A a a+
TVINN:

Oppslag varenummer 01.02.2100

Tollsatser, avgifter og restriksjoner for 01.02.2100

  • Tollsatsene for landbruksprodukter kan endres på kort varsel.
  • Bruken av tollsatser for de enkelte landgrupper, med unntak av TALL, krever at det foreligger gyldig opprinnelsesbevis.
  • Råvaretollsatsen (RT100) blir utregnet av Landbruksdirektoratet. Satsen for RT 100 i tabellen nedenfor utgjør sammen med satsen for TL1 maksimalsatsen som er angitt i selve tolltariffen. For ytterligere beskrivelse se egen veileder.

Tollsatser

LandgruppeTollsatsRegel-kodeRegel-sekvensF.o.m. datoT.o.m. dato
TALL (TOLL FRA ALLE LAND (ORDINÆR TOLL))7500,00 STL101.01.201231.12.9999
TGS1 (TOLL FRA DE MINST UTVIKLEDE LAND)0,00 STL101.01.201231.12.9999

Avgifter for 01.02.2100

Regel / LandgruppeSatsF.o.m. datoT.o.m. dato
MV 1 (Merverdiavgift)
ALLE (AVGIFT FRA ALLE LAND)
25,00 P01.01.201231.12.9999

Restriksjoner for 01.02.2100

Regel / LandgruppeF.o.m. datoT.o.m. dato
V5 200 (Varsel Mattilsynet)
RALL (RESTRIKSJON FRA ALLE LAND)
01.01.201231.12.9999
VT 100 (Tillatelse Mattilsynet)
RFO (RESTRIKSJON FRA FÆRØYENE)
01.01.201231.12.9999
VT 100 (Tillatelse Mattilsynet)
RGL (RESTRIKSJON FRA GRØNLAND)
01.01.201631.12.9999
VT 100 (Tillatelse Mattilsynet)
RISL (RESTRIKSJON FRA ISLAND)
01.01.201231.12.9999
VT 100 (Tillatelse Mattilsynet)
RUEO (RESTRIKSJON FRA ALLE LAND UNNT. EØS)
01.01.201231.12.9999


Til tolltariffen  01.02
 
Nytt varenummer: