A a a+
Tolltariffen

Register

Oppslag i registeret

Treff i registeretPosisjon
Rabarbra, ekstrakt13.02
Rabarbra, frisk/kjølt07.09
Rabarbrarøtter12.11
Racahout19.01
Racemetorfan29.33
Racemoramid29.34
Racemorfan29.33
Racerbiler87.03
Racersykler, uten motor87.12
Rachelmaskiner84.47
Racketer, for bordtennis/tennis/squash95.06
Racketpresser95.06
Radarapparater85.26
Radarbiler87.05
Radarhøydemåleapparater85.26
Radarnavigasjonsapparater85.26
Radarreflektorer85.26
Radartranspondere85.26
Radarutstyr85.26
Radergummi40.16
Radèrkniver82.14
Radialboremaskiner84.59
Radiallagre84.82
Radialsager84.65
Radialvalseverk84.55
Radiatordeksler, til motorkjøretøyer87.08
Radiatorer73.22
Radiatorer, elektriske85.16
Radiatorer, til motorkjøretøyer87.08
Radioaltimetre85.26
Radioapparater, for fjernstyring85.26
Radiobilanlegg95.08
Radiobøyer85.26
Radiofjernstyringsapparater85.26
Radiofyr85.26
Radiokompasser85.26
Radiomaster76.10
Radiomottakere, for simultanoversettelse85.27
Radionavigasjonsapparater85.26
Radioreportasjebiler87.05
Radiosendere85.25
Radiotelefoner85.25
Radiotelefoniapparater85.25
Radiotelefonimottakere85.27
Radiotelegrafibiler, /radiotelefonibiler87.05
Radiovogner, for jernbaner/sporveger86.05
Radium28.44
Radiumsalter28.44
Radomer, deler til luftfartøyer88.03
Radon28.44
Raffiabast, til kurvmaker/flettearbeider14.01
Raffiafibre, til kurvmaker/flettearbeider14.01
Raffinasjonsfettsyrer38.23
Raffineringsbeholdere84.19
Raffineringsbek27.13
Raffinose29.40
Raffinørmasse, kjemimekanisk47.05
Raigras, frø av12.09
Raker82.01
Raketter93.06
Rakettmotorer84.12
Rami53.05
Ramjetmotorer84.12
Rammedeler, til motorkjøretøyer87.08
Rammekonstruksjoner76.10
Rammer, av tre44.14
Rammer, av stein68.02
Rammer, av asbest68.12
Rammer, av keramiske materialer69.13
Rammer, av edelt metall71.14
Rammer, av jern eller stål73.08
Rammer, av aluminium76.10
Rammer, av sink79.07
Rammer, til sager82.02
Rammer, med lås83.01
Rammer, til fotografier/malerier83.06
Rammer, til mekaniske fyrrister84.16
Rammer, til filterpresser84.21
Rammer, til vinpresser84.35
Rammer, til broderimaskiner84.48
Rammer, for formrammer for metallstøping84.80
Rammer, for lagerhus84.83
Rammer, for høyttalere85.18
Rammer, til jernbane/sporvegsmateriell86.07
Rammer, til kjøretøyer, med motor mm87.06
Rammer, til motorkjøretøyer, uten motor87.08
Rammer, til motorsykler, sykler ol87.14
Rammer, til forstørrelsesapparater etc90.08
Rammer, til kopiering90.10
Rammer, til elektronmikroskoper/diffrapp90.12
Rammer, til ur91.14
Rammer, til musikkinstrumenter92.09
Rammer, til våpen (deler)93.05
Rammer, av animalsk materiale96.01
Rammer, til bilder, antikke97.05
Rammesager84.65
Ranunculus06.01
Rapphøns, levende01.06
Rapsfrø, også knuste12.05
Rapsolje, og dens fraksjoner15.14
Rapsolje, hydrogenert15.16
Raspatorier90.18
Rasper82.03
Raster37.05
Raster49.11
Ratafia22.08
Ratanjerøtter12.11
Ratinemaskiner84.51
Ratt,, for maskiner84.85
Ratt,, til jernbane/sporvegsmateriell86.07
Ratt,, til motorkjøretøyer87.08
Ratt,, til traktorer/trucker under87.09
Rattaksler, til motorkjøretøyer87.08
Rattstammer, til motorkjøretøyer87.08
Rattsøyleholdere, til motorkjøretøyer87.08
Rattsøyler, til motorkjøretøyer87.08
Rav, også rekonstruert25.30
Ravimitasjoner96.02
Ravioli19.02
Ravsyre29.17
Rb 8728.44
Reagenser, diagnostiske (mikrobiell oppr)30.02
Reagenser38.22
Reagensflasker70.17
Reakrorer84.01
Reaksjonsakseleratorer38.15
Reaksjonsblandinger38.12
Reaksjonsinitiatorer38.15
Reaksjonsmotorer84.12
Reaksjonsmotorer, hydrauliske (hydrojets)84.12
Reaksjonsturbiner84.06
Reaktivfargestoffer32.04
Reaktivmålere90.28
Reaktorer, intermediære/underkritiske/ organisk modererte84.01
Realgar25.30
Record-decks85.19
Reddiker, friske eller kjølte07.06
Redigerings, pulter for behandling av film90.10
Redningsbøyer, av kork45.03
Redningsflåter, fast forankrede89.05
Redningsflåter, selvoppblåsende89.07
Redningsnett, av tekstilmaterialer56.08
Redningsvester63.07
Redoksblandinger38.15
Redskaper, av tre44.17
Redskaper, leketøys-95.03
Reduksjonsgir, til motorkjøretøyer87.08
Reduksjonsmøller84.37
Reduksjonspassere90.17
Reduksjonsventiler84.81
Refiller, til penner96.08
Refiner, (mechanical pulp)47.01
Refleksjonsmikroskoper90.11
Refleksperler70.18
Reflektorer, innfattede, til sykler mm87.14
Reflektorer, til medisnsk/kirurgisk bruk90.18
Reflektorer94.05
Refraktometre90.27
Refraktorer90.05
Registreringsanordninger, til90.26
Registreringsanordninger90.26
Registreringsapparat, til sportsbruk91.06
Registreringsmerker97.04
Registreringspapir48.02
Regnebøker, papir til48.02
Regneelementer, for digitalmaskiner84.71
Regneenheter, for hybridmaskin84.71
Regneinstrumenter90.17
Regnemaskiner84.70
Regnemaskiner84.71
Regnemaskinpapir48.23
Regneskiver90.17
Regnestaver90.17
Regnesylindere90.17
Regneverk, for regnemaskiner84.70
Regneverk, for kontormaskin84.73
Regnfrakker, trikoterte, for herrer61.01
Regnfrakker, trikoterte, for damer61.02
Regnfrakker, ikke trikoterte, for herrer62.01
Regnfrakker, ikke trikoterte, for damer62.02
Regnfrakkfôr, løse, særskilt innført62.17
Regnkapper, av trikotasje61.13
Regnkapper, av stoff som nevnt i postekst62.10
Regnraketter36.04
Regnskapsbøker48.20
Regnslag40.15
Regntøy39.26
Regntøy40.15
Regulatorer, til dampturbiner84.06
Regulatorer, til vannturbiner84.10
Regulatorer, for varpebommer84.48
Regulatorer, til ur91.14
Reguleringsanordninger85.36
Reguleringsinnretninger84.42
Reguleringsstaver81.12
Reimbeslag, til våpen93.05
Reimer, av lær42.01
Reimer, driv- og transport-42.04
Reimer, av lær, ellers42.05
Reimer, til tresko64.06
Reimskiver84.83
Reineckater28.42
Reineckesalt28.42
Reineclaudeplommer, friske08.09
Reinfann, røtter, blad og frø av12.11
Reinfannolje33.01
Reinsdyr, levende01.06
Reinsdyr, rå huder og skinn av41.03
Reinsdyrlær41.07
Reipslagermaskiner84.79
Reiseetuier96.05
Reisekikkerter90.05
Reisemottakere85.27
Reisesjekker49.07
Reisesykeposer48.19
Reiseur91.03
Reisevesker42.02
Reisevesker, av flettematerialer46.02
Rejekt, (tremasse)47.05
Reker16.05
Reker03.06
Rekkverk68.02
Rekkverk73.08
Rekkverk76.10
Rekkverk79.07
Rekkverk, til motorkjøretøyer83.02
Reklame, turist-49.11
Reklameskilt, av glass70.06
Reklameskilt, av uedle metaller83.10
Reklameskilt, opplyste94.05
Reklametegninger49.06
Reklametrykksaker49.11
Rektifiseringsanlegg84.19
Rektifiseringsapparater90.15
Rekuperatorer84.04
Rekyldempere, til våpen93.05
Rekylmekanismer, til våpen93.05
Relèapparater85.25
Relèer85.36
Relieffbyplaner90.23
Relieffer68.02
Relieffer97.03
Relieffkarter90.23
Relikvieskrin71.14
Relikvieskrin83.06
Relinger73.08
Renessanseblonder/kniplinger58.04
Rengjøringskluter63.07
Rengjøringsmidler34.02
Renholdsbiler, for rengjøring av gater mm87.05
Renner68.12
Renner68.14
Renner69.03
Renner69.06
Rennesteiner68.03
Rennin35.07
Renseinnretninger, for kardemaskiner84.45
Rensekremer33.04
Rensemaskiner84.45
Rensemaskiner, for jernbanespor86.04
Rensemidler28.14
Rensemidler, for tannproteser33.06
Rensemidler34.02
Rensemidler38.11
Renseoljer27.10
Rensere84.37
Reokardiografer90.18
Reoler73.08
Reoler73.26
Reoler83.04
Reoler94.03
Reostater85.33
Repetérgeværer93.03
Repetèrur, av edelt metall91.01
Repetèrur, ellers91.02
Reproduksjoner49.01
Reproduksjoner, fotografiske49.06
Reproduksjoner95.03
Reproduksjonsmaskiner84.71
Reseda, stengler, stilker og blad av14.04
Resektoskoper90.18
Reservehjulsdeksler, til scootere87.14
Resinoider33.01
Resirkulasjonshetter, med vifte84.14
Resonansapparater, kjernemagnetiske90.18
Resonansbunner92.09
Resonansekasser92.09
Resorsinol29.07
Restaurantparasoller66.01
Restaurantvogner, for jernbaner/sporveger86.05
Restitueringsapparater90.15
Restlut26.20
Restolje, av oliven15.10
Restprodukter38.24
Reststoffer, etter behandl av voks/fettst15.22
Reststoffer, fra destillasjon av ullfett15.22
Reststoffer, etter behandling av korn/belgfrukter23.02
Reststoffer, fra sukkerfremstilling/bryggeriavfall23.03
Reststoffer, etter uvinning av soyaolje23.04
Reststoffer, etter utvinning av jordnøttolje23.05
Reststoffer, etter uvinning av andre vegetab fettst/oljer23.06
Reststoffer, vegetabilske, andre, til dyrefôr23.08
Reststoffer, som inneholder metall26.20
Reststoffer, fra roemelasse26.21
Reststoffer, fra jordolje27.13
Retinal29.36
Retinen-1 og 229.36
Retinol, (INN)29.36
Retinoskoper90.18
Retinsyre29.36
Retningsviserlys85.12
Retorter69.03
Retorter70.17
Retorter84.19
Retortkull27.04
Retortovner85.14
Re-transmitters85.17
Rettebord84.62
Rettemaskiner84.62
Rettemaskiner, for jernbane-/sporvegsspor86.04
Retteplater90.17
Returbøyer73.07
Revebjelle, blad og frø av12.11
Revekakefrø12.11
Rever, levende01.06
Revolverdreiebenker84.58
Revolvere93.02
Revolvere, for løsammunisjon93.03
Revolverhoder, til revolverdreiebenker84.66
Revolvervekslere, for vevemaskiner84.46
Revolvervekslere84.48
Rh(OH)328.43
Rh2O328.43
Rhamnose29.40
RhCl328.43
Rhea, (grønn rami)53.05
Rhenater28.41
Rhenium81.12
Rh-målere90.27
Rhodamin B32.04
Rhodinylbenzoat29.16
Rhodinylsalisylat29.18
Rhodium71.10
Rhodiumforbindelser28.43
Rhodium-iridiumlegeringer71.10
Rhodiumoksid28.43
Rhodocrositt26.02
Ribbevegger95.06
Riboflavin29.36
Riboflavin-5'-ortofosfat29.36
Ribose29.40
Richardia06.01
Richter90.25
Ricinusfrø12.07
Ricinusolje, og dens fraksjoner15.15
Ricinusolje, hydrogenert15.16
Ricinusolje, dehydrert15.18
Rickshawer87.16
Ridepisker66.02
Ridepisker, deler til66.03
Rigel-lås83.01
Rillemaskiner84.53
Ringeklokker, ikke-elektriske83.06
Ringeklokker, andre85.30
Ringeklokker, andre85.31
Ringer, av gummi, uvulkanisert40.06
Ringer, til paraplyer66.03
Ringer, av asbest68.12
Ringer, av andre minerlaske stoffer68.13
Ringer, av edelt metall71.13
Ringer, av perler og/eller edelstener71.16
Ringer, bijouterivarer71.17
Ringer, av jern eller stål73.21
Ringer, av nikkel75.08
Ringer, av metallkarbider/cermeter82.09
Ringer, for spinnemaskiner84.48
Ringer, for lagre84.82
Ringer, til lampeholdere85.47
Ringer, til tannlegeutstyr90.21
Ringer, til musikkinstrumenter92.09
Ringer, til våpen93.05
Ringer, for sportsbruk (turn etc)95.06
Ringer, monterte, til fiskestenger95.07
Ringer, til piper96.14
Ringgranater93.06
Ringløpere, for spinnemaskiner84.45
Ringspill95.06
Ringspinnemaskiner84.45
Rips, frisk, rød og hvit08.10
Ris, beriket, forvellet eller dampbehandlet10.06
Ris, uavskallet, avskallet eller slipt10.06
Ris, tilberedt19.04
Risagner, aske av26.21
Risaks, avtreskede, til børstebind ol14.03
Riskverner85.09
Rismel, finmalt11.02
Rispapir, japansk14.04
Rispapir19.05
Rissebestikk90.17
Rissefjærer82.05
Rissefjærer90.17
Risseinstrumenter90.17
Rissesyler90.17
Risstivelse11.08
Rister73.21
Rister73.25
Ristere, til skurtreskere84.33
Risvin22.06
Rivemaskiner82.10
Rivemaskiner84.38
Rivemekanismer, for epleknusemaskiner84.35
River, av tre44.17
River, til halmpresser84.33
River, til oppsamlingsmaskiner84.33
River, til selvbindere84.33
Riveskaft, av tre44.17
Rivesorteringsmaskiner84.74
Rivjern82.05
Rivtennere36.03
Rmp, (tremasse)47.01
Roapparater95.06
Roboter84.79
Roboter95.03
Robåter89.03
Rodaminer32.04
Rodenticider38.08
Rodinylformiat29.15
Roemelasse, (reststoffer)26.21
Rogn, fersk/kjølt03.02
Rogn, tørket/saltet/i saltlake/røykt03.05
Rogn, utjenlig til menneskeføde05.11
Rognebær, friske08.10
Roll on/roll off-skip89.01
Rollermaskiner84.47
Romansement25.23
Romdeodoriseringsmidler33.07
Romfartøyer88.02
Romfartøyer, deler til88.03
Romoppvarmingsapparater85.16
Romtermometre90.25
Romvifter84.14
Rondeller68.15
Rondeller70.15
Rondeller75.02
Rondeller75.08
Roquefort04.06
Ror, til ballonger/luftskip88.03
Rorinnretninger, for skip84.79
Roscoelitt26.15
Roseblomster12.11
Rosellahamp, (eller rosellehamp)53.03
Rosenkranser71.13
Rosenkål, frisk eller kjølt07.04
Rosenolje33.01
Rosentreolje33.01
Rosetter, trikoterte, som deler til klær61.17
Rosetter, til klær, ikke trikoterte62.17
Rosetter, andre enn de som brukes på klær63.07
Rosetter69.05
Rosetter70.16
Rosetter83.02
Rosetter83.06
Rosevin22.04
Rosiner08.06
Rosinvin22.06
Rosmarin, urter, blomster og blad av12.11
Rosmarinolje33.01
Rotasjonsbøyemaskiner90.24
Rotasjonskompressorer84.14
Rotasjonsmaskiner84.75
Rotasjonsmekanismer, til skinnbearbmask84.53
Rotasjonsovner, ikke-elektriske84.17
Rotasjonsovner, for sement og gips84.17
Rotasjonspresser84.43
Rotasjonspumper84.13
Rotasjonsstempelpumper, (lobepumper)84.13
Rotasjonssylinder, for gravyrtrykkemaskiner84.43
Rotfruktskjærere84.36
Rotkløyvemaskiner84.65
Rotknoller06.01
Rotochutes, (roterende fallskjermer)88.04
Rotochutes, deler og tilbehør dertil88.04
Rotorblad, til dampturbin-rotorer84.06
Rotorblad, deler til85.01
Rotorblad85.03
Rotorblad, til helikopter- og gyroplanrotorer88.03
Rotorer, til dampturbiner84.06
Rotorer, til vannturbiner og vannhjul84.10
Rotorer, til gassturbiner84.11
Rotorer, til luft- eller vakuumpumper84.14
Rotorer, til helikoptre og gyroplan88.03
Rotorhjul, til gassturbiner84.11
Rotorskiver, til gassturbiner84.11
Rotorsystemer85.29
Rototype84.42
Rotpinsetter90.18
Rotstokker06.01
Rottegift38.08
Rottenstone25.13
Rotøkser82.01
Rough rice10.06
Rubber40.01
Rubidium28.05
Rubidium28.44
Rubiner71.03
RuCl3 og RuCl428.43
Ruemaskiner84.51
Rueolje33.01
Rug10.02
Rugbyballer95.06
Rugder, levende01.06
Rugemaskiner84.36
Rughvete10.08
Rugmel, finmalt11.02
Rullebook59.01
Rullebrett95.06
Rullegardiner44.21
Rullegardiner63.03
Rullegardinsnorer58.08
Rullegardinstokker44.21
Rullekjeder73.15
Rullelagre84.82
Ruller, av plast39.18
Ruller, av plast39.19
Ruller, av papir/papp bredde høyst 15cm48.23
Ruller, av asbest68.12
Ruller, av andre mineralske materialer68.13
Ruller, til mekaniske fyrrister84.16
Ruller, til elevatorer84.31
Ruller, til smørsmeltere84.34
Ruller, for rullelagre84.82
Ruller, til mekaniske musikkinstrumenter92.09
Ruller, til maling96.03
Rullesakser84.62
Rulleskruer84.83
Rulleskøyter95.06
Rullestempler96.11
Rulletransportører84.28
Rulletrapper84.28
Rundkjemmemaskiner84.45
Rundskjæremaskiner84.64
Rundskriv49.01
Rundskriv49.11
Rundslipemaskiner84.60
Rundstrikkemaskiner84.47
Rundstål72.07
Rundtømmer44.03
Rundwiremaskiner84.39
RuO2 og RuO428.43
Rustbankere84.67
Rusthammere, elektromekaniske85.08
Ruthenium28.43
Ruthenium71.10
Rutheniumdioksid28.43
Rutheniumforbindelser28.43
Rutheniumtetraklorid28.43
Rutheniumtetroksid28.43
Rutheniumtriklorid28.43
Rutil26.14
Rutin29.38
Rutosid29.38
Rutsjebaner95.06
Ryggelys85.12
Rygger, til sittemøbler94.01
Ryggespeil90.13
Ryggmarger, spiselig slakteavfall02.06
Ryggmarger, tørkede også pulveriserte30.01
Ryggsekker42.02
Ryggskall, av blekksprut, ubearb/enkelt bearb05.08
Ryggskjell, ubearbeidd/enkelt bearbeidd05.07
Ryggstøer, /ryggstøholdere til invalidekjt87.14
Rykkefjærer, til ur91.14
Rykkevisere, til ur91.14
Ryper, levende01.06
Rysteinnretninger, for maskiner for papirmasse84.39
Rystemekanisme84.74
Rystesikter84.37
Rystetransportører84.28
Rødbeter, friske eller kjølte07.06
Rødbeter, fryste07.10
Rødgallebærrøtter12.11
Rødjernstein26.01
Rødkoppererts26.03
Rødkål, frisk eller kjølt07.04
Rødnikkelkis26.04
Rødtre, til bruk ved farging eller garving14.04
Rødvin22.04
Røkelse13.01
Røkelseskar69.13
Røkelseskar70.13
Røkelseskar71.14
Rømme04.03
Rømmemaskiner84.61
Røntgenbiler87.05
Røntgendiagnostikkapparater90.22
Røntgendiffraksjonskameraer90.22
Røntgenfilm37.01
Røntgenfilm, i ruller37.02
Røntgenfotoapparater90.22
Røntgengeneratorer90.22
Røntgenkontrastmidler30.06
Røntgenkontrollpulter90.22
Røntgenkontrolltavler90.22
Røntgenplater37.01
Røntgenrør90.22
Røntgenskjermer90.22
Røntgenspektrometriutstyr90.22
Røntgenstråleproduksjonsapparater90.22
Røntgenstråler, apparater for90.22
Røntgenterapiapparater90.22
Røntgenvogner, for jernbaner/sporveger86.05
Rør, vegetabilske, til kurvmaker/flettearb14.01
Rør, av plast39.17
Rør, av gummi, uvulkanisert40.06
Rør, av bløtgummi, vulkanisert40.09
Rør, av lær42.04
Rør, av papir/papp (spoler)48.22
Rør, av tekstilmateriale, syntetiske, flattrykte54.04
Rør, av tekstilmateriale59.09
Rør, av mineralske materialer, ekspanderte68.06
Rør, av asfalt68.07
Rør, av treavfall, agglom m/mineralske bindemid68.08
Rør, av sement, betong eller kunstig stein68.10
Rør, av asbestsement/cellulosesement68.11
Rør, av asbest68.12
Rør, av glimmer68.14
Rør, av stein eller andre mineralske stoffer68.15
Rør, av kiselholdige jordarter69.01
Rør, av keramiske materialer, ildfaste69.03
Rør, keramiske69.06
Rør, av keramiske materialer69.09
Rør, av glass, ubearbeidde70.02
Rør, av glass, bearbeidde70.11
Rør, av sølv71.06
Rør, av uedelt metall plettert med sølv71.07
Rør, av platina71.10
Rør, av støpejern73.03
Rør, av jern eller stål, sømløse73.04
Rør, av jern eller stål, andre73.05
Rør, av jern eller stål, andre73.06
Rør, av kopper74.11
Rør, av kopper, bearbeidde74.19
Rør, av nikkel75.07
Rør, av aluminium76.08
Rør, av aluminium, bearbeidde76.10
Rør, av bly78.05
Rør, av sink79.06
Rør, av tinn80.06
Rør, av tantal81.03
Rør, av magnesium81.04
Rør, bøyelige, av uedle metaller83.07
Rør, dampfylte/gassfylte85.40
Rør, til narkoseapparater90.18
Rør, til våpen93.05
Rør, av voks96.02
Rørdeler, keramiske69.06
Rørdeler, av jern eller stål73.07
Rørdeler, av nikkel75.07
Rørdeler, av aluminium76.09
Rørdeler, av bly78.05
Rørdeler, av sink79.06
Rørdeler, av tinn80.06
Røreanordninger, for meskekar84.38
Røreanordninger, for ullvaskemaskiner84.45
Røreinnretninger, for silekar84.38
Røremekanismer, for spirebeholdere84.38
Rørestangemner44.04
Røreverk, for vaskemaskiner84.38
Røreverk, for maskiner til maling av fibrer84.39
Røreverk, for vaskemaskiner84.51
Røreverk, for skinnbearbeidingsmaskin84.53
Røreverk, til blandemaskiner84.74
Rørforbindelser68.11
Rørforbindelser68.12
Rørholdere85.36
Rørklokkespill92.06
Rørkoblinger, til dypboremaskiner84.31
Rørkolber, (ikke av glass)85.40
Rørkryss73.07
Rørkuttere82.03
Rørledninger68.10
Rørledninger68.15
Rørledninger76.08
Rørledninger, til jernbane/sporvegsmateriell86.07
Rørspiraler69.09
Rørspiraler, for blandemaskiner for konfekt84.38
Rørsukker17.01
Rørsukkermelasse17.03
Rørtenger82.03
Rørtenger82.04
Rørtransportanlegg84.28
Rørvalseverk84.55
Rørvarer40.17
Røtter11.06
Røtter, stivelse av11.08
Røtter, rotenonholdige, ekstrakter av13.02
Røtter, av grasliknende planter/14.03
Røtter, av kveke, til børstebinderarb ol14.03
Røtter, til bruk ved farging eller garving14.04
Røtter, spiselige, tilberedte20.08
Røtter, til brensel44.01
Røtter, til pipe-/finèrproduksjon44.03
Røtter, av sikori06.01
Røtter, levende06.02
Røtter, spiselige, friske eller kjølte07.06
Røtter, som hører under07.14
Røtter, med høyt stivelse-/inulininnhold07.14
Røykanalyseapparater90.27
Røykdetektorer90.27
Røykebordsutstyr, (til dekorasjon)83.06
Røykeoppsatser69.13
Røyketobakk24.02
Røyketobakk24.03
Røykfilter84.21
Røykgranater93.06
Røykkanalstein69.05
Røykproduksjonsinnretninger36.04
Røykrørskjeler84.02
Råbomull52.01
Rådyr, rå huder og skinn av41.03
Råglass70.03
Råhudshammere42.04
Råjern72.01
Råoljer27.09
Råpapir/råpapp48.02
Råsilke, ikke tvunnet50.02
Råsukker17.01
Råull51.01
Råurverk91.10