A a a+
TVINN:

Title 07.03.1022

Tax, duty and charge 07.03.1022

AreaTariff rateRule codeRule sequenceFrom dateTo date
TALL (TOLL FRA ALLE LAND (ORDINÆR TOLL))2,14 KTL124.07.201931.12.9999
TBA (TOLL FRA BOSNIA-HERCEGOVINA)1,82 KTL124.07.201931.12.9999
TCO (TOLL FRA COLOMBIA)1,82 KTL124.07.201931.12.9999
TEG (TOLL FRA EGYPT)1,82 KTL124.07.201931.12.9999
TGS1 (TOLL FRA DE MINST UTVIKLEDE LAND)0,00 KTL106.07.199531.12.9999
TGS2 (TOLL FRA ORDINÆRE UTVIKLINGSLAND)1,82 KTL124.07.201931.12.9999
TGS7 (TOLL FRA BOTSWANA OG NAMIBIA)1,82 KTL124.07.201931.12.9999
TGS8 (TOLL FRA ESWATINI)1,82 KTL124.07.201931.12.9999
TGS9 (TOLL FRA BW, NA OG SZ)1,82 KTL124.07.201931.12.9999
TGSP (TOLL FRA LAVERE MELLOMINNTEKTSLAND)1,39 KTL124.07.201931.12.9999
TIL (TOLL FRA ISRAEL)1,94 KTL124.07.201931.12.9999
TJO (TOLL FRA JORDAN)1,94 KTL124.07.201931.12.9999
TMA (TOLL FRA MAROKKO)1,94 KTL124.07.201931.12.9999
TMK (TOLL FRA MAKEDONIA)1,94 KTL124.07.201931.12.9999
TPA (TOLL FRA PANAMA)1,82 KTL124.07.201931.12.9999
TPE (TOLL FRA PERU)1,82 KTL124.07.201931.12.9999
TPH (TOLL FRA FILIPPINENE)1,82 KTL101.06.201831.12.9999
TSAC (TOLL FRA SACU)1,82 KTL124.07.201931.12.9999
TTN (TOLL FRA TUNISIA)1,94 KTL124.07.201931.12.9999
TTYR (TOLL FRA TYRKIA)1,94 KTL124.07.201931.12.9999
TUA (TOLL FRA UKRAINA)1,94 KTL124.07.201931.12.9999

Fees for 07.03.1022

Rule / AreaRateFrom dateTo date
FA 100 (FORSKNINGSAVG., HØY SATS)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
0,35 P01.01.200531.12.9999
MV 1 (Merverdiavgift)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
25,00 P01.01.200531.12.9999
MV 2 (Merverdiavgift lav sats)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
15,00 P01.01.201231.12.9999

Restrictions for 07.03.1022

Rule / AreaFrom dateTo date
P2 100 (KONTROLL AV DOKUMENTER)
RALL (RESTRIKSJON FRA ALLE LAND)
15.02.201131.12.9999
U2 100 (MELDEPLIKTIG AVFALL)
XALL (RESTRIKSJON V/UTFØRSEL ALLE LAND)
01.07.201431.12.9999
U3 100 (GRØNNLISTET AVFALL)
XALL (RESTRIKSJON V/UTFØRSEL ALLE LAND)
01.10.201431.12.9999


To tolltariffen  07.03
 
New item number: