A a a+
TVINN:

Oppslag varenummer 07.04.2010

Tollsatser, avgifter og restriksjoner for 07.04.2010

  • Tollsatsene for landbruksprodukter kan endres på kort varsel.
  • Bruken av tollsatser for de enkelte landgrupper, med unntak av TALL, krever at det foreligger gyldig opprinnelsesbevis.
  • Råvaretollsatsen (RT100) blir utregnet av Landbruksdirektoratet. Satsen for RT 100 i tabellen nedenfor utgjør sammen med satsen for TL1 maksimalsatsen som er angitt i selve tolltariffen. For ytterligere beskrivelse se egen veileder.

Tollsatser

LandgruppeTollsatsRegel-kodeRegel-sekvensF.o.m. datoT.o.m. dato
TALL (TOLL FRA ALLE LAND (ORDINÆR TOLL))0,00 KTL112.02.202031.05.2020
TCO (TOLL FRA COLOMBIA)0,00 KTL112.02.202031.05.2020
TCR (TOLL FRA COSTA RICA)0,00 KTL112.02.202031.05.2020
TEF (TOLL FRA EF-LAND)0,00 KTL112.02.202031.05.2020
TEFT (TOLL FRA EFTA-LAND)0,00 KTL112.02.202031.05.2020
TGE (TOLL FRA GEORGIA)0,00 KTL112.02.202031.05.2020
TGS1 (TOLL FRA DE MINST UTVIKLEDE LAND)0,00 KTL101.06.200231.12.9999
TGS2 (TOLL FRA ORDINÆRE UTVIKLINGSLAND)0,00 KTL112.02.202031.05.2020
TGS7 (TOLL FRA BOTSWANA OG NAMIBIA)0,00 KTL112.02.202031.05.2020
TGS8 (TOLL FRA ESWATINI)0,00 KTL112.02.202031.05.2020
TGS9 (TOLL FRA BW, NA OG SZ)0,00 KTL112.02.202031.05.2020
TGSP (TOLL FRA LAVERE MELLOMINNTEKTSLAND)0,00 KTL112.02.202031.05.2020
TJO (TOLL FRA JORDAN)0,00 KTL112.02.202031.05.2020
TMA (TOLL FRA MAROKKO)0,00 KTL112.02.202031.05.2020
TPA (TOLL FRA PANAMA)0,00 KTL112.02.202031.05.2020
TPE (TOLL FRA PERU)0,00 KTL112.02.202031.05.2020
TSAC (TOLL FRA SACU)0,00 KTL112.02.202031.05.2020
TTN (TOLL FRA TUNISIA)0,00 KTL112.02.202031.05.2020

Avgifter for 07.04.2010

Regel / LandgruppeSatsF.o.m. datoT.o.m. dato
FA 100 (FORSKNINGSAVG., HØY SATS)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
0,35 P01.01.200531.12.9999
MV 1 (Merverdiavgift)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
25,00 P01.01.200531.12.9999
MV 2 (Merverdiavgift lav sats)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
15,00 P01.01.201231.12.9999

Restriksjoner for 07.04.2010

Regel / LandgruppeF.o.m. datoT.o.m. dato
U3 100 (GRØNNLISTET AVFALL)
XALL (RESTRIKSJON V/UTFØRSEL ALLE LAND)
01.10.201431.12.9999
U2 100 (MELDEPLIKTIG AVFALL)
XALL (RESTRIKSJON V/UTFØRSEL ALLE LAND)
01.07.201431.12.9999


Til tolltariffen  07.04
 
Nytt varenummer: