A a a+
TVINN:

Oppslag varenummer 06.03.1420

Tollsatser, avgifter og restriksjoner for 06.03.1420

  • Tollsatsene for landbruksprodukter kan endres på kort varsel.
  • Bruken av tollsatser for de enkelte landgrupper, med unntak av TALL, krever at det foreligger gyldig opprinnelsesbevis.
  • Råvaretollsatsen (RT100) blir utregnet av Landbruksdirektoratet. Satsen for RT 100 i tabellen nedenfor utgjør sammen med satsen for TL1 maksimalsatsen som er angitt i selve tolltariffen. For ytterligere beskrivelse se egen veileder.

Tollsatser

LandgruppeTollsatsRegel-kodeRegel-sekvensF.o.m. datoT.o.m. dato
TALL (TOLL FRA ALLE LAND (ORDINÆR TOLL))45,00 PTL101.11.201914.12.2019
TCO (TOLL FRA COLOMBIA)45,00 PTL101.11.201914.12.2019
TCR (TOLL FRA COSTA RICA)45,00 PTL101.11.201914.12.2019
TEF (TOLL FRA EF-LAND)45,00 PTL101.11.201914.12.2019
TEFT (TOLL FRA EFTA-LAND)45,00 PTL101.11.201914.12.2019
TEG (TOLL FRA EGYPT)45,00 PTL101.11.201914.12.2019
TGE (TOLL FRA GEORGIA)45,00 PTL101.11.201914.12.2019
TGS1 (TOLL FRA DE MINST UTVIKLEDE LAND)0,00 KTL101.01.200731.12.9999
TGS2 (TOLL FRA ORDINÆRE UTVIKLINGSLAND)38,30 PTL101.11.201914.12.2019
TGS7 (TOLL FRA BOTSWANA OG NAMIBIA)38,30 PTL101.11.201914.12.2019
TGS8 (TOLL FRA ESWATINI)38,30 PTL101.11.201914.12.2019
TGS9 (TOLL FRA BW, NA OG ES)38,30 PTL101.11.201914.12.2019
TGSP (TOLL FRA LAVERE MELLOMINNTEKTSLAND)150,00 PTL101.01.201931.12.9999
TIL (TOLL FRA ISRAEL)45,00 PTL101.11.201914.12.2019
TJO (TOLL FRA JORDAN)45,00 PTL101.11.201914.12.2019
TKR (TOLL FRA SØR-KOREA)45,00 PTL101.11.201914.12.2019
TMA (TOLL FRA MAROKKO)45,00 PTL101.11.201914.12.2019
TMK (TOLL FRA MAKEDONIA)45,00 PTL101.11.201914.12.2019
TPA (TOLL FRA PANAMA)45,00 PTL101.11.201914.12.2019
TPE (TOLL FRA PERU)45,00 PTL101.11.201914.12.2019
TSAC (TOLL FRA SACU)38,30 PTL101.11.201914.12.2019
TTN (TOLL FRA TUNISIA)45,00 PTL101.11.201914.12.2019
TTYR (TOLL FRA TYRKIA)45,00 PTL101.11.201914.12.2019
TXI (TOLL FRA VESTBREDDEN OG GAZASTRIPEN)45,00 PTL101.11.201914.12.2019

Avgifter for 06.03.1420

Regel / LandgruppeSatsF.o.m. datoT.o.m. dato
MV 1 (Merverdiavgift)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
25,00 P01.01.200731.12.9999

Restriksjoner for 06.03.1420

Regel / LandgruppeF.o.m. datoT.o.m. dato
P2 100 (KONTROLL AV DOKUMENTER)
RALL (RESTRIKSJON FRA ALLE LAND)
15.02.201131.12.9999
U3 100 (GRØNNLISTET AVFALL)
XALL (RESTRIKSJON V/UTFØRSEL ALLE LAND)
01.10.201431.12.9999
U2 100 (MELDEPLIKTIG AVFALL)
XALL (RESTRIKSJON V/UTFØRSEL ALLE LAND)
01.07.201431.12.9999


Til tolltariffen  06.03
 
Nytt varenummer: