A a a+
TVINN:

Title 07.04.1021

Tax, duty and charge 07.04.1021

AreaTariff rateRule codeRule sequenceFrom dateTo date
TALL (TOLL FRA ALLE LAND (ORDINÆR TOLL))1,77 KTL102.10.201931.12.9999
TBA (TOLL FRA BOSNIA-HERCEGOVINA)1,50 KTL102.10.201931.12.9999
TCO (TOLL FRA COLOMBIA)1,50 KTL102.10.201931.12.9999
TCR (TOLL FRA COSTA RICA)1,47 KTL102.10.201931.12.9999
TEF (TOLL FRA EF-LAND)1,47 KTL102.10.201931.12.9999
TEFT (TOLL FRA EFTA-LAND)1,47 KTL102.10.201931.12.9999
TGE (TOLL FRA GEORGIA)1,47 KTL102.10.201931.12.9999
TGS1 (TOLL FRA DE MINST UTVIKLEDE LAND)0,00 KTL115.10.200131.12.9999
TGS2 (TOLL FRA ORDINÆRE UTVIKLINGSLAND)1,50 KTL102.10.201931.12.9999
TGS7 (TOLL FRA BOTSWANA OG NAMIBIA)1,50 KTL102.10.201931.12.9999
TGS8 (TOLL FRA ESWATINI)1,50 KTL102.10.201931.12.9999
TGS9 (TOLL FRA BW, NA OG SZ)1,50 KTL102.10.201931.12.9999
TGSP (TOLL FRA LAVERE MELLOMINNTEKTSLAND)1,15 KTL102.10.201931.12.9999
TMA (TOLL FRA MAROKKO)1,47 KTL102.10.201931.12.9999
TMX (TOLL FRA MEXICO)1,47 KTL102.10.201931.12.9999
TPA (TOLL FRA PANAMA)1,47 KTL102.10.201931.12.9999
TPE (TOLL FRA PERU)1,50 KTL102.10.201931.12.9999
TSAC (TOLL FRA SACU)1,50 KTL102.10.201931.12.9999
TTN (TOLL FRA TUNISIA)1,47 KTL102.10.201931.12.9999

Fees for 07.04.1021

Rule / AreaRateFrom dateTo date
FA 100 (FORSKNINGSAVG., HØY SATS)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
0,35 P01.01.200531.12.9999
MV 1 (Merverdiavgift)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
25,00 P01.01.200531.12.9999
MV 2 (Merverdiavgift lav sats)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
15,00 P01.01.201231.12.9999

Restrictions for 07.04.1021

Rule / AreaFrom dateTo date
U2 100 (MELDEPLIKTIG AVFALL)
XALL (RESTRIKSJON V/UTFØRSEL ALLE LAND)
01.07.201431.12.9999
U3 100 (GRØNNLISTET AVFALL)
XALL (RESTRIKSJON V/UTFØRSEL ALLE LAND)
01.10.201431.12.9999


To tolltariffen  07.04
 
New item number: