A a a+
TVINN:

Oppslag varenummer 07.14.4001

Tollsatser, avgifter og restriksjoner for 07.14.4001

  • Tollsatsene for landbruksprodukter kan endres på kort varsel.
  • Bruken av tollsatser for de enkelte landgrupper, med unntak av TALL, krever at det foreligger gyldig opprinnelsesbevis.
  • Råvaretollsatsen (RT100) blir utregnet av Landbruksdirektoratet. Satsen for RT 100 i tabellen nedenfor utgjør sammen med satsen for TL1 maksimalsatsen som er angitt i selve tolltariffen. For ytterligere beskrivelse se egen veileder.

Tollsatser

LandgruppeTollsatsRegel-kodeRegel-sekvensF.o.m. datoT.o.m. dato
TALL (TOLL FRA ALLE LAND (ORDINÆR TOLL))1,74 KTL110.01.201931.12.9999
TCO (TOLL FRA COLOMBIA)1,56 KTL101.01.201931.12.9999
TCR (TOLL FRA COSTA RICA)1,56 KTL101.01.201931.12.9999
TGS2 (TOLL FRA ORDINÆRE UTVIKLINGSLAND)1,56 KTL101.01.201931.12.9999
TGSP (TOLL FRA LAVERE MELLOMINNTEKTSLAND)0,87 KTL101.01.201931.12.9999
TPA (TOLL FRA PANAMA)1,56 KTL101.01.201931.12.9999
TPE (TOLL FRA PERU)1,56 KTL101.01.201931.12.9999
TSAC (TOLL FRA SACU)1,56 KTL101.01.201931.12.9999
TUA (TOLL FRA UKRAINA)1,56 KTL101.01.201931.12.9999

Avgifter for 07.14.4001

Regel / LandgruppeSatsF.o.m. datoT.o.m. dato
MV 1 (Merverdiavgift)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
25,00 P01.01.201931.12.9999

Restriksjoner for 07.14.4001

Regel / LandgruppeF.o.m. datoT.o.m. dato


Til tolltariffen  07.14
 
Nytt varenummer: