A a a+
Tolltariffen

Register

Oppslag i registeret

Treff i registeretPosisjon
S`Gravesandes ring90.23
Sabadillafrø12.11
Sabler93.07
Sabler95.06
Saccharatum, (sukkersorghum)12.12
Safer83.03
Safirer71.03
Saflorfrø12.07
Saflorolje, og dens fraksjoner15.12
Saflortistel, blomster av14.04
Safran, uekte, blomster av14.04
Safran09.10
Safran, indisk, se gurkemeie09.10
Safranal29.12
Safraniner32.04
Safrol29.32
Safter, vegetabilske13.02
Safter, av kjøtt, flesk, fisk, krepsdyr mm16.03
Safter, av frukt og grønnsaker20.09
Saftis21.05
Saftpresser85.09
Sagblad82.02
Sagemaskiner84.61
Sagemaskiner84.65
Sager82.02
Sager84.64
Sager, medisinske/kirurgiske90.18
Sagflis44.01
Saghåndtak, av tre44.17
Sago19.03
Sagomarg, stivelse av11.08
Sagomarg07.14
Sagomel11.06
Sagradaekstrakt13.02
Sagradatrebark12.11
Sagtømmer44.03
Sagvikketenger82.03
Sakarimetre90.27
Sakarin29.25
Sakarinsalter29.25
Sakarometre90.25
Sakarose17.01
Sakarose17.02
Sakaroseacetatisobutyrat29.40
Sakarosemonoacetat29.40
Sakaroseoktaacetat29.40
Sakarosesirup17.02
Sake22.06
Sakseblad82.13
Sakser82.13
Sakser, medisinske/kirurgiske90.18
Sakser, veterinærbruk90.18
Sakshorn92.05
Saksofoner92.05
Salamipølse16.01
Salanganreder04.10
Salat, frisk eller kjølt07.05
Salatbestikk, av tre44.19
Salatboller39.24
Salatboller69.12
Salatdressing21.03
Salater20.05
Salatskyllere73.23
Salatskåler70.13
Salbuer83.02
Saldekkener42.01
Salepprøtter07.14
Saler42.01
Saler, til motorsykler, sykler mm87.14
Salgsautomater84.76
Salgsemballasje73.10
Saligenin29.07
Salinometre90.25
Salisylaldazin32.04
Salisylaldehyd, (HOC6H4CHO)29.12
Salisylalkohol29.07
Salisylsulfonsyre29.18
Salisylsyre29.18
Salmakerarbeider42.01
Salmakernåler73.19
Salmebøker49.01
Salmebøker, med noter49.04
Salol29.18
Salongvogner, for jernbane/sporveger86.05
Salpetersyre28.08
Salpetersyre, rykende28.08
Salpetersyreestere29.20
Salpetersyrlingestere29.20
Salpinner87.14
Salputer42.01
Salt, også denaturert/evaporert/raffinert25.01
Saltasker42.01
Saltepper42.01
Salter29.20
Salter, medisinske30.03
Saltkar, av tre44.19
Saltkar, av keramikk69.12
Saltkar, av glass70.13
Saltkringler19.05
Saltlake25.01
Saltoppløsninger25.01
Saltrekk, til motorsykler ol87.14
Saltstenger19.05
Saltsyre28.06
Salver30.03
Salvie, blad og blomster av12.11
Salvieolje33.01
Samarium28.05
Samlebeholdere68.03
Samlebeholdere68.10
Samlebeholdere68.11
Samlergjenstander, se samlinger under Samlepermer48.20
Samleringer, (deler til85.01
Samleringer85.03
Samlinger, av zoologisk, botanisk, mineral- ogisk, anatomisk, historisk, arkeologisk, paleontologisk, etnografisk eller numismatisk, interresse97.05
Sammenleggingsinnretninger, for under- søkelsesmaskiner84.51
Sammenlikningsfotoapparater90.06
Sammenlikningsmikroskoper90.11
Samos22.04
Samtaleanlegg85.17
Sand, naturlig, feltspatholdig, kiselholdig, og kaolinholdig25.05
Sand, osmium-, palladium-, platina-, rhodium- og rutheniumholdig26.16
Sandaler, m/overdel og yttersåle av gummi/plast64.02
Sandarak13.01
Sandblåsemaskiner84.24
Sandeltre, hvit og gul, spon av12.11
Sandeltre, rødt, til farging eller garving14.04
Sandeltreolje33.01
Sandstampere84.67
Sandstampere, elektromekaniske85.08
Sandstein25.16
Sangfugler, mekaniske92.08
Sangtekster49.01
Sanitetsbelter62.12
Sanitetsbind, av vatt av tekstilmateriale56.01
Sanitetsbind, av tekstilmateriale, unntatt av vatt63.07
Sanitærartikler, av hardgummi40.17
Sanitærartikler, av papir48.18
Sanitærartikler, av vatt av tekstilmatriale56.01
Sanitærartikler, av keramiske materialer69.10
Sanitærartikler, av jern eller stål73.24
Sanitærartikler, av nikkel75.08
Sanitærartikler, av aluminium76.15
Sanitærartikler, av sink79.07
Sanitærpapir48.03
Sanitærutstyr39.22
Sanitærutstyr69.10
Sansevieria53.05
Santalol29.06
Santonin29.32
Santorin25.30
Sapindusbær og -frø14.04
Sapodillebær, friske08.10
Saponiner29.38
Sappantre, til bruk ved farging/garving14.04
Sar, frisk/kjølt sartureira hortensis07.09
Sardinfett, og -olje15.04
Sarger, til musikkinstrumenter92.09
Sarkofager97.05
Sarkomycin29.41
Sarkosin29.22
Sarkosinaskorbat29.36
Sarrusofoner92.05
Sarsaparillaekstrakt13.02
Sarsaparillerøtter12.11
Sassafras, bark, røtter og trevirke av12.11
Sassafrasolje33.01
SA-sveiseapparat85.15
Satellitter88.02
Satellitter, deler til88.03
Satengvevnad, av silke50.07
Satsform84.42
Satsumas, friske eller tørkede08.05
Saturasjonskjeler84.38
Sauer, levende01.04
Sauer, rå huder og skinn av41.02
Sauer, lær uten ull av41.05
Sauerkraut20.05
Sauesakser82.01
Sauesakser82.13
Saueskinn, garvede/beredte43.02
Sauetarmer, varer av42.06
Sauetarmer05.04
Sausenebber69.12
Sausenebber70.13
Sausenebber71.14
Sausenebber73.23
Sauser21.03
Sauty90.30
Savinolje33.01
Savoykål, frisk eller kjølt07.04
Sb2O3, Sb2O4, og Sb2O528.25
Sb2S3 og Sb2S528.30
SbCl3 og SbCl528.27
SbF3 og SbF528.26
SbOCl28.27
Scale, (wax)27.12
Scalers90.29
Scammonium13.01
Scandium28.05
Schaeffer-syre, (2-naftol-6-sulfonsyre)29.08
Schappesilke50.03
Schappesilkegarn, ikke i detaljopplegging50.05
Scheelitt26.11
Schering90.30
Schiffske baser29.25
Schmidts kamera90.05
Schmidts teleskop90.05
Schumacks57.02
Schweinfurtergrønt29.42
Scintillasjonsskannere90.18
Scintillasjonstellere90.30
SCl228.12
Scooterdeler87.14
Scootere87.11
Screenings, (tremasse)47.05
Sealed beam lamper85.39
Sebasinsyre29.17
Sebraer, levende01.06
Sebraer, rå huder og skinn av41.01
Seddelpunger42.02
Sederolje33.01
Sedler, penge-49.07
Seed-lac, (kornlakk)13.01
Segerkjegler38.24
Segl83.09
Segl, antikke97.05
Segllakker32.14
Segmenter68.13
Segmenter70.15
Segmenter, til tromler84.32
Seidler70.13
Seignettesalt29.18
Seil63.06
Seilbrett95.06
Seilbåter89.03
Seilfly88.01
Seilfly, deler til88.03
Seilmakernåler73.19
Seismografer90.15
Seismometre90.15
Sekkekraftpapir48.04
Sekkepiper92.05
Sekker, av plast39.23
Sekker, av pelsskinn, trapesformede43.02
Sekker, av papir eller papp48.19
Sekker, av tekstilmateriale63.05
Sekkesynåler73.19
Sekobarbital, (INN)29.33
Sekobarbital29.33
Sekstanter90.14
Sekundhjul, med drev, til ur91.14
Seledeler, av lær42.05
Selen28.04
Selen, ubearbeidd, dopet, amorft, glassaktig, krystallinsk, rødt28.04
Selenater28.42
Selenblomme28.04
Selenforbindelser28.11
Selenider28.42
Selenitter28.42
Selenocyanater28.42
Selenokarbonater28.42
Selenoksiddiklorid28.12
Selenosulfater28.42
Selenosulfider28.42
Selensyre28.11
Selensyrling28.11
Selenylklorid28.12
Seler, av lær/kunstlær42.03
Seler, av lær, jfr42.03
Seler42.05
Seler, av tekstilmaterialer62.12
Seletøy42.01
Seletøy83.02
Selfett og -olje15.04
Selleri, frisk/kjølt, unntatt knollselleri07.09
Selleri, tørket07.12
Selleriolje33.01
Sellerirot, se knollselleri07.06
Sellerisalt21.03
Selografigjenstander, antikke97.05
Selskapsspill95.04
Selters22.01
Selvbindergarn56.07
Selvsynkroniseringsenheter85.01
Sement, engelsk og Keene`s25.20
Sement, hydraulisk25.23
Sement25.23
Sement38.16
Sementeringsovner, (ikke-elektriske)84.17
Sementkopper74.01
Sementspatler90.18
Semi-dieselmotorer84.08
Semikarbazid29.28
Semitrailerdeler87.16
Semitrailere87.16
Semule, av durum-hvete11.03
Semule, produkter av19.02
Senarmontitt26.17
Sendere, for linjetelegrafi85.17
Sendere85.25
Sendere/mottakere85.25
Sender-mottakere85.25
Senegalgummi13.01
Senegarøtter12.11
Senelim35.03
Sener, varer av42.06
Sener05.11
Sengebunner94.04
Sengeforheng63.03
Sengelinnet63.02
Senger, til medisinsk bruk94.02
Senger94.03
Sengetepper, av pelsskinn43.03
Sengetepper63.04
Sengetepper94.04
Sengetøy, (laken, dynetrekk, putevar mm)63.02
Sengetøy, brukt63.09
Sengetøy, til dukkesenger95.03
Sengeutstyr, (dyner, puter, madrasser mm)94.04
Sengevarmere85.16
Senitteleskoper90.05
Senkelodd90.31
Senkeplater, for strikkemaskiner84.48
Senkesmimaskiner84.62
Senkkasser89.07
Sennep21.03
Sennepsfrø12.07
Sennepsfrøkaker23.06
Sennepskrukker69.12
Sennepsmel21.03
Sennepsolje, og dens fraksjoner15.14
Sennepsolje, flyktig33.01
Sennepsskjeer82.15
Sennesolje33.01
Sennesplante, belger og blad av12.11
Sensorer, for industriroboter84.79
Sensorer, for videoapparater85.21
Sentralbord85.17
Sentralenheter, for hybridmaskiner84.71
Sentraler85.17
Sentralvarmekjeler73.22
Sentralvarmekjeler84.03
Sentreringsapparater90.31
Sentreringsmikroskoper90.11
Sentrifugalkompressorer84.14
Sentrifugalkoplinger84.83
Sentrifugalpumper84.13
Sentrifugalregulatorer84.12
Sentrifugalreostater85.33
Sentrifugalsikter84.37
Sentrifugalstøpemaskiner84.54
Sentrumsbor82.07
Sentrumshjul, med drev, til ur91.14
SeO228.11
SeOCl228.12
Separatorer84.37
Sepia32.03
Septiktømmebiler87.05
Sera, fra blod30.02
Serin29.22
Serpentiner95.05
Serpentinmarmor25.16
Serum gonadotropin, (INN)29.37
Serumalbumin35.02
Serumglobuliner30.02
Servelatpølse16.01
Serveringsbrett70.13
Serveringsbrett73.23
Serveringsgafler82.15
Servicevogner, for jernbane/sporveger86.04
Servietter, papir til fremstilling av48.03
Servietter, papir-48.18
Servietter, tekstil-63.02
Serviettringer, av tre44.19
Serviettringer, av porselen69.11
Serviettringer, av keramiske materialer unntatt porselen69.12
Serviettringer, av gull- eller sølvsmedarbeider71.14
Serviettringer, av jern eller stål73.23
Serviettringer, av animalsk materiale96.01
Servobremser, til motorkjøretøyer87.08
Servomotorer, hydrauliske84.12
Servomotorer85.01
Servo-styremekanismer, til motorkjøretøyer87.08
Sesamfrø12.07
Sesamolje, og dens fraksjoner15.15
Sesamolje, hydrogenert15.16
Setebadekar73.24
Seter39.22
Seter, til sykler, invalidevogner mm87.14
Seter94.01
Sett, som består av vevnader og garn63.08
Settegjær21.02
Setteløk, friske eller kjølte07.03
Settemaskiner84.42
Settepoteter, friske eller kjølte07.01
Setteskip84.42
Setthammere82.05
Seviser, (leketøy)95.03
Sfygmomanometre90.18
Sfærometre90.31
SGW, (tremasse)47.01
Shaker-tumblers84.51
Shakes44.18
Shantung, (silkevevnad)50.07
Shapingmaskiner84.61
Sherry22.04
Shingles44.18
Shiu33.01
Shoppingnett, av tekstilmaterialer56.08
Shoppingvesker42.02
Shoppingvesker, av flettematerialer46.02
Shortenings, laget av plastifiserte oljer15.17
Shorts, trikoterte, for herrer61.03
Shorts, trikoterte, for damer61.04
Shorts, ikke trikoterte, for herrer62.03
Shorts, ikke trikoterte, for damer62.04
Shots75.02
Shredders84.38
Shredding72.04
Shuttle-cars87.04
Shuttles84.69
Si3N428.50
Siamjute53.03
SiC28.49
SiCl428.12
Sida53.03
Sidekanalpumper84.13
Sidekontakter85.36
Sidelykter85.12
Sideritt26.01
Sideror, til luftfartøyer88.03
Siderorspaker, til luftfartøyer88.03
Siderostater90.05
Siderpresser84.35
Sideskjold, til ikke-elektriske ovner84.17
Sidestolper, til jernbane/sporvegsmateriell86.07
Sidevegger, til motorkjøretøyer87.08
Sidevogndeler87.14
Sidevogner, til motorsykler, sykler ol87.11
Sienna25.30
Sierra leone-pepper09.04
Sifferhjul, for aut nummereringsmaskiner84.43
Sifonger70.10
Sifonghoder80.07
Sifonghoder84.81
Sigarendestykker, av animalsk materiale96.01
Sigarer24.02
Sigarettbokser69.13
Sigarettennere96.13
Sigaretter24.02
Sigarettetuier42.02
Sigarettetuier71.13
Sigarettetuier73.26
Sigarettetuier, av animalsk materialer96.01
Sigaretthylser48.13
Sigarettmaskiner84.78
Sigarettmunnstykker96.14
Sigarettpapir48.13
Sigarettskrin71.14
Sigarettskrin, til dekorasjon83.06
Sigaretuier42.02
Sigaretuier, av animalske materialer96.01
Sigarilloer24.02
Sigarkasser71.14
Sigarmunnstykker96.14
Sigarsakser82.13
Sigder82.01
Signalapparater85.30
Signalapparater85.31
Signalarmer, mekaniske86.08
Signaldioder85.41
Signalfløyter92.05
Signalfløyter92.08
Signalgeneratorer85.43
Signalhorn92.05
Signalhorn92.08
Signalinstrumenter92.08
Signaliseringsapparater, lysstråle- (optiske)90.13
Signallys36.04
Signalmaster, med mekanisk signalutstyr86.08
Signalmerker83.05
Signalmottakere, telemetriske85.27
Signalomformerenheter, for hybridmaskiner84.71
Signalpistoler93.03
Signalraketter36.04
Signalskilter, lysende85.12
Signalskiver, mekaniske86.08
Signalstativer, med mekanisk signalutstyr86.08
Signaltavler85.31
Signalutstyr, til sykler/motorkjøretøyer85.12
Signalutstyr, elektrisk85.30
Signalutstyr, "85.31
Signalutstyr, trafikkregulerings-, mekanisk86.08
Signaturmaskiner84.43
Signeter96.11
Sikes90.25
Sikkativer32.11
Sikkerhetsbelter, til motorkjøretøyer87.08
Sikkerhetsbokser83.03
Sikkerhetsgitter73.14
Sikkerhetsglass70.07
Sikkerhetslenker83.02
Sikkerhetslunter36.03
Sikkerhetslykter85.13
Sikkerhetsmekanismer, til heiser84.31
Sikkerhetsnåler73.19
Sikkerhetsnåler74.19
Sikkerhetsnåler76.16
Sikkerhets-pistoler/revolvere93.03
Sikkerhetsutstyr85.30
Sikkerhetsutstyr, for trafikkomr, mekanisk86.08
Sikkerhetsventiler84.81
Sikkmaskiner84.63
Siklinger82.05
Sikori, frisk eller kjølt07.05
Sikoriknoller, inulin dannet av11.08
Sikoriplanter06.01
Sikorirøtter, en varietet av, ubrente12.12
Sikorirøtter21.01
Sikorisalat, frisk eller kjølt07.05
Sikringer85.35
Sikringer, våpendeler93.05
Sikringsarmer, til granater93.06
Sikringsbolter, til granater93.06
Sikringstråd, ferdig til bruk85.36
Siktbarhetsmålere90.15
Sikteapparater, for sortering av trespon84.39
Siktebånd84.37
Sikteduk59.11
Siktekasser, for rystesikter84.37
Sikteklinometre90.15
Siktemaskiner84.37
Siktemaskiner84.38
Sikter, for siktemaskiner84.37
Sikter, for filtrerapparater84.39
Sikter, våpendeler93.05
Sikter, hånd-96.04
Sikterammer, til møllemakiner84.37
Siktesylindrer84.37
Sildeolje og -fett15.04
Sileh57.02
Silekar84.38
Siler73.23
Silica, white28.11
Silika, kalsinert28.11
Silikablomme28.11
Silikagel28.11
Silikagel38.24
Silikasvart32.06
Silikater28.39
Silikater28.42
Silikofosfater28.42
Silikonelastomerer39.10
Silikoner39.10
Silikonfett39.10
Silikonharpikser39.10
Silikonolje39.10
Silisider28.43
Silisider28.50
Silisium, også dopet, ubearbeidd, trukket og i form av staver og sylindre28.04
Silisiumdioksid28.11
Silisiumdisulfid28.13
Silisiumfluorider28.12
Silisiumforbindelser28.11
Silisiumforbindelser29.31
Silisiumkarbid28.49
Silisiumklorider28.12
Silisiumoksid, krystallisert25.06
Silisiumtetraklorid28.12
Silke, vegetabilsk, til stopning/polstring14.02
Silke, rå50.02
Silke, garn av, ikke i detaljopplegging50.04
Silke, garn av, i detaljopplegging50.06
Silke, vevnader av50.07
Silkeavfall50.03
Silkeavfall, garn av, ikke i detaljopplegging50.05
Silkeavfall, garn av, i detaljopplegging50.06
Silkeavfall, vevnader av50.07
Silkegras53.05
Silkekokonger50.01
Silkekokonger, uanvendelige til avhesping50.03
Silkestrenger, til musikkinstrumenter92.09
Silketrykk, sikteduk til fremstilling av59.11
Sillimanitt25.08
Similisteiner70.18
Simulator, stridsvogn-90.23
Singel25.17
Singleter, trikoterte61.09
Singleter, ikke trikoterte, for herrer62.07
Singleter, ikke trikoterte, for damer62.08
Sinigrin29.38
Sinkaluminat28.41
Sinkamalgam28.51
Sinkammoniumklorid28.42
Sinkarsenitt28.42
Sinkater28.41
Sinkblende26.08
Sinkborater28.40
Sinkcyanid28.37
Sinkdibutylditiokarbamat29.30
Sinkefresemaskiner84.65
Sinkfluorid28.26
Sinkfluorosilikat28.26
Sinkfosfat28.35
Sinkfosfid28.48
Sinkgrønt32.06
Sinkheksafluorosilikat28.26
Sinkhvitt28.17
Sinkhydrosilikat26.08
Sinkitt26.08
Sinkkarbonat26.08
Sinkkarbonat28.36
Sinkklorid28.27
Sinkkromat28.41
Sinklaktat29.18
Sinkmalmer26.08
Sinkoksid26.08
Sinkoksid28.17
Sinkperoksid28.17
Sinkperoksoborater28.40
Sinkplater79.05
Sinksilikat28.39
Sinksmør28.27
Sinkspat26.08
Sinkstearat29.15
Sinkstøv79.03
Sinksulfat28.33
Sinksulfid26.08
Sinksulfid28.30
Sinksulfitt28.32
Sinktråd79.04
Sinober26.17
Sinuslinjaler90.31
SiO228.11
Sirener85.12
Sirener85.31
Sirkelplater, for vibratormotorer84.79
Sirkelsagblad82.02
Sirkelsager84.64
Sirkelsager84.65
Sirkelsager84.67
Sirkelsager85.08
Sirkus, også ambulerende95.08
Sirkusprogrammer49.11
Sirkustelt63.06
Sirup17.02
SiS228.13
Sisal, agave sisalana53.04
Siselørplater, for strikkemaskiner84.48
Sitarer92.02
Sitronelleolje33.01
Sitroner, tilberedte med sukker20.06
Sitroner, friske eller tørkede08.05
Sitrongressolje33.01
Sitronolje33.01
Sitronpresser70.13
Sitronskall08.14
Sitronsyre29.18
Sitrusfrukter, friske eller tørkede08.05
Sitrusfrukter, skall av08.14
Sitrusfruktmelasse23.08
Sittemøbler94.01
Sitteparaplyer66.01
Sittestokker, også emner til slike66.02
Sittestokker, deler til66.03
Siv, til kurvmaker/flettearbeider14.01
Sivfrø, av "canna indica" til utskjæring14.04
Sjabloner48.23
Sjabloner, for sjablontrykkemaskiner84.43
Sjabloner90.17
Sjablonger44.21
Sjablontrykkemaskiner84.43
Sjakett, trikotert61.03
Sjakett, ikke trikotert62.03
Sjakk95.04
Sjakkfigurer95.04
Sjakler73.26
Sjal, trikoterte61.17
Sjal, ikke trikoterte62.14
Sjal, brukte63.09
Sjalottløk, friske eller kjølte07.03
Sjalusier44.21
Sjampo33.05
Sjampo, for hunder33.07
Sjekkbeskyttere84.72
Sjekkblanketter49.07
Sjekkpapir48.02
Sjoddi51.04
Sjokolade18.06
Sjokoladenougat18.06
Sjokoladeplater, kunstige, av voks96.02
Sjokoladeprodukter18.06
Sjokoladepulver18.06
Sjokoladepålegg18.06
Sjokoladestøpemaskiner84.38
Sjokoladevarer18.06
Sjøfly88.02
Sjøkreps03.06
Sjøminer93.06
Sjøpattedyr, levende01.06
Sjøpattedyr, fett og oljer av15.04
Sjøpattedyr, lær av41.07
Sjøpinnsvin16.05
Sjøpinnsvin03.07
Sjøpølser16.05
Sjøpølser03.07
Sjøsalt25.01
Skaft, av plast39.26
Skaft, av tre44.17
Skaft, til fottøy64.06
Skaft, til paraplyer og parasoller66.03
Skaft, til sveper og ridepisker66.03
Skaft, av uedelt metall, tilkniver82.11
Skaft, av metall til barberkniver82.12
Skaft, for vevemaskiner84.46
Skaft, til lorgnetter90.03
Skaft, til musikkinstrumenter92.09
Skaft, av animalsk materiale96.01
Skaft, til piper96.14
Skaftedorer82.05
Skaftemner44.04
Skafter, for skaftmaskiner84.48
Skaftmaskiner84.46
Skaftmaskiner84.48
Skaftmaskinvevstoler84.46
Skaftrammer, for skaftmaskiner84.48
Skaftreimer42.04
Skaftstropper, for skaftmaskiner84.48
Skakemaskiner84.45
Skalaer, til vekter84.23
Skalaer, til lydbånopptakere85.22
Skalaer, optometriske90.18
Skalaer, graderte, til90.25
Skalaer90.25
Skalaskiver, til90.25
Skalaskiver90.25
Skall, av vegetabilske materialer, til utskjæring14.04
Skall, av kakao18.02
Skall, av vegetabilske materialer, til dyrefôr23.08
Skall, av skilpadder05.07
Skall, av bløtdyr, krepsdyr, pigghuder05.08
Skall, av sitrusfrukter eller meloner08.14
Skall, av kaffe09.01
Skall, av bløtdyr og krepsdyr, bearbeidde96.01
Skall, av kokosnøtter96.02
Skalpeller, kirurgiske90.18
Skalpeller, tannlegeinstrumenter90.18
Skalpeller, til veterinær bruk90.18
Skammoniarøtter12.11
Skap, for symaskiner84.52
Skap, spesielle, for instrumenter etc94.02
Skap94.03
Skap, med rom eller skuffer94.03
Skapsenger94.03
Skarntydebark, til farging eller garving14.04
Skarvøkser82.01
Skatol29.33
Skatoller94.03
Skavekniver82.05
Skavemaskiner84.53
Skavhøvler82.05
Ski, til luftfartøyer88.03
Ski95.06
Skiaskoper90.18
Skibindinger95.06
Skidresser, trikoterte61.12
Skidresser, ikke trikoterte62.11
Skiensembler, trikoterte61.12
Skiensembler, ikke trikoterte62.11
Skifer25.14
Skifer, bituminøs27.14
Skifer68.01
Skifersvart32.06
Skiftenøkler82.04
Skiftestenger, til motorkjøretøyer87.08
Skiheiser84.28
Skijakker, trikoterte, for herrer61.01
Skijakker, trikoterte, for damer61.02
Skijakker, ikke trikoterte, for herrer62.01
Skijakker, ikke trikoterte, for damer62.02
Skillebrytere85.35
Skillemekanismer, til selvbindere84.33
Skilleplater, til gassfiltreingsapparater84.21
Skilleplater, til elektriske akkumulatorer85.07
Skillevegger, til jernbane/sporvegsmateriell86.07
Skilpaddeegg, olje utvunnet av15.06
Skilpaddeegg04.10
Skilpadder, levende01.06
Skilpaddeskall, ubearbeidd/enkelt bearbeidd05.07
Skilpaddeskall, andre96.01
Skilpaddeskallsvart38.02
Skilter, av tre44.21
Skilter, av stein68.11
Skilter, av keramikk69.14
Skilter, av glass70.06
Skilter, av metall83.10
Skilter, opplyste94.05
Skimmers84.30
Skin tonics33.04
Skinke, saltet/i saltlake/tørket/røykt02.10
Skinn, spiselig slakteavfall02.06
Skinn, av fisk,fersk/kjølt03.02
Skinn, spiselig, røykt/tørket/saltet/i saltlake03.05
Skinn, rå41.01
Skinn, " , fra sau/lam41.02
Skinn, rå, av andre dyr41.03
Skinn, pels-, garvede43.02
Skinn, av fugler, med påsittende fjær/dun05.05
Skinn, imitert semsket, av belagt tekstilm59.07
Skinn, " " , varer av67.01
Skinn, til trommer92.09
Skinnebremser86.08
Skinnebusser86.03
Skinneleggere86.04
Skinnemateriell73.02
Skinner73.02
Skinner, sammensatte spor86.08
Skinner, for behandling av bruddskader90.21
Skinneskruer73.18
Skinnespiker73.17
Skinnestoler73.02
Skinnetransportvogner86.06
Skinnevogner, elektrogyrodrevne86.03
Skinnull51.01
Skioveraller, trikoterte61.12
Skioveraller, ikke trikoterte62.11
Skip, for transport av personer eller last89.01
Skip, bestemt for opphogging89.08
Skip, gjennomskårne modeller av90.23
Skips84.28
Skipsbek38.07
Skipsfendere56.09
Skipsheiser84.28
Skipskronometer91.05
Skipslanterner94.05
Skipsmaling28.38
Skipssirener85.31
Skistaver95.06
Skistoppere95.06
Skistøvler, av gummi / plast, vanntette64.01
Skistøvler, overdel/yttersåle av gummi/plast64.02
Skittentøyposer63.07
Skiutstyr95.06
Skivebremser, til motorsykler ol87.14
Skivepussemaskiner84.65
Skiver, for tannlegebormaskiner 90019
Skiver, av skifer25.14
Skiver, av gummi40.06
Skiver, av narvspalt41.05
Skiver, av naturlig kork45.03
Skiver, av tekstilmateriale59.11
Skiver, av asbest68.12
Skiver, av friksjonsmateriale68.13
Skiver, av glimmer68.14
Skiver, av glass70.15
Skiver, av sølv71.06
Skiver, emner til sagblad82.02
Skiver, for maskin til fremst av glassvatt84.75
Skiver, for friksjonskoplinger84.83
Skiver, for opptak av lyd85.23
Skiver, med plan eller planparalell overflate90.01
Skiver, til dartspill95.04
Skiver, til bueskyting95.06
Skiver, til biljadkøer, av gelatin96.02
Skiverør85.40
Skivesker42.02
Skivestempelmålere90.28
Skjeder93.07
Skjeer, av tre44.19
Skjeer, " " " , til lab-bruk69.09
Skjeer, av porselen69.11
Skjeer, av keramiske materialer, unntatt porselen69.12
Skjeer, av glass, til laboratoriebruk70.17
Skjeer, av edle metaller71.14
Skjeer, av uedle metaller82.15
Skjeer, " " " , kun egnet til dekorasjon83.06
Skjeer, av animalsk materiale96.01
Skjefter, fektevåpendeler95.06
Skjegg, ellers67.04
Skjegg, til karneval etc95.05
Skjeletter, til ballonger/luftskip88.03
Skjeletter, av koralldyr96.01
Skjeletter97.05
Skjell, av skilpaddeskall, ubearbeidd/enkelt bearbeidd05.07
Skjell, av småsild/småfisk05.11
Skjellakk13.01
Skjellakk, voks fremstilt av15.21
Skjenkelepper71.14
Skjenkepropper83.09
Skjerf, trikoterte61.17
Skjerf, ikke trikoterte62.14
Skjerf, brukte63.09
Skjerfemaskiner84.53
Skjermbrett, av flettematerialer46.01
Skjermbrett94.03
Skjermer, biologiske84.01
Skjermer, til åpnere84.48
Skjermer, av kull, til likeretterør85.45
Skjermer, til90.22
Skjermer90.22
Skjermer, for tryllekunstnere95.05
Skjeselonger94.01
Skjestikkemaskiner84.45
Skjold, til låser83.01
Skjoldbruskkjertelhormoner29.37
Skjoldbruskkjertler, spiselige02.06
Skjoldbruskkjertler, utjenelige til menneskeføde02.06
Skjortebluser, trikoterte61.06
Skjortebluser, ikke trikoterte62.06
Skjorteknapper71.16
Skjorter, trikoterte, for herrer61.05
Skjorter, trikoterte, for damer61.06
Skjorter, ikke trikoterte, for herrer62.05
Skjorter, ikke trikoterte, for damer62.06
Skjær, til ploger84.32
Skjær, til opptaksmaskiner84.33
Skjærebord84.33
Skjærebrennere, til bruk under vann84.79
Skjærebrett44.19
Skjærehjul, for glasskjæremaskin84.64
Skjærehoder, til ikke-elektriske barbermaskiner82.12
Skjærehoder, for hårklippere82.14
Skjærehoder, til85.10
Skjærehoder85.10
Skjærehoder, til lydbåndopptakere85.22
Skjæreinstrumenter, for mandler90.18
Skjæremaskiner84.38
Skjæremaskiner, for fremstilling av papirsekker84.41
Skjæremaskiner84.56
Skjæremaskiner84.64
Skjæremaskiner85.09
Skjæreoljer27.10
Skjæreoljer34.03
Skjæreplater, for hårklippere82.14
Skjæreskiver68.04
Skjæreverktøy, for tannlegeinstrumenter90.18
Skjærevinkelkontrollutstyr, til propeller88.03
Skjæring, elektrisk, maskiner for85.15
Skjønnhetskremer33.04
Skjørt, trikoterte61.04
Skjørt, ikke trikoterte62.04
Sko, av asbest68.12
Sko, til dukker95.02
Skobesparere73.26
Skobørster96.03
Skodder73.08
Skoetuier42.02
Skogbruksmaskiner84.36
Skogbrukstraktorer87.01
Skogstrær, frø av12.09
Skogstrær06.02
Skohorn82.05
Skohorn, av animalsk materiale96.01
Skoleblekkhus69.14
Skolekapper, trikoterte61.14
Skolekapper, ikke trikoterte62.11
Skolelinjaler90.17
Skoler94.06
Skoleransler42.02
Skolester44.17
Skolester73.23
Skolisser56.09
Skolisser63.07
Skomakerbek38.07
Skomakerkniver82.11
Skomakernåler73.19
Skomakerstifter73.17
Skomakersyler73.19
Skomakersyler, uten øye82.05
Skoplugger44.21
Skopolamin29.39
Skoposer63.07
Skopussemaskiner84.79
Skopusseputer63.07
Skopussesett96.05
Skorsonerøtter, friske eller kjølte07.06
Skorsteinsdeler69.06
Skorsteinskapper68.11
Skorsteinspiper69.05
Skosøm73.17
Skott73.08
Skotøyfabrikasjonsmaskiner84.53
Skotøymaskiner84.53
Skovlblad, til dampturbiner84.06
Skovlblad, til vannturbiner og vannhjul84.10
Skovler, til dampturbiner84.06
Skovler, til vannturbiner og vannhjul84.10
Skovler, til væskepumper84.13
Skovler, for vaskemaskiner84.50
Skovler, til blandemaskiner84.74
Skovler, for koplinger84.83
Skovlhjul, til dampturbiner84.06
Skovlhjul, til vannturbiner og vannhjul84.10
Skovlhjul, til skip84.85
Skovlhjulsmålere90.28
Skrangler92.08
Skranker95.06
Skrap, av plast39.15
Skrap, av gummi40.04
Skrap, av edelt metall (sølv, gull, platina)71.12
Skrap, av jern og stål72.04
Skrap, av kopper74.04
Skrap, av aluminium76.02
Skrap, av bly78.02
Skrap, av sink79.02
Skrap, av tinn80.02
Skrap, av wolfram81.01
Skrap, av molybden81.02
Skrap, av tantal81.03
Skrap, av magnesium81.04
Skrap, av kobolt81.05
Skrap, av vismut81.06
Skrap, av kadmium81.07
Skrap, av titan81.08
Skrap, av zirkonium81.09
Skrap, av antimon81.10
Skrap, av mangan81.11
Skrap, av beryllium, gallium, germanium, haf- nium, indium, krom, niob (kolumbium), rhenium, tallium og vanadium81.12
Skrapemaskiner84.29
Skrapemaskiner84.53
Skrapemaskiner85.09
Skrapere82.05
Skrapere, for maskiner til avhåring av svin84.38
Skrapere, medisinske/kirurgiske90.18
Skrapere, tannlegeinstrument90.18
Skraveringshaker90.17
Skraveringslinjaler90.17
Skredderkritt96.09
Skreddersakser82.13
Skrellemaskiner84.38
Skrellemaskiner85.09
Skriftestoler94.03
Skriftsats84.42
Skrin, av tre44.20
Skrin, av animalsk materiale96.01
Skritt-tellere90.29
Skriveblekk32.15
Skriveblokker48.20
Skrivebord94.03
Skrivebordslamper94.05
Skrivebordsutstyr69.13
Skrivebordsutstyr71.14
Skrivebordsutstyr73.26
Skrivebordsutstyr83.04
Skrivebøker, papir til fremstilling av48.02
Skrivebøker48.20
Skrivekritt96.09
Skrivemapper42.02
Skrivemaskiner84.69
Skrivemaskinpapir48.02
Skrivemaskinunderlag45.03
Skrivemekanismer, for skrivemaskiner84.69
Skriveoppsatser71.16
Skrivepapir48.02
Skrivepapir48.23
Skrivere, for hybridmaskiner84.71
Skrivesaker, i papir, sett48.17
Skrivesaker68.02
Skrivestell71.14
Skrivetavler96.10
Skriveunderlag, av plast39.26
Skriveunderlag, av lær42.05
Skriveunderlag, av papir/papp48.20
Skrog, til luftfartøyer88.03
Skrubbemaskiner85.09
Skruebremser, til jernbane/sporvegsmatr86.07
Skruekoplinger, til jernbane/sporvegsmatr86.07
Skruekroker73.17
Skruekroker73.18
Skruekroker74.15
Skruekroker76.16
Skruepumper84.13
Skruer39.26
Skruer73.18
Skruer74.15
Skruer75.08
Skruer76.16
Skruer79.07
Skruer81.04
Skruer, til skruepumper84.13
Skrueringer74.15
Skruestifter73.17
Skrukorker83.09
Skrumekanismer, til penner96.08
Skrunøkler82.04
Skrunøkler84.67
Skrunøkler, elektromekaniske85.08
Skrupresser84.79
Skrustikker82.05
Skrutrekkere82.05
Skrutrekkere84.67
Skrutrekkere, elektromekaniske85.08
Skrutrekkerskaft, av tre44.17
Skrutrekkerspisser82.07
Skrutvinger, av tre44.17
Skrutvinger82.05
Skrutvinger, til medisinsk/kirurgisk/veterinær bruk90.18
Skråbånd58.06
Skråtobakk24.03
Skudd06.02
Skuffer73.23
Skuffer82.01
Skuffer, for symaskiner84.52
Skulderklaffer, ikke trikoterte62.17
Skulderklemmer, (deler til medisinske møbler)94.02
Skulderputer, trikoterte61.17
Skulderputer, ikke trikoterte62.17
Skulderskinner90.21
Skuldersnorer62.17
Skulpturer, originale, også i grupper97.03
Skumavfall23.03
Skumbadpreparater33.07
Skumglass70.16
Skunkhår, til børstebinderarbeider05.02
Skur94.06
Skurebørster96.03
Skurekluter63.07
Skurepasta34.05
Skurepulver34.05
Skurtreskere84.33
Skvettavfall70.01
Skvettlapper40.16
Skvettskjermer, til motorkjøretøyer87.08
Skvettskjermer, til motorsykler, sykler mm87.14
Skyffelriver82.01
Skyfler, av tre44.17
Skyfler82.01
Skyfler, mekaniske84.29
Skyggeluer65.05
Skygger, til hodeplagg65.07
Skyhøydeballonger88.01
Skyhøydemålere90.15
Skylapper42.01
Skylleboller73.23
Skytebaner95.08
Skytler, for vevemaskiner84.46
Skytler, til vevemaskiner84.48
Skytler, for symaskiner84.52
Skyts93.01
Skytteldrivere, til vevstoler59.11
Skytteletuier84.48
Skyttelskiftemekanismer84.48
Skyveapparater, for vogner84.28
Skyvebroer84.28
Skyvedører39.25
Skyvedører73.08
Skyvedører76.10
Skyvefartøyer89.04
Skyveinnretninger, (glidelåsdeler)96.07
Skyvelodder84.23
Skyvelærer90.17
Skyvere84.28
Skøyter95.06
Skåldingsautoklaver84.19
Skåler, av plast39.24
Skåler, av tre44.19
Skåler, " , ikke kjøkkenskåler44.20
Skåler, av asbest- og cellulosesement ol68.11
Skåler, " " ", ildfaste69.03
Skåler, av porselen69.11
Skåler, av keramiske materialer69.12
Skåler, " " ", dekorasjonsartikl69.13
Skåler, av glass70.13
Skåler, " "70.20
Skåler, av uedle metaller, til dekorasjon83.06
Skålharver84.32
Skållamper94.05
Skåter83.02
Slabs72.07
Slabs75.02
Slabs76.01
Slabs78.01
Slabs79.01
Slabs80.01
Slabs81.04
Slack wax27.12
Sladrespeil83.06
Slag, " / " " " , trikoterte61.17
Slag, tilbehør/deler til klær, ikke trikoterte62.17
Slagg, granulert26.18
Slagg, jern- og stål-26.19
Slagg26.20
Slagg, annet26.21
Slagg, basisk31.03
Slaggsand26.18
Slaggsement25.23
Slaggull68.06
Slaghammere, for treskeseparatorer84.78
Slaginstrumenter92.06
Slagmaskiner84.45
Slagmøller84.74
Slagreimer42.04
Slagur, av edelt metall91.01
Slagur91.02
Slagverk, til ur91.14
Slagverk92.06
Slakteavfall, spiselig av fjærfe fra pos01.05
Slakteavfall, spiselig16.02
Slakteavfall, spiselig02.06
Slakteavfall, spiselig02.08
Slakteavfall, saltet/i saltlake/tørket/røykt02.10
Slaktekniver82.11
Slaktevåpen93.03
Slam25.30
Slamskrapere84.04
Slangeklemmer73.26
Slangelær41.07
Slangemunnstykker, utstyrt med kraner84.81
Slanger, av plast39.17
Slanger, av gummi40.09
Slanger, av lær42.04
Slanger, av tekstilmateriale59.09
Slanger, av sølv71.06
Slanger, av uedelt metall plettert med sølv71.07
Slanger, til narkoseapparater90.18
Slanger, til erstatning av blodårer90.21
Sleder, til broderimaskiner84.48
Sleder87.16
Slegger82.05
Slegger95.06
Sleider, for strikkemaskiner84.48
Sleider, for høvelmaskiner84.61
Sleider, del til musikkinstrument92.09
Sleiver69.12
Sleiver82.15
Slenghusker95.06
Slepeapparater, med kabel84.28
Slepebåter, konstr for å hjelpe skip i nød89.04
Slepefartøyer89.04
Slepekontakter85.36
Sleperiver84.33
Slepetau, uten løkker eller beslag56.07
Slepetau56.09
Sliders, for strikkemaskiner84.48
Sliding whistles92.05
Slikkepinner21.05
Slipeapparater84.56
Slipeapparater, elektriske, for fotpleie90.18
Slipehjul68.04
Slipemaskiner, til fremstilling av tremasse84.39
Slipemaskiner84.49
Slipemaskiner84.53
Slipemaskiner84.60
Slipemaskiner84.65
Slipemaskiner84.67
Slipemaskiner85.08
Slipemaskiner85.09
Slipemasse, (tremasse)47.01
Slipepulver71.05
Slipeskiver68.04
Slipesleider, for høvelmaskiner84.61
Slipesteiner68.04
Slips, av lær/kunstlær42.03
Slips, av pelsskinn43.03
Slips, av tekstilmaterialer, trikoterte61.17
Slips, av tekstilmaterialer, ikke trikoterte62.15
Slipsnåler71.13
Slirekniver82.11
Slirer42.02
Slirer93.07
Slissesagblad82.02
Slitasjeprøveapparater90.24
Slitebaner40.12
Sliver, til bruk for parykkmakere67.03
Slosshansker93.04
Slotting-punching-machines84.61
Slurries36.02
Sluseporter68.10
Sluseporter73.08
Sluttbehandlingsmidler38.09
Sluttstykker, (våpendeler)93.05
Slynger93.04
Slyngvevnader, også brosjerte58.03
Slør, trikoterte61.17
Slør, ikke trikoterte62.14
Sløyfer, som deler til klær, trikoterte61.17
Sløyfer, som tilbehør til klær, ikke trikoterte62.15
Sløyfer, deler til klær, ikke trikoterte62.17
Slåbroker, trikoterte61.07
Slåbroker, ikke trikoterte62.07
Slåmaskiner84.33
Slåpefrukter, friske08.09
Smaksstoffer21.03
Smakstilsetting21.03
Smalfilm37.06
Smaltitt26.05
Smekker39.26
Smekker40.15
Smekklåser, ikke låsbare83.02
Smeltedigler71.15
Smeltedigler, for skrupresser84.79
Smelteharpikser38.06
Smelteost04.06
Smelteskåler69.09
Smeltestykker72.06
Smergelmaskiner84.51
Smieambolter82.05
Smietenger82.03
Smijernvarer, antikke97.05
Smimaskiner84.62
Sminke33.04
Smiverktøy82.05
Smokinger, trikoterte61.03
Smokinger, ikke trikoterte62.03
Smulebørster96.03
Smult15.01
Smult, kunst-15.17
Smussomslag, av plast39.26
Smussomslag, av lær42.05
Smykkeetuier42.02
Smykkeskrin, av lær, kunstlær, plast mm42.02
Smykkeskrin, av keramiske materialer69.13
Smykkeskrin, av edelt metall71.14
Smykkeskrin, av jern eller stål73.26
Smykkeskrin, av uedelt metall, til dekorasjon83.06
Smykkeskrin, belagt med animalsk materiale96.01
Smykkeskrin, av miner/vegetab materiale96.02
Smykkeskrin, antikke97.05
Smykkevarer71.13
Smykkevarer71.16
Smykkevarer71.17
Smykkevarer, antikke97.05
Smør, av melk04.05
Smørasjetter70.13
Smørasjetter73.23
Smøreanordninger, for lagerhus84.83
Smørebokser, til jernbane/sporvegsmateriell86.07
Smørefett34.03
Smøreinnretninger, automatiske84.79
Smørekanner82.05
Smørekopper70.20
Smørekopper84.85
Smøremateriale, av tekstilmateriale59.11
Smøremballasje, av tre44.15
Smøremidler, inneholdende smøreolje27.10
Smøremidler, syntetiske/tilberedte34.03
Smøremidler, varmebestandige34.03
Smørenipler84.85
Smøreoljer27.10
Smøreoljer34.03
Smørepistoler84.67
Smørfett04.05
Smørformer, av tre44.19
Smørkjernere70.13
Smørkjernere82.10
Smørkjernere84.34
Smørkniver82.15
Smørkuleformer82.05
Smørolje04.05
Smørpapir48.06
Smørpapir, imitert48.06
Smørsmeltere84.34
Smørsyre29.15
Småbarnsklær, trikoterte61.11
Småbarnsklær, ikke trikoterte62.09
Småstein25.17
Sn(OH)428.25
Snacks19.04
Snacks19.05
Snarer73.26
SnCl2 og SnCl428.27
Sneglegafler82.15
Snegleklyper82.15
Snegler16.05
Snegler03.07
Snekkeaksler84.83
Snekkehjul84.83
Snekkehus, styre-, til motorkjøretøyer87.08
Snekker84.83
Snekkerimaskiner84.65
Snekkersager84.65
Sneklokke06.01
Snellefester95.07
Sneller39.23
Sneller, fiske-95.07
Snippkjoler, trikoterte61.03
Snippkjoler, ikke trikoterte62.03
Snittebønner, friske eller kjølte07.08
Snittemaskiner84.38
Snittmønstre48.23
Snittmønstre63.07
SnO og SnO228.25
Snorer, av flettemateriale46.01
Snorer, av gummi, overtrukk med tekstilmateriale56.04
Snorer, milanesiske58.08
Snorer, tekstil-, til teknisk bruk59.11
Snorer, av asbest68.12
Snorer og pinner, til diabolospill95.03
Snorkler95.06
Snowmobiler87.03
SnS228.30
Snurrebasser95.03
Snus24.03
Snusdåser, av tre44.20
Snusdåser, av animalske utskjæringsmaterialer96.01
Snusdåser, antikke97.05
Snø22.01
Snø, kunstig95.05
Snøfresere, uten egen fremdrift84.30
Snøfresere, selvgående spesialkjøretøyer87.05
Snøkjettinger73.15
Snøkjøretøyer87.03
Snøploger84.30
Snøploger, selvgående spesialkjøretøyer87.05
Snører56.07
Snører, varer av, ikke nevnt annet sted56.09
Snører, ferdig monterte til fiskeutstyr95.07
Snøstøvler, av gummi / plast, vanntette64.01
SO228.11
SO2(OH)NH228.11
SO2Cl228.12
SO328.11
Soapstocks15.22
SOBr228.12
SOCl228.12
Soda22.01
Soda28.15
Soda28.36
Sodamasse, tremasse47.03
Sodasulfat28.33
Sodatremasse47.03
Sodavannsifonger70.10
Sofaer94.01
Sofaputetrekk63.04
Soft waste, (avfall av tekstilfibrer)55.05
Softboard, (trefiberplater)44.11
Sokkeholdere62.12
Sokker, trikoterte61.15
Sokker, ikke trikoterte62.17
Sokker, brukte63.09
Sokler, til vekter84.23
Sokler, for industriroboter84.79
Sokler, for sikringer85.36
Sokler, til brytere etc85.47
Solarimetre90.15
Solarolje27.10
Solarstearin, ikke bearbeidd15.03
Solbadpreparater33.04
Solblom, røtter, blad og blomster av12.11
Solbær, friske08.10
Solceller85.01
Solceller85.41
Solsikkefrø, også knuste12.06
Solsikkeolje, og dens fraksjoner15.12
Solsikker, stengler/stilker/blad av14.04
Solskinnsregistreringsapparater90.15
Solskjermer, til motorkjøretøyer87.08
Solvent, (nafta)27.07
Somatotropin29.37
Somatropin29.37
Sommerfuglhåver95.07
Sondeballonger88.01
Sonder, til tannlegeinstrument90.18
Sonder, til veterinærbruk90.18
Sonder, til medisinsk/kirurgisk etc bruk90.18
Sopelimeskaftemner44.04
Soppamylaser35.07
Sopper, tilberedte/konserverte20.03
Sopper, friske/kjølte07.09
Sopper, tørkede07.12
Soppsaus21.03
Sorbenose29.40
Sorbitol29.05
Sorbitol38.24
Sorbose29.40
Sordiner, (musikkinstrumentdeler)92.09
Sorghum, korn av10.07
Sorghum-mel, finmalt11.02
Sorteringsbokser83.04
Sorteringsesker48.19
Sorteringsmaskiner, for egg, fukt etc84.33
Sorteringsmaskiner, for frø84.37
Sorteringsmaskiner84.45
Sorteringsmaskiner84.71
Sorteringsmaskiner84.74
Sotblåsere84.04
Sounders85.17
Soursops, friske08.10
Sousafoner92.05
Soveposer94.04
Sovevogner, for jernbane/sporveger86.05
Soyabønner, også knuste12.01
Soyabønner, som kaffeerstatning21.01
Soyabønnespirer, friske/kjølte07.09
Soyalecitin29.23
Soyamel11.06
Soyamel21.06
Soyaolje, og dens fraksjoner15.07
Soyaolje, hydrogenert15.16
Soyaproteiner35.04
Soyasaus21.03
Spa29.42
Spader82.01
Spadeskaft, av tre44.17
Spaghetti19.02
Spaghettiskjærere82.10
Spaker, til mikroskoper90.11
Spaltemaskiner84.53
Spann73.10
Spann73.23
Spann76.12
Spann84.31
Spann, til melkemaskiner84.34
Spannmelkemaskiner84.34
Spansk pepper09.04
Spanske fluer05.10
Spanskrød25.30
Spanskrør14.01
Sparebøsser83.03
Sparkebukser, trikoterte61.11
Sparkebukser, ikke trikoterte62.09
Sparkelkniver82.05
Sparkelmasse32.14
Sparkesykler95.01
Sparkler, av tre44.17
Spartein29.39
Spaserstokkdeler, av lær42.05
Spaserstokkemner44.04
Spaserstokker, også emner til slike66.02
Spaserstokker, med blyinnlegg93.04
Spaserstokkerdeler66.03
Spatler69.09
Spatler70.17
Spatler71.15
Spatler, medisinske/kirurgiske90.18
Spatler, tannlegeinstrumenter90.18
Specula90.18
Specula, til veterinærbruk90.18
Spedbarnpudder33.04
Speil70.09
Speil, av metall83.06
Speil, som utgjør optiske elementer90.01
Speil, " " " " , innfattede90.02
Speil, for undersøkelse av øyne, strupe etc90.18
Speiljern72.01
Speilkikkerter90.05
Speilrammer, av tre44.14
Speilreflekskameraer, også enøyde90.06
Speiskobolt26.05
Spekknåler82.05
Spektralanalysatorer90.30
Spektrofotometre90.27
Spektrografer90.27
Spektroheliografer90.05
Spektrohelioskoper90.05
Spektroskoper90.27
Spektrumprojektorer90.08
Spelter79.01
Spelthvete10.01
Spenedilatatorer90.18
Spenekopper, til melkemaskiner84.34
Spennbakker82.05
Spennbakker, til verktøymaskiner84.66
Spenner, lærovertrukne42.05
Spenner71.13
Spenner83.08
Spenner, av animalsk materiale96.01
Spennhylser, til bor84.66
Spennhylser, for lagre84.82
Spenningsbegrensere85.35
Spenningsreferensedioder85.41
Spenningsregulatordioder85.41
Spenningstransformatorer85.04
Spennrammer84.51
Spennstykker, til våpen93.05
Spermasett15.21
Spermolje, rå eller raffinert15.04
Sperrefjærer, til ur91.14
Sperrehaker82.05
Sperrehaker, til ur91.14
Sperrehjul, til ur91.14
Sperrehorn82.05
Sperrenøkler82.04
Sperreplater, (laminert tre)44.12
Sperrestykker, til våpen93.05
Spesialbeholdere73.25
Spesialbeholdere, containere86.09
Spesialbord94.02
Spesialbord, for kasisnospill95.04
Spesialbørster96.03
Spesialdråpeflasker70.17
Spesialfarger, til laboratoriebruk32.12
Spesialflasker70.17
Spesialglassklokker70.17
Spesialgyroskoper, til prosjektiler93.06
Spesialinnretninger, for vevemaskiner84.46
Spesialinstrumenter, for navigasjon90.14
Spesialkar, til fotografisk bruk90.10
Spesialkjøretøyer, pansrede87.10
Spesialkniver, for tannlegebruk90.18
Spesialkroker, for jacquardmaskiner84.48
Spesialmaskiner,, for bearbeideing av tre, kork, plast ol harde materialer84.65
Spesialmaskiner,, for bearbeiding av mineralske materialer84.74
Spesialmaskiner,, for forming av glassvarer84.75
Spesialmaskiner,, til skjæring av gummitråd84.77
Spesialmaskiner,, til omvikling av el kabler84.79
Spesialmaskiner/-apparater, for fotograf- iske og kinematografiske laboratorier90.10
Spesialmikroskoper90.11
Spesialmottakere, for nødsignaler85.27
Spesialmålere90.28
Spesialmåleredskaper90.15
Spesialomspolingsapparater, for negativ film90.10
Spesialpreparater30.03
Spesialpresser, til forming av pulver84.77
Spesialpresser, til agglomorering av trespon84.79
Spesialprofiler75.08
Spesialpropeller, til prosjektiler93.06
Spesialrammer90.10
Spesialrør70.17
Spesialsakser, til tannlegebruk90.18
Spesialsentrifuger84.01
Spesialskinner73.02
Spesialskytevåpen93.03
Spesialspritbrennere70.17
Spesialstein69.04
Spesialtanker, for fremkalling av film90.10
Spesialtrakter70.17
Spesialutstyr, for reproduksjonsarbeide90.10
Spesialvaterpass90.31
Spesialvogner, for jernbane/sporveger86.05
Spesialvogner, for gruvearbeidertransport86.05
Spesialvogner, for transportformål86.06
Spesialvogner, motorkjøretøyer til persontransport87.03
Spesialvogner, tilhengere87.16
Spett82.05
Spiker73.17
Spiker74.15
Spiker75.08
Spiker76.16
Spiker79.07
Spikeruttrekkere82.03
Spikeruttrekkere82.05
Spikolje33.01
Spiler, til paraplyer og parasoller66.03
Spiler, for ruemaskiner84.51
Spilleautomater95.04
Spilledåser92.08
Spilledåser, med karakter av leketøy95.03
Spiltau73.08
Spinat, herunder newzealandsk, frisk/kjølt07.09
Spinat, fryst07.10
Spinat, tørket07.12
Spindelfresemaskiner84.65
Spindelhjul, til ur91.14
Spindelmaskiner84.58
Spindeloljer27.10
Spindelvinger84.48
Spindler48.22
Spindler, for spinnemaskiner84.45
Spindler84.48
Spindler, for spindeldreiemaskin84.58
Spindler, for boremaskiner84.59
Spindler, til ur91.14
Spinetter92.01
Spinnedyser84.48
Spinneløpere84.48
Spinnemaskiner84.45
Spinnemekanismer, for spinnemaskiner84.45
Spinneringer84.48
Spinnesentrifuger84.48
Spinnkanner48.23
Spinnrokker84.45
Spiraler, til teknisk bruk, av tekstilm59.11
Spiraler69.09
Spiralfjærer73.20
Spiralfjærer, til ur91.14
Spiralfjærer, sammensatte til sittemøbler94.04
Spirallås, til ur91.14
Spiralruller, til ur91.14
Spiralrør71.06
Spireanlegg84.36
Spirebeholdere84.38
Spirekål, frisk eller kjølt07.04
Spirer06.02
Spirometre90.18
Spissbeskyttere, for blyanter96.08
Spisser, til doppsko (paraplydeler)66.03
Spisser, metallkarbider/cermeter82.09
Spisser, pennesplitter96.08
Spissindikatorer90.30
Spisskommen09.09
Spisskommenolje33.01
Spissmel23.02
Spissnåler84.48
Spjeld, til ikke-elektriske ovner84.17
Splinter, av stein i25.15
Splinter25.16
Splinter25.17
Splinter68.02
Splitterter21.01
Splittertkverner85.09
Splittfiberstrimler, tvunne56.07
Splittings, (glimmer)25.25
Splittnagler83.08
Splittpinner73.18
Splittpinner74.15
Splittpinner76.16
Spoleholderaksler, til båndavspillere85.22
Spolemaskiner84.45
Spoler, av plast39.23
Spoler, av tre44.21
Spoler, av papp48.22
Spoler, av glass70.17
Spoler, for vevemaskiner84.48
Spoler, induksjons-85.04
Spoler, for båndmikrofon85.18
Spoler, med fargebånd96.12
Spolerammer, for varpemaskiner84.45
Spolerammer84.48
Spoleskiftemekanismer84.48
Spon, av tre44.01
Spon, til eddikproduksjon44.04
Spon, av edelt metall71.12
Spon, av magnesium81.04
Sponplater44.10
Spor, sammensatte, til jernbane/sporveger86.08
Sporer, som skal brukes som såvarer12.09
Sporkontrollutstyr85.30
Sporkontrollvogner86.04
Sporkryss73.02
Sporkryss86.08
Sporlysgranater93.06
Spormaskiner84.61
Sporrettere, (jernbane/sporvegsvogner)86.04
Sporstansemaskiner84.62
Sport, apparater og utstyr for95.06
Sportsbiler87.03
Sportsgeværer93.03
Sportshansker, av lær/kunstlær42.03
Sportshjelmer65.06
Sportsklær, av lær/kunstlær42.03
Sportskniver82.11
Sportsmerker, av tekstil, ikke broderte58.07
Sportsmerker, av tekstilbroderte motiver58.10
Sportspremier69.13
Sportspremier83.06
Sportsskjorter, trikoterte, for herrer61.05
Sportsskjorter, ikke trikoterte, for herrer62.05
Sportstrofeer71.14
Sportsur, av edelt metall91.01
Sportsur, ellers91.02
Sportsvesker42.02
Sportsvogner, (barnevogner)87.15
Sportutstyr, med karakter av leketøy95.03
Sporvegsmaterielldeler86.07
Sporvegsskinner73.02
Sporvegssviller, av tre44.06
Sporvegsvogner, for godstransport86.05
Sporvegvedlikeholdsvogner86.04
Sporvekselstag73.02
Sporvekselsviller, av tre44.06
Sporvekseltunger73.02
Sporveksler86.08
Sporvogner, med fremdriftsmotor86.03
Sporvognsdeler86.07
Sporvognstilhengere86.05
Spreaders84.45
Spredeglass94.05
Spredelykter85.12
Sprederbiler, for væsker, tjære, grus mm87.05
Spredere, for natur- eller kunstgjødsel84.32
Spredningsinnretninger84.32
Sprenggranater93.06
Sprengkapsler36.03
Sprengningsutstyr36.03
Sprengplater84.81
Sprengskiver73.18
Sprengskiver74.15
Sprengstoffer, nitrerte36.02
Sprengstoffer, tilberedte36.02
Springbrett95.06
Sprinkelkasser, av tre44.15
Sprinkelsystemer, for feiemaskiner84.79
Sprinklerbiler87.05
Sprit22.07
Spritapparater73.21
Spritapparater74.17
Spritduplikatorer84.72
Spritlakker32.10
Sprossesakser84.65
Spruce22.06
Sprøytebiler87.05
Sprøyteflakonger83.06
Sprøytemasser38.16
Sprøytemunnstykker84.24
Sprøytepistoler84.24
Sprøyteposer, av tekstilmateriale63.07
Sprøyter, av gummi40.14
Sprøyter, for spredning av væsker/pulver84.24
Sprøyter, til medisinsk/kirurgisk bruk90.18
Sprøyter, til veterinær bruk90.18
Sprøyteutstyr, til trykkemaskiner84.24
Sprøytevogner, for jernbane/sporveger86.04
Spundveggjern73.01
Spunsdeksler83.09
Spunser83.09
Spyd95.06
Spylecisterner39.22
Spylecisterner69.10
Spylecisterner73.24
Spyttebakker69.12
Spyttebakker70.17
Spyttebakker73.24
Spyttekummer90.18
Squash, friske/kjølte frukter07.09
Squashracketer95.06
Sr(NO3)228.34
Sr(OH)228.16
SrCO328.36
SrCr428.41
SrO28.16
SrO228.16
SrS28.30
SrSO428.33
S-rør78.05
Stabbesteiner68.02
Stabelhengsler83.02
Stabelpåleggere84.43
Stabilisatorer38.12
Stabilisatorer, til luftfartøyer88.03
Stabilisatorrør85.40
Stabiliseringsoverflater, til luftfartøyer88.03
Stablebiler, (spesialkjøretøy)87.05