A a a+
TVINN:

Title 07.13.5010

Tax, duty and charge 07.13.5010

AreaTariff rateRule codeRule sequenceFrom dateTo date
TALL (TOLL FRA ALLE LAND (ORDINÆR TOLL))0,00 KTL101.12.201931.12.2019
TCO (TOLL FRA COLOMBIA)0,00 KTL101.12.201931.12.2019
TGS1 (TOLL FRA DE MINST UTVIKLEDE LAND)0,00 KTL101.12.201931.12.2019
TGS2 (TOLL FRA ORDINÆRE UTVIKLINGSLAND)0,00 KTL101.12.201931.12.2019
TGS7 (TOLL FRA BOTSWANA OG NAMIBIA)0,00 KTL101.12.201931.12.2019
TGS8 (TOLL FRA ESWATINI)0,00 KTL101.12.201931.12.2019
TGS9 (TOLL FRA BW, NA OG ES)0,00 KTL101.12.201931.12.2019
TGSP (TOLL FRA LAVERE MELLOMINNTEKTSLAND)0,00 KTL101.12.201931.12.2019
TIL (TOLL FRA ISRAEL)0,00 KTL101.12.201931.12.2019
TPE (TOLL FRA PERU)0,00 KTL101.12.201931.12.2019
TSAC (TOLL FRA SACU)0,00 KTL101.12.201931.12.2019
TTYR (TOLL FRA TYRKIA)0,00 KTL101.12.201931.12.2019

Fees for 07.13.5010

Rule / AreaRateFrom dateTo date
MV 1 (Merverdiavgift)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
25,00 P01.01.200531.12.9999

Restrictions for 07.13.5010

Rule / AreaFrom dateTo date
V5 200 (VARSEL TILSYNSMYNDIGHET)
RFO (RESTRIKSJON FRA FÆRØYENE)
01.05.201531.12.9999
V5 200 (VARSEL TILSYNSMYNDIGHET)
RGL (RESTRIKSJON FRA GRØNLAND)
01.01.201631.12.9999
V5 200 (VARSEL TILSYNSMYNDIGHET)
RUEO (RESTRIKSJON FRA ALLE LAND UNNT. EØS)
05.03.201031.12.9999
U3 100 (GRØNNLISTET AVFALL)
XALL (RESTRIKSJON V/UTFØRSEL ALLE LAND)
01.10.201431.12.9999
U2 100 (MELDEPLIKTIG AVFALL)
XALL (RESTRIKSJON V/UTFØRSEL ALLE LAND)
01.07.201431.12.9999


To tolltariffen  07.13
 
New item number: