A a a+
Tolltariffen

Register

Oppslag i registeret

Treff i registeretPosisjon
Yemengeiter/kje, rå pelsskinn av43.01
Ylang-ylang33.01
Yoghurt04.03
Yoghurt, apparater til fremstilling av85.16
Yrkeshodeplagg65.05
Yrkesklær, trikoterte61.14
Yrkesklær, ikke trikoterte62.11
Y-tokoferol29.36
Ytterbium28.05
Ytterfrakker, trikoterte, for herrer61.01
Ytterfrakker, trikoterte, for damer61.02
Ytterfrakker, ikke trikoterte, for herrer62.01
Ytterfrakker, ikke trikoterte, for damer62.02
Yttersåler, deler til fottøy64.06
Yttertøy, brukt63.09
Yttrium28.05
Yttrium28.44
Yttriumoksid28.46
Yucca53.05