A a a+
 

Tolltariffen

A V S N I T T   ILevende dyr; animalske produkter

Noter

1.Når det i dette avsnitt nevnes en bestemt dyreslekt eller dyre­art, om­fatter avsnittet også unge dyr av samme slekt eller art, dersom ikke annet fremgår av teksten.
2.Dersom ikke annet fremgår av teksten, skal “tørkede” produkter i hele tolltariffen også omfatte dehydrerte, evaporerte eller fryse­tørkede pro­dukter.