A a a+
TVINN:

Oppslag varenummer 06.03.1996

Tollsatser, avgifter og restriksjoner for 06.03.1996

  • Tollsatsene for landbruksprodukter kan endres på kort varsel.
  • Bruken av tollsatser for de enkelte landgrupper, med unntak av TALL, krever at det foreligger gyldig opprinnelsesbevis.
  • Råvaretollsatsen (RT100) blir utregnet av Landbruksdirektoratet. Satsen for RT 100 i tabellen nedenfor utgjør sammen med satsen for TL1 maksimalsatsen som er angitt i selve tolltariffen. For ytterligere beskrivelse se egen veileder.

Tollsatser

LandgruppeTollsatsRegel-kodeRegel-sekvensF.o.m. datoT.o.m. dato
TALL (TOLL FRA ALLE LAND (ORDINÆR TOLL))249,00 PTL101.01.200731.12.9999
TCO (TOLL FRA COLOMBIA)211,70 PTL101.01.201631.12.9999
TCR (TOLL FRA COSTA RICA)150,00 PTL119.08.201431.12.9999
TEF (TOLL FRA EF-LAND)150,00 PTL101.01.201231.12.9999
TEG (TOLL FRA EGYPT)212,00 PTL101.08.200731.12.9999
TGS1 (TOLL FRA DE MINST UTVIKLEDE LAND)0,00 KTL101.01.200731.12.9999
TGS2 (TOLL FRA ORDINÆRE UTVIKLINGSLAND)211,70 PTL101.01.201631.12.9999
TGS7 (TOLL FRA BOTSWANA OG NAMIBIA)211,70 PTL101.01.201631.12.9999
TGS8 (TOLL FRA SWAZILAND)211,70 PTL101.01.201631.12.9999
TGS9 (TOLL FRA BW, NA OG SZ)211,70 PTL101.01.201631.12.9999
TGSP (TOLL FRA LAVERE MELLOMINNTEKTSLAND)150,00 PTL101.01.201931.12.9999
TIL (TOLL FRA ISRAEL)246,00 PTL101.01.200731.12.9999
TJO (TOLL FRA JORDAN)246,00 PTL101.01.200731.12.9999
TMA (TOLL FRA MAROKKO)246,00 PTL101.01.200731.12.9999
TPA (TOLL FRA PANAMA)150,00 PTL119.08.201431.12.9999
TPE (TOLL FRA PERU)211,70 PTL101.01.201631.12.9999
TSAC (TOLL FRA SACU)211,70 PTL101.01.201631.12.9999
TTN (TOLL FRA TUNISIA)246,00 PTL101.01.200731.12.9999
TTYR (TOLL FRA TYRKIA)246,00 PTL101.01.200731.12.9999
TXI (TOLL FRA VESTBREDDEN OG GAZASTRIPEN)246,00 PTL101.01.200731.12.9999

Avgifter for 06.03.1996

Regel / LandgruppeSatsF.o.m. datoT.o.m. dato
MV 1 (Merverdiavgift)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
25,00 P01.01.200731.12.9999

Restriksjoner for 06.03.1996

Regel / LandgruppeF.o.m. datoT.o.m. dato
U3 100 (GRØNNLISTET AVFALL)
XALL (RESTRIKSJON V/UTFØRSEL ALLE LAND)
01.10.201431.12.9999
U2 100 (MELDEPLIKTIG AVFALL)
XALL (RESTRIKSJON V/UTFØRSEL ALLE LAND)
01.07.201431.12.9999


Til tolltariffen  06.03
 
Nytt varenummer: