A a a+
TVINN:

Oppslag varenummer 08.06.1011

Tollsatser, avgifter og restriksjoner for 08.06.1011

  • Tollsatsene for landbruksprodukter kan endres på kort varsel.
  • Bruken av tollsatser for de enkelte landgrupper, med unntak av TALL, krever at det foreligger gyldig opprinnelsesbevis.
  • Råvaretollsatsen (RT100) blir utregnet av Landbruksdirektoratet. Satsen for RT 100 i tabellen nedenfor utgjør sammen med satsen for TL1 maksimalsatsen som er angitt i selve tolltariffen. For ytterligere beskrivelse se egen veileder.

Tollsatser

LandgruppeTollsatsRegel-kodeRegel-sekvensF.o.m. datoT.o.m. dato
TCO (TOLL FRA COLOMBIA)0,00 KTL101.09.201431.12.2109

Avgifter for 08.06.1011

Regel / LandgruppeSatsF.o.m. datoT.o.m. dato

Restriksjoner for 08.06.1011

Regel / LandgruppeF.o.m. datoT.o.m. dato


Til tolltariffen  08.06
 
Nytt varenummer: