A a a+
TVINN:

Oppslag varenummer 04.03.1020

Tollsatser, avgifter og restriksjoner for 04.03.1020

  • Tollsatsene for landbruksprodukter kan endres på kort varsel.
  • Bruken av tollsatser for de enkelte landgrupper, med unntak av TALL, krever at det foreligger gyldig opprinnelsesbevis.
  • Råvaretollsatsen (RT100) blir utregnet av Landbruksdirektoratet. Satsen for RT 100 i tabellen nedenfor utgjør sammen med satsen for TL1 maksimalsatsen som er angitt i selve tolltariffen. For ytterligere beskrivelse se egen veileder.

Tollsatser

LandgruppeTollsatsRegel-kodeRegel-sekvensF.o.m. datoT.o.m. dato
TAL (TOLL FRA ALBANIA)11,98 KTL101.09.201931.08.2020
TALL (TOLL FRA ALLE LAND (ORDINÆR TOLL))20,54 KTL101.09.201931.08.2020
TBA (TOLL FRA BOSNIA-HERCEGOVINA)11,98 KTL101.09.201931.08.2020
TCA (TOLL FRA CANADA)11,98 KTL101.09.201931.08.2020
TCL (TOLL FRA CHILE)11,98 KTL101.09.201931.08.2020
TCO (TOLL FRA COLOMBIA)11,98 KTL101.09.201931.08.2020
TCR (TOLL FRA COSTA RICA)11,98 KTL101.09.201931.08.2020
TEF (TOLL FRA EF-LAND)11,98 KTL101.09.201931.08.2020
TEFT (TOLL FRA EFTA-LAND)11,98 KTL101.09.201931.08.2020
TEG (TOLL FRA EGYPT)11,98 KTL101.09.201931.08.2020
TGCC (TOLL FRA GCC-LANDENE)11,98 KTL101.09.201931.08.2020
TGE (TOLL FRA GEORGIA)11,98 KTL101.09.201931.08.2020
TGS1 (TOLL FRA DE MINST UTVIKLEDE LAND)0,00 KTL115.04.198831.12.9999
TGSP (TOLL FRA LAVERE MELLOMINNTEKTSLAND)11,98 KTL101.09.201931.08.2020
THK (TOLL FRA HONG KONG)11,98 KTL101.09.201931.08.2020
TIL (TOLL FRA ISRAEL)11,98 KTL101.09.201931.08.2020
TJO (TOLL FRA JORDAN)11,98 KTL101.09.201931.08.2020
TKR (TOLL FRA SØR-KOREA)11,98 KTL101.09.201931.08.2020
TLB (TOLL FRA LIBANON)11,98 KTL101.09.201931.08.2020
TMA (TOLL FRA MAROKKO)11,98 KTL101.09.201931.08.2020
TME (TOLL FRA MONTENEGRO)11,98 KTL101.09.201931.08.2020
TMK (Toll fra Nord- Makedonia)11,98 KTL101.09.201931.08.2020
TOES (TOLL FRA EØS-OMRÅDET)11,98 KTL101.09.201931.08.2020
TPA (TOLL FRA PANAMA)11,98 KTL101.09.201931.08.2020
TPE (TOLL FRA PERU)11,98 KTL101.09.201931.08.2020
TPH (TOLL FRA FILIPPINENE)11,98 KTL101.09.201931.08.2020
TRS (TOLL FRA SERBIA)11,98 KTL101.09.201931.08.2020
TSAC (TOLL FRA SACU)11,98 KTL101.09.201931.08.2020
TSG (TOLL FRA SINGAPORE)11,98 KTL101.09.201931.08.2020
TTN (TOLL FRA TUNISIA)11,98 KTL101.09.201931.08.2020
TTYR (TOLL FRA TYRKIA)11,98 KTL101.09.201931.08.2020
TUA (TOLL FRA UKRAINA)11,98 KTL101.09.201931.08.2020
TXI (TOLL FRA VESTBREDDEN OG GAZASTRIPEN)11,98 KTL101.09.201931.08.2020

Avgifter for 04.03.1020

Regel / LandgruppeSatsF.o.m. datoT.o.m. dato
MP 405 (KULLSYREFRIE, 95% RETUR)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
0,00 S10.01.201931.12.9999
MV 1 (Merverdiavgift)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
25,00 P01.01.200531.12.9999
MP 411 (KULLSYREFRIE, 89% RETUR)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
0,39 S01.01.202031.12.9999
FA 200 (FORSKNINGSAVG., LAV SATS)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
0,25 P01.01.200531.12.9999
MV 2 (Merverdiavgift lav sats)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
15,00 P01.01.201231.12.9999
MP 400 (KULLSYREFRIE)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
3,62 S01.01.202031.12.9999
MB 413 (87% Retur)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
0,77 S01.01.202031.12.9999

Restriksjoner for 04.03.1020

Regel / LandgruppeF.o.m. datoT.o.m. dato
VT 100 (TILLATELSE TILSYNSMYNDIGH)
RFO (RESTRIKSJON FRA FÆRØYENE)
24.05.200631.12.9999
V5 200 (VARSEL TILSYNSMYNDIGHET)
RFO (RESTRIKSJON FRA FÆRØYENE)
01.05.201531.12.9999
VT 100 (TILLATELSE TILSYNSMYNDIGH)
RGL (RESTRIKSJON FRA GRØNLAND)
01.01.201631.12.9999
V5 200 (VARSEL TILSYNSMYNDIGHET)
RGL (RESTRIKSJON FRA GRØNLAND)
01.01.201631.12.9999
V5 200 (VARSEL TILSYNSMYNDIGHET)
RUEO (RESTRIKSJON FRA ALLE LAND UNNT. EØS)
05.03.201031.12.9999
VT 100 (TILLATELSE TILSYNSMYNDIGH)
RUEO (RESTRIKSJON FRA ALLE LAND UNNT. EØS)
01.08.199931.12.9999
U3 100 (GRØNNLISTET AVFALL)
XALL (RESTRIKSJON V/UTFØRSEL ALLE LAND)
01.10.201431.12.9999
U2 100 (MELDEPLIKTIG AVFALL)
XALL (RESTRIKSJON V/UTFØRSEL ALLE LAND)
01.07.201431.12.9999


Til tolltariffen  04.03
 
Nytt varenummer: