A a a+
 

Tolltariffen

A V S N I T T   V I IPlast og varer derav; gummi og varer derav

Noter

1.Varer pakket i sett som består av to eller flere kom­po­nenter, hvorav noen eller alle hører under dette avsnitt og er bestemt til å blandes sammen for å danne et produkt som hører under avsnitt VI eller VII, skal klassifiseres under den posisjon som omfatter dette produkt, forutsatt at kompo­nentene:
 a.tydelig foreligger som sett uten først å måtte pakkes om;
 b.foreligger sammen;
 c.er slik sammensatt at de supplerer hverandre, enten ved sin karakter eller avpassede mengdeforhold.
2.Bortsett fra varer som hører under posisjon 39.18 eller 39.19, skal plast og gummi samt varer derav med påtrykte motiver, skrifttegn eller illustrasjoner som ikke bare er av under­ordnet be­tydning for varens pri­mære bruk, føres under kapittel 49.