A a a+
Tolltariffen

Register

Oppslag i registeret

Treff i registeretPosisjon
U3O828.44
U-bolter73.18
Uc28.44
Uc228.44
Uf4 og Uf628.44
Ugrasrensere82.01
Ugrasrensere84.32
Ukeaviser49.02
Ukeblad49.02
Ukuleler92.02
Ull, avfettet med flyktige løsningsmidler51.01
Ull, avfettet, ikke karbonisert51.01
Ull, behandlet med kulde51.01
Ull, ikke kardet eller kjemmet51.01
Ull, karbonisert51.01
Ull, renvasket, ikke kardet ellerkjemmet51.01
Ull, ryggvasket51.01
Ull, varmvasket, ikke kardet eller kjemmet51.01
Ull, avfall av51.03
Ull, opprevne filler av51.04
Ull, kjemmet i fragmenter (i bulk)51.05
Ull, kardet eller kjemmet51.05
Ull, halvkamgarn av51.06
Ull, kardet garn, av kjemmede fragmenter51.06
Ull, kardet garn av, ikke i detaljopplegging51.06
Ull, kjemmet, garn av, ikke detaljopplegging51.07
Ull, garn av, i detaljopplegging51.09
Ull, kardet, vevnader av51.11
Ull, kjemmet, vevnader av51.12
Ull, bearbeidd for parykkmakerarbeid67.03
Ullalkoholer15.05
Ullavfall31.01
Ullfett, og fettstoffer utvunnet derav15.05
Ullfettolein15.05
Ullfettstearin15.05
Ullkardemaskiner84.45
Ullvaskemaskiner84.45
Ullåpnere84.45
Ultralyd-instrumenter90.31
Ultralyd-lodde eller detektorapparater90.14
Ultralyd-transduktorer84.79
Ultralydutstyr, (diagnostisk)90.18
Ultralyssveising, maskiner for85.15
Ultramarin32.06
Ultramarinblått32.06
Ultramarinfiolett32.06
Ultramaringrønt32.06
Ultramarinrødt32.06
Umbelliferon29.32
Umbra, også brent25.30
Undekalakton29.32
Undekanal, (C11H22O)29.12
Underarmer, kunstige90.21
Underbukser, trikoterte, for herrer61.07
Underbukser, trikoterte, for damer61.08
Underbukser, ikke trikoterte, for herrer62.07
Underbukser, ikke trikoterte, for damer62.08
Underformer, til hodeplagg65.07
Underholdningsartikler95.05
Underjordsploger84.32
Underkjoler, trikoterte61.08
Underkjoler, ikke trikoterte62.08
Underlag, til musikkinstrumenter92.09
Underlag, for golvballer95.06
Underlagsbrikker68.12
Underlagsbrikker70.13
Underlagsklosser, for sliping44.17
Underlagsplater70.17
Underlagsplater, for overskjæremaskiner84.51
Underlagsplater84.80
Underlagsskiver, av plast39.26
Underlagsskiver, av gummi40.06
Underlagsskiver, av lær42.04
Underlagsskiver, av kork45.03
Underlagsskiver, av papir/papp48.23
Underlagsskiver, av tekstilmateriale59.11
Underlagsskiver, av jern eller stål73.18
Underlagsskiver, av kopper74.15
Underlagsskiver, av aluminium76.16
Underskjørt, trikoterte61.08
Underskjørt, ikke trikoterte62.08
Understell, til filterpresser84.21
Understell, til maskiner for graving etc84.31
Understell, med motor og førerhus87.04
Understell, med motor87.06
Understell, til traktorer under pos87.09
Understell, til trucker under pos87.09
Understell, til side- og invalidevogner87.14
Understell, til barnevogner87.15
Understell, og deler til tilhengere ol87.16
Understell, selvstendige, for tømmertransport87.16
Understell, til våpen93.05
Understrømper, trikoterte61.15
Undersøkelsesbord94.02
Undersøkelseslykter85.13
Undersøkelsesmaskiner84.51
Undertrøyer, trikoterte61.09
Undertrøyer, ikke trikoterte, for herrer62.07
Undertrøyer, ikke trikoterte, for damer62.08
Undertøy, ikke trikotert, for herrer62.07
Undertøy, ikke trikotert, for damer62.08
Undertøy, brukt63.09
Undervannsbåter89.06
Undervannskabler85.44
Undervisningsleketøy95.03
Undervisningsplansjer49.11
Undesylenaldehyd, (C11H22O)29.12
Uniformsluer65.05
Universalapparater, for metallprøving90.24
Universalbruer90.30
Universalfalsemaskin84.62
Universalfresemaskiner84.59
Universaljern72.08
Universalkoplinger84.83
Universalledd84.83
Universalledd, til motorkjøretøyer87.08
Universalmikroskoper90.11
Universalstål72.08
Universalteodolitter90.15
UO228.44
UO2(NO3)26H2O28.44
UO2SO43H2O28.44
UO328.44
Ur, av edelt metall, også selvtrekkende91.01
Ur, andre enn91.01
Ur, andre, også selvtrekkende91.02
Ur, med lommeurverk, ellers91.03
Ur, på føtter eller stativ91.03
Ur, til instrumentbord/kjøretøyer etc91.04
Ur91.04
Ur91.05
Ur, astronomiske91.05
Ur, til offentlige bygninger, plasser etc91.05
Ur, med karakter av leketøy95.03
Ur, antikke97.05
Uran28.44
Uranater28.44
Urandioksid28.44
Uranheksafluorid28.44
Uraninitt26.12
Uranisotoper28.44
Uranisotopseparatorer84.01
Urankarbid28.44
Uranmalmer26.12
Uranofan26.12
Uranoksider, saltartede26.12
Uranplutonium28.44
Uransilikat26.12
Urantitanat26.12
Urantorianitt26.12
Uranylnitrat28.44
Uranylsulfat28.44
Urarmbånd71.16
Urarmbånd, og deler dertil91.13
Urd-bønner, tørkede, avskallede07.13
Urdeler, andre enn91.10
Urdeler91.13
Urdeler91.14
Urea31.02
Ureaformaldehyd39.09
Urease35.07
Ureider29.24
Ureiner29.24
Urena lobata53.03
Urena sinuata53.03
Ureometre70.17
Uretan29.24
Uretroskoper90.18
Uretrotomer90.18
Urglass39.26
Urglass70.15
Urinaler69.10
Urinaler73.24
Uringlass69.12
Uringlass70.17
Urinometre90.25
Urkasser91.11
Urkasser91.12
Urkjeder71.13
Urlodd78.06
Urmakerverktøy82.05
Urtete, kun bestående av kapittel 8-varer08.13
Urtevin22.06
Urticaceae-familien, tekstilfibre av53.05
Urverk, andre enn91.08
Urverk, komplette, usammensatte, delvis sammensatte91.10
Urverk, ukomplette, sammensatte91.10
Urverkssett91.10
Utblåsere, av papir95.05
Utblåsnings-/innsugningsventiler84.09
Utblåsningsforgreningsrør84.09
Utblåsningskraner84.81
Utboremaskiner84.59
Utendørsspill, utstyr for95.06
Utfyllingsmateriell84.42
Utkast, original/fotokopi, også tekniske49.06
Utkastere, til våpen93.05
Utklippsbøker, med vesentlig tekst49.03
Utkoplingsreleer85.36
Utleseanordninger, for regnemaskiner84.70
Utleseenheter, for digitalmaskiner84.71
Utleseterminaler, for hybridmaskiner84.71
Utløpsrør, for jetmotorer84.11
Utløser, til ur91.14
Utløserhjul, til ur91.14
Utrøkingsmidler38.08
Utskjæringsmaterialer96.02
Utskyllingsapparater69.12
Utskytingsapparater, til militær bruk93.01
Utskytingsutstyr, for luftfartøyer, deler88.05
Utskårne, gjenstander av animalsk materiale96.01
Utskårne, varer, andre96.02
Utskårne, steiner, antikke97.05
Utsmykningsgjenstander71.16
Utsprøytingspresser84.38
Utstillingsfigurer96.18
Utstillingsflasker70.20
Utstillingskrukker69.09
Utstillingskrukker69.14
Utstillingsmontre94.03
Utstillingsvogner, for jernbaner/sporveger86.05
Utstyr, av tekstilmatr til paraply/parasoll63.07
Utstyr, for fotogr og kinematogr laboratorier90.10
Utstyr, kunstig okulært90.21
Utstyr, ortopedisk90.21
Utstyrsvarer, andre, av tekstilmaterialer63.04
Utstyrsvarer, av tekstilmateriale, brukte63.09
Uttrekkere, til våpen93.05
Uttrekksplater, for symaskiner84.52
Uttynningsmaskiner84.32
Uttynningssakser82.13
Uttømmingsinnretning, for støpemaskiner84.54
Utvekslinger84.83
Utvidelse, apparat for måling av90.27