A a a+
TVINN:

Land tilknyttet UEF


AVGIFTER VED UTFØRSEL TIL EF-LAND
LandkodeLand
ATØSTERRIKE
BEBELGIA
DEFORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND
DKDANMARK
ESSPANIA
FIFINLAND
FRFRANKRIKE
GBSTORBRITANNIA
GPGUADELOUPE
GRHELLAS
GYGUYANA
IEIRLAND
ITITALIA
LULUXEMBOURG
MCMONACO
MQMARTINIQUE
NLNEDERLAND
PTPORTUGAL
REREUNION
SESVERIGE
SMSAN MARINO
XBKANARIØYENE

Oppslag på landgruppe (maks 4 tegn):