A a a+
Tolltariffen

Register

Oppslag i registeret

Treff i registeretPosisjon
P2I428.12
P2O328.11
P2O5, difosforpentoksid28.09
P2S3 og P2S528.13
P4O628.11
P4S1028.13
P4S328.13
Pacemakere90.21
P-acetamidofenol29.24
Paddy rice10.06
Padleårer44.21
Pagineringsmaskiner84.40
Pagoskoper90.25
Paka53.03
Pakkasser, av tre44.15
Pakkefilm37.01
Pakkemaskiner84.22
Pakkevekter84.23
Pakk-kurver46.02
Pakninger, av gummi40.16
Pakninger, av lær/kunstlær42.04
Pakninger, av kork45.03
Pakninger, av papir/papp48.23
Pakninger, av tekstilmateriale59.11
Pakninger, av asbest68.12
Pakninger, i sett84.84
Pakningsmaterialer, av asbestfibrer68.12
Paleontologisamlinger, /-gjenstander97.05
Palettkniver82.05
Paljetter71.06
Paljetter83.08
Palladium71.10
Palladium(ii)klorid28.43
Palladium(ii)oksid28.43
Palladium-aluminiumlegeringer71.10
Palladiumdiamminer28.43
Palladiumforbindelser28.43
Palladiumhydrid28.43
Palladium-kopperlegeringer71.10
Palladium-rutheniumlegeringer71.10
Palladiumsand26.16
Palladiumsulfat28.43
Palladium-sølvlegeringer71.10
Palladonitritter28.43
Palladooksalater28.43
Pallelastere84.28
Paller, av tre44.15
Palmarosaolje33.01
Palmehjerter20.01
Palmehjerter20.08
Palmekjerneolje, og dens fraksjoner15.13
Palmekjerner12.07
Palmenøtter12.07
Palmenøtter96.02
Palmeolje, og dens fraksjoner15.11
Palmevin22.06
Palmevoks15.21
Palmitinsyre, (CH3(CH2)14(COOH), og dens salter og estere29.15
Palmyranøtter14.04
Palmyranøtter96.02
P-aminobenzensulfonacetamid29.35
P-aminobenzensulfonamid29.35
P-aminobenzensulfonamidomety*29.35
P-aminobenzensulfonamidopyri*29.35
P-aminobenzensulfonamidopyri*29.35
P-aminobenzensulfonamidotiaz*29.35
P-aminobenzensulfonamidotiou*29.35
P-aminobenzensulfonsyrer29.21
P-aminobenzosyre29.22
P-aminofenoler29.22
P-aminofenylarsonsyre29.31
Panamabark14.04
Panamapalmeblader, til fletting ol14.01
Pandermitt25.28
Paneler, av flettematerialer46.01
Paneler, av vegetab fibrer, aggl med minfibrer68.08
Paneler, av glass70.20
Paneler, til brytertavler85.38
Paneler, til luftfartøyer88.03
Paneler, antikke97.05
Panelformemaskiner84.65
Panelovner85.16
Pankreasenzymer35.07
Pankreashormoner29.37
Pannekaker19.05
Panoramakameraer90.06
Panserbiler, samt deler dertil87.10
Pansere, til motorkjøretøyer87.08
Panserplater, (deler til pasrede kjøretøyer)87.10
Panservogner, for jernbaner/sporveger86.05
Panties62.12
Pantografer90.17
Pantolakton29.32
Pantometre90.15
Pantotenol, (d-og dl)29.36
Pantotenylalkohol29.36
Papain35.07
Papaverin29.39
Papayas, friske08.07
Papayasaft13.02
Papegøyer, levende01.06
Papir, til addèrmaskiner48.02
Papir, til grafiske formål48.02
Papir, ubestrøket48.03
Papir, gjennomskinnelig/glittet48.06
Papir, impregnert, for stensiler/offset48.09
Papir, selvkopierende48.09
Papir, stensil-, bestrøket48.09
Papir, sigarett-48.13
Papir, tapet ol veggkledninger48.14
Papir, til offsetplater48.16
Papir, selvkopierende48.16
Papir, kopi-48.16
Papir, til husholdningsbruk48.18
Papir, til selvregistrerende apparater48.23
Papir, med avgiftsmerker ol49.07
Papir, overføringstrykk/dekalkomanier49.08
Papir/papp, bestrøket, med såpe34.01
Papir/papp, fotografisk37.03
Papir/papp, " ,37.04
Papir/papp, håndlaget48.02
Papir/papp, ubestrøket48.02
Papir/papp, " ,48.05
Papir/papp, flerlags48.07
Papir/papp, kreppet/plissert48.08
Papir/papp, mønsterpreget/perforert48.08
Papir/papp, kaolinbestrøket48.10
Papir/papp, " , med uorganiske stoffer48.10
Papir/papp, belagt/bestrøket/impregnert48.11
Papir/papp, overflatedekorert/trykt48.11
Papir/papp, golvbelegg med underlag av48.15
Papir/papp, konvolutter+papir i sett48.17
Papir/papp, emballaje av48.19
Papir/papp, kontor/skoleartikler av48.20
Papir/papp, etiketter av48.21
Papir/papp, bobiner, spoler mm av48.22
Papir/papp, andre varer av48.23
Papiravfall47.07
Papirblonder48.23
Papirbroderier48.23
Papirduker, -servietter, ol48.18
Papirfilm37.03
Papirgarn53.08
Papirgarn, vevnader av53.11
Papirgarn, i forbindelse med metall56.05
Papirhatter95.05
Papirkniver, av plast39.26
Papirkniver, av perler/ edelstener71.14
Papirkniver, av edle metaller71.16
Papirkniver, av uedle metaller82.14
Papirkniver, av animalsk materiale96.01
Papirkondisjoneringsanlegg84.39
Papirkurver73.26
Papirmasse44.03
Papirmasse, støpte/pressede varer av48.23
Papiropprivemaskiner84.72
Papirpenger49.07
Papirplater37.03
Papirskjæreapparater84.41
Papirskjæremaskiner84.41
Papirstrimler48.23
Papirull48.23
Papoula de Sao Francisco53.03
Papp, se papir/papp ovenfor
Pappavfall
47.07
Papphylser48.19
Pappskjæremaskiner84.41
Papptrompeter95.05
Paprika, frisk/kjølt07.09
Paprika, tørket, knust eller malt09.04
Para-benzendikarboksylsyre29.17
Paracymen38.05
Paradiskorn09.08
Parafiner27.10
Parafiner, varer av96.02
Parafinvoks27.12
Parafinvoks, naturlig/syntetisk34.04
Paraformaldehyd, (HO(CH2O)nH)29.12
Paraguayte09.03
Paraheksyl29.32
Parakasein35.01
Paraldehyd29.12
Parametason29.37
Paramolybdater28.41
Paranøtter, friske/tørkede, med/uten skall08.01
Paraplydeler, av lær42.05
Paraplydeler66.03
Paraplyemner44.04
Paraplyer66.01
Paraplyer, karnevals-95.05
Paraplyhåndtakemner44.04
Paraplystativer94.03
Paraplystell66.03
Paraplytelt66.01
Paraplytrekk63.07
Paraplyutstyr, av tekstilmateriale63.07
Parasolldeler, av lær42.05
Parasolldeler66.03
Parasoller66.01
Parasollfutteraler63.07
Parasollutstyr, av tekstilmateriale63.07
Paratolylacetat29.15
Paratyroidhormon29.37
Paravaner89.07
Parawolframater28.41
Parboiled rice10.06
Parèrbøyler, deler til kårder etc93.07
Parèrbøyler, deler til fektevåpen95.06
Parfymebaser33.02
Parfymeflasker70.10
Parfymer33.03
Parfymesprøyteautomater84.76
Pariserur91.05
Parkaser, trikoterte, for herrer61.01
Parkaser, trikoterte, for damer61.02
Parkaser, ikke trikoterte, for herrer62.01
Parkaser, ikke trikoterte, for damer62.02
Parkeringslykter85.12
Parkeringsutstyr85.12
Parkerskruer73.18
Parkett, sammensatt44.18
Parkettlinoleum59.04
Parkettstav, o/6mm tykkelse44.07
Parkettstav, usammensatt44.09
Parkettstav, sammensatt44.18
Parmesan04.06
Parsonsitt26.12
Partikkelakseleratorer85.43
Partiturer49.04
Parykker67.04
Parykker, til dukker95.02
Parykker, karnevalsartikler/morosaker95.05
Parykkmakerarbeid67.04
Passasjeinstrumenter90.05
Passasjerskip89.01
Passasjervogner, for jernbaner/sporveger86.05
Passe poil58.08
Passe-partouter48.23
Passere, for måling av hjernelesjoner90.18
Pasta19.02
Pastaer, for tannpleie33.06
Pastaer, ikke herdende34.03
Pastaer38.01
Pastaer38.10
Pasteller96.09
Pasteller97.01
Pasteuriseringsapparater84.19
Pastiller17.04
Pastinakk, frisk eller kjølt07.06
Patentknapper96.06
Patentkorker69.14
Paternosterelevatorer84.28
Paternostergravemaskiner84.30
Paternosterverk, bøtter til42.04
Patologiske eksemplarer97.05
Patroner93.06
Patronhylser93.06
Patronitt26.15
Patronsikringer85.36
Patsjuliblad12.11
Patsjuliolje33.01
Pauker92.06
Pawpaws, friske08.10
P-azoksyanisol29.27
P-azoksyfenetol29.27
Pb(AsO2)228.42
Pb(C2H5)429.31
Pb(NO3)228.34
Pb3(AsO4)228.42
Pb3O428.24
PbCO3Pb(OH)228.36
P-benzokinon, (C6H4O2)29.14
PbN628.50
PbO28.24
PbO228.24
PBr328.12
PbSO428.33
PCl3 og PCl528.12
P-cymen, (CH3C6H4CH(CH3)2), unntatt rå29.02
PdCl228.43
P-dihydroksybenzen29.07
P-diklorbenzen29.03
PdO28.43
Peanøtter, ikke ristede/tilberedte12.02
Peanøttolje15.08
Peanøttsmør20.08
Pedaler, til sykler ol87.14
Pedaler, til luftfartøyer88.03
Pedaler, til musikkinstrumenter92.09
Pedalgummi40.16
Pedalklosser40.16
Pedalmekanismer92.09
Pedikyrsett82.14
Peilekompasser90.14
Peiser73.21
Pekannøtter, friske/tørkede, med/uten skall08.02
Pektater13.02
Pektin13.02
Pektinater13.02
Pektinenzymer35.07
Pektinose29.40
Pektinstoffer13.02
Pelader50.03
Pelargonaldehyd, (C9H18O)29.12
Peletter50.03
Pelleter, av korn11.03
Pelleter, av kjøtt ol, utjenlig til menneskeføde23.01
Pelleter, av kli, spissmel ol23.02
Pelleter, av reststoffer fra stivelsesfremstilling23.03
Pelleter, av reststoffer etter utvinning av soyaolje23.04
Pelleter, av reststoffer etter utvinning av jordnøttolje23.05
Pelleter, av vegetabilske fettstoffer23.06
Pelleter, av vegetabilske reststoffer/biprodukter23.08
Pelleter, av fisk03.05
Pelleter, av krepsdyr03.06
Pelleter, av bløtdyr/virvelløse dyr03.07
Pelleter, av treflis/avfall44.01
Pelleter, av jern eller stål72.03
Pelleter, av nikkel75.02
Pelleter, av aluminium76.01
Pelleter, av sink79.01
Pelleter, av visse uedle metaller81.12
Pelletierintannat29.39
Pelsskinn, rå43.01
Pelsskinn, rå, tørkede43.01
Pelsskinn, rå43.01
Pelsskinn, garvede/beredte/fargede/avfargede/ bleikte/glansede/rykkede43.02
Pelsskinn, varer av43.03
Pelsskinn, kunstig43.04
Pelsskinn, imiterte/kunstige43.04
Pelsskinn, imitert, av vevd tekstilmateriale58.01
Pelsskinn, hodeplagg av65.06
Peltonturbiner84.10
Pelvimetre90.18
Penaler42.02
Pendelkjøretøyer87.04
Pendler, til ur91.14
Pengepunger42.02
Pengeseddelautomater84.72
Pengesedler, papir til48.02
Pengesedler49.07
Pengeskap83.03
Pengeskrin83.03
Pengeskrin95.03
Pengeveksleautomater84.76
Penicilliner29.41
Penidone37.07
Penneholdere39.26
Penneholderskåler44.20
Pennekniver82.11
Penner70.13
Penner96.08
Penneskaft96.08
Penneskåler83.04
Pennesplitter96.08
Pennetegninger97.01
Pennyroyalolje33.01
Pensemekanismer86.08
Penser86.08
Pensler96.03
Pentacyanonitrosylferra28.37
Pentadekaner, (mettede asykl hydrokarboner)29.01
Pentaerytritol29.05
Pentanatriumtrifosfat28.35
Pentaner, (mettede asykliske hydrokarboner)29.01
Pentanol29.05
Pentantiol29.30
Pentantriol29.05
Pentasyklodekan, (C10H12)29.02
Pentationsyre28.11
Pentener, (umettede asykliske hydrokarboner)29.01
Pentiobarbitalnatrium29.33
Pentlanditt26.04
Pentobarbital29.33
Pentritt29.20
Pentylditiokarbonater29.30
Pentylmerkaptan29.30
Pentylnitrat29.20
Pentylnitrit29.20
Pentyltartrater29.18
Pepper, friske/kjølte frukter av visse slekter07.09
Pepper, sort eller hvit09.04
Pepper, spansk eller engelsk09.04
Pepper, av slekten piper09.04
Pepperfrukter, friske/kjølte, av visse slekter07.09
Pepperfrukter, og pepperfrø, ellers09.04
Peppergeraniumolje33.01
Peppermynte12.11
Peppermynteolje33.01
Pepperolje33.01
Pepperoppsop09.04
Pepperrot, frisk eller kjølt07.06
Pepperstøv09.04
Pepsin35.07
Peptonater35.04
Peptoner35.04
Perborater28.40
Perbromater28.29
Perforatorer90.18
Perforeringsinnretninger, for bladsamle- maskiner84.40
Perforeringsmaskiner84.41
Perforeringsmaskiner84.42
Perforeringsmaskiner84.53
Perforermaskiner84.72
Pergamentavfall41.10
Pergamentpapir48.06
Pergamentpapir, imitert48.06
Pergamentpapp48.06
Pergamyn48.06
Perillafrø12.07
Perillaldehyd29.12
Periodekontrollur91.06
Periodeomformere85.04
Periodeur91.05
Periskoper90.13
Periskopkikkerter90.05
Peritoneoskop90.18
Perjodater28.29
Perjodsyre28.11
Perkarbonater28.36
Perklorater28.29
Perkloretylen29.03
Perklorsyre28.11
Perkolatorer85.16
Perkromater28.41
Perleessens, syntetisk32.06
Perleessens32.12
Perlegryn, av korn11.04
Perlehalsbånd71.16
Perlehøns, levende01.05
Perlemor, ubearbeidd/enkelt bearbeidd05.08
Perlemor, ellers96.01
Perlepigmenter32.06
Perler, av tapioka/tapiokaerstatninger19.03
Perler, av plast39.26
Perler, natur- eller kultur-71.01
Perler, av voks96.02
Perletrefrø, til utskjæring14.04
Perlitt25.30
Permanentkrølleapparater85.16
Permanentmagneter85.05
Permanentmagnetreleer85.36
Permanentpreparater33.05
Permanganater28.41
Permangansyre28.41
Permeabilitetsmålere90.27
Permeametre90.30
Pernambucotre, til bruk ved farging/garving14.04
Peroksider28.16
Peroksider28.25
Peroksider28.43
Peroksider29.16
Peroksider29.17
Peroksider29.18
Peroksoborater28.40
Peroksodikarbonater28.36
Peroksodisvovelsyre28.11
Peroksokarbonater28.36
Peroksomonokarbonater28.36
Peroksomonosvovelsyre28.11
Peroksosulfater28.33
Peroksosvovelsyrer28.11
Peroksosyrer28.42
Peroksotitanater28.41
Peroksowolframater28.41
Peroksydikarbonat29.20
Peroksykarbonsyreestere29.20
Peroksysyrer29.16
Peroksysyrer29.17
Peroksysyrer29.18
Perrhenater28.41
Persianer, rå pelsskinn av43.01
Persiennebånd58.06
Persienner44.21
Persienner73.26
Persille, frisk/kjølt07.09
Persille, tørket07.12
Persilleolje33.01
Persiske bær, til bruk ved farging/garving14.04
Personalaviser49.02
Personalopplæringsvogner, for jernbaner86.05
Personbiler87.03
Personbilkarosserier87.07
Personfly88.02
Persontransporttilhengere87.16
Personvekter84.23
Persulfater28.33
Persvovelsyrer28.11
Perubalsam13.01
Petidin29.33
Petidin29.33
Petit granit25.15
Petit point58.05
Petitgrainolje33.01
P-etoksyfenylurea29.24
Petrifikater97.05
Petrolatum27.12
Petroleumasfalt27.13
Petroleumsharpikser39.11
Petrolkoks27.13
P-fenylendiamin29.21
PGW, (tremasse)47.01
Ph-målere90.27
Phormium tenax53.05
Photo murals48.14
P-hydroksybenzosyre29.18
P-hydroksyfenylalanin29.22
PI328.12
Pianoer92.01
Pianoer, elektriske92.07
Pianoer, karakter av leketøy95.03
Pianokrakker94.02
Pianomekanikker92.09
Pianoskruer92.09
Pianotrekkspill92.04
Piassava, til børstebinderarbeider ol14.03
Piassavapalmenøtter, til utskjæring14.04
Piassavapalmer, frø fra96.02
Pickers, til vevstoler59.11
Pickuper85.22
Piggeple, blad og skudd av12.11
Pigger, deler til fottøy64.06
Piggtråd73.13
Piggtrådsperringer73.13
Pigmenter25.30
Pigmenter32.04
Pigmenter32.06
Pigmenter32.07
Pigmenter32.12
Pikkels20.01
Pikkhammere82.05
Pikolin29.33
Pikrinsyre29.08
Pilarer68.02
Pilarer73.08
Pilarer76.10
Pilebark, til bruk ved farging/garving14.04
Piler, til gevær eller pistoler93.06
Piler, til bueskyting95.06
Piletrevidjer, til flette- og kurvmakerarb14.01
Pilokarpin29.39
Pilotballonger88.01
Pimenta, friske/kjølte frukter av slekten07.09
Pimenta, tørkede/knuste/malte frukter av09.04
Pimentoolje33.01
Piminodin29.33
Pimpstein, ogsåknust25.13
Pina53.05
Pinen, (sykloterpen)29.02
Pinjenøtter, friske/tørkede, med/uten skall08.02
Pinnedorer82.05
Pinnemaskiner84.53
Pinner, til brensel44.01
Pinner, til skaftmaskiner84.48
Pinneskruer73.18
Pinsetter82.03
Pinsetter, til medisinsk/ kirurgisk bruk90.18
Pinsetter, tannlegeinstrumenter90.18
Pipeetuier42.02
Pipefutteraler42.02
Pipehatter69.05
Pipehatter79.07
Pipehoder96.14
Pipelokk96.14
Pipeløk, friske eller kjølte07.03
Pipenøkler82.04
Pipeorgler92.03
Piper, utskiftbare, tilpipenøkler82.04
Piper96.14
Piperazin29.33
Piperidinderivater29.33
Piperin29.39
Piperonal29.32
Piperonylaldehyd29.32
Piperonylsyre29.32
Pipesett82.06
Pipetter70.17
Pipradrol29.33
Piritramid29.33
Pisanger, friske eller tørkede08.03
Pisangvoks15.21
Piskere, for drueknusemaskiner84.35
Pistasienøtter, friske/tørkede08.02
Pistoler, etuier og vesker til42.02
Pistoler93.02
Pistoler, for løsammunisjon93.03
Pistoler, for luft/gass eller med fjærmekanisme93.04
Pistoler, leketøys95.03
Pistolskytespill95.04
Pita, (agave americana)53.04
Pita floja53.05
Pitong, til ur91.14
Pizza19.05
P-klorfenol29.08
P-klor-m-kresol, (4-klor-3-metylfenol)29.08
P-kresol29.07
Plakater49.11
Plakatfarger32.13
Plakatpapir48.02
Plakatutkast49.06
Plaketter69.13
Plaketter83.06
Planfilm37.01
Planfresemaskiner84.59
Planimeterarmer90.17
Planimetre90.31
Planker, ødelagte/avfall44.01
Planker, o/ 6mm tykkelse44.07
Planker, profilerte44.09
Planoverganger73.08
Plansikter84.37
Plansjer, undervisnings-49.11
Planslipemaskiner84.60
Planslipemaskiner85.08
Plantedeler, til bruk i visse industrier12.11
Plantedeler, tilberedte med sukker20.06
Plantedeler, spiselige, tilberedte, ellers20.08
Plantedeler06.04
Plantegninger49.06
Plantegningspapir48.06
Plantemaskiner84.32
Planter, til bruk i visse industrier12.11
Planter, tobakk24.01
Planter, levende, unntatt06.01
Planter06.02
Planter, av kunstige blomster, frukt etc67.02
Planter, av modellèrvoks96.02
Planter, tørkede/konserverte97.05
Planterøtter, levende06.02
Planteslim13.02
Plantetalg15.15
Plaskebasseng95.06
Plasma30.02
Plasmalysbuesveising, maskiner for85.15
Plastbeholdere39.26
Plaster, i detaljsalg til medisinsk bruk etc30.05
Plaster, flytende30.05
Plastfottøy, vanntett64.01
Plastfottøy, ellers64.02
Plastisitetsmålere90.24
Plastplater, finert med tre44.12
Plastron, ubearbeidd/enkelt bearbeidd05.07
Plateemner72.08
Plateglass70.03
Plategummi40.01
Plateklippere84.67
Platelagre, for hybridmaskiner84.71
Platelimemaskiner84.65
Platepakker85.24
Plater, av sjokolade18.06
Plater, av kvartsitt25.06
Plater, av gelatin35.03
Plater, fotografiske37.01
Plater, kjemigrafiske37.01
Plater, " ,37.04
Plater, " , eksponerte37.05
Plater, av grafitt38.01
Plater, " " , selvklebende39.19
Plater, " " , ikke forsterket el39.20
Plater, av plast, andre, herunder skumplast39.21
Plater, av gummi, naturlig40.01
Plater, av gummi, syntetisk40.02
Plater, av faktis40.02
Plater, av gummiregenerat40.03
Plater, av gummi, blandet, uvulkanisert40.05
Plater, av gummi, uvulkanisert40.06
Plater, av bløtgummi, vulkanisert40.08
Plater, " " , "40.16
Plater, " " , o/ 6mm tykkelse44.07
Plater, " " , høyst 6mm tykkelse44.08
Plater, " " , sponplateliknende44.10
Plater, av trefiber44.11
Plater, av tre, finerte44.12
Plater, av fortettet tre44.13
Plater, av flettematerialer46.01
Plater, av stein (monument- og bygningsstein)68.02
Plater, av mineralske stoffer, ekspanderte68.06
Plater, av mineralsk ull (feks steinull)68.06
Plater, av asfalt eller liknende materialer68.07
Plater, av vegetab fibrer aggl med mineralske stof68.08
Plater, av gips/blandinger på basis av gips68.09
Plater, av sement/betong/kunstig stein68.10
Plater, av asbestsement/cellulosesement68.11
Plater, av asbest68.12
Plater, av visse friksjonsmaterialer68.13
Plater, av glimmer68.14
Plater, av stein/torv/andre mineralske stoffer68.15
Plater, av kiselholdige jordarter69.01
Plater, " " , støpt eller valset70.03
Plater, " " , planslipt/polert/"float glass"70.05
Plater, av glass, bearbeidde ellers70.06
Plater, av glass, støpt, til bruk i bygninger mm70.16
Plater, av sølv71.06
Plater, av uedelt metall plettert med sølv71.07
Plater, av jern eller ulegert stål72.08
Plater, av kopper74.09
Plater, av nikkel, ubearbeidd75.02
Plater, " " , ikke innbefattet i75.02
Plater, " " , annen75.06
Plater, av aluminium76.06
Plater, " " , bearb til bruk i konstruksj76.10
Plater, av bly78.04
Plater, av sink, ubearbeidd79.01
Plater, " " , ellers79.05
Plater, av tinn80.04
Plater, av wolfram81.01
Plater, av tantal81.03
Plater, av magnesium81.04
Plater, av kadmium81.08
Plater, av visse uedle metaller81.12
Plater, av metallkarbider/cermeter82.09
Plater, til låser83.01
Plater, for filterpresser84.21
Plater, til harver84.32
Plater, trykk-, maskiner for fremstilling av84.42
Plater, til strikkemaskiner84.48
Plater, for ratinemaskiner84.51
Plater, for svimaskiner84.51
Plater, for lagerhus84.83
Plater, elektriske (deler til85.01
Plater, av voks85.23
Plater, grammofon-, innspilte85.24
Plater, av polariserende materiale90.01
Plater, til innplantering i kroppen90.21
Plater, til mekaniske musikkinstrumenter92.09
Plater, musikkinstrumentdeler92.09
Plater, våpendeler93.05
Plater, av uherdet gelatin96.02
Platesakser84.67
Platesakser, elektromekaniske85.08
Plateskiftere85.19
Plateskjæreapparater85.08
Platespillere85.19
Platesølv71.06
Platetallerkener, til platespillere85.22
Platevalseverk84.55
Platevalseverk84.79
Platina71.10
Platina(ii,iv)oksid28.43
Platina(iv)klorid28.43
Platinadioksid28.43
Platinaduk71.15
Platinaforbindelser28.43
Platinafosfid28.43
Platinaklorid28.43
Platinalegeringer71.10
Platinametaller71.10
Platinamonoksid28.43
Platinasilisid28.43
Platinastrimler71.15
Plattformbiler87.05
Plattformbuffere86.08
Plattformer, (lastepaller)44.15
Plattformer, for håndtering av containere84.28
Plattformer, på hjul (mekanisk regulerbare)84.28
Plattformer, mekanisk regulerbare84.28
Plattformer, til elevatorer84.31
Plattformer, til trucker under87.09
Plattformer, selvhevende bore/produksjons-89.05
Plattformvekter84.23
Plattformvogner, for jernbaner/sporveger86.06
Pledd63.01
Pledd, brukte63.09
Plektre, til musikkinstrumenter92.09
Plenklippere84.33
Plenraker82.01
Plissèbesetninger, trikoterte61.17
Plissèbesetninger, ikke trikoterte62.17
Plissèpapir48.08
Plogbjelker84.32
Ploger84.32
Plogplater84.32
Plomber83.09
Plomberingstenger82.03
Plommegummi, (gummi fra plommetrær)13.01
Plommekjerner12.12
Plommer, tilberedte med sukker20.06
Plommer, friske08.09
Plommer, midlertidig konserverte08.12
Plommer, tørkede, også i plater/blokker08.13
Plugger73.07
Plugger85.36
Plumbago25.04
Plumbater28.41
Plutonium28.44
Plutoniumforbindelser28.44
Plysjstoffer, av trikotasje60.01
Plysjtepper57.05
Plysjvevnader58.01
Plysjvevstoler84.46
P-metoksybenzaldehyd, (CH3OC6H4CHO)29.12
PMSG29.37
Pneumo-toraks-apparater90.18
P-nitroanisol29.09
P-nitrofenetol29.09
P-nitrofenoler29.08
P-nitrosofenoler29.08
P-n-metylaminofenolsulfat37.07
PoBr328.12
PoCl328.12
Podekvister06.02
Podevoks32.14
Podofyllin13.02
Podofyllinurt, røtter og rotstokker av12.11
Poengberegnere90.29
Poephagus grunniens, levende01.02
PoF328.12
Poilgarn, ikke i detaljopplegging50.04
Point d`alencon58.04
Point d`argentan58.04
Point de venise58.04
Pokaler71.16
Pokaler83.06
Pokaler, antikke97.05
Pokere82.05
Polarimetre90.27
Polariserende materiale90.01
Polariseringsfiltre90.02
Polariseringsmikroskoper90.11
Polariskoper90.27
Polèrapparater84.42
Polèrapparater84.53
Polèrapparater84.56
Polèrapparater84.60
Polèrapparater84.64
Polèrapparater84.65
Polèrapparater84.67
Polèrapparater85.08
Polèrapparater85.09
Polèrmidler34.05
Polèrskiver, av pelsskinn43.03
Polèrverktøy71.16
Polianthes06.01
Politi- og tollbåter, (krigsskipliknende)89.06
Polokøller95.06
Polompon53.03
Poly-1,4-diisopropylbenzen39.11
Polyacetaler39.07
Polyacetylener29.01
Polyalkylenvoks34.04
Polyallylestere39.07
Polyamid, -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10, -6,1239.08
Polyamider39.08
Polyaminer29.21
Polyazoforbindelser32.04
Polybasitt26.16
Polyestere39.07
Polyetere39.07
Polyetylen39.01
Polyetylenglykoler38.24
Polyetyleniminer39.11
Polyetylentereftalat39.07
Polyetylenvoks34.04
Polyfenoler29.07
Polyfenylensulfid39.11
Polyfosfater28.35
Polyfosforsyrer, også blandede28.09
Polyhydroksypolyarylsulfon-sulfosyrer32.02
Polyimider39.11
Polykarboksylsyrer29.17
Polykarbonater39.07
Polyklordifenyler38.24
Polyklornaftalener, flytende, ublandede29.03
Polymerer39.02
Polymerer39.03
Polymerer39.04
Polymerer39.05
Polymerer39.06
Polymerer39.14
Polymetylenhydrokarboner29.02
Polymetylmetakrylat39.06
Polymolybdater28.41
Polyolefiner29.01
Polypeptider29.37
Polypeptider29.41
Polypropylen39.02
Polysakarider, (pektinstoffer)13.02
Polysolenoidmotorer85.01
Polystyren39.03
Polysulfider28.30
Polysulfider39.11
Polysulfonamider32.02
Polysulfoner39.11
Polyterpener39.11
Polytetrafluoretylen39.04
Polyuretaner39.09
Polyuronsyre39.13
Polyvinylacetaler39.05
Polyvinylacetat39.05
Polyvinylalkohol39.05
Polyvinyletere39.05
Polyvinylkarbazol39.05
Polyvinylketoner39.11
Polyvinylklorid39.04
Polyvinylpyrrolidon29.33
Polyvinylpyrrolidon39.05
Polyxylenharpikser39.11
Pomader33.05
Pomeranser, friske eller tørkede08.05
Pomeransskall08.14
Pommesfrites-skjærere82.10
Pompelmus, friske eller tørkede08.05
Pomponger58.08
Ponchoer, trikoterte, for herrer61.01
Ponchoer, trikoterte, for damer61.02
Ponchoer, ikke trikoterte, for herrer62.01
Ponchoer, ikke trikoterte, for damer62.02
Pongtonger, til sjøfly88.03
Pongtonger, med heise/håndteringsanordning89.05
Pongtonger, som bærer midlertidige bruer89.07
Ponnier, levende01.01
Ponnyskinn, garvede/beredte43.02
Pontoons89.01
Popkorn, apparater til fremstilling av85.16
Popnagler83.08
Poppelbark, til kurvmaker/flettearbeider14.01
Porfinderivater29.33
Porfyr25.16
Porfyr68.01
Porfyrin29.39
Porfyriner29.33
Porselensjord25.07
Porsjonerere82.10
Portalpresser84.35
Portaltrucker84.26
Portalutliggerkraner84.26
Portemoneer42.02
Portepèer42.05
Portepèer63.07
Porter73.08
Portiereholdere63.04
Portlamper94.05
Portlandklinker25.23
Portlandsement25.23
Portlandstein25.16
Portvin22.04
Porøsitet, apparater for måling av90.27
Porøsitetsmålere90.27
Posefilter84.21
Poser, papir-48.19
Poser, tilskjært papir til produksjon av48.23
Poser, av tekstilmateriale, til støvsugere59.11
Poser, til bordservietter63.02
Poser, av tekstilmateriale, emballasje63.05
Poser, til strømper, tøfler, pyjamaser mm63.07
Positiver37.05
Possementmakerarbeider, som metervare58.08
Posteier16.01
Posteier16.02
Postkasser73.25
Postkort, med portotrykk49.07
Postkort, illustrerte49.09
Postkort49.09
Postkort, frankerte97.04
Postsekker, av tekstilmateriale63.05
Poststempelmerker97.04
Postvogner, for jernbaner/sporveger86.05
Potensiometre85.33
Potensiometre90.30
Poteter, fryste, tilberedte20.04
Poteter, friske eller kjølte07.01
Poteter, fryste07.10
Poteter, tørkede07.12
Potetflak11.05
Potetmel11.05
Potetopptakere84.33
Potetpulver, (mel)11.05
Potetsekker, av tekstilmateriale63.05
Potetstivelse11.08
Potettapioka19.03
Pottaske28.36
Potter68.15
Poy, (syntetisk garn)54.02
Pozzolan25.30
Pozzolansement25.23
Prammer, til transport av last89.01
Praseodym28.05
Prasteron29.37
Prednisolon29.37
Prednison29.37
Prednyliden29.37
Prefabrikerte bygninger94.06
Pregefolier32.12
Pregn-4-en-3,20-dion29.37
Pregnant-mare29.37
Pregnenolon29.37
Premier jus, (talg)15.02
Premixes23.09
Prener73.19
Preparater, til fremstilling av drikkevarer22.08
Preparater, enzymholdige32.02
Preparater, for skjønnhetspleie33.04
Preparater, for sminking33.04
Preparater, til bruk ved manikyr/pedikyr33.04
Preparater, overflateaktive34.01
Preparater, rusthindrende34.03
Preparater, til løsning av bolter34.03
Preparater, til oljebehandling av lær34.03
Preparater, til fotografisk bruk37.07
Preparater, for brannslokningsapparater38.13
Presenninger, av tekstilmateriale, flate63.06
Presenninger, ikke flate63.07
Preserver, trikoterte61.17
Preserver, ikke trikoterte62.17
Preserveringskrukker69.12
Presisjonsikter96.04
Presisjonssenker, for smimaskiner84.62
Pressdyser, formetall82.07
Presseduk, også av menneskehår59.11
Pressehoder, til vinpresser84.35
Presse-pate-maskiner84.39
Presser, til bruk ved fremst av drikkevarer84.35
Presser, til ekstrahering av kakaosmør84.38
Presser, for hefting av bøker84.39
Presser, for trykkemaskiner84.43
Presser, for bearbeiding av metall84.62
Presser, for sammenliming av tre84.65
Presser, for kontorbruk84.72
Presser, til forming av glassvarer84.75
Presser, til fremstilling av grammofonplater84.77
Presser, for frø84.79
Presser, for tørrklebing av fotografier90.10
Pressesylindrer, for maskiner for papirmasse84.39
Pressevalser, for maskiner for papirmasse84.39
Pressformer, til støping av takstein av glass84.80
Pressluftbremser, til jernbane/sporvegsmateriell86.07
Pressluftlokomotiver86.02
Pressluftverktøy84.67
Presslær42.04
Press-slipemasse47.01
Presstalg, ikke bearbeidd15.03
Pressveisemaskiner85.15
Prestekjoler, trikoterte61.14
Prestekjoler, ikke trikoterte62.11
Pretzels19.05
Priceitt25.28
Prismer90.01
Prismer, innfattede90.02
Prisutregningspumper84.13
Prisutregningspumper84.13
Probersteiner68.15
Probervekter90.16
Produksjonsmålere90.28
Produksjonsplattformer89.05
Produksjonsrør73.04
Produksjonsrør73.06
Produksjonstellere90.29
Produkter, overflateaktive34.01
Professorhatter65.05
Profiler, av plast39.16
Profiler, av gummi, uvulkanisert40.06
Profiler, av bløtgummi, vulkanisert40.08
Profiler, av tre, fortettet44.13
Profiler, av sølv71.06
Profiler, av uedelt metall plettert med sølv71.07
Profiler, av jern eller ulegert stål72.16
Profiler, " " , rustfrie72.22
Profiler, av stål, annet legert72.28
Profiler, av jern eller stål, sveisede73.01
Profiler, av kopper74.07
Profiler, av aluminium76.04
Profiler, av aluminium, til bruk i konstruksjoner76.10
Profiler, av bly78.03
Profiler, av sink79.04
Profiler, av tinn80.03
Profiler, av wolfram81.01
Profiler, av tantal81.03
Profiler, av magnesium81.04
Profilfresemaskiner84.65
Profilprojektorer90.31
Proflavin29.33
Progesteron, (INN)29.37
Progestogen29.37
Programmable controllers85.37
Programmer, trykte49.11
Programmeringselementer, for analog- maskiner84.71
Proheptazin29.33
Projeksjonsapparater, for film90.10
Projeksjonsmikroskoper90.11
Projeksjonsskjermer90.10
Prokainhydroklorid29.22
Prokainpenicillin29.41
Prolaktin29.37
Prolaminer35.04
Promethium28.44
Propadien, (allen, C3H4)29.01
Propan27.11
Propan-1,2,3-triol15.20
Propan-1,2-diol29.05
Propan-1-ol29.05
Propan-2-ol29.05
Propanon, (CH3COCH3)29.14
Propellblad,, til propeller til luftfartøyer88.03
Propeller, til skip84.85
Propeller, til luftfartøyer88.03
Propen, renhetsgrad under 90%27.11
Propen, (C3H6) renhetsgrad minst 90 vol%29.01
Propenal, (CH2=CHCHO)29.12
Properidin29.33
Propiofenon29.14
Propionolakton29.32
Propionsyre, (CH3CH2COOH)29.15
Propper, av plast39.23
Propper, av gummi40.16
Propper, av tre44.21
Propper, av kork45.03
Propper, av uedle metaller83.09
Props44.03
Propylalkohol29.05
Propylcinnamat29.16
Propylen, polymerisert27.10
Propylen27.11
Propylen, (C3H6) renhetsgrad minst 90 vol%29.01
Propylendiklorid29.03
Propylenglykol29.05
Propylenglykolalginat39.13
Propylenglykolmonostearat34.04
Propylenoksid29.10
Propylgallat29.18
Propylnitrat29.20
Propylnitrit29.20
Propylparahydroksybenzoat29.18
Propyn29.01
Prosjektiler93.06
Prospektkort, kartong til48.02
Protactinium28.44
Proteaser35.07
Proteiner, animalske35.02
Proteiner, vegetabilske35.02
Proteiner, andre35.04
Proteinhydrolysater21.06
Proteinisolater35.04
Proteinkonsentrater21.06
Proteinkonsentrater23.09
Proteinsubstanser21.06
Proteser, (tenner)90.21
Protokatekualdehyd, ((HO)2C6H3CHO)29.12
Protokoller48.20
Protokollpapir48.02
Protonmikroskoper90.12
Prototyper71.10
Protrombinase35.07
Proustitt26.16
Provitamin D2, D3, D4, og D629.36
Provitaminderivater29.36
Provitaminer, også konsentrater/blandinger29.36
Pryd, av plantedeler06.04
Prydbønner, friske eller kjølte07.08
Prydgjenstander, av sement, betong eller kunstig stein68.10
Prydgjenstander, av keramiske materialer69.13
Prydgjenstander, av glass70.13
Prydplanter, frø av12.09
Prydtrær06.02
Prøveapparater, for egg84.36
Prøvebenker90.31
Prøvedigler71.15
Prøverør70.17
Prøvestrekkemaskiner84.39
Prøvetakere, for ost82.05
Prøvetakningspumper84.13
Prøvevekter90.16
Prøvevogner, for jernbaner/sporveger86.04
Prøyssiskblått32.06
Pseudoefedrin29.39
Pseudojononer29.14
Pseudometyljononer29.14
Psilocin29.39
Psilocybin29.39
Psilomelan26.02
Psilotsin29.39
Psofometre90.30
P-sulfamylbenzylamin29.35
Psykrometre90.25
PtCl428.43
Pteroylglutaminsyre29.36
PtO28.43
PtO228.43
P-toluensulfonylklorid29.04
Pu2C328.44
Publikasjoner49.01
Publikasjoner, reklame-49.11
PuC28.44
Pucker95.06
Pudder33.04
Pudderdåser, av lær, kunstlær, plast mm42.02
Pudderdåser, av edelt metall71.14
Pudderdåser, av animalsk materiale96.01
Pudderkvaster96.16
Pudderskåler70.13
PuF428.44
Puffer, ustoppede42.05
Puffer, ustoppede,av pels43.03
Puffer94.04
Pukkelokse, levende01.02
Pulguerafrø12.07
Pullere68.02
Pullere73.25
Pullovere61.10
Pulp, (tremasse)47.01
Pulppresser84.38
Pulsatorer, til melkemaskiner84.34
Pulsjetmotorer84.12
Pulsmålere90.18
Pulter85.37
Pulter94.03
Pulver, av poteter11.05
Pulver, av produkter som hører under kap 811.06
Pulver, av faste reststoffer etter utvinning av soyaolje23.04
Pulver, av faste reststoffer etter utvinning av andre vegetabilske fettstoffer/oljer23.06
Pulver, av tobakk (avfall)24.01
Pulver, av skifer25.14
Pulver, av stein fra pos25.15
Pulver25.16
Pulver25.17
Pulver, av asbest25.24
Pulver, av steinkull og antrasitt27.01
Pulver, av brunkull27.02
Pulver, av fritte og annet glass32.07
Pulver, for tannpleie33.06
Pulver, av grafitt38.01
Pulver, av aktivkull/animalsk kull38.02
Pulver, av gummier, naturlige40.01
Pulver, av gummier (avfall)40.04
Pulver, av lær41.10
Pulver, av trekull44.02
Pulver, av tremel44.05
Pulver, av fjær eller deler av fjær05.05
Pulver, av bein, hornkjegler05.06
Pulver, av bardefrynser, bukskjell, elfenbein, gevirer, horn, hover, hvalbarder, klover, klør, land- og sjødyrstenner, nebb, neg- ler, plastron, ryggskjell, skilpaddeskall, støttenner05.07
Pulver, av bløtdyr, krepsdyr, pigghuder, koral- ler, ryggskall av blekksprut05.08
Pulver, av stein, naturlig, farget68.02
Pulver, av edel- eller halvedelsteiner71.05
Pulver, av sølv71.06
Pulver, av platina71.10
Pulver, av råjern, speiljern, jern eller stål72.05
Pulver, av kopper74.06
Pulver, av nikkel75.04
Pulver, av aluminium76.03
Pulver, av bly78.04
Pulver, av sink79.03
Pulver, av tinn80.05
Pulver, av wolfram81.01
Pulver, av molybden81.02
Pulver, av tantal81.03
Pulver, av magnesium81.04
Pulver, av kobolt81.05
Pulver, av titan81.08
Pumpebiler, for betong, væsker mm87.05
Pumpehus, til væskepumper84.13
Pumpelær42.04
Pumper, av keramiske materialer69.09
Pumper, for forskuddsbetaling84.13
Pumper, med automatisk blandingsregulering84.13
Pumper, med oljepute84.13
Pumper, med radialskovlhjul84.13
Pumper, nedsenkbare/peristaltiske/elektromagnetiske84.13
Pumperotorer40.16
Pumpestenger, til væskepumper84.13
Pun28.44
Punchelesere, for analogmaskiner84.71
Punchemaskiner84.48
Punchemaskiner84.71
Punchingballer95.06
Punchingsekker95.06
Punga53.03
Punksjonssprøyter90.18
Punkteringshjul90.17
Punktsveisemaskiner85.15
Punktsveisepistoler85.15
PuO228.44
PuO2(NO3)228.44
Purèer20.07
Purinforbindelser29.33
Purre, friske eller kjølte07.03
Pusher-tugs, (slepe- og skyvefartøyer)89.04
Puslespill95.03
Pussehansker73.23
Pussehansker74.18
Pussehansker76.15
Pussemaskiner84.65
Pussemaskiner85.08
Pussemidler34.05
Pussmaskiner84.60
Pusteapparater, terapeutiske90.19
Pusteutstyr, annet90.20
Puter, av gummi40.14
Puter, av tekstilmateriale, til teknisk bruk59.11
Puter, til bruk ved skopussing63.07
Puter94.04
Putetrekk, til hodeputer63.02
Putetrekk, til sofaputer mm63.04
Putevar63.02
Puttis64.06
Puy58.04
P-xylen, (aromatisk hydrokarbon)29.02
Pyjamaser, trikoterte, for herrer61.07
Pyjamaser, trikoterte, for damer61.08
Pyjamaser, ikke trikoterte, for herrer62.07
Pyjamaser, ikke trikoterte, for damer62.08
Pynt, trikoterte deler til klær61.17
Pynt, tekstil-, ikke trikotert62.17
Pynt, laget av fjær, dun etc67.01
Pynt, av kunstige blomster, frukter etc67.02
Pynt, av uedelt metall83.06
Pynt, til spesielle høytider (jul/påske)95.05
Pyntebeslag, til møbler83.02
Pyntebindegarn56.05
Pynteblomsterpotter83.06
Pyntefat71.14
Pyntefjær67.01
Pyntegjenstander, av stein68.02
Pyntegjenstander, av sement eller betong68.10
Pyntegjenstander, av glass70.18
Pyntegjenstander, av edle metaller71.14
Pyntegjenstander, av uedle metaller83.06
Pyntegjenstander, av animalsk materiale96.01
Pyntegjenstander, av vegetabilske/mineralske materialer96.02
Pyntegjenstander, antikke97.05
Pyntekammer71.13
Pyntekjeder71.13
Pyntekorker71.14
Pyntekorker71.16
Pyntelister, tilmotorkjøretøyer83.02
Pyntemotiver71.13
Pyntemotiver71.17
Pyntesnorer58.08
Pyntestifter73.17
Pyrargyritt26.16
Pyremidler, kunstige32.02
Pyren29.02
Pyrethrum, blad, stengler og blomster av12.11
Pyrethrumekstrakt13.02
Pyrheliometre90.15
Pyridin27.07
Pyridin29.33
Pyridin-b-karboksylsyre29.36
Pyridinderivater29.33
Pyridin-g-karboksylsyre29.33
Pyridinkarboksylsyrer29.33
Pyridin-y-karboksylsyre29.33
Pyridoksal29.36
Pyridoksalhydroklorid29.36
Pyridoksalortofosforsyreeste, *29.36
Pyridoksamin29.36
Pyridoksamindihydroklorid29.36
Pyridoksaminfosfat29.36
Pyridoksaminortofosforsyrees, *29.36
Pyridoksin29.36
Pyridoksinhydroklorid29.36
Pyridoksinortofosfat29.36
Pyridoksinortofosforsyreeste, *29.36
Pyridoksintripalmitat29.36
Pyridoxol29.36
Pyrimidinforbindelser29.33
Pyroarsenater28.42
Pyroarsensyre28.11
Pyrofore legeringer36.06
Pyrofosfater28.35
Pyrofosforsyre28.09
Pyrofosforsyre29.34
Pyrogallol29.07
Pyrogallol37.07
Pyrogalloltanniner32.01
Pyrokatekintanniner32.01
Pyrokatekol29.07
Pyrokatekolmonoetyleter29.09
Pyrolusitt26.02
Pyrometre90.26
Pyromorfitt26.07
Pyronin32.04
Pyroskoper90.31
Pyrosulfitt28.32
Pyrotekniske artikler36.04
Pæler68.10
Pæreknusemaskiner84.35
Pærer, tilberedte med sukker20.06
Pærer, friske08.08
Pærer, tørkede08.13
Pærevin22.06
Pølser16.01
Pølseskinn39.17
Pølsestappemaskiner84.38
Pølsetarmer48.23
Pør70.19
Påfugler, levende01.06
Påfyllingsapparater, til convertere84.28
Påfyllingsmekanismer, til penner96.08
Påføringsvalser, for valsetrykkemaskiner84.43
Påledrivere84.30
Påleopptrekkere84.30
Påler73.26