A a a+
Tolltariffen

Register

Oppslag i registeret

Treff i registeretPosisjon
N-((2-metylfenetylamino)prop, *29.24
N-(1-metyl-2-piperidinoetyl)*29.33
N-(2-(1-metylpiperid-2'-yl)e*29.33
N-(a,g-dihydroksy-b,b-dimety, *29.36
N(CH2CH2OH)329.22
N,n-dietyl-3,4-tolylendiamin*29.21
N,n-dietylanilin29.21
N,n-dietyllysergamid29.39
N,n-dietyltryptamin29.39
N,n-dimetylanilin29.21
N,n-dimetyl-p-fenylendiamin29.21
N,n-dimetyltryptamin29.39
N2O, dinitrogenoksid28.11
Na2B4O728.40
Na2C2O628.36
Na2CO328.36
Na2CO428.36
Na2Cr2O72H2O28.41
Na2CrO410H2O28.41
Na2Fe(Cn)5NO2H2O28.37
Na2H2P2O728.35
Na2HAsO428.42
Na2HPO428.35
Na2MnO428.41
Na2O228.15
Na2S28.30
Na2S228.30
Na2S2O35H2O28.32
Na2S2O428.31
Na2S2O528.32
Na2S2O728.33
Na2S2O828.33
Na2SiF628.26
Na2SnO33H2O28.41
Na2SO328.32
Na2SO3SO228.32
Na2SO428.33
Na2SO410H2O28.33
Na2SO4Al2(SO4)324H2028.33
Na2U2O728.44
Na3AlF628.26
Na3Fe(CN)6H2O28.37
Na3PO412 H2O28.35
Na4Fe(CN)610H2O28.37
Na4P2O728.35
Na5P3O1028.35
NaAg(CN)228.43
NaAsO228.42
NaAu(SO3, )28.43
NaBr28.27
N-acetoacetylderivater29.24
NaClO228.28
NaClO328.29
NaClO428.29
NaCn28.37
Nacritt25.07
NaF28.26
NaFHF28.26
Nafta, solvent27.07
Nafta27.10
Naftalen27.07
Naftalen, (C10H8)29.02
Naftalenoljer27.07
Naftalensulfonsyrer29.04
Naftalin27.07
Naftenater38.24
Naftenatsyresåper34.01
Naftenhydrokarboner29.02
Naftensyrer38.24
Naftoesyrer29.16
naftol29.07
Naftoler29.07
Naftolsulfonsyrer29.08
Naftonitril29.26
Naftosultam-2,4-disulfonsyre*29.34
Naftyl29.16
Naftylhydrazin29.28
Naftylmetyleter29.09
naftylmetyleter29.09
Naftylsalisylat29.18
Nagledrivere82.05
Naglemeisler82.05
Naglemeisler, elektromekaniske85.08
Naglepresser84.63
Naglepresser84.67
Naglepresser85.08
Nagler73.18
Nagler73.26
Nagler74.15
Nagler76.16
Nagler, rør- ogsplitt-83.08
Nagler, til innplantering i kroppen90.21
Nagleutdrivere82.05
NaH2PO428.35
NaH2PO42H2O28.35
NaHCO328.36
NaHS28.30
NaHSO328.32
NaHSO428.33
NaI28.27
NaIO328.29
Nakkebørster96.03
Naler96.03
N-alkylfenylendiaminer29.21
N-alkyltolylendiaminer29.21
NaMnO43H2O28.41
N-amylacetat29.15
NaN328.50
Nandrolon29.37
NaNH228.51
NaNH4HPO44H2O28.42
NaNO228.34
NaOCl6H2O28.28
NaOH28.15
NaPH2O228.35
Narcein29.39
Narhval-støttenner96.01
Narkoseapparater, /instrumenter90.18
Narrekonfekt95.05
Narsiss06.01
Narsissolje33.01
Narvspalt, (av sauelær)41.05
Nascn28.38
Nasjonalitetsmerker, av tekstil, ikke brodert58.07
Natrium28.05
Natrium o,o-dibutyl29.20
Natrium o,o-ditolyl-ditiofosfater29.20
Natrium-3,3'-diamino-4,4'-di*29.31
Natriumacetat, (CH3COONa)29.15
Natriumaluminat28.41
Natriumaluminiumsulfat28.33
Natriumamalgam28.51
Natriumamid28.51
Natriumammoniumortofosf28.42
Natriumantimonylglukonat29.42
Natriumarsenater28.42
Natriumarsenitt28.42
Natriumaskorbat29.36
Natriumaskorboglutamat29.36
Natriumaurotiocyanat28.43
Natriumaurotiosulfat28.43
Natriumazid28.50
Natriumbentonitt25.08
Natriumbikarbonat28.36
Natriumbisulfitt28.32
Natriumbisulfitt-krystall28.32
Natriumborater28.40
Natriumborohydrid28.50
Natriumbromid28.27
Natriumcyanid28.37
Natriumdamplamper85.39
Natriumdifosfater28.35
Natriumdihydrogenortofosfater28.35
Natriumdikromat28.41
Natriumditionitt28.31
Natriumetylditiokarbonat29.30
Natriumferrocyanid28.37
Natriumferrocyanid, " ,28.37
Natriumfluoraluminat25.27
Natriumfluorider28.26
Natriumfluoroborat28.26
Natriumfluorosilikat28.26
Natriumformiat, (HCOONa)29.15
Natriumfosfater28.35
Natriumfosfinat28.35
Natriumglyserofosfat29.19
Natriumheksafluoroaluminat28.26
Natriumheksametafosfat28.35
Natriumhydrogenkarbonat28.36
Natriumhydrogensulfat28.33
Natriumhydrogensulfid28.30
Natriumhydrogensulfitt28.32
Natriumhydroksid28.15
Natriumhypofosfitt28.35
Natriumhypokloritt28.28
Natriumjodat28.29
Natriumjodid28.27
Natriumkakodylat29.31
Natriumkaliumtartrat29.18
Natriumkarbonater28.36
Natriumklorat28.29
Natriumklorid, også oppløsninger25.01
Natriumkloritt28.28
Natriumklorofyll32.03
Natriumkromater28.41
Natriumkromater28.41
Natriummangangat28.41
Natriummetabisulfitt28.32
Natriummetabisulfitt37.07
Natriummetafosfater28.35
Natriummetoksybenzoat29.18
Natriummetylarsonat29.31
Natriummetaantimonat28.41
Natriummolybdat28.41
Natriumnikotinat29.36
Natriumnitrat31.02
Natriumnitritt28.34
Natriumnitroferricyanid28.37
Natriumnitroprussid28.37
Natriumnukleater29.33
Natriumoksalat29.17
Natriumoleat29.16
Natrium-p-aminofenylarsonat29.31
Natriumpantotenatd-og dl)29.36
Natriumpentacyanonitros28.37
Natriumperjodater28.29
Natriumperklorat28.29
Natriumpermanganat28.41
Natriumperoksid28.15
Natriumperoksoborat28.40
Natriumperoksokarbonater28.36
Natriumplumbat28.41
Natriumpolyfosfater28.35
Natriumpolysulfid28.30
Natriumpyrofosfater28.35
Natriumpyrosulfat28.33
Natriumsalisylat29.18
Natriumsalt av vitamin B929.36
Natriumsalter28.42
Natriumselenater28.42
Natriumselenitter28.42
Natriumsilikater28.39
Natriumsinkat28.41
Natriumstannat28.41
Natriumstarat29.15
Natriumstiboglukonat29.42
Natriumsulfater28.33
Natriumsulfhydrat28.30
Natriumsulfid37.07
Natriumsulfider28.30
Natriumsulfitter28.32
Natriumsyklotetrafosfat28.35
Natriumsyklotrifosfat28.35
Natriumtartrat29.18
Natriumtiocyanat28.38
Natriumtiocyanat37.07
Natriumtiosulfat28.32
Natriumtiosulfat37.07
Natriumtrifosfat28.35
Natriumtripolyfosfat28.35
Natriumvanadat28.41
Natriumwolframat28.41
Natriumzirkoniumsulfat28.42
Natronalun28.33
Natronkalk38.24
Nattbord94.03
Nattbordlamper94.05
Natthuskompasser90.14
Nattkikkerter90.05
Nattkjoler, trikoterte61.08
Nattkjoler, ikke trikoterte62.08
Nattlamper94.05
Nattlyser34.06
Nattlysfrø12.07
Nattpotter69.12
Nattpotter70.17
Nattpotter73.24
Nattskjorter, trikoterte61.07
Nattskjorter, ikke trikoterte, for herrer62.07
Nattvaktur91.06
Nattverdsbenker94.03
Naturasfalt27.14
Naturgass, rå27.11
Naturgummi40.01
Naturperler71.01
Natursement25.30
Nav, hjul-, til jernbane/sporvegsmateriell86.07
Nav, til motorkjøretøyer87.08
Nav, til motorsykler, sykler ol87.14
Navbremser, til sykler, motorsykler mm87.14
Navigasjonsinstrumenter, andre90.14
Navlesvin, rå hud og skinn av41.03
Navneplater83.10
Navneskilter83.10
Navneskilter, opplyste94.05
N-butylacetat29.15
N-butylalkohol29.05
N-butylkopperftalat29.17
N-demetylert morfin29.39
N-demetylkodein29.39
Nebb, ubarbeidde/enkelt bearbeidde05.07
Nebb, ellers96.01
Nedbørsindikatorer90.15
Nedbørsmålere90.15
Nedløpsrør73.03
Nedsenkningselementer, ("immersion coil")84.19
Nefelin25.29
Nefelinsyenitt25.29
Nefelometre90.27
Nefoskoper90.15
Negatoskop90.10
Neglebørster71.14
Neglebørster96.03
Neglebåndfjernere33.04
Neglefiler82.14
Neglelakker33.04
Neglelakkfjernere33.04
Neglepolerere42.05
Neglepolermidler33.04
Negler, ubearbeidde/enkelt bearbeidde05.07
Negler, ellers96.01
Neglisjeer, trikoterte61.08
Neglisjeer, ikke trikoterte62.08
Nek, av havre10.04
Nektariner, friske08.09
Nellik09.07
Nellikolje33.01
Nellikpepper, friske/kjølte frukter av07.09
Nellikpepper, krydder09.04
Nematocider38.08
Neodym28.05
Neon28.04
Neper, friske eller kjølte07.06
Nepermålere90.30
Neptunium28.44
Neroliolje, kunstig29.09
Neroliolje33.01
Nervebrotsjer90.18
Nervehaker90.18
Nervelim35.03
Nervenåler90.18
Nervesøkere90.18
Nervetrekkere90.18
Nervosum10.07
Nesebroer, (deler til brilleinfatninger)90.03
Neseplater, (deler til brilleinnfatninger)90.03
Neser, kunstige90.21
Neser, falske95.05
Neseringer73.26
Nesler53.03
Nett, av tekstilmateriale, ferdige56.08
Nett, til sportsbruk95.06
Netting73.14
Netting74.14
Netting75.08
Netting76.16
Netting79.07
Nettmeloner, friske08.07
Nettstoffer, av hyssing eller snører, knyttede56.08
Nettstoffer, av liner eller tau, knyttetde56.08
Nettstoffer, knyttede, jfr pos56.08
Nettstoffer, unntatt vevde /trikoterte58.04
N-etylanilin29.21
Neuchtelur91.05
Neupaverin29.34
Neutronreflektorer84.01
Neuville net58.04
Neville-winther-syre, (1-naftol-4-sulfonsyre)29.08
New zealandhamp53.05
New zealandlin53.05
Newtons skala90.23
NH(CH2CH2OH)29.22
NH2(CH2)6NH229.21
NH2(CH2CH2OH)2 og 329.22
NH2C6H4AsO(OH)229.31
NH2C6H4C6H4NH229.21
NH2C6H4SO2NH229.35
NH2CH2CH2NH229.21
NH2CH2COOH29.22
NH2COSH29.30
NH2CSOH29.30
NH2NH228.25
NH2NH2H2O28.25
NH2OH28.25
NH328.14
NH4Au(SO3)28.43
NH4BO22H2O28.40
NH4Br28.27
NH4Cl28.27
NH4ClO428.29
NH4F28.26
NH4FHf28.26
NH4HS28.30
NH4I28.27
NH4OH28.14
NH4SCN28.38
NH4VO328.41
NH4(Cr(NH3)2(SCn)4)H2O28.42
N-heksansyre29.15
Ni(CN)228.37
Ni(NO3)26H2O28.34
Ni(OH)228.25
Ni2O328.25
Niacin29.36
Niacinamid29.36
Niaouliolje33.01
Nibble-maskiner85.08
Nicholsons densimeter90.25
NiCl228.27
NiCO328.36
Nigerfrø12.07
Nigrosiner32.04
Nikkel(ii)cyanid28.37
Nikkel(ii)formiat, ((HCOO)2Ni)29.15
Nikkel(ii)hydroksid28.25
Nikkel(ii)nitrat28.34
Nikkel(ii,iii)oksid28.25
Nikkelanoder75.08
Nikkelarsenid26.04
Nikkelborat28.40
Nikkeldiklorid28.27
Nikkelfluoroborat28.26
Nikkelin26.04
Nikkel-jernsulfid26.04
Nikkelkarbonater28.36
Nikkelkarbonyl29.31
Nikkelmalmer26.04
Nikkelmatte75.01
Nikkelnitrater28.42
Nikkeloksid75.01
Nikkeloksider28.25
Nikkeloksider75.01
Nikkeloksidsintere75.01
Nikkelsesquiksid28.25
Nikkelskiver75.08
Nikkelspess75.01
Nikkelsulfater28.33
Nikkelsulfider75.01
Nikkelsulfidmatte75.01
Nikodikodin29.39
Nikokodin29.39
Nikomorfin29.39
Nikotin29.39
Nikotinamid, (INN)29.36
Nikotinamidhydroklorid29.36
Nikotinomorfolid29.36
Nikotinsyre, (INN)29.36
Nikotinsyreamid29.36
Nikotinsyreester29.36
Nikotinsyreester, av dihydrkodein29.39
Nilgummi13.01
Nio28.25
Niob81.12
Niobater28.41
Niobitt26.15
Niobkarbider28.49
Niobmalmer26.15
Nipler73.07
Nipler, av kull for kullelektroder85.45
Nippemaskiner84.67
Nips69.13
Nips83.06
Nipsgjenstander68.09
Nipsgjenstander, av animalsk materiale96.01
Niser, levende01.06
NiSO428.33
NiSO4(NH4)2SO46H2O28.42
Nistebokser73.23
Nitrater28.34
Nitrater28.42
Nitrater29.21
Nitrersyrer28.08
Nitrider28.50
Nitriler29.26
Nitritter28.34
Nitrittkobalamin29.36
Nitroaniliner29.21
Nitroanisoler29.09
Nitrobenzen29.04
Nitrobenzensulfonsyrer29.04
Nitrobenzonitril29.26
Nitrobenzosyrer, (o-,m-,p-) (NO2C6H4COOH)29.16
Nitrobenzylklorider, (o-,m-,p-)(NO2C6H4CO)29.16
Nitrocellulose39.12
Nitroderivater,, av hydrokarboner29.04
Nitroderivater,, av fenoler/fenolalkoholer29.08
Nitroderivater,, av etere, eterfenoler mm29.09
Nitroderivater,, av epoksider29.10
Nitroderivater,, av acetaler/hemiacetaler29.11
Nitroderivater,, av29.12
Nitroderivater,29.13
Nitroderivater,, av ketoner og kinoner29.14
Nitroderivater,, av mettede asykliske monokarboksylsyrer29.15
Nitroderivater,, av umettede asykliske monokarboksyl- syrer og sykliske monokarboksylsyrer29.16
Nitroderivater,, av polykarboksylsyrer29.17
Nitroderivater,, av karboksylsyrer29.18
Nitroderivater,, av fosforsyreestere29.19
Nitroderivater,, av estere av uorganiske syrer29.20
Nitroderivater,, av forbindelser med aminofunksjon29.21
Nitroetan29.04
Nitrofenetoler29.09
Nitrofenoler, (o-, m- og p-)29.08
Nitrofenylacetonitril29.26
Nitroforbindelser32.04
Nitrogen28.04
Nitrogendioksid28.11
Nitrogenfunksjon29.29
Nitrogengjødsel31.02
Nitrogenoksid28.11
Nitrogenoksidklorid28.12
Nitroglykol29.20
Nitroglyserol29.20
Nitroguanidin29.25
Nitrohalogenderivater, av hydrokarboner29.04
Nitrohalogenderivater29.21
Nitrohydantoin29.33
Nitrokoboltater28.42
Nitrometan29.04
Nitrometre70.17
Nitronaftalen29.04
Nitronaftalensulfonsyrer29.04
Nitropropan29.04
Nitrosoaminer29.21
Nitrosoanilin29.21
Nitrosobenzen29.04
Nitrosoderivater, av hydrokarboner29.04
Nitrosoderivater, av fenoler/fenolalkoholer29.08
Nitrosoderivater, " , av etere, eterfenoler mm29.09
Nitrosoderivater, av epoksider29.10
Nitrosoderivater, av acetaler/hemiacetaler29.11
Nitrosoderivater, av29.12
Nitrosoderivater29.13
Nitrosoderivater, av ketoner og kinoner29.14
Nitrosoderivater, av mettede asykliske monokarboksylsyrer29.15
Nitrosoderivater, av umettede asykliske monokarboksyl- syrer og sykliske monokarboksylsyrer29.16
Nitrosoderivater, av polykarboksylsyrer29.17
Nitrosoderivater, av visse karboksylsyrer29.18
Nitrosoderivater, av fosforsyreestere29.19
Nitrosoderivater, av estere av andre uorganiske syrer29.20
Nitrosoderivater, av forbindelser med aminofunksjon29.21
Nitrosofenoler, (o-, m- og p-)29.08
Nitrosofenylhydroksylamin29.28
Nitrosoforbindelser32.04
Nitrosotoluen29.04
Nitrostivelse35.05
Nitrosulfoderivater, av hydrokarboner29.04
Nitrosulfoderivater29.21
Nitrosulfohalogenderivater, av hydrokarboner29.04
Nitrosylklorid28.12
Nitrotoluen29.04
Nitrotoluensulfonsyrer29.04
Nitroxylen29.04
Nivelleringsapparater, /instrumenter90.15
Nivellerstaver90.15
Nivåmålere90.26
Nivåregistreringsapparater90.15
Nivåviser90.26
N-klorsulfonamider29.35
N-metylamfetamin29.39
N-metylanilin29.21
N-metyldiazoaminobenzen29.27
N-metylmorfinan29.33
Nmr-apparater90.18
NO2, nitrogendioksid28.11
NO2C6H4COCl29.16
NO2C6H4COOH29.16
Nobelium28.44
Nockerln20.04
NoCl28.12
Noils, av ull, fine eller grove dyrehår51.03
Noils, av kokosfibre, abaca, rami ol53.05
Noils, av syntetiske/kunstige tekstilfibre55.05
N-oktansyre29.15
Nonalakton29.32
Nonanal, (C9H18O)29.12
Nonaner, (mettede asykliske hydrokarboner)29.01
Nonwovens, impregnert med såpe34.01
Nonwovens, fiberduk56.03
Nonylener27.10
Nonylfenol29.07
Noracymetadol29.22
Noradrenalin29.37
Norefedrin29.39
Norepinefrin29.37
Noretandrolon29.37
Noretisteron29.37
Noretynodrel29.37
Norgestrel29.37
Norkodein29.39
Norlevorfanol29.33
Normalkondensatorer85.32
Normalmotstander85.33
Normalmålestaver90.17
Normetadon29.22
Normetandron29.37
Normorfin29.39
Norpipanon29.33
Nortestosteron29.37
Noskapin29.39
Noteholdere92.09
Notepulter94.03
Noter, trykte/håndskrevne49.04
Noter, antikke97.05
Noteskap94.03
Notestativer94.03
Notisblokker48.20
Notisbøker, papir til48.02
Notisbøker48.20
Notstikkemaskiner84.61
Nottinghammaskiner84.47
Nougat17.04
Nougatmasse17.04
Novobiocin29.41
N-pentylacetat29.15
N-propyl29.15
N-smørsyre29.15
NSSC, (tremasse)47.05
Nsutitt25.30
Nudler19.02
Nukleinsyrer, og deres salter29.33
Nukleoproteider35.04
Nullpassere90.17
Nummeringsstempler96.11
Nummerskilter83.10
Nummerskiltholdere, til motorkjøretøyer87.08
Nummertavler85.31
Nupereller58.04
Nupping, av tekstilmaterialer56.01
Nutria, hår av51.02
N-valeriansyre29.15
Nylonstrenger, til musikkinstrumenter92.09
Nyper, friske08.10
Nypetornbusker06.02
Nypoteter, friske eller kjølte07.01
Nyrer, spiselig slakteavfall02.06
Nyrer, tørkede, også pulveriserte30.01
Nyrer, kunstige90.18
Nysepulver95.05
Nyserotrøtter12.11
Nyttårskort49.09
Nærbrytere85.36
Næringspreparater38.21
Næringsstoffer23.09
Nødraketter36.04
Nødsjakter, (deler til luftfartøyer)88.03
Nøkkelhullbeslag83.02
Nøkkellåser83.01
Nøkkelpunger42.02
Nøkkelringer71.13
Nøkkelskilter83.10
Nøkler83.01
Nøkler, av morsetypen85.17
Nøttekjerneolje, fra palmenøttekjerner15.13
Nøtteknekkere, av tre44.19
Nøtteknekkere82.05
Nøttepurè20.07
Nøtter, mel og pulver av11.06
Nøtter, pea- og jord-, ikke ristede/tilberedte12.02
Nøtter, diverse oljeholdige12.07
Nøtter, til utskjæring14.04
Nøtter, tilberedte med sukker20.06
Nøtter, tilberedte/konserverte på annen måte20.08
Nøtter, kull av44.02
Nøtter, friske/tørkede, med/uten skall08.02
Nøtter, fryste, også dampkokte/kokt i vann08.11
Nøtter, midlertidig konserverte08.12
Nøtter, blandinger av08.13
Nøtter, av doompalmen og andre palmer96.02
Nøtteskall, kull av44.02
Nøtteskallekstrakt13.02
Nøttetrebeis32.06
Nøytralelementer85.06
Nøytron-detektorer90.30
Nøytrondetektorrør90.30
Nålefilt56.02
Nålefilt, golvbelegg av57.04
Nålekammer, til strekkverk84.48
Nålelagre84.82
Nåleputer63.07
Nåler, smykkevarer71.13
Nåler, av jern eller stål73.19
Nåler, av kopper74.19
Nåler, av aluminium76.16
Nåler, for skaftmaskiner84.48
Nåler, for lagre84.82
Nåler, for medisinsk eller kirurgisk behand- ling av mennesker90.18
Nåler, tannlegeinstrumenter90.18
Nåler, til veterinærbruk90.18
Nålestangstrekkverk84.45
Nålestenger, for strikkemaskiner84.48
Nålesylindrer, for rundstrikkemaskiner84.48
Nåletreharpikser, (galipot etc)13.01
Nåletreolkeoresiner, friske, flytende13.01
Nålmekanisme, for kjedestingmaskiner84.47
Nålrader, for flatstrikkemaskiner84.47