYNSMYNDIGHET)
RFO (RESTRIKSJON FRA FÆRØYENE)
01.05.201531.12.9999
V5 200 (VARSEL TILSYNSMYNDIGHET)
RGL (RESTRIKSJON FRA GRØNLAND)
01.01.201631.12.9999
V5 200 (VARSEL TILSYNSMYNDIGHET)
RUEO (RESTRIKSJON FRA ALLE LAND UNNT. EØS)
05.03.201031.12.9999
U3 100 (GRØNNLISTET AVFALL)
XALL (RESTRIKSJON V/UTFØRSEL ALLE LAND)
01.10.201431.12.9999
U2 100 (MELDEPLIKTIG AVFALL)
XALL (RESTRIKSJON V/UTFØRSEL ALLE LAND)
01.07.201431.12.9999


To tolltariffen  08.12
 
New item number: