A a a+
TVINN:

Oppslag varenummer 04.03.1020

Tollsatser, avgifter og restriksjoner for 04.03.1020

  • Tollsatsene for landbruksprodukter kan endres på kort varsel.
  • Bruken av tollsatser for de enkelte landgrupper, med unntak av TALL, krever at det foreligger gyldig opprinnelsesbevis.
  • Råvaretollsatsen (RT100) blir utregnet av Landbruksdirektoratet. Satsen for RT 100 i tabellen nedenfor utgjør sammen med satsen for TL1 maksimalsatsen som er angitt i selve tolltariffen. For ytterligere beskrivelse se egen veileder.

Tollsatser

LandgruppeTollsatsRegel-kodeRegel-sekvensF.o.m. datoT.o.m. dato
TAL (TOLL FRA ALBANIA)12,33 KTL106.09.201831.08.2019
TALL (TOLL FRA ALLE LAND (ORDINÆR TOLL))20,54 KTL106.09.201831.08.2019
TBA (TOLL FRA BOSNIA-HERCEGOVINA)12,33 KTL106.09.201831.08.2019
TCA (TOLL FRA CANADA)12,33 KTL106.09.201831.08.2019
TCL (TOLL FRA CHILE)12,33 KTL106.09.201831.08.2019
TCO (TOLL FRA COLOMBIA)12,33 KTL106.09.201831.08.2019
TCR (TOLL FRA COSTA RICA)12,33 KTL106.09.201831.08.2019
TEF (TOLL FRA EF-LAND)12,33 KTL106.09.201831.08.2019
TEFT (TOLL FRA EFTA-LAND)12,33 KTL106.09.201831.08.2019
TEG (TOLL FRA EGYPT)12,33 KTL106.09.201831.08.2019
TGCC (TOLL FRA GCC-LANDENE)12,33 KTL106.09.201831.08.2019
TGE (TOLL FRA GEORGIA)12,33 KTL106.09.201831.08.2019
TGS1 (TOLL FRA DE MINST UTVIKLEDE LAND)0,00 KTL115.04.198831.12.9999
TGSP (TOLL FRA LAVERE MELLOMINNTEKTSLAND)12,33 KTL101.01.201931.12.9999
THK (TOLL FRA HONG KONG)12,33 KTL106.09.201831.08.2019
TIL (TOLL FRA ISRAEL)12,33 KTL106.09.201831.08.2019
TJO (TOLL FRA JORDAN)12,33 KTL106.09.201831.08.2019
TKR (TOLL FRA SØR-KOREA)12,33 KTL106.09.201831.08.2019
TLB (TOLL FRA LIBANON)12,33 KTL106.09.201831.08.2019
TMA (TOLL FRA MAROKKO)12,33 KTL106.09.201831.08.2019
TME (TOLL FRA MONTENEGRO)12,33 KTL106.09.201831.08.2019
TMK (TOLL FRA MAKEDONIA)12,33 KTL106.09.201831.08.2019
TOES (TOLL FRA EØS-OMRÅDET)12,33 KTL106.09.201831.08.2019
TPA (TOLL FRA PANAMA)12,33 KTL106.09.201831.08.2019
TPE (TOLL FRA PERU)12,33 KTL106.09.201831.08.2019
TPH (TOLL FRA FILIPPINENE)12,33 KTL106.09.201831.08.2019
TRS (TOLL FRA SERBIA)12,33 KTL106.09.201831.08.2019
TSAC (TOLL FRA SACU)12,33 KTL106.09.201831.08.2019
TSG (TOLL FRA SINGAPORE)12,33 KTL106.09.201831.08.2019
TTN (TOLL FRA TUNISIA)12,33 KTL106.09.201831.08.2019
TTYR (TOLL FRA TYRKIA)12,33 KTL106.09.201831.08.2019
TUA (TOLL FRA UKRAINA)12,33 KTL106.09.201831.08.2019
TXI (TOLL FRA VESTBREDDEN OG GAZASTRIPEN)12,33 KTL106.09.201831.08.2019

Avgifter for 04.03.1020

Regel / LandgruppeSatsF.o.m. datoT.o.m. dato
MP 405 (KULLSYREFRIE, 95% RETUR)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
0,00 S10.01.201931.12.9999
MV 1 (Merverdiavgift)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
25,00 P01.01.200531.12.9999
MP 411 (KULLSYREFRIE, 89% RETUR)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
0,39 S15.01.201931.12.9999
FA 200 (FORSKNINGSAVG., LAV SATS)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
0,25 P01.01.200531.12.9999
MV 2 (Merverdiavgift lav sats)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
15,00 P01.01.201231.12.9999
MB 413 (87% Retur)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
0,76 S15.01.201931.12.9999
MP 400 (KULLSYREFRIE)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
3,55 S01.01.201931.12.9999

Restriksjoner for 04.03.1020

Regel / LandgruppeF.o.m. datoT.o.m. dato
VT 100 (TILLATELSE TILSYNSMYNDIGH)
RFO (RESTRIKSJON FRA FÆRØYENE)
24.05.200631.12.9999
V5 200 (VARSEL TILSYNSMYNDIGHET)
RFO (RESTRIKSJON FRA FÆRØYENE)
01.05.201531.12.9999
VT 100 (TILLATELSE TILSYNSMYNDIGH)
RGL (RESTRIKSJON FRA GRØNLAND)
01.01.201631.12.9999
V5 200 (VARSEL TILSYNSMYNDIGHET)
RGL (RESTRIKSJON FRA GRØNLAND)
01.01.201631.12.9999
V5 200 (VARSEL TILSYNSMYNDIGHET)
RUEO (RESTRIKSJON FRA ALLE LAND UNNT. EØS)
05.03.201031.12.9999
VT 100 (TILLATELSE TILSYNSMYNDIGH)
RUEO (RESTRIKSJON FRA ALLE LAND UNNT. EØS)
01.08.199931.12.9999
U3 100 (GRØNNLISTET AVFALL)
XALL (RESTRIKSJON V/UTFØRSEL ALLE LAND)
01.10.201431.12.9999
U2 100 (MELDEPLIKTIG AVFALL)
XALL (RESTRIKSJON V/UTFØRSEL ALLE LAND)
01.07.201431.12.9999


Til tolltariffen  04.03
 
Nytt varenummer: