A a a+
Tolltariffen

Register

Oppslag i registeret

Treff i registeretPosisjon
Tablettdåser71.13
Tablettdåser, av animalsk materiale96.01
Tabletter, sjokolade-18.06
Tabletter, for festing av tannproteser33.06
Tabletter, trekull-44.02
Tablettrør76.12
Tablettrør79.07
Tablåer85.31
Tabulatorer, for databehanlingsmaskin84.71
Tachometre90.29
Taffetas cires59.07
Taffia22.08
Taft, (silkevevnad)50.07
Taggesakser82.13
Tagl05.03
Tagl, garn av, også omspunnet51.10
Tagl, vevnader av51.13
Tagliatelle19.02
Tahitinøtter, til utskjæring14.04
Tahitinøtter, bearbeidde96.02
Tak73.08
Tak76.10
Takbelysning, til sykler/kjøretøyer85.12
Takbeslag79.07
Takdekorasjoner, av papir48.14
Takfilt56.02
Takfilt, av fiberduk56.03
Takkekort49.09
Takkledning39.18
Taklister69.05
Takluker68.11
Takometre90.29
Takometre, stroboskopiske90.29
Takplater, (trefiberplater)44.11
Takrenner68.11
Takrenner73.25
Taksametre90.29
Takseksjoner68.10
Taksperrer44.18
Taksperrer73.08
Taksperrer76.10
Takspon44.18
Takstein68.03
Takstein69.01
Takstein69.05
Takstivere44.18
Taktekkingsmateriale68.07
Taktømmer44.03
Takvifter84.14
Takymetre90.15
Tale-hjelpeapparater90.21
Talemekanismer, til dukker95.02
Talg, av storfe, sauer eller geiter15.02
Talg, tilberedt til dyrefôr23.09
Talgolje, ikke bearbeidd15.03
Taljer84.25
Taljesystemer84.67
Talkum25.26
Talkum33.04
Tall, av tre44.21
Tall, av tekstil, trikoterte61.17
Tall, av tekstil, ikke trikoterte/broderte62.17
Tall, av uedle metaller83.10
Tall, som trykktyper84.42
Tallerkener, av plast39.24
Tallerkener, av tre44.19
Tallerkener, av papir/papp48.23
Tallerkener, av porselen69.11
Tallerkener, av andre keramiske materialer69.12
Tallerkener, av keramiske materialer, til pynt69.13
Tallerkener, av glass70.13
Tallerkener, av edle metaller71.14
Tallerkener, av jern/stål73.23
Tallerkenploger84.32
Tallerkenstativer44.19
Tallerkenvarmere70.13
Tallerkenvarmere73.21
Tallerkenvarmere85.16
Tallium28.44
Tallium81.12
Talliumbromjodidkrystaller38.24
Tallolje34.01
Tallolje38.03
Talloljebek38.07
Talloljeharpikssyrer38.06
Tamarindbelger, bearbeidde20.08
Tamarindbelger08.13
Tamarindekstrakt13.02
Tamarinder, mel og pulver av11.06
Tamarindfrø12.09
Tamarindfrø, frøbladmel av13.02
Tamarindnektar22.02
Tamarindpulp08.13
Tamburiner92.06
Tampicohamp, til børstebinderarbeider ol14.03
Tampicohamp, agave funkiana/lechugilla53.04
Tamponger, av papirmateriale48.18
Tamponger, av vatt av tekstilmateriale56.01
Tamtammer92.06
Tandemsykler87.12
Tang, friske/ tørkede, også malte12.12
Tangaske26.21
Tangenter92.09
Tangeriner, friske eller tørkede08.05
Tangerinolje33.01
Tangmel12.12
Tankbiler, også med pumper87.04
Tanker, for vasking av negativer90.10
Tanklokomotiver86.02
Tanks, samt deler dertil87.10
Tanks, fjernstyrte, til forsyningsbruk87.10
Tanks, med kraner, for bergingsformål87.10
Tankskip89.01
Tanktilhengere87.16
Tankvogner, for jernbaner/sporveger86.06
Tannater29.38
Tannater32.01
Tannbørsteholdere69.12
Tannbørsteholdere70.13
Tannbørster, elektriske85.09
Tannbørster96.03
Tanndrev/tannstenger, til motorkjøretøyer87.08
Tannfyllingsmaterialer30.06
Tannhjul, av lær/kunstlær42.04
Tannhjul84.83
Tannhjul, til motorkjøretøyer87.08
Tannhjul, til planetgir (motorkjøretøydeler)87.08
Tannhjulskranser, til frihjul87.14
Tannhjulspumper84.13
Tannhjulsvinghjul84.83
Tannhygienepreparater33.06
Tanninderivater29.38
Tanninderivater32.01
Tanniner32.01
Tanninsyrer32.01
Tannkjeder73.15
Tannkoplinger, til motorkjøretøyer87.08
Tannlegebor90.18
Tannlegeboremaskiner90.18
Tannlegeenheter90.18
Tannlegeinstrumenter/apparater90.18
Tannlegepinsetter90.18
Tannlegespeil90.18
Tannlegestoler90.18
Tannlegestoler94.02
Tannlegeutstyr90.21
Tannpasta33.06
Tannpirkere44.21
Tannpirkere, av animalsk materiale96.01
Tannpleiemidler33.06
Tannsement30.06
Tannskinner73.02
Tannstenger84.83
Tansy33.01
Tantal81.03
Tantalater28.41
Tantalat-niobat26.15
Tantalborider28.50
Tantalitt26.15
Tantallegeringer81.03
Tantalmalmer26.15
Tantal-wolframlegeringer81.03
Tape39.19
Tape, papir-48.23
Tapeter, papir-48.14
Tapeter, tekstil-59.05
Tapetråpapir48.02
Tapioka19.03
Tapiokaerstatninger19.03
Tapisserier, håndvevde/håndbroderte58.05
Tapisserier, antikke97.05
Tappemaskiner84.65
Tapper, av tre44.21
Tappeverktøy82.05
Taragonolje33.01
Tare, friske/ tørkede, også malte12.12
Tareaske26.21
Taremel12.12
Tarmer, av plast39.17
Tarmer, varer av42.06
Tarmer, av andre dyr enn fisk, hele/stykker05.04
Tarmrensemaskiner84.38
Tarmstrenger, til musikkinstrumenter92.09
Taroer07.14
Tarokk95.04
Tastatur, for skrivemaskiner84.69
Tastatur, for regnemaskiner84.70
Tastatur, for digitalmaskin84.71
Tastebord, til settemaskiner84.42
Taster, for skrivemaskiner84.69
Taster, for regnemaskiner84.70
Taster, til musikkinstrumenter92.09
Tau, av tekstilmaterialer56.07
Tau, varer av, ikke nevnt annet sted56.09
Tau, av jern eller stål73.12
Tau, av kopper74.13
Tau, av aluminium76.14
Taubaner84.28
Tauovner85.14
Tauskiver84.83
Tauverk, utslitt, samt avfall av63.10
Tavler68.02
Tavler85.37
Tavler, for demonstrasjon90.23
Tavler96.10
T-bruer90.30
TCA29.37
TCMP, (tremasse)47.05
Te, ekstrakter og konsentrater av21.01
Te, fra buskene av slekten thea09.02
Te, grønn, sort, også pulverisert mm09.02
Teaterkikkerter90.05
Teaterkulisser, av tre44.21
Teaterkulisser, av tekstil, malte59.07
Teaterparykker67.04
Teaterscenenett, av tekstilmaterialer56.08
Teatertepper68.12
Teatre, ambulerende95.08
Tebain29.39
Tebain29.39
Tebakon29.39
Teblader og teblomster09.02
Technetium28.44
Tefrø12.07
Tegn69.14
Tegn83.10
Tegn, som trykktyper84.42
Tegnebestikk90.17
Tegnebord, uten utstyr94.03
Tegnebøker, for barn49.03
Tegneinstrumenter90.17
Tegnekritt96.09
Tegnekull96.09
Tegnemaskiner90.17
Tegnepapir48.02
Tegnepassere90.17
Tegnestifter73.17
Tegnestifter74.15
Tegnestoler94.01
Tegnetavler96.10
Tegnetransportører90.17
Tegninger, også tekniske49.06
Tegninger97.01
Tekannebrikker69.12
Tekanner, av porselen69.11
Tekanner, av andre keramiske materialer69.12
Tekanner, av jern eller stål73.23
Tekst, trykt49.01
Tekstbehandlingsmaskiner84.69
Tekster, håndskrevne49.06
Tekstiler, rundstrikkede til gassglødenett59.08
Tekstilfibrer, vegetabilske, ikke nevnt ellers53.05
Tekstilfibrer, vevnader av53.11
Tekstilfibrer, med lengde høyst 5mm(fnugg)56.01
Tekstilfnugg56.01
Tekstilgarn, gummiovertrukket ol56.04
Tekstilgarn, plastovertrukket ol56.04
Tekstilgarn, metallisert56.05
Tekstilgarn, forsterket med metallgarn56.07
Tekstilhespemaskiner84.45
Tekstilmaskiner84.47
Tekstilmaterialer, for parykkmakerarbeid67.03
Tekstilmetervare, flerlags-58.11
Tekstilmykgjøringsmidler38.09
Tekstiloljer27.10
Tekstilsmørepreparater, vannoppløslige34.03
Tekstilstoff, fotografisk37.04
Tekstilstoff, tuftede58.02
Tekstilstoff, overtrukket med stivelse/naturlige gummier59.01
Tekstilstoff, stivet, til fremst av hatter59.01
Tekstilstoff, til fremst av bokpermer ol59.01
Tekstilstoff, belagt/impregnert/laminert/overtrukket med plast59.03
Tekstilstoff, belagt/impregnert/laminert/overtrukket med gummi, eller gummiert59.06
Tekstilstoff, belagt/impregnert/laminert/overtrukket med asfalt, fnugg, glass, glimmer, har- piks, kamfer, kork, maling, metallpulv- er, olje, silikater, tekstilstøv, tetnings- middel, tjære, voks, på annen måte59.07
Tekstilstoff, filler av63.10
Tekstilstøv56.01
Tekstiltapeter59.05
Tekstilvarer, til teknisk bruk59.11
Tekstilvarer, brukte63.09
Tekstilvarer, antikke97.05
Tekstilvevstoler84.46
Telefonapparater85.17
Telefonbord94.03
Telefonforsterkere85.18
Telefonkabel85.44
Telefonsentraler85.17
Telefonstolper44.03
Telefonsvarere85.20
Telegrafbiler, med sender/mottakeranlegg87.05
Telegrafkabel85.44
Telegrafledningsstolper44.03
Telegrafvogner, for jernbaner/sporveger86.05
Telekommunikasjonssatellitter88.02
Teleprinterapparater85.17
Teleprintere85.17
Teleprinterremser48.23
Teleskop-donkrafter84.25
Teleskoper, optiske90.11
Teletter50.03
Telfere84.28
Telleapparater90.29
Tellere90.29
Tellevekter84.23
Tellur, også amorft og krystallinsk28.04
Tellurater28.42
Tellurforbindelser28.11
Tellurider28.42
Telluritter28.42
Tellurocyanater28.42
Tellurokarbonater28.42
Tellursyre28.11
Tellursyrling28.11
Telt63.06
Telt, (deler til90.19
Telt90.19
Teltbunner, av tekstilmateriale63.06
Teltplugger73.26
Telys34.06
Temaskiner, (storhusholdning)84.19
Temperamalerier97.01
Temperaturmålere38.24
Temperatur-regulatorer90.32
Tempergods72.01
Tendere, for lokomotiver86.02
Teneriffakniplinger58.04
Tenger82.03
Tenger, gynekologiske/obstetriske90.18
Tenger, medisinske/kirurgiske90.18
Tenger, tanlegeinstrument90.18
Tenger, veterinærbruk90.18
Tennantitt26.03
Tenner, for opprivere etc84.32
Tenner, til opptaksmaskiner og river84.33
Tenner, kunstige90.21
Tenner, animalske, til utskjæring, samt varer av96.01
Tennere, elektriske36.03
Tennere96.13
Tennhetter36.03
Tenningsutstyr85.11
Tennisballer95.06
Tennisnett95.06
Tennisracketer, bager for42.02
Tennisracketer95.06
Tennissett, med karakter av leketøy95.03
Tennmagneter85.11
Tennmidler36.03
Tennplugger85.11
Tennplugghylser85.47
Tennrør36.03
Tennsatser, elektriske36.03
Tennspoler85.11
Tennstempler, til granater93.06
Tennstifter, del til våpen93.05
Tenorhorn92.05
Tenoritt26.03
Tensiometre90.18
Tensiometre90.31
Tensioners84.48
TeO228.11
TeO328.11
Teobromin29.39
Teodolitter90.15
Teodolitter90.15
Teofyllin29.39
Teofyllinetylendiamin29.39
Teposer, papir til fremstilling av48.05
Teposer, av tekstilmateriale (tomme)63.05
Teppebankere, av flettematerialer46.02
Teppeknytesett, i detaljsalgspakning63.08
Teppenåler73.19
Tepper, golv, knyttede57.01
Tepper, belgiske57.02
Tepper, vevde, ikke tuftet eller flokket57.02
Tepper, vevde, med glatt overflate57.02
Tepper, golv-, av tekstil, tuftede57.03
Tepper, golv-, av tekstilmateriale, ellers57.05
Tepper, håndvevde billedtepper (tapisserier)58.05
Tepper, ikke vegg- /golvtepper63.01
Tepper, brukte63.09
Tepper, stoppede ol94.04
Tepper, spesielle til spill95.04
Teppevevstoler84.46
Terapiapparater90.22
Terbium28.05
Terbiumgruppen28.05
Terbiumoksid28.46
Tereftalsyre29.17
Terfenyler, (aromatiske hydrokarboner)29.02
Termistorer85.33
Termografer90.25
Termo-hygrografer90.25
Termokopieringsapparater90.09
Termometre90.25
Termometre, optiske90.25
Termosflasker96.17
Termostatbelger, (bøyeligerør)83.07
Termostater90.32
Termostatventiler84.81
Termotransportbiler87.04
Termotransporttilhengere87.16
Termovogner, for jernbaner/sporveger86.06
Terningbegre95.04
Terninger, av sjokolade18.06
Terninger, av glass70.16
Terninger, av nikkel75.02
Terninger, av diverse metaller81.12
Terninger, til spill95.04
Terpenalkoholer, asykliske29.05
Terpener38.05
Terpenholdige biprodukter33.01
Terpentin, rå/renset nåletreoleoresin13.01
Terpentingallepler, til farging/garving14.04
Terpentinolje38.05
Terpenylacetat29.15
Terpenylformiat29.15
Terpin29.06
Terpineol29.06
Terskelfliser69.07
Teservise39.24
Tesiler73.23
Test12.34
test, tests21.23
Testevogner, for jernbane/sporveger86.04
Testikler, spiselig slakteavfall02.06
Testikler, tørkede, også pulveriserte30.01
Testosteron29.37
Testplater30.06
Tetningslister, av gummi40.16
Tetningslister, av tekstilmateriale63.07
Tetningsmidler32.14
Tetningsringer40.16
Tetningsskiver, av kork45.03
Tetraedritt26.03
Tetraetylbly29.31
Tetraetyldiaminobenzhydrol29.22
Tetraetyldiaminobenzofenon29.22
Tetraetyldiaminodifenylmetan, *29.21
Tetraetylortokarbonat29.20
Tetraetylsilikat29.20
Tetraetyltiuramdisulfid29.30
Tetrafluoroborsyre28.11
Tetrafosforsyre28.09
Tetrafosfortrisulfid28.13
Tetrahydro-7a-(1-hydroksy-1-)*29.39
Tetrahydrocannabinoler29.32
Tetrahydrofuran29.32
Tetrahydrofurfurylalkohol29.32
Tetrahydrokuminaldehyd29.12
Tetrahydrometylkinolin29.33
Tetrahydronaftalen, (C10H12)29.02
Tetrakaliumheksacyanofe*28.37
Tetraklorftalsyre29.17
Tetraklorogull(iii)syre28.43
Tetrakterapparater85.16
Tetralin, (C10H12)29.02
Tetrametylammoniumformiat29.23
Tetrametylammoniumhydroksid29.23
Tetrametylammoniumjodid29.23
Tetrametyldiaminobenzhydrol29.22
Tetrametyldiaminobenzofenon29.22
Tetrametyldiaminodifenylmetan29.21
Tetrammoniumheksacyanof28.37
Tetranatriumheksacyanof28.37
Tetranatriumpyrofosfat28.35
Tetranitromonometylanilin29.21
Tetranitropentaerytritol29.20
Tetrapropylen27.10
Tetrasykliner29.41
Tetrationsyre28.11
Tetroder85.40
Tetroder85.41
Tetryl29.21
Tevarmere63.07
Tevogner94.03
Th(OH)428.44
Thapsia13.01
ThCl428.44
Thermo-mechanical pulp47.01
Thespesia53.03
ThO228.44
Thomasfosfater31.03
Thomasslagg31.03
Thompson, (kjernefrie rosiner)08.06
Thomson-apparater90.30
Thrustlagre84.82
Thulium28.05
Thyristorer85.41
Thyrotropin, (INN)29.37
Ti(OH)428.23
Tiamfenikol29.41
Tiamin29.36
Tiamin-1,5-salt29.36
Tiaminhydroklorid29.36
Tiaminmononitrat29.36
Tiaminortofosfat29.36
Tiaminsalisylathydrobromid29.36
Tiaminsalisylathydroklorid29.36
Tiaziner32.04
Tiazoler32.04
Tibetgeiter, /kje/lam, rå pelsskinn av43.01
Tibetgeiter, hår av51.02
TiCl428.27
Tidligløk, friske eller kjølte07.03
Tidløs, knoller og frø av12.11
Tidsforsinkelsesreleer85.36
Tidskontrollur91.06
Tidsmålere90.29
Tidsskrifter, i sett/innbundne49.01
Tidsskrifter49.02
Tidsskrifter, reklame-49.11
Tidsskrivere, for analogmaskiner84.71
Tidsstemplingsur91.06
Tidsstrømbrytere91.07
Tidsur, for sjakkspillere91.06
Tidtakingsinstrumenter, edelt metall91.01
Tidtakingsinstrumenter, av andre materialer91.02
Tientsin53.03
Tigre, levende01.06
Tigridia06.01
Tig-sveiseapparat85.15
Tilbakeslagsmålere90.24
Tilbehør til klær, av pels43.03
Tilbehør til klær, trikotert61.17
Tilbehør til klær, ikke trikotert62.17
Tilførselsvalser, for vaskemaskiner84.51
Tilhengerdeler87.16
Tilhengere, med innhøstningsutstyr84.33
Tilhengere, for vegtransport av jernbanevogner87.16
Tilhengere, til diverse kjøretøyer87.16
Tilhengervogner, for sporveger86.05
Tilhengervogner, andre87.16
Tilholdere, til låser83.01
Tilleggsanordninger, for hybridmaskiner84.71
Tilleggslinser90.02
Tilleggstangenter, for skrivemaskiner84.69
Tilpasningsenheter, for digitalmaskiner84.71
Tilpassingstransformatorer85.04
Tilsetningsmidler38.11
Tilskuddsfor23.09
Tilslagsmaterialer38.16
Timbo, bark og røtter av12.11
Timehjul, til ur91.14
Timemålere90.29
Timers91.06
Timian09.10
Timianolje33.01
Timoteifrø12.09
Tinkal25.28
Tinkturer, av planter av slekten cannabis13.02
Tinn(ii)klorid28.27
Tinn(ii)oksid28.25
Tinn(iv)hydroksid28.25
Tinn(iv)klorid28.27
Tinn(iv)oksid28.25
Tinn(iv)oksidklorid28.27
Tinn(iv)sulfid28.30
Tinndiklorid28.27
Tinnfosfid28.48
Tinnhydroksider28.25
Tinnkis26.09
Tinnklorider28.27
Tinn-kopper-jernsulfid26.09
Tinnlunte36.03
Tinnmalmer26.09
Tinnoksider26.09
Tinnoksider28.25
Tinnpulver80.05
Tinnsoldater95.03
Tinnstein26.09
Tinnsulfider28.30
Tinnsyreanhydrid28.25
Tinntetraklorid28.27
TiO228.23
Tioaldehyder29.30
Tioalkoholer29.30
Tioamider29.30
Tioanilin29.30
Tioantimonater28.42
Tioarsenater28.42
Tioarsenitter28.42
Tiocyanater28.38
Tiocyansyre28.11
Tiocyanter28.38
Tiodifenylamin29.34
Tiodiglykol29.30
Tioetere29.30
Tiofen29.34
Tiofenoler29.30
Tioflavin32.04
Tiofosforsyreestere29.20
Tiofosgen28.51
Tiokarbamater29.30
Tiokarbanilid29.30
Tiokarbonater28.42
Tiokarbonylklorid28.51
Tioketoner29.30
Tioler29.30
Tiomesteron29.37
Tiomolybdater28.42
Tionsyrer28.11
Tionylbromid28.12
Tionylklorid28.12
Tiopalladater28.43
Tiopentonnatrium29.33
Tioplaster40.02
Tiosalisylsyre29.30
Tiosalter28.42
Tiostannater28.42
Tiosulfater28.32
Tiosyrer29.30
Tiotellurater28.42
Tiourea29.30
Tioureaformaldehyd39.09
Tioureaharpikser39.09
Tippbiler, (lastebiler)87.04
Tippvogner, for jernbaner/sporveger86.06
Tippvogner, tilhengere eller traller87.16
Tirette, til ur91.14
Titan81.08
Titanater28.41
Titanborider28.50
Titandioksid28.23
Titanhvitt32.06
Titanjernstein26.14
Titankarbonitrid28.49
Titanklorider28.27
Titanmalmer26.14
Titanoksider26.14
Titanoksider28.23
Titansyreanhydrid28.23
Titrerapparater90.27
Tiuramsulfider, (mono- di- og tri-)29.30
Tivolivogner, (tilhengere)87.16
Tjære27.06
Tjære38.07
Tjæredolomitt25.18
Tjærefat73.10
Tjæremakadam25.17
Tjæreoljer27.07
Tjærer38.07
Tjæresand27.14
Tjæreslag38.07
TNT, (2,4,6-trinitrotoluen)29.04
Toalettartikler39.24
Toalettartikler69.11
Toalettartikler69.12
Toalettartikler70.13
Toalettartikler71.14
Toalettartikler76.15
Toalettbord94.03
Toalettbørster71.14
Toalettbørster96.03
Toalettbøtter69.12
Toalettbøtter73.24
Toaletteddik33.04
Toaletter39.22
Toaletter69.10
Toalettflasker70.13
Toaletthåndklær63.02
Toalettkammer96.15
Toalettkofferter42.02
Toalettpapir, papir til fremstilling av48.03
Toalettpapir48.18
Toalettpapirholdere69.12
Toalettpapirholdere73.24
Toalettpreparater, for dyr33.07
Toalettsett69.12
Toalettsett73.24
Toalettsett96.05
Toalettspeil70.09
Toalettsåper34.01
Toalettvann33.03
Toalettvesker42.02
Tobakk24.01
Tobakk24.03
Tobakkavfall24.01
Tobakkblader24.01
Tobakkekstrakter24.03
Tobakkerstatninger24.03
Tobakkessenser24.03
Tobakkfrø12.09
Tobakksbokser71.14
Tobakksdåser71.13
Tobakksdåser73.26
Tobakksdåser, antikke97.05
Tobakkskrukker, av tre44.20
Tobakkspunger, av gummi40.16
Tobakkspunger42.02
Tobakkspunger, av blærer42.06
Tofa38.23
Togdeler86.07
Togstoppere86.08
Tohjulssykler, uten motor87.12
Tokoferyldiaminoacetat29.36
Toksiner30.02
Toksoider30.02
Tolubalsam13.01
Tolubalsamresinoid33.01
Toluen27.07
Toluen, (C6H5CH3)29.02
Toluensulfonsyrer29.04
Toluidiner29.21
Tolylhydrazin29.28
Tomater, konserverte med eddik/eddiksyre20.01
Tomater, konserverte på annen måte20.02
Tomater, friske eller kjølte07.02
Tomater, midlertidig konserverte07.11
Tomatin29.39
Tomatketchup21.03
Tomatpure20.02
Tomatsaft20.02
Tomatsaus21.03
Tonehjul, til musikkinstrument92.09
Tonkabønner12.11
Tonometre90.18
Tonsillotomer90.18
Top, (kjemmet ull og fine/grove dyrehår)51.05
Topham boxes84.48
Topografiapparatrer, /instrumenter90.15
Topografikart49.05
Topografioriginaler49.06
Topped crudes27.10
Toppoljer27.10
Tops, bumped tops og open tops51.05
Tops, av syntetiske tekstilfibrer55.06
Tops, av kunstige tekstilfibrer55.07
Torakoskoper90.18
Torbernitt26.12
Torgparasoller66.01
Toritt26.12
Torium, fosfat av26.12
Torium28.44
Toriumformiat28.44
Toriumhydrogensulfat28.44
Toriumkarbid28.44
Toriumklorid28.44
Toriumlegeringer28.44
Torium-magnesiumlegerin28.44
Toriummalmer26.12
Toriumnitrat28.44
Toriumnitrid28.44
Toriumoksid28.44
Toriumoksidklorid28.44
Toriumsilikat26.12
Toriumsulfat28.44
Toriumuranoksid26.12
Torium-wolframlegeringer28.44
Torpedoer93.06
Torpedoutskytingsrør93.01
Torsades73.13
Torsiografer90.31
Torsiometre90.31
Torsjonsfjærer73.20
Torsjonsstaver, til motorkjøretøyer87.08
Torsjonsvekter90.16
Torsjonsvekter90.27
Torskefett og -olje15.04
Torv27.03
Torvaske26.21
Torvfibrer53.05
Torvstrø27.03
Torvtjære27.06
Torvvoks27.12
Tossa, (rød jute)53.03
Totalisatorbiler87.05
Totalisatormaskiner84.70
Toveis-diode-thyristorer85.41
Tow-to-top-maskiner84.44
Tow-to-yarn-maskiner84.45
T-profiler72.16
Tracingpapir48.06
Trafikklys85.30
Trafikkreguleringsutstyr85.30
Trafikkreguleringsutstyr, mekanisk86.08
Trafikkskilter83.10
Tragantgummi13.01
Traktater49.01
Trakterapparater85.16
Traktordeler, (til87.09
Traktorer87.01
Traktorer, skrevende, for vingårder mm, samt traktorer som betjenes av gående87.01
Traktorer, til bruk på jernbaneperronger87.09
Traktorførerhus87.07
Traktortilhengere87.16
Trakytt25.16
Tralle-instrumenter90.25
Traller, for løfting/håndtering, uten egen fremdrift84.27
Traller, for jernbane/sporveg, m/u motor86.04
Traller, for transport av skinner ol86.06
Traller87.16
Tramegarn, ikke i detaljopplegging50.04
Tran15.04
Tranchersakser82.01
Tranebær, friske08.10
Trans-3,4-bis(4-hydroksyfeny*)29.37
Transduktorer, til rengjøringsapp for ultralyd84.79
Transferaser35.07
Transformatorer, roterende -85.02
Transformatorer, elektriske, høyfrekvens-, instrument-, mantel-, måle-, spennings-, tilpassings -, auto -85.04
Transformatoroljer27.10
Transistorer85.41
Transmisjonsdeler, til motorkjøretøyer87.08
Transmisjonshjul, til ur91.14
Transmisjonskjeder73.15
Transmisjonsnivåmålere90.30
Transpondere85.26
Transportbeholdere, av tre44.15
Transportbeholdere, containere86.09
Transportbånd, av plast39.26
Transportbånd, av gummi40.10
Transportbånd, av tekstilmateriale59.10
Transporthjul, til ur91.14
Transportkjeder73.15
Transportkraner84.26
Transportreimer, av lær42.04
Transportrenner68.15
Transportrenner, for vibratormotor84.79
Transportruller, til maskiner for papirmasse84.39
Transporttilhengere, med laste/losseutstyr87.16
Transportører, pneumatiske84.28
Transportører90.17
Trapeser95.06
Trappebeslag83.02
Trappegelendre68.10
Trapper44.18
Trappereimskiver84.83
Trappeskinner83.02
Trappestiger73.26
Trappetrinn68.02
Trappetrinn70.16
Trass25.30
Trau, av hardgummi40.17
Trau, av tre44.21
Trau, av stein68.02
Trau, av skifer68.03
Trau, av sement/betong/kunstig stein68.10
Trau, av asbestsement/cellulosesement ol68.11
Trau, av keramiske materialer69.09
Trau, av glass70.20
Trau, for vaskemaskiner84.51
Traverser, (skyvebroer)84.28
Traversjern73.02
Traverskraner84.26
Travertin25.15
Tre, fortettet/impregnert/metallisert44.13
Treavfall44.01
Trebek38.07
Treblokker, til fremstilling av tresnitt84.42
Treblåseinstrumenter92.05
Trefellere84.36
Trefiberplater, halvharde/harde/korrugerte/ porøse44.11
Treflis/avfall, agglomerert44.01
Trehalose29.40
Trehjulskjøretøyer87.03
Trehjulsmotorsykler87.11
Trehjulssykler, uten motor87.12
Trehjulssykler, for småbarn95.01
Trehjulstraktorer87.01
Trekanter, lysende85.12
Trekk, til kjøretøyer, maskiner, kofferter, par- aplyer, parasoller, tennisracketer mm63.07
Trekk, til hodeplagg65.07
Trekk, til musikkinstrumenter92.09
Trekk, til balller95.06
Trekkbasuner92.05
Trekkbenker84.63
Trekkemaskiner84.63
Trekkenåler76.16
Trekkfløyter92.05
Trekkpapir48.05
Trekkplater, for metall82.07
Trekkraftmålebiler87.05
Trekkregulatorer90.32
Trekkreimer42.01
Trekkskiver70.20
Trekkskiver82.07
Trekkspill92.04
Trekkspill, elektriske92.07
Trekkspill, med karakter av leketøy95.03
Trekkvinsjer, for trådtrekkemaskiner84.25
Trekkvogner, til semitrailere87.01
Trekreosot38.07
Trekull, også agglomerert44.02
Trelast, tykkelse o/6 mm44.07
Trelast, høyst 6mm tykkelse/rundskrelt44.08
Trelast, avrundet, pløyd, profilert, m/not og fjær ol44.09
Tremasse, mekanisk, termomekanisk, raff- inørfremstilt47.01
Tremasse, dissolving-47.02
Tremasse, soda-, sulfat-, sulfitt-47.04
Tremasse, halvkjemisk, kjemimekanisk, kjemi- termomekanisk, termokjemimekanisk47.05
Tremel44.05
Trenagler, i lengder44.09
Trenagler44.21
Trench-coater, trikoterte, for herrer61.01
Trench-coater, trikoterte, for damer61.02
Trench-coater, ikke trikoterte, for herrer62.01
Trench-coater, ikke trikoterte, for damer62.02
Treningsdrakter, trikoterte61.12
Treningsdrakter, ikke trikoterte62.11
Trenøtter12.07
Treolje, og dens fraksjoner, også kinesisk15.15
Treplater, laminerte44.12
Treplater, lydisolerende44.18
Trerammer, til malerier mm44.14
Tre-risteapparater84.33
Treskeinnretninger, til skurtreskere84.33
Treskeseparatorer84.78
Treskeverk, til korn og mais84.33
Treskjærerarbeider44.20
Tresko, med overdel/yttersåle av gummi/plast64.02
Tresko, med overdel av lær64.03
Tresko, ellers64.04
Treskruer73.18
Tresorter, tropiske, oversiktsliste kap44
Trespon
, til eddikproduksjon
44.04
Tresprit38.07
Tresser58.08
Trestammer44.03
Trestrimler, til fyrstikkproduksjon44.21
Trestubber, til brensel44.01
Trestubber, til pipe/finèrproduksjon44.03
Tresukker29.40
Treterpentin38.05
Tretinoin, (INN)29.36
Tretjære38.07
Tretjærebek38.07
Tretjæreoljer38.07
Tretråd44.09
Tretthetsprøvemaskiner90.24
Treull44.05
Treveisventiler84.81
Trevirke, til bruk ved farging/garving14.04
Trevoks15.21
Triaker85.41
Triakontaner, mettede asykl hydrokarboner29.01
Triamcinolon29.37
Triaminotriazin29.33
Triammoniumortofosfat28.35
Triangler92.06
Triblytetraoksid28.24
Tribromeddiksyre29.15
Tributylcitrat29.18
Tributylfosfat29.19
Tricyantrimetylamin29.26
Trietanolamin29.22
Trietylcitrat29.18
Trietylsilanol29.31
Trifenylfosfat29.19
Trifenylkarbinol29.06
Trifenylmetan, (CH(C6H5)3)29.02
Trifenylmetaner32.04
Trifenylmetanol29.06
Trifenylsilanol29.31
Trifosforsyre28.09
Triglyserider34.02
Triguajakylfosfat29.19
Tri-isobutylen27.10
Trijodtyronin29.37
Trikaliumheksacyanoferrat28.37
Trikalsiumbis(ortofosfat)28.35
Trikalsium-di-ortoarsenat28.42
Trikalsiumfosfat25.10
Trikinoskoper90.11
Trikkedeler86.07
Trikker, (motorvogner for sporveger)86.03
Trikketilhengere86.05
Trikloracetaldehyd, (CCl3CHO)29.13
Trikloreddiksyre, (CCl3COOH)29.15
Trikloretylen29.03
Triklormetan29.03
Triklornitrometan29.04
Triklor-tertiær-butyl alkohol29.05
Trikoboltbis(ortofosfat)28.35
Trikobolttetraoksid28.22
Trikotasje, metervare60.02
Trillevogner87.16
Trimeperidin29.33
Trimerkuridioksidsulfat28.33
Trimetylamin29.21
Trimetylmetan29.01
Trimetylolpropan29.05
Trimetyltrinitramin29.33
Trimmekondensatorer85.32
Trimmeror, til luftfartøyer88.03
Trinatriumheksacyanofer28.37
Trinatriumheksafluoroal28.26
Trinatriumortoarsenat28.42
Trinatriumortofosfat28.35
Trinidad-asfalt27.14
Trinitriler29.26
Trinitroanisol29.09
Trinitrobenzensulfonsyrer29.04
Trinitrofenol, (HOC6H2(NO2)3)29.08
Trinitrometan29.04
Trinitrotoluensulfonsyrer29.04
Trinitroxylenoler29.08
Trinn, til rulletrapper84.31
Trinser83.02
Trioder85.40
Trioksan29.12
Trioksymetylen29.12
Triovalseverk84.55
Tripalmitatester, av pyridoksin29.36
Tripoder84.67
Tripoli25.13
Trippelekspansjonsmaskiner84.12
Tripropylen27.10
Trisazoforbindelser29.27
Trisulfid28.30
Triticale10.08
Tritionsyre28.11
Tritium28.44
Tritolylfosfat29.19
Triumfetta53.03
Trixylylfosfat29.19
Trofeer, av animalsk materiale96.01
Trokarer90.18
Trokarer, til veterinærbruk90.18
Troll i esker95.03
Trolleybusser87.02
Trollhasselekstrakt13.02
Trollheggbark12.11
Trollheggbær, til bruk ved farging/garving14.04
Trollheggekstrakt13.02
Trombin35.07
Tromler, av tre44.15
Tromler, av jern eller stål73.10
Tromler, av aluminium76.12
Tromler, av bly78.06
Tromler, av sink79.07
Tromler, av tinn80.07
Tromler, av magnesium81.04
Tromler, av titan81.08
Tromler, til filtre84.21
Tromler, til elevatorer84.31
Tromler, til vinsjer og ankerspill84.31
Tromler, til jord, plener etc84.32
Tromler, til høyvendere84.33
Tromler, til smørkjerner84.34
Tromler, for kornfjernemaskiner84.37
Tromler, forsynt med tenner84.39
Tromler, for varpemaskin84.45
Tromler, til avfettingsmaskiner84.48
Tromler, for vaskemaskiner84.50
Tromler, for skinnbearbeidingsmaskiner84.53
Tromler, for digitalmaskiner84.71
Tromler, for harpemaskiner84.74
Tromler, for glassfiberfremstillingsmaskiner84.75
Tromler, til fjerning av sand84.79
Tromler, for videohoder85.22
Trommeknusere84.74
Trommelbremser, til motorsykler/invalidekjt87.14
Trommelfiltre, (roterende)84.21
Trommellagre, for hybridmaskiner84.71
Trommeltaljer84.25
Trommepedaler92.09
Trommer92.06
Trommer, med karakter av leketøy95.03
Trommestikker92.09
Trompeter92.05
Trompeter, med karakter av leketøy95.03
Tropan-3-ol29.39
Tropin29.39
Tropinon29.39
Troppetransportskip89.06
Troster, levende01.06
Truckdeler, (til87.09
Truckdeler87.09
Trucker84.27
Trucker, uten løfte-, eller håndteringsutst87.09
Trucktilhengere87.16
Trumfanvisere95.04
Truser, trikoterte, for herrer61.07
Truser, trikoterte, for damer61.08
Truser, ikke trikoterte, for herrer62.07
Truser, ikke trikoterte, for damer62.08
Trykk, instrument for måling av90.26
Trykkammerelevatorer, (montejus)84.13
Trykkanordninger, for reduksjonsventiler84.81
Trykkbeholdere, for trykkvannsreaktorer84.01
Trykkduk, for rotasjonspresser84.43
Trykkeanordninger, for regnemaskin84.70
Trykkeinnretninger, for regnemaskin84.70
Trykkemaskiner84.42
Trykkemaskiner84.43
Trykkemaskiner84.72
Trykkerisett95.03
Trykkerisett96.11
Trykkfarger32.15
Trykkfasthet, maskiner for prøving av90.24
Trykkfilmkretser85.34
Trykkfjærer73.20
Trykkformer84.42
Trykkformer, for hurtigpresser84.43
Trykk-kokere73.21
Trykklagre84.82
Trykkmålere90.26
Trykknapper96.06
Trykknappstrømbrytere85.36
Trykkokere73.23
Trykkpapir, ubestrøket48.02
Trykkpapir48.23
Trykkplater84.42
Trykkplater, for rotasjonspresser84.43
Trykkpresser84.43
Trykkregulatorer84.81
Trykkregulatorer90.32
Trykkreguleringsventiler84.81
Trykksaker49.01
Trykksaker, aviser, ukeblad ol49.02
Trykksaker, andre49.11
Trykksensorer, for videoapparater85.21
Trykkstempler, til mekaniske stokere84.16
Trykkstøpeformer84.80
Trykkstøpemaskiner84.54
Trykksylindrer, for rotasjonspresser84.43
Trykktermometre90.25
Trykkvannsreaktorer84.01
Trykte kretser85.34
Tryllekunster, utstyr for95.05
Trypsin35.07
Trænåler73.19
Trænåler, heklenåler73.19
Trær06.02
Trøfler, tilberedte20.03
Trøfler, friske/kjølte07.09
Trøfler, tørkede07.12
T-rør69.06
T-rør73.07
Tråbiler95.01
Tråd, av gummi, vulkanisert40.07
Tråd, av kunstige/syntetiske filamenter54.01
Tråd, av gummi, overtrukk med tekstilmateriale56.04
Tråd, av tekstil, i forbindelse med metall56.05
Tråd, av asbest68.12
Tråd, av sølv71.06
Tråd, av uedelt metall plettert med sølv71.07
Tråd, av platina71.10
Tråd, av jern eller ulegert stål72.17
Tråd, av stål, rustfritt72.23
Tråd, av stål, annet legert72.29
Tråd, av jern eller stål73.13
Tråd, av kopper74.08
Tråd, av nikkel75.05
Tråd, av aluminium76.05
Tråd, av bly78.03
Tråd, av sink79.04
Tråd, av tinn80.03
Tråd, av wolfram81.01
Tråd, av tantal81.03
Tråd, av magnesium81.04
Tråd, av beryllium, gallium, germanium, haf- nium, indium, krom, niob (kolumbium), rhenium, tallium og vanadium81.12
Tråd, innspilt85.24
Tråd, isolert85.44
Tråd, lakkert85.44
Tråd, anodisert etc85.44
Tråd, emaljert85.44
Trådduk71.15
Trådførere69.09
Trådførere70.20
Trådførere71.16
Trådførere, for varpemaskin84.45
Trådførere84.48
Trådglass70.03
Trådgripere, for vevemaskiner84.46
Trådhetelegemer85.16
Trådkorn72.05
Trådkutter84.79
Trådsneller44.21
Trådstifter73.17
Trådtrekkemaskiner84.47
Trådvoktere84.48
Trålere89.02
TSH29.37
T-skjorter61.09
TSNR-gummi40.01
Tuber76.12
Tuber78.06
Tuber79.07
Tuber80.07
Tuberosa06.01
Tuftemaskiner84.47
Tufter, til bruk for parykkmakere67.03
Tujaolje33.01
Tulipaner06.01
Tulium28.44
Tulucuna-nøtter12.07
Tunfiskebåter89.02
Tungeklemmer90.18
Tunger, spiselig slakteavfall02.06
Tunger, til musikkinstrumenter92.09
Tungespatler90.18
Tungespatlere70.17
Tungspat25.11
Tungsten inert gas - sveiseapparat85.15
Tungtransporttilhengere87.16
Tungtvannsreaktorer84.01
Tunnelovner84.17
Tunnelovner, ikke-elektriske84.17
Tunnelovner85.14
Tunnelseksjoner68.10
Tunneltørkeapparater84.19
Tunnelvaskemaskiner84.51
Turbidimetre90.27
Turbingir, til motorkjøretøyer87.08
Turbinlokomotiver86.02
Turbojetmotorer84.11
Turbopropmotorer84.11
Turistsuvenirer83.06
Turkniver82.11
Turnbullsblått32.06
Tusengyllen, urter av12.11
Tusj32.15
Tussah, (silkevevnad)50.07
Tvangssirkulasjonskjeler84.02
Tverrbjelker, rammedeler86.07
Tverrskjæremaskiner84.41
Tverrstykke73.16
Tvinger, magnetiske85.05
Tvinnemaskiner84.45
Tyggegummi17.04
Tykkelsesmåler90.22
Tykksømbroderier58.10
Tyll, også mønstret58.04
Tylosin29.41
Tymol29.07
Tymolblått29.34
Tymolftalein29.32
Tymolsulfonftalein29.34
Tyndallometre90.27
Tynnfilmkretser85.34
Typehammere, for skrivemaskiner84.69
Typehjul, for skrivemaskiner84.69
Typer40.16
Typestøpemaskiner84.42
Typetrykkmottakere85.17
Typha53.05
Tyratroner85.04
Tyratroner85.40
Tyreotropt hormon29.37
Tyrkiske bær, til bruk ved farging/garving14.04
Tyrkiske piper96.14
Tyrocidin29.41
Tyroidstimulerende hormon29.37
Tyrokalcitonin29.37
Tyroksin29.37
Tyrosin29.22
Tyroxin29.37
Tyuyamunitt26.12
Tyverialarmapparater85.31
Tyverialarmer85.31
Tøfler, overdel/yttersåle av gummi/plast64.02
Tømmemaskiner, for koksovner84.28
Tømmer, (for dyr)42.01
Tømmer, (trevirke)44.03
Tømmer, toskåret44.03
Tømmerhaker82.01
Tømmeringer83.02
Tømmerkiler82.01
Tømmermannsarbeider44.18
Tømmersager84.65
Tømmertransporttilhengere87.16
Tømmertransportvogner, for jernbaner/sporv86.06
Tømmerøkser82.01
Tønnebånd, av tre, i avpassede lengder44.16
Tønnebånd73.26
Tønnebånd95.03
Tønnebåndemner, av tre44.04
Tønnelignende beholdere av tre44.15
Tønner, av plast39.23
Tønner, av tre44.16
Tønnestaver44.16
Tørkeanordninger, for ullvaskemaskiner84.45
Tørkeapparater70.17
Tørkemaskiner84.51
Tørkesentrifuger84.21
Tørkeskap84.19
Tørkestativer73.23
Tørkesylindrer70.17
Tørkesylindrer, for ettervaskemaskiner84.45
Tørketromler84.19
Tørketromler, for varplimemaskiner84.45
Tørketromler, for blandemaskiner84.74
Tørklær, kvadratiske, ingen sider over 60cm62.13
Tørrelementer85.06
Tørrensemaskiner84.51
Tørrgjær21.02
Tørrkondensatorer85.32
Tørrmelk04.02
Tørrsprit36.06
Tøyelighetsprøving, maskiner for90.24
Tøyposer, med fjær/dun05.05
Tøytilskjæremaskiner85.08
Tåkapper64.06
Tåkelys85.12
Tåkesignalapparater, automatiske86.08
Tåkesignaler36.04
Tåklemmer, til sykkelpedaler87.14
Tårn73.08
Tårn76.10
Tårn, til luftfartøyer88.03
Tåteflasker70.13
Tåtesmokker40.14