A a a+
TVINN:

Title 02.07.2400

Tax, duty and charge 02.07.2400

AreaTariff rateRule codeRule sequenceFrom dateTo date
TALL (TOLL FRA ALLE LAND (ORDINÆR TOLL))48,40 KTL101.01.199631.12.9999
TCO (TOLL FRA COLOMBIA)43,56 KTL101.09.201431.12.9999
TEF (TOLL FRA EF-LAND)48,40 KTL101.01.201231.12.9999
TGS1 (TOLL FRA DE MINST UTVIKLEDE LAND)0,00 KTL101.01.199631.12.9999
TGS2 (TOLL FRA ORDINÆRE UTVIKLINGSLAND)43,56 KTL101.01.199631.12.9999
TGS7 (TOLL FRA BOTSWANA OG NAMIBIA)43,56 KTL101.01.199631.12.9999
TGS8 (TOLL FRA ESWATINI)43,56 KTL101.01.199631.12.9999
TGS9 (TOLL FRA BW, NA OG SZ)43,56 KTL101.01.199631.12.9999
TGSP (TOLL FRA LAVERE MELLOMINNTEKTSLAND)43,56 KTL101.01.199631.12.9999
TPE (TOLL FRA PERU)43,56 KTL101.07.201231.12.9999
TSAC (TOLL FRA SACU)43,56 KTL101.05.200831.12.9999

Fees for 02.07.2400

Rule / AreaRateFrom dateTo date
FA 100 (FORSKNINGSAVG., HØY SATS)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
0,35 P01.01.200531.12.9999
MV 1 (Merverdiavgift)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
25,00 P01.01.200531.12.9999
MV 2 (Merverdiavgift lav sats)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
15,00 P01.01.201231.12.9999

Restrictions for 02.07.2400

Rule / AreaFrom dateTo date
VT 100 (TILLATELSE TILSYNSMYNDIGH)
RFO (RESTRIKSJON FRA FÆRØYENE)
24.05.200631.12.9999
V5 200 (VARSEL TILSYNSMYNDIGHET)
RFO (RESTRIKSJON FRA FÆRØYENE)
01.05.201531.12.9999
V5 200 (VARSEL TILSYNSMYNDIGHET)
RGL (RESTRIKSJON FRA GRØNLAND)
01.01.201631.12.9999
VT 100 (TILLATELSE TILSYNSMYNDIGH)
RGL (RESTRIKSJON FRA GRØNLAND)
01.01.201631.12.9999
V5 200 (VARSEL TILSYNSMYNDIGHET)
RUEO (RESTRIKSJON FRA ALLE LAND UNNT. EØS)
05.03.201031.12.9999
VT 100 (TILLATELSE TILSYNSMYNDIGH)
RUEO (RESTRIKSJON FRA ALLE LAND UNNT. EØS)
01.08.199931.12.9999
U2 100 (MELDEPLIKTIG AVFALL)
XALL (RESTRIKSJON V/UTFØRSEL ALLE LAND)
01.07.201431.12.9999
U3 100 (GRØNNLISTET AVFALL)
XALL (RESTRIKSJON V/UTFØRSEL ALLE LAND)
01.10.201431.12.9999


To tolltariffen  02.07
 
New item number: