9002

blanketter med ett lag papir, i sammenhengende baner (se også varenr. 48.20.4008 og 49.11.9901)