A a a+
 

Tolltariffen

A V S N I T T   I VTilberedte næringsmidler; drikkevarer, etylalkohol og eddik; tobakk og varer framstilt av tobakkerstatninger

Note

1.Med “pelleter” i dette avsnitt forstås produkter som er agglomerert enten di­r­ekte ved sammenpressing eller ved tilsetning av høyst 3 vekt­prosent binde­middel.