A a a+
TVINN:

Oppslag varenummer 06.03.1998

Tollsatser, avgifter og restriksjoner for 06.03.1998

  • Tollsatsene for landbruksprodukter kan endres på kort varsel.
  • Bruken av tollsatser for de enkelte landgrupper, med unntak av TALL, krever at det foreligger gyldig opprinnelsesbevis.
  • Råvaretollsatsen (RT100) blir utregnet av Landbruksdirektoratet. Satsen for RT 100 i tabellen nedenfor utgjør sammen med satsen for TL1 maksimalsatsen som er angitt i selve tolltariffen. For ytterligere beskrivelse se egen veileder.

Tollsatser

LandgruppeTollsatsRegel-kodeRegel-sekvensF.o.m. datoT.o.m. dato
TALL (TOLL FRA ALLE LAND (ORDINÆR TOLL))0,00 PTL101.01.201931.12.2019
TBA (TOLL FRA BOSNIA-HERCEGOVINA)0,00 KTL101.01.201531.12.9999
TCO (TOLL FRA COLOMBIA)0,00 KTL101.01.201531.12.9999
TCR (TOLL FRA COSTA RICA)0,00 KTL101.01.201531.12.9999
TEF (TOLL FRA EF-LAND)0,00 KTL101.01.201531.12.9999
TEG (TOLL FRA EGYPT)0,00 KTL101.01.201531.12.9999
TGE (TOLL FRA GEORGIA)0,00 KTL101.09.201731.12.9999
TGS1 (TOLL FRA DE MINST UTVIKLEDE LAND)0,00 KTL101.01.201531.12.9999
TGS2 (TOLL FRA ORDINÆRE UTVIKLINGSLAND)0,00 PTL101.01.201931.12.2019
TGS7 (TOLL FRA BOTSWANA OG NAMIBIA)0,00 PTL101.01.201931.12.2019
TGS8 (TOLL FRA ESWATINI)0,00 KTL101.01.201531.12.9999
TGS9 (TOLL FRA BW, NA OG ES)0,00 PTL101.01.201931.12.2019
TGSP (TOLL FRA LAVERE MELLOMINNTEKTSLAND)0,00 KTL101.01.201531.12.9999
TH (TOLL FRA GRØNLAND)0,00 KTL101.01.201531.12.9999
TIL (TOLL FRA ISRAEL)0,00 PTL101.01.201931.12.2019
TJO (TOLL FRA JORDAN)0,00 PTL101.01.201931.12.2019
TKR (TOLL FRA SØR-KOREA)0,00 PTL101.01.201931.12.2019
TMA (TOLL FRA MAROKKO)0,00 PTL101.01.201931.12.2019
TMK (TOLL FRA MAKEDONIA)0,00 PTL101.01.201931.12.2019
TPA (TOLL FRA PANAMA)0,00 KTL101.01.201531.12.9999
TPE (TOLL FRA PERU)0,00 KTL101.01.201531.12.9999
TPH (TOLL FRA FILIPPINENE)0,00 KTL101.06.201831.12.9999
TSAC (TOLL FRA SACU)0,00 KTL101.01.201531.12.9999
TTN (TOLL FRA TUNISIA)0,00 PTL101.01.201931.12.2019
TTYR (TOLL FRA TYRKIA)0,00 PTL101.01.201931.12.2019
TXI (TOLL FRA VESTBREDDEN OG GAZASTRIPEN)0,00 PTL101.01.201931.12.2019

Avgifter for 06.03.1998

Regel / LandgruppeSatsF.o.m. datoT.o.m. dato
MV 1 (Merverdiavgift)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
25,00 P01.01.201531.12.9999

Restriksjoner for 06.03.1998

Regel / LandgruppeF.o.m. datoT.o.m. dato
U2 100 (MELDEPLIKTIG AVFALL)
XALL (RESTRIKSJON V/UTFØRSEL ALLE LAND)
01.01.201531.12.9999
U3 100 (GRØNNLISTET AVFALL)
XALL (RESTRIKSJON V/UTFØRSEL ALLE LAND)
01.01.201531.12.9999


Til tolltariffen  06.03
 
Nytt varenummer: