A a a+
TVINN:

Oppslag varenummer 08.11.2092

Tollsatser, avgifter og restriksjoner for 08.11.2092

  • Tollsatsene for landbruksprodukter kan endres på kort varsel.
  • Bruken av tollsatser for de enkelte landgrupper, med unntak av TALL, krever at det foreligger gyldig opprinnelsesbevis.
  • Råvaretollsatsen (RT100) blir utregnet av Landbruksdirektoratet. Satsen for RT 100 i tabellen nedenfor utgjør sammen med satsen for TL1 maksimalsatsen som er angitt i selve tolltariffen. For ytterligere beskrivelse se egen veileder.

Tollsatser

LandgruppeTollsatsRegel-kodeRegel-sekvensF.o.m. datoT.o.m. dato
TALL (TOLL FRA ALLE LAND (ORDINÆR TOLL))0,60 KTL128.03.202031.12.2020
TCO (TOLL FRA COLOMBIA)0,60 KTL128.03.202031.12.2020
TEF (TOLL FRA EF-LAND)0,00 KTL101.10.201831.12.9999
TGE (TOLL FRA GEORGIA)0,60 KTL128.03.202031.12.2020
TGS1 (TOLL FRA DE MINST UTVIKLEDE LAND)0,00 KTL101.01.201231.12.9999
TGS2 (TOLL FRA ORDINÆRE UTVIKLINGSLAND)0,00 KTL101.01.201231.12.9999
TGS7 (TOLL FRA BOTSWANA OG NAMIBIA)0,00 KTL101.01.201231.12.9999
TGS8 (TOLL FRA ESWATINI)0,00 KTL101.01.201231.12.9999
TGS9 (TOLL FRA BW, NA OG SZ)0,00 KTL101.01.201231.12.9999
TGSP (TOLL FRA LAVERE MELLOMINNTEKTSLAND)0,00 KTL101.01.201231.12.9999
TPE (TOLL FRA PERU)0,60 KTL128.03.202031.12.2020
TSAC (TOLL FRA SACU)0,51 KTL128.03.202031.12.2020

Avgifter for 08.11.2092

Regel / LandgruppeSatsF.o.m. datoT.o.m. dato
MV 1 (Merverdiavgift)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
25,00 P01.01.201231.12.9999
MV 2 (Merverdiavgift lav sats)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
15,00 P01.01.201231.12.9999
FA 100 (FORSKNINGSAVG., HØY SATS)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
0,35 P01.01.201231.12.9999

Restriksjoner for 08.11.2092

Regel / LandgruppeF.o.m. datoT.o.m. dato
V5 200 (VARSEL TILSYNSMYNDIGHET)
RFO (RESTRIKSJON FRA FÆRØYENE)
01.05.201531.12.9999
V5 200 (VARSEL TILSYNSMYNDIGHET)
RGL (RESTRIKSJON FRA GRØNLAND)
01.01.201631.12.9999
V5 200 (VARSEL TILSYNSMYNDIGHET)
RUEO (RESTRIKSJON FRA ALLE LAND UNNT. EØS)
01.01.201231.12.9999
U2 100 (MELDEPLIKTIG AVFALL)
XALL (RESTRIKSJON V/UTFØRSEL ALLE LAND)
01.07.201431.12.9999
U3 100 (GRØNNLISTET AVFALL)
XALL (RESTRIKSJON V/UTFØRSEL ALLE LAND)
01.10.201431.12.9999


Til tolltariffen  08.11
 
Nytt varenummer: