A a a+
Tolltariffen

Register


Dette registeret er basert på varer som er nevnt i Kommentarene til HS-nomenklaturen. Det er kun ment som hjelp til å finne riktig varenummer i tolltariffen, men feil henvisning kan forekomme. Det er tekstene som står i tolltariffen som til en hver tid er gjeldende. 

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


Søk i registeret
Her kan du søke i registeret