A a a+
TVINN:

Oppslag varenummer 02.03.1202

Tollsatser, avgifter og restriksjoner for 02.03.1202

  • Tollsatsene for landbruksprodukter kan endres på kort varsel.
  • Bruken av tollsatser for de enkelte landgrupper, med unntak av TALL, krever at det foreligger gyldig opprinnelsesbevis.
  • Råvaretollsatsen (RT100) blir utregnet av Landbruksdirektoratet. Satsen for RT 100 i tabellen nedenfor utgjør sammen med satsen for TL1 maksimalsatsen som er angitt i selve tolltariffen. For ytterligere beskrivelse se egen veileder.

Tollsatser

LandgruppeTollsatsRegel-kodeRegel-sekvensF.o.m. datoT.o.m. dato

Avgifter for 02.03.1202

Regel / LandgruppeSatsF.o.m. datoT.o.m. dato

Restriksjoner for 02.03.1202

Regel / LandgruppeF.o.m. datoT.o.m. dato
VT 800 (TILLATELSE TILSYNSMYNDIGH)
RAEF (IMPORTFORBUD ENKELTE EU-LAND)
01.02.201531.12.9999
VT 800 (TILLATELSE TILSYNSMYNDIGH)
RHR (RESTRIKSJON FRA KROATIA)
01.02.201531.12.9999
VT 800 (TILLATELSE TILSYNSMYNDIGH)
RLV (RESTRIKSJON FRA LATVIA)
01.02.201531.12.9999


Til tolltariffen  02.03
 
Nytt varenummer: