A a a+
Tolltariffen

Register

Oppslag i registeret

Treff i registeretPosisjon
O3-acetyl-7,8-dihydro-7a-(1(*, -29.39
O-acetylsalisylsyre29.18
O-aminobenzosyre29.22
O-aminofenoler29.22
Objektbord, til mikroskoper90.11
Objektbord, til elektronmikroskop/fotografiapp90.12
Objektholdere, til mikroskoper90.11
Objektiver90.02
Objektivholdere, til mikroskoper90.11
Objektivlinser, innfattede90.02
Obligasjoner49.07
Oboer92.05
Observatorieur91.05
O-dihydroksybenzen29.07
O-diklorbenzen29.03
Oenothera, frø av12.07
O-fenylendiamin29.21
O-fenylfenol29.07
Offeranoder79.07
Offsetpapir48.02
Offsetplater, papir for48.09
Offsetplater, av papir48.16
Offsetplater, papir til48.16
Offsettrykkemaskiner84.43
Offsettrykkplater84.42
Oftalmoskoper90.18
Oftalmoskoper, til veterinærbruk90.18
OHC6H4CH2OH29.07
OHC6H4COOH29.18
Ohmmetre90.30
O-hydroksybenzaldehyd, (HOC6H4CHO)29.12
Oiticicafrø12.07
O-jodosobenzosyre29.31
Okarinaer92.05
Oker25.30
O-klorfenol29.08
Okotillavoks15.21
Okra, frisk/kjølt07.09
O-kresol29.07
Oksabolon29.37
Oksalsyre, (HOOCCOOH)29.17
Oksalsyrederivater28.43
Oksazepam29.33
Oksaziner32.04
Okser, levende01.02
Oksidasjonsinhibitorer38.11
Oksidasjonsmidler38.09
Oksidbromider28.12
Oksidcyanider28.37
Oksider, av ikke-metaller28.11
Oksidfluorider28.12
Oksidfluoridsalter28.26
Oksidhalogenider28.12
Oksidhydrater28.22
Oksidjodider28.12
Oksidjodider28.27
Oksidklorider28.27
Oksidoreduktaser35.07
Oksidsulfider28.51
Oksimesteron29.37
Oksimetolon29.37
Oksiran29.10
Oksohydrastinin29.39
Oksycyanider28.37
Oksygen28.04
Oksygengeneratorer84.05
Oksygenposer40.14
Oksygentelt90.19
Oksykodon29.39
Oksykodon29.39
Oksylitt38.24
Oksymetolon29.37
Oksymorfon29.39
Oksytetrasyklin29.41
Oksytocin, (INN)29.37
Oktadekan-1-ol29.05
Oktaklornaftalen29.03
Oktaklortetrahydro-4,7-endometyleni*29.03
Oktametylpyrofosforamid29.29
Oktametylsyklotetrasiloksan29.31
Oktametyltrisiloksan29.31
Oktanal, (C8H16O)29.12
Oktaner, (mettede asykliske hydrokarboner)29.01
Oktanol29.05
Oktanter90.14
Oktaverin29.33
Oktener, (umettede asykliske hydrokarboner)29.01
Oktylalkohol29.05
Oktylener27.10
Oktylfenol29.07
Oktynsyrer29.16
Okular90.05
Okularholderrør, til mikroskoper90.11
Oldhamkoplinger84.83
Olein38.23
Oleinsyrer38.23
Oleo stock, (talg)15.02
Oleococcafrø12.07
Oleoharpikser, tilberedte33.01
Oleomargarin, ikke bearbeidd15.03
Oleoresiner, friske, flytende13.01
Oleoresiner13.02
Oleoresiner, tilberedte, unntatt33.01
Oleostearin, ikke bearbeidd15.03
Oleylalkohol29.05
Oleylalkohol38.23
Olibanum13.01
Oliven, restolje av15.10
Oliven, tilberedt/konservert med eddik/eddiksyre20.01
Oliven, tilberedte, ikke fryste20.05
Oliven, frisk/kjølt07.09
Oliven, midlertidig konserverte07.11
Olivenolje, og dens fraksjoner15.09
Olivenolje, fraksjoner av, og andre enn om fattet av pos15.09
Olivenolje, blandinger av15.10
Olivenolje, inneholdende reforestrede oljer15.16
Olivensteiner96.02
Oljebadmotstander85.33
Oljebeholdere, til hydrauliske bremser87.08
Oljeboringsplattformer, flytende/senkbare89.05
Oljebrennere73.21
Oljebrennere, (atomisører)84.16
Oljebunnfall15.22
Oljefarger32.13
Oljefat73.10
Oljefiltre, av tekstilmateriale59.11
Oljefiltre, til forbrenningsmotorer etc84.21
Oljefiltrerduk59.11
Oljehyrer, trikoterte61.13
Oljehyrer, av stoff som nevnt i postekst62.10
Oljekaker23.04
Oljekaker23.05
Oljekaker23.06
Oljelakker32.10
Oljemalerier97.01
Oljepalmer, nøtter/kjerner av fruktene av12.07
Oljepumper84.13
Oljer, av fisk, fiskelever eller sjøpattedyr15.04
Oljer, av skilpaddeegg15.06
Oljer, utvunnet av beinmarg15.06
Oljer, animalske, andre15.06
Oljer, av frøene fra soyabønnen (soyaolje)15.07
Oljer, av jordnøtter (herunder peanøtter)15.08
Oljer, av oliven (olivenolje)15.09
Oljer, av oliven, andre enn de i15.09
Oljer, utvunnet av palmefruktkjøtt15.11
Oljer, fra solsikke-, saflor- eller bomullsfrø15.12
Oljer, fra babassupalmens nøttekjerner15.13
Oljer, utvunnet av palmenøttekjerner15.13
Oljer, utvunnet av kjøttet fra kokosnøtten15.13
Oljer, utvunnet av rapsfrø/sennepsfrø15.14
Oljer, andre vegetabilske, og fraksjoner av15.15
Oljer, hydrogenerte, elaidiniserte, inter- og reforestrerte15.16
Oljer, animalske, kokte eller oksiderte15.18
Oljer, uspiselige blandinger av15.18
Oljer, animalske og vegetabilske, div bear- beidde, herunder blåste el sulfurerte15.18
Oljer, polymerisert med varme i vakuum/inert gass15.18
Oljer, bromerte/ epoksiderte/ sikkativerte15.18
Oljer, og destillater, aromatiske27.07
Oljer, jordoljer og oljer utvunnet av bitumin- øse mineraler, rå27.09
Oljer, jordoljer og oljer utvunnet av bitumin- øse mineraler, unntatt rå27.10
Oljer, kompounderte27.10
Oljer, til bruk i støpeformer27.10
Oljer, bituminøse27.14
Oljer, tilsatt kamfer, karbolsyre etc30.03
Oljer, fete33.01
Oljer, flyktige vegetabilske33.01
Oljer, terpentinholdige38.05
Oljer, animalske - se fettstoffer/oljer, animalske " , av melk04.05
Oljeradiatorer73.21
Oljeskifer, bituminøs27.14
Oljesyre, (C18H32O2)29.16
Oljetanker73.09
Oljetetningsringer84.85
Omdanningsenheter, for digitalmaskiner84.71
Omdreiningstellere90.29
O-merkaptobenzosyre29.30
Omformere, elektriske85.02
Omformere, halvleder85.04
Omformere, likestrøm85.04
Omformere, periode85.04
Omformere, statiske85.04
Omformere, strømforsynings85.04
Omformere, vekselstrøms85.04
Omformerelementer85.04
Omkoplere85.36
Omplantemaskiner84.32
Omslag, for dokumenter48.20
Omslagspapir, pergament48.06
Omslagspapir, vanntett48.07
Omspinnemaskiner84.47
O-nitroanisol29.09
O-nitrofenetol29.09
O-nitrofenoler29.08
O-nitrosofenoler29.08
Onyks71.03
Onyksmarmor25.15
Oolong, (delvis gjæret te)09.02
Opak25.15
Opakiseringsmidler25.30
Opakiseringsmidler32.07
Opalvoks15.16
Opasimetre90.27
Open tops51.05
Operaprogrammer49.11
Operasjonsbord94.02
Opium13.02
Opobalsam13.01
Opopanax13.01
Oppbevaringsesker48.19
Oppfriskningsmidler34.02
Opphengingsanordninger, til hengelamper94.05
Opphengingsdeler, til motorkjøretøyer87.08
Opphengingsfjærer73.20
Opphengningsarmatur73.26
Opphengningskroker39.26
Opphengningsstenger73.26
Oppholdsvogner, for jernbanepersonell86.05
Oppleggemaskiner84.45
Oppløsninger, saltholdige25.01
Oppløsninger, kolloidale30.03
Oppløsninger, vandige33.01
Oppløsninger38.09
Oppløsninger40.05
Oppløsningsmidler27.10
Opprettelinjaler90.17
Opprettemaskiner84.62
Oppretteverktøy82.05
Opprettevinkler90.17
Opprettingskikkerter90.31
Opprivere84.30
Opprivere, til bearbeiding av jord84.32
Opprullemaskiner84.39
Opprullingsinnretninger, for undersøkelsesm84.51
Opprullingsmekanisme, for varpemaskiner84.45
Oppsamlingskasser, for siktemaskiner84.37
Oppsatser44.20
Oppsatser71.14
Oppslagsbøker49.01
Oppslagstavler96.10
Oppsop71.12
Oppspenningsutstyr, magnetisk85.05
Oppstivere, deler til fottøy64.06
Opptakeranordningen85.20
Opptenningspreparater36.06
Opptrekksanordninger, til luftfartøyer88.03
Opptrekksnøkler, til ur91.14
Opptrekksvelle, til ur91.14
Oppvarmingsanordninger, for vaskemaskiner84.51
Oppvarmingsinnretninger, til apparater for skrelling84.38
Oppvarmingskalorimetre90.27
Oppvarmingsutstyr, for concher84.38
Oppvarmingsutstyr85.16
Oppvaskbørster96.03
Oppvaskfiller, av brettede garnbunter56.09
Oppvaskkluter63.07
Oppvaskkummer69.10
Oppvaskmaskiner84.22
Oppviklingsinnretning, for varplimemaskiner84.45
Oransjeblomstolje33.01
Oransjeolje33.01
Ordbøker49.01
Ordrebøker48.20
Organer, transplantasjon/implantasjon30.01
Organer, tørkede, også pulveriserte30.01
Organer, av dyr05.10
Organismer, utdødde97.05
Organsingarn, ikke i detaljopplegging50.04
Orgelpiper92.09
Orgler92.03
Orgler, elektriske92.07
Oriented strandboard44.10
Origanumolje33.01
Originalavtrykk97.02
Originaler, håndskrevne49.06
Originalmodeller97.03
Oris33.01
Orizabarøtter12.11
Orkesterhorn92.05
Orkestrions92.08
Ormefrøblomster12.11
Ormetelg, ekstrakt av13.02
Ormetelgrøtter12.11
Ornamenter69.05
Ornamentglass70.03
Ornater, trikoterte61.14
Ornater, ikke trikoterte62.11
Ornitogalum06.01
Orsatapparater90.27
Orseille32.03
Ortoarsenat28.42
Ortoarsensyre28.11
Ortobenzendikarboksylsyre29.17
Ortoborsyre28.10
Ortofosforsyre28.09
Ortofosforsyreester29.36
Ortoftalsyre29.17
Orto-ftalsyre29.17
Ortohydroksybenzosyre29.18
Oscillografer90.30
Oscillometre90.18
Oscillometre90.31
Oscilloskoper90.30
OsCl3 og OsCl428.43
Osmater28.43
Osmiamater28.43
Osmiridium71.10
Osmium71.10
Osmiumdioksid28.43
Osmiumforbindelser28.43
Osmiumsand26.16
Osmiumtetraklorid28.43
Osmiumtetroksid28.43
Osmiumtriklorid28.43
Osmometre90.27
OsO2 og OsO428.43
Osonterapi, apparater for90.19
Ost, apparater til fremstilling av85.16
Ostehøvler82.05
Ostekleder63.07
Osteklokker70.13
Ostemasse04.06
Ostemballasje, av tre44.15
Osteologiske gjenstander97.05
Ostepresser84.34
Ostepulver04.06
Oster04.06
O-sulfamylbenzosyre29.35
Otere, hår av51.02
O-toluensulfonamid29.35
O-tolyldiguanid29.25
Ouabain29.38
Ouricuryvoks15.21
Ovalbumin35.02
Ovarier, av dyr05.10
Ovariotomer90.18
Overbelastningsbrytere, automatiske85.35
Overbygninger76.10
Overdeler, til barnevogner87.15
Overfangsemalje70.01
Overflateaktive preparater34.02
Overflateaktive produkter34.01
Overflateaktive stoffer, organiske34.02
Overflatekondensatorer84.04
Overflatespenning, apparat for måling av90.27
Overflatetestere90.31
Overforbruksmålere90.28
Overfrakker, trikoterte, for herrer61.01
Overfrakker, trikoterte, for damer61.02
Overfrakker, ikke trikoterte, for herrer62.01
Overfrakker, ikke trikoterte, for damer62.02
Overføringspapir48.09
Overføringspapir48.16
Overføringsplater, til strikkemaskiner84.48
Overføringstrykk49.08
Overheadprojektorer90.08
Overhetere84.04
Overrislingsanlegg84.24
Oversenkere82.05
Oversiktskart, også geologiske49.05
Overskjæremaskiner84.51
Overtrekkssko, av gummi og/eller plast64.01
Ovner, ikke-elektriske73.21
Ovner, dampoppvarmede84.17
Ovner, til industri/laboratorier85.14
Ovner, for steking av brød/kaker/kjeks85.14
Ovner, til dental bruk85.14
Ovner, til forbrenning av avfall85.14
Ovner, elektriske85.16
Ovnsdører, til ikke-elektriske ovner84.17
Ovnsgarnityrer69.14
Ovnshvelvinger, til ikke-elektriske ovner84.17
Ovnskjermer94.03
Ovolecitin29.23
Oxalis06.01
O-xylen, (aromatisk hydrokarbon)29.02
Ozokeritt27.12
Ozon28.04