A a a+
Tolltariffen

Register

Oppslag i registeret

Treff i registeretPosisjon
Macheter82.01
Machmetre90.14
Madagaskarjute53.03
Madeira22.04
Madrashamp53.03
Madrassbeskyttere94.04
Madrasser, luft-, av tekstilmateriale63.06
Madrasser94.04
Madrass-synåler73.19
Madrasstrekk63.02
Magasiner, til skyttelskiftemekanismer84.48
Magasiner, for plater eller film90.06
Magasiner, våpendeler93.05
Magasinpapir48.02
Magdeburghalvkuler90.23
Magebelter62.12
Magepumper90.18
Mager, av annet enn fisk, hele/stykker05.04
Magnesia25.19
Magnesia, dødbrent (sintret)25.19
Magnesitt25.19
Magnesitt68.15
Magnesium37.07
Magnesium81.04
Magnesium-aluminiumlegeringer81.04
Magnesium-aluminiumsinklegeringer81.04
Magnesiumaskorbat29.36
Magnesium-ceriumlegeringer81.04
Magnesiumfluorofosfat28.26
Magnesiumfluorosilikat28.26
Magnesiumhydroksid25.19
Magnesiumhydroksid28.16
Magnesiumkarbonat, også basisk25.19
Magnesiumkarbonat28.36
Magnesiumklorid28.27
Magnesiumkloroborat25.28
Magnesiumlaktat29.18
Magnesiumlegeringer81.04
Magnesium-manganlegeringer81.04
Magnesiumnitrat28.34
Magnesiumoksid25.19
Magnesiumperoksid28.16
Magnesiumperoksoborat28.40
Magnesiumpulver81.04
Magnesiumsilikat, serpentinmarmor25.16
Magnesiumsilikat, merskum25.30
Magnesiumstearat29.15
Magnesiumsulfat28.33
Magnesiumsulfitter28.32
Magnesiumtråd81.04
Magnesiumvarer81.04
Magnesium-zirkoniumlegeringer81.04
Magnetbånd, for digitalmaskin84.71
Magnetbånd85.24
Magnetbåndkodere, for databehandlings- maskiner84.71
Magnetbåndstasjoner, for databehandlings- maskiner84.71
Magnetdynamoer85.12
Magneter, elektro -85.05
Magneter, permanent -85.05
Magnethode, til apparat for videogjengivelse85.21
Magnetiseringsspoler, (deler til)85.01
Magnetiseringsspoler85.03
Magnetitt, ikke finmalt26.01
Magnetkis, nikkelholdig26.04
Magnetkortstasjoner, for databehandlings- maskiner84.71
Magnetroner85.40
Mag-sveiseapparat85.15
Maguey, (agave cantala/tequilana)53.04
Mah-jong95.04
Ma-huang, stilker og greiner av12.11
Maichere84.38
Maies84.35
Mais10.05
Mais, grovt mel av11.03
Maiskolber23.02
Maiskolber23.08
Maismel, finmalt11.02
Maismelasse17.03
Maisolje, og dens fraksjoner15.15
Maisolje, hydrogenert15.16
Maissirup17.02
Maisstilker23.08
Maisstivelse11.08
Maisstøpevæske23.03
Majones21.03
Majonesblandere82.10
Majonespiskere82.10
Majonespiskere85.09
Majorana hortensis, se merian Makadam25.17
Makaroni19.02
Makramekniplinger58.04
Makrolider29.41
Maksikort49.11
Maksikort97.04
Maksimalstrømreleer85.36
Maksimumsmanometre90.26
Maksimumsmålere90.28
Maksimumstermometre90.25
Makulatur, av papir47.07
Malaga22.04
Malagarosiner08.06
Malakitt28.36
Maleapparater, elektrostatiske84.24
Maleinatoljer15.18
Maleinsyre, (HOOCCH=CHCOOH)29.17
Maleinsyreanhydrid29.17
Male-knusemaskiner84.38
Malekuler69.09
Malelegemer73.25
Malemaskiner84.38
Malemaskiner84.39
Malemaskiner85.09
Malemekanismer, til blandemaskiner for konfekt84.38
Malerier97.01
Malerirammer, av tre44.14
Malerlerret, preparert59.01
Malerputer96.03
Malerruller, belegg til43.03
Maljer83.08
Maljetenger82.03
Malmblandere84.74
Malmer, sjeldne jordmetaller25.30
Malmer, av edle metaller26.16
Malmsey22.04
Malmskip89.01
Malonsyre, (HOOCCH2COOH)29.17
Malonylurea29.33
Malt, mel av11.07
Malt, også røstet11.07
Maltamylaser35.07
Maltavfall23.03
Malteddik22.09
Maltekstrakt19.01
Maltenzymer35.07
Maltgroer23.03
Maltkaffe21.01
Maltodekstriner17.02
Maltonvin22.06
Maltoser17.02
Malurt, blad og blomster av12.11
Malurtfrøolje33.01
Malurtolje33.01
Malva, blanca/malva cadillo/malva roxa53.03
Malvaisco53.03
M-aminobenzensulfonsyrer29.21
M-aminobenzosyre29.22
M-aminofenoler29.22
Mammotropin29.37
Mammutpumper, /gasstigepumper84.13
Mandariner, friske eller tørkede08.05
Mandarinolje33.01
Mandelmasse17.04
Mandelskall, til bruk ved farging/garving14.04
Mandelsyre29.18
Mandeltregummi13.01
Mandler, mel og pulver av11.06
Mandler, andre tilberedte20.08
Mandler, friske/tørkede, med/uten skall08.02
Mandoliner92.02
Maneter16.05
Maneter03.07
Mangan81.11
Mangan(ii)hydroksid28.25
Mangan(ii)klorid28.27
Mangan(ii,iii)hydroksid28.25
Mangan(ii,iii,vii)oksid28.20
Manganater28.41
Manganborat28.40
Mangandiklorid28.27
Mangandioksid26.02
Manganfosfat28.35
Manganhydroksider28.25
Manganitt26.02
Mangankarbider28.49
Mangankarbonater26.02
Mangankarbonater28.36
Mangankromat28.41
Manganmalmer, (nsutitt)25.30
Manganmalmer26.02
Manganoksider26.02
Manganoksider28.20
Manganoksider28.20
Manganpeptonater35.04
Mangansesquioksid28.20
Mangansilikat28.39
Mangansilisider28.50
Manganspat26.02
Mangansyre28.41
Mangansyreanhydrid28.20
Manganwolframat26.11
Mangfoldiggjørelsespapir48.02
Manglemaskiner, til tekstilindustrien84.20
Mangold, frisk/kjølt07.09
Mangos20.01
Mangos, friske eller tørkede08.04
Mangostan, friske eller tørkede08.04
Mangrovebark, til bruk ved farging/garving14.04
Manikyresakser82.13
Manikyrsett82.14
Manilahamp53.05
Maniokapelleter07.14
Maniokarøtter, mel og pulver av11.06
Maniokarøtter07.14
Maniokastivelse11.08
Manipuleringsapparater, for radioaktive stoffer84.28
Manna, (saft utvunnet av asketre)13.02
Mannesmannvalseverk84.55
Mannitol29.05
Manometre90.26
Manostater90.32
Mansjetter, trikoterte61.17
Mansjetter, ikke trikoterte62.17
Mansjetthansker, trikoterte61.16
Mansjetthansker, ikke trikoterte62.16
Mansjettknapper71.13
Mansjettknapper71.16
Mansjettknapper71.17
Mantelrør, (deler til våpen)93.05
Manteltransformatorer85.04
Mantiljer, trikoterte61.17
Mantiljer, ikke trikoterte62.14
Manualer95.06
Manuelteller84.70
Manuskriptholdere83.04
Manøvreringsspaker, til luftfartøyer88.03
Manøvreringstavler85.37
Manøvreringsutstyr, for bommer/grinder ol86.08
Mapper48.20
Maquette97.03
Maracas92.06
Marengs19.05
Margarin15.17
Marionetteur91.05
Mark, (fiskeutstyr)95.07
Marketeri44.20
Markiser39.26
Markiser63.06
Markørtaster84.70
Marly gauze58.03
Marmelade20.07
Marmor25.15
Marmor-alabast25.15
Marrubium, urter og stengler av12.11
Marsala22.04
Marsfiol, røtter og tørkede blomster av12.11
Marsipan17.04
Martitt26.01
Mascara33.04
Maskepåleggere90.10
Masker95.05
Maskindeler, av lær42.04
Maskindeler, av tekstilmateriale59.11
Maskindrivreimer, lær til41.04
Maskindrivreimer42.06
Maskiner og apparater, for anriking av uran84.01
Maskiner og apparater, for utskilling av deuterium84.01
Maskiner og apparater, for fraksjonert destillasjon84.01
Maskiner og apparater, for produksjon av tungtvann84.01
Maskiner og apparater, for fraksjonert rektifikasjon84.01
Maskiner og apparater, for separering av isotoper84.01
Maskiner og apparater, for beskjæring av spirer og nye skudd84.32
Maskiner og apparater, til planting84.32
Maskiner og apparater, til bearbeiding av jorden til dyrking84.32
Maskiner og apparater, til rydding av kratt, underskog etc84.32
Maskiner og apparater, til sammenpressing av høy eller halm84.32
Maskiner og apparater, til såing84.32
Maskiner og apparater, til spredning av gjødsel84.32
Maskiner og apparater, til å fjerne blad fra maiskolber84.33
Maskiner og apparater, til innhøsting av landbruksprodukter84.33
Maskiner og apparater, til opptaking av rotfrukter84.33
Maskiner og apparater, for rensing/gradering/sortering av frukt84.33
Maskiner og apparater, til skjæring av roetopper84.33
Maskiner og apparater, til oppsamling av høy eller halm84.33
Maskiner,, for plasmalysbuesveising85.15
Maskiner,, for sveising, elektrisk85.15
Maskiner,, for ultralydsveising85.15
Maskiner,, for vakuum-diffusjonssveising85.15
Maskiner,, for varmegasssveising85.15
Maskiner,, for varmesprøyting av metaller85.15
Maskiner,, for varmeelementsveising85.15
Maskiner,, for fotostrålesveising85.15
Maskiner,, for høyfrekvenssveising85.15
Maskiner,, for induksjonssveising85.15
Maskiner,, for laserstrålesveising85.15
Maskiner,, for lodding, elektrisk85.15
Maskiner,, for lysbuesveising85.15
Maskiner,, for motstandssveising85.15
Maskiner,, for elektronstrålesveising85.15
Maskiner,, for filmrensing90.10
Maskiner,, for filmskjøting90.10
Maskiner,, for filmskjæring90.10
Maskiner,, for nummerering av filmkopier90.10
Maskiner,, for behandling av negativer90.10
Maskiner,, for prøving av hardhet90.24
Maskineringssentre84.57
Maskingeværer93.01
Maskinhetter70.19
Maskinpistoler93.01
Maskinsager82.02
Maskinsager84.64
Maskinskrustikker84.66
Maskintelegrafer, til skip85.31
Maskotter95.02
Masonite-maskiner84.39
Masovnsgass27.05
Masovnslagg, malt25.23
Masovnslagg26.19
Massasjeapparater90.19
Masse, av celluloseholdige fibermaterialer47.06
Massespektrografer90.27
Massicot28.24
Massivringer40.12
Master73.08
Master76.10
Masterbånd, for databehandlingsmaskin84.71
Masters84.42
Mastic, blad av planten til farging/garving14.04
Mastiks13.01
Mastiks, bituminøs27.15
Matbokser39.24
Matè09.03
Mateapparater, for kornbehandling84.37
Mateapparater84.45
Matebord, for sveisemskiner84.68
Mateinnretninger, for heftesymaskiner84.40
Matemekanismer, for valsemøller84.38
Materialbilder97.01
Materialer, animalske, til utskjæring96.01
Materiell, stasjonært, for jernbane/sporveg86.08
Materiell, flytende, ellers89.07
Materiell, flytende, bestemt for opphogging89.08
Matetrakter84.79
Matriser84.42
Matriser, for fremstav grammofonplater85.24
Matroskrager, ikke trikoterte62.17
Matsirup17.03
Matskap94.03
Matsyre, frisk/kjølt07.09
Matte, avfall og reststoff26.20
Matte81.05
Mattegras, kinesisk, til fletting ol14.01
Matter, av garvede pelsskinn43.02
Matter, av kork45.03
Matter, av flettemateriale46.01
Matter, av fletninger46.02
Matter, med underlag av papp/papir48.15
Matter, golv-, ikke tuftede eller flokket57.02
Matter, av glassfiber70.19
Matteringsmidler38.09
Matteringsmidler38.24
Mattesiv, japansk, til fletting/kurv ol14.01
Matzos19.05
Mauritiushamp53.05
Maursyre, (HCOOH), dens salter og estere29.15
Mawah33.01
Maxwell90.30
M-dihydroksybenzen29.07
M-diklorbenzen29.03
M-dinitrobenzen29.04
Mechlintyll58.04
Medaljer71.13
Medaljer71.14
Medaljer, numismatiske97.05
Medaljonger69.13
Medaljonger71.14
Medaljonger, ikke til persolig pynt83.06
Meddelelser, (postkort)49.09
Medisinballer95.06
Medisiner30.03
Medisiner, i detaljsalg30.04
Medisinflasker70.10
Mediumboard, (trefiberplater)44.11
Medroksyprogesteron29.37
Megestrol29.37
Meierimaskiner84.34
Meiselhammere82.05
Meiselhammere84.67
Meiselhammere, elektromekaniske85.08
Meiser, levende01.06
Meisler82.05
Meisler, medisinske/kirurgiske90.18
Mekanismer, til musikkinstrumenter92.09
Mekanismer, til dukker95.02
Mekano-terapeuti-utstyr90.19
Mekkabalsam13.01
Mel, finmalt blanding av hvete og rug11.01
Mel, finmalt, av andre korn enn hvete11.02
Mel, finmalt, av korn av sorghum11.02
Mel, finmalt, av malte maiskolber11.02
Mel, grovt, av korn11.03
Mel, grovt, av maiskolber11.03
Mel, av poteter11.05
Mel11.06
Mel, av sago11.06
Mel, av erter, bønner eller linser11.06
Mel11.06
Mel, av maltkorn11.07
Mel, av oljeholdige frø eller frukter12.08
Mel, spiselig, av kjøtt/flesk/slakteavfall02.10
Mel, av stein fra25.15
Mel25.16
Mel25.17
Mel, av fisk, egnet til menneskeføde03.05
Mel, av krepsdyr, tjenlig til menneskeføde03.06
Mel, av andre vilvelløse dyr, til menneskef03.07
Mel, av bløtdyr, egnet til menneskeføde03.07
Mel, av lær41.10
Mel, tre-44.05
Mel, av tørkede belgfrukter under07.13
Mel, av røtter eller knoller under07.14
Melamin29.33
Melaminharpikser39.09
Melasse17.03
Melbærblad12.11
Meldefrø12.11
Melder, frisk/kjølt07.09
Meldrøye, blomster, blad og skudd av12.11
Meldrøye, ekstrakt av13.02
Meldrøyealkaloider29.39
Meleguettapepper09.08
Melissaolje33.01
Melisse, blomster, blad og skudd av12.11
Melk04.01
Melk04.02
Melk04.03
Melke, fersk/kjølt03.02
Melke, tørket/saltet/i saltlake/røykt03.05
Melke, ikke spiselig05.11
Melkealbumin35.02
Melkebestanddeler, (naturlige)04.04
Melkeblandere, (salgsautomater)84.76
Melkefett04.05
Melkeglobuliner35.04
Melkekjertler, tørkede, også pulveriserte30.01
Melkemaskiner84.34
Melkespann73.23
Melkesukker17.02
Melkesyre29.18
Melkesyrefermenter30.02
Melketransportspann73.10
Melkevarmere, til storhusholdning84.19
Melkverner, for landbruket84.36
Mellomaksler84.83
Mellomaksler, til motorkjøretøyer87.08
Mellombommer, for varpemaskiner84.45
Mellomfrekvensforsterkere85.43
Mellomhjul, med drev, til ur91.14
Mellomkarder, for kardemaskiner84.45
Meloner, tilberedte med sukker20.06
Meloner, friske08.07
Meloner, skall av08.14
Melsekker, av tekstilmateriale63.05
Melsikter96.04
Membraner, av lær42.04
Membraner, papir til48.06
Membraner, av tekstilmateriale59.11
Membraner, for krystallmikrofoner85.18
Membranmålere90.28
Membranpumper84.13
Menasjerier, også ambulerende95.08
Mendelevium28.44
Menneskeblod30.02
Menneskehår05.01
Menneskehår, til bruk for parykkmakere67.03
Menneskehår, varer av67.04
Mentol29.06
Menton, (C10H18O)29.14
Mentonolje33.02
Mentylformiat29.15
Mentylsalisylat29.18
Meprobamat29.24
Merceriseringsmaskiner84.51
Mergel25.30
Merian, frisk/kjølt07.09
Merianolje33.01
Merkaptaner29.30
Merkaptobenziminazol29.33
Merkaptobenzotiazol29.34
Merkeblekk32.15
Merkebøyer89.07
Merkeinnretning, for varplimemaskin84.45
Merkelappholdere39.26
Merkelappholdere42.05
Merkepassere90.17
Merker, avgiftsmerker ol49.07
Merker, militære, av tekstil, ikke broderte58.07
Merker, av tekstil, ikke broderte58.07
Merker, broderte motiver58.10
Merker, trikoterte61.17
Merker, ikke trikoterte / broderte62.17
Merker, av uedle metaller83.10
Merker, flytende, for merking av skipsled89.07
Merkestifter73.17
Merketenger82.03
Merkurijodid28.27
Merkuriklorid28.27
Merkurinitrat28.34
Merkurioksid28.25
Merkurisulfat28.33
Merkurojodid28.27
Merkuroklorid28.27
Merkuronitrat28.34
Merkurosulfat28.33
Merskum25.30
Meshta53.03
Mesityloksid29.14
Meskalin29.39
Meskekar, med oppvarmingsutstyr84.19
Meskekar84.38
Meslin10.01
Mesoinositolheksanikotinat29.33
Mesotorium28.44
Messehagler, trikoterte61.14
Messehagler, ikke trikoterte62.11
Messeskjorter, trikoterte61.14
Messeskjorter, ikke trikoterte62.11
Messingblåseinstrumenter92.05
Messingringer, for kulelagre84.82
Mestanolon29.37
Mesterolon29.37
Mestranol29.37
Metabenzendikarboksylsyre29.17
Metaborsyre28.10
Metabrensel36.06
Metadon29.22
Metafosfater28.35
Metafosforsyrer28.09
Metakrylatkrom(iii)klorid29.42
Metakrylsyre29.16
Metal active gas - sveiseapparat85.15
Metal inert gas - sveiseapparat85.15
Metaldehyd29.12
Metaldehyd36.06
Metallalkoholater, av sykliske alkoholer29.06
Metallazider28.50
Metallbearbeidingsmaskiner84.55
Metallduk81.03
Metallformemaskiner84.63
Metallfosfater28.35
Metallgrafitt38.01
Metallgrafittprodukter38.01
Metallgriller, for treskeseparatorer84.78
Metallhydroksider28.25
Metallhøvler84.48
Metallkarbider38.24
Metallkiler84.42
Metallkokiller84.80
Metallkonstruksjoner73.08
Metallkonstruksjoner81.09
Metallmanometre90.26
Metallnitrider28.50
Metallofoner92.06
Metalloksidavledere85.35
Metalloksider28.25
Metalloksidhalvledere85.41
Metallperoksider28.25
Metallperoksoborater28.40
Metallplater84.42
Metallpussemidler34.05
Metallrammer83.06
Metallskraper82.05
Metallskraper, for maskiner for krepping84.39
Metallskruer73.18
Metallskrustikker82.05
Metallspeil83.06
Metallstativ84.67
Metallstrenger, til musikkinstrumenter92.09
Metallsulfider28.30
Metallsulfitter28.32
Metallsylindrer84.42
Metallsylindrer, for trykkemaskier84.43
Metallsyre-kompleks, m ikke-metallsyre28.11
Metalltermometre90.25
Metalltinkturer32.15
Metalltiosulfater28.32
Metalltrykkstermometre90.25
Metalltunger, til musikkinstrumenter92.09
Metallvalser, for knuseapparater84.38
Metamfetamin29.39
Metamfetamin29.39
Metan27.11
Metanal, (HCHO)29.12
Metandienon29.37
Metandriol29.37
Metanol29.05
Metantiol29.30
Metaqualon29.33
Metasilikat28.39
Metavanadat28.41
Metazocin29.33
Metenamin, (INN)29.33
Metenolon29.37
Meteorologiinstrumenter, /apparater90.15
Metervare, av kunstig pelsskinn43.04
Metervare, flerlags, tekstil-58.11
Metionin29.30
Metopon29.39
Metopon29.39
Metronomer92.09
Metyl8'-apo-b-karotinat32.04
Metylacetanilid29.23
Metylacetat, (CH3COOCH3)29.15
Metylacetofenon, (CH3C6H4COCH3)29.14
Metylacetylen29.01
Metylal, (CH2(OCH3)2)29.11
Metylalkohol29.05
Metylallen, (C4H6, buta-1,2-dien)29.01
Metylamin29.21
Metylaminfenoksyacetat29.21
Metylantracener29.02
Metylantranilat29.22
Metylarsonsyre29.31
Metylbenzen, (C6H5CH3)29.02
Metylbenzensulfonat29.05
Metylbenzoat29.16
Metylbromid29.03
Metylcellulose39.12
Metyldesorfin29.39
Metyldihydromorfin29.39
Metylditiokarbonater29.30
Metylefedrin29.39
Metylenblått32.04
Metylenjodid29.03
Metylenklorid29.03
Metylergometrin29.39
Metylester, av benzoylekgonin29.39
Metyletere, av m-kresol og butyl m-kresoler29.09
Metyletyleter29.09
Metyletylketon, (CH3COC2H5)29.14
Metylfenidate29.33
Metylfenobarbital29.33
Metylfenyleter29.09
Metylfenylhydrazin29.28
Metylformiat, (HCOOCH3)29.15
Metylgallat29.18
Metylhydantoin29.33
Metylhydrogensulfat29.20
Metylisobutylketon, ((CH3)2CHCH2COCH3)29.14
Metyljodid29.03
Metyljononer29.14
Metylkinolin29.33
Metylklorid29.03
Metylkobalamin29.36
Metylkumariner29.32
Metylmerkaptan29.30
Metylmorfin29.39
Metylnaftylketon29.14
Metylnitrat29.20
Metylnitrit29.20
Metylnitrosoanilin29.21
Metylnortestosteron29.37
Metyloksiran29.10
Metylolriboflavin29.36
Metylparahydroksybenzoat29.18
Metylprednisolon29.37
Metylpyridin29.33
Metylsalisylat29.18
Metylsykloheksanoler29.06
Metylsykloheksanon29.14
Metyltestosteron29.37
Metyltrinitrofenylnitramin29.21
Metylvinylacetylen29.01
Metyprylon29.33
Metaarsensyre28.11
M-fenylendiamin29.21
Mg(NO3)26H2O28.34
Mg(OH)228.16
MgCl228.27
MgO228.16
MgSO47H2O28.33
Mig-sveiseapparat85.15
Mikafolier68.14
Mikanitt68.14
Mikrobrytere85.36
Mikrobyggeelementer, elektroniske85.42
Mikrobølgeovner85.16
Mikrobølgerør85.40
Mikrodensiometre90.27
Mikrofilm37.05
Mikrofilmopptakere90.07
Mikrofondeler, av kull85.45
Mikrofoner85.18
Mikrofotograferingsapparater90.06
Mikrokopier37.05
Mikrokopier, ugjennomsiktige49.11
Mikrokretser, elektroniske85.42
Mikrometerbenker90.31
Mikrometermål90.17
Mikrometerstativer90.17
Mikrometerutstyr84.66
Mikrometre90.17
Mikrommeterlibeller90.31
Mikromoduler85.42
Mikroorganismer21.02
Mikroprojeksjonsmikroskoper90.11
Mikroprosessorer, for regnemaskin84.70
Mikroprosessorer85.42
Mikrosfærer, til kinolerret59.07
Mikrosfærer70.18
Mikroskoper, optiske90.11
Mikroskoper, stereoskopiske90.11
Mikroskoper, ikke optiske90.12
Mikroskopteodolitter90.15
Mikrotomer90.27
Mikrovekter90.16
Miksere85.43
Milanesemaskiner84.47
Milepæler68.02
Militærfly88.02
Militærhjelmer65.06
Militærtelt63.06
Milkeshakemaskiner85.09
Miller borers84.59
Milorigrønt32.06
Milter, spiselig slakteavfall02.06
Milter, tørkede, også pulveriserte30.01
Mimosabark, til bruk ved farging/garving14.04
Mimosatannin32.01
Mimoseolje33.01
Mimoser20.06
Mimoseresinoid33.01
Minedetektorer85.43
Miner93.06
Mineralblått32.06
Mineralogisamlinger, /gjenstander97.05
Mineralprøver97.05
Mineralsvart32.06
Mineralsyrer28.11
Mineraltanniner32.02
Mineralterpentin27.10
Mineralvann22.01
Mineralvann22.02
Mineralvannflasker70.10
Minette26.01
Miniatyrer69.13
Miniatyrer, malerier eller liknende97.01
Miniatyrgjenstander83.06
Miniatyrjeeper95.01
Miniatyrkjøkkenredskaper83.06
Miniatyrlastebiler95.01
Miniatyrmodeller95.03
Miniatyr-pistoler/revolvere93.02
Miniatyrsportsbiler95.01
Minimalspenningsreleer85.36
Minimumsmanometre90.26
Minimumstermometre90.25
Mink, levende01.06
Minutthjul, med drev, til ur91.14
Mirabelle22.08
Mirabellplommer, friske08.09
Mirbanolje, (nitrobenzen)29.04
Mischmetall28.05
Mispelbær, (friske)08.10
Missiler, ballistiske93.06
Mistelles22.04
Mixing units85.43
Mjød22.06
M-klorfenol29.08
M-kresol29.07
Mn(OH)2 og Mn(OH)328.25
Mn2O3 og Mn2o728.20
Mn3(PO4)27H2O28.35
Mn3O428.20
MnB4O728.40
MnCl228.27
MnCO328.36
MnCrO428.41
M-nitroanisol29.09
M-nitrofenoler29.08
M-nitrosofenoler29.08
MnO28.20
MnO228.20
MnSiO328.39
Moare, (silkevevnad)50.07
Modellbiler95.03
Modellbåter95.03
Modeller, av papir/papp ol48.23
Modeller, av skip, gjennomskårne90.23
Modeller, av stereometriske legemer90.23
Modeller, for demonstrasjon90.23
Modeller, herunder anatomiske mm90.23
Modeller, " , av byer/bygninger/monumenter90.23
Modeller, av krystaller90.23
Modeller, av lokomotiv - gjennomskårne90.23
Modeller, av mennesker og dyr90.23
Modeller, av motorer, gjennomskårne90.23
Modeller, til hobbybruk95.03
Modellermasse34.07
Modellermasse38.24
Modellermasse96.02
Modellerpinner, av tre44.17
Modellfigurer96.18
Modellfly95.03
Modellplater84.80
Modelltog95.03
Modem85.17
Moderator84.01
Modergjær21.02
Modistmotiver46.02
Modulatorer85.17
Modulatorerdemodulatorer85.17
Moellon15.22
Mohair51.02
Mokett58.01
Mokettepper57.05
Moldfjøler84.32
Molekylarpumper84.14
Molèrjord25.12
Molluscicider38.08
Moloer73.08
Molton,, av kardet ull eller fine dyrehår51.11
Molybdater28.41
Molybden81.02
Molybdenglans25.30
Molybdenglans, også røstet26.13
Molybdenitt26.13
Molybdenmalmer26.13
Molybdenoksider, teknisk26.13
Molybdenoksider28.25
Molybdensulfid26.13
Molybdensulfid81.02
Molybdensyre28.25
Molybdofosfater28.42
Momentnøkler82.04
Momentomformere84.83
Monazitt26.12
Mongoliageiter/kje/lam, rå pels av43.01
Monoacetylener29.01
Monoalkyletere, av (di-)etylenglykol29.09
Monoaminer, aromatiske/sykloalkaniske/ sykloalkeniske/sykloterpeniske29.21
Monoaminer, asykliske29.21
Monoammoniumfosfat31.05
Monoazoforbindelser32.04
Monobromeddiksyre29.15
Monobromid28.12
Monobutyletere, av (di-)etylenglykol29.09
Monoetanolamin29.22
Monoetyletere, av (di-)etylenglykol29.09
Monofenoler29.07
Monofenyletere, av (di-)etylenglykol29.09
Monofilamenter, av plast39.16
Monofilamenter, syntetiske, garn av54.02
Monofilamenter, kunstige, garn av54.03
Monofilamenter, syntetiske54.04
Monofilamenter, kunstige54.05
Monofilamenter, syntetiske, vevnader av54.07
Monofilamenter, kunstige, vevnader av54.08
Monofilamenter, til musikkinstrumenter92.09
Monofilgarn, syntetisk54.02
Monografier49.01
Monokaliumfosfat28.35
Monokalsiumfosfat28.35
Monokarboksylsyrer29.15
Monokarboksylsyrer29.16
Monokler90.04
Monokloreddiksyre, (CH2ClCOOH)29.15
Monokloretylen29.03
Monoklornaftalener29.03
Monokromatorer90.27
Monometyleter, av morfin29.39
Monometyletere, av (di-)etylenglykol29.09
Mononatrium28.29
Monoolefiner29.01
Monosilikat28.39
Monotriniler29.26
Monotypepapir48.23
Monstranser71.14
Monstranser83.06
Monstre95.03
Montanbek27.12
Montanvoks27.12
Montbretia06.01
Monteringspresser84.65
Montre, for demonstrasjon90.23
Monument og bygningsstein25.16
Monumenter, modeller av90.23
Monumentstein, kalkholdig25.15
Monumentstein68.02
MoO328.25
Mopeddeler87.14
Mopeder87.11
Mopper96.03
Moramid29.34
Morbær, friske08.10
Moreller, friske08.09
Morferidin29.34
Morfin29.39
Morfin29.39
Morfinmetobromid29.39
Morfin-n-oksid29.39
Morfolinyletylmorfin29.39
Morgenkåper, trikoterte, for damer61.08
Morgenkåper, ikke trikoterte, for damer62.08
Morosaker95.05
Morrisløp, (deler til våpen)93.05
Morselamper85.13
Morsenøkler85.17
Mortadella16.01
Mortere69.09
Mortere70.17
Mortere71.16
Mortere93.01
Mortere, for løse skudd93.03
Morterstøtere71.16
Mosaikkbiter70.16
Mosaikkterninger68.02
Mosaikkterninger69.08
Mose06.04
Mosjonsapparater95.06
Moskitonett63.04
Moskus05.10
Moskus ambrette29.09
Mos-transistorer85.41
Motemagasiner49.02
Motetegninger49.06
Mothaker73.16
Motirritamenter30.03
Motlysblendere, til fotoapparater90.06
Motorbåter89.03
Motordeksler, til luftfartøyer88.03
Motordresiner86.04
Motorer, for luftfartøyer84.07
Motorer, med frem- og tilbakeg stempel84.07
Motorer, med roterende stempel84.07
Motorer, transportable84.07
Motorer, transportable84.08
Motorer, hydrauliske84.12
Motorer, induksjons85.01
Motorer, polysolenoid85.01
Motorer, roterende85.01
Motorer, servo85.01
Motorer, lineære85.01
Motorer, elektriske85.01
Motorer, gjennomskårne modeller av90.23
Motorer, leketøys95.03
Motorkjøretøyer, for trekking/skyving87.01
Motorkjøretøyer, for kollektiv persontransport87.02
Motorkjøretøyer, for annen persontransport87.03
Motorkjøretøyer, for transport av gods87.04
Motorkjøretøyer, for spesielle formål87.05
Motorkjøretøyer, uten karosseri/førerhus87.06
Motorkjøretøyer, deler og tilbehør til87.08
Motormålere90.28
Motorpansere, til kjøretøyer87.08
Motorpansere, til scootere87.14
Motorsykkeldeler87.14
Motorsykkelhjelmer65.06
Motorsykkeltilhengere87.16
Motorsykler87.11
Motortraller, for jernbaner/sporveger86.04
Motorvarmere85.16
Motorvogner, for jernbaner / sporveger86.03
Motskinner73.02
Motstander, elektriske85.33
Motstandsbruer90.30
Motstandskasser85.33
Motstandsovner85.14
Motstandspyrometre90.25
Motstandsrør85.33
Motstandssveising, maskiner for -85.15
Motstandstermometre90.25
Mottakerapparater85.27
Mottakere, for linjetelegrafi85.17
Mottakere, for radar/radionavigasjon/radiofjernstyring85.26
Mottakere, for personsøkersystemer85.27
Mottakere, for radiokringkasting85.27
Mottakere, for radiotelfoni85.27
Mottakere, for radiotelgrafi85.27
Mottakere, bærbare85.27
Mottakere, for videosignaler85.28
Motvalser, for rettemaskiner84.62
Motvekter73.25
Mowrafrø12.07
Mudderkjeder73.15
Muddermaskiner84.30
Mudderprammer, med tømmeinnretninger89.06
Mudderverk89.05
Muffehjul, til ur91.14
Muffekoplinger84.83
Muffer, av plast39.17
Muffer, av pelsskinn43.03
Muffer, av tekstil, trikoterte61.17
Muffer, av tekstil, ikke trikoterte62.17
Muffer, av asbestsement/cellulosesement68.11
Muffer, av glass70.17
Muffer, av jern eller stål73.07
Muffer, av kopper74.12
Muffer, av nikkel75.07
Muffer, av aluminium76.09
Muffer, av sink79.06
Muffer, av tinn80.06
Mufferør, av støpejern73.03
Mufler69.03
Mugger, av andre keramiske materialer69.12
Mugger, av glass70.13
Mugger, av sink79.07
Mugger, av tinn80.07
Muggfermenter30.02
Muggost04.06
Muldyr, levende01.01
Muldyr, rå huder/skinn av41.01
Mulemaskiner84.45
Mulesler, levende01.01
Mulitt25.08
Multifilamentgarn, syntetisk54.02
Multilagkretser85.34
Multipleksanordninger85.25
Multiplikatorer, for kassakontrollapparater84.70
Multiplikatorer, for analogmaskiner84.71
Multippelmottakere85.27
Multippeltellere90.29
Mumier97.05
Mungbønner, friske eller kjølte07.08
Mungo51.04
Mungo-bønner, tørkede, avskallede07.13
Munkekapper, trikoterte61.14
Munkekapper, ikke trikoterte62.11
Munnhygienepreparater33.06
Munnkurver42.01
Munnladningsgevær93.03
Munnladningsvåpen93.03
Munnsirener92.08
Munnsperrer, (tannlegeinstrument)90.18
Munnspill92.04
Munnspill, med karakter av leketøy95.03
Munnspray33.06
Munnstykker, av glass70.17
Munnstykker, for sveisebrennere84.68
Munnstykker, for glassgarnfremstillingsmaskiner84.75
Munnstykker, deler til musikkinstrumenter92.09
Munnstykker, del til musikkinstrument92.09
Munnstykker, til piper96.14
Munnstykker, til sigarer/sigaretter96.14
Munnvann33.06
Murskjeer82.05
Murstein, av ekspanderte mineralske materialer68.06
Murstein, av sement, betong eller kunstig stein68.10
Murstein, av stein eller andre mineralske stoffer68.15
Murstein, av kiselholdige jordarter69.01
Murstein, keramiske, ildfaste69.02
Murstein, keramiske, ikke ildfaste69.04
Musa, frukter av slekten08.03
Musa textilis nee53.05
Musefeller73.26
Musetter92.05
Musikkataloger49.11
Musikkinstrumenter, etuier til42.02
Musikkinstrumenter, elektriske92.07
Musikkinstrumenter, leketøy95.03
Musikkinstrumenter, antikke97.05
Musikksager92.08
Muskat09.08
Muskatblomme09.08
Muskatblommeolje33.01
Muskateller08.06
Muskatolje33.01
Muskovittglass25.25
Muslinger03.07
Muslingskall, tomme97.05
Musselin, (silkevevnad)50.07
Musselingarn, ikke i detljoppleging50.04
Musselinstoffer, broderte58.10
Mustasjer67.04
Mustasjer, for underholdning95.05
Muttere, av jern eller stål73.18
Muttere, av kopper74.15
Muttere, av nikkel75.08
Muttere, av aluminium76.16
Muttere, av sink79.07
Muttere, av magnesium81.04
Muttere, for kuleskruer84.83
Muttertrekkere84.67
Muttertrekkere, elektromekaniske85.08
M-xylen, (aromatisk hydrokarbon)29.02
Mycelium06.02
Myggnett70.19
Mykgjøringsmaskiner84.53
Mykgjøringsmidler38.09
Myknere38.12
Myllertellere90.30
Myntapparater, (telefonkiosk)85.17
Mynte, alle arter12.11
Mynteolje33.01
Mynter71.18
Mynter, numismatiske97.05
Myntmålere90.28
Myntur91.05
Myricafett15.15
Myristylbenzylmorfin29.39
Myrjord25.30
Myrofin29.39
Myrra13.01
Myrraolje33.01
Myrte, stengler/stilker/blad av14.04
Myrteolje33.01
Myrtevoks15.15
Myse04.04
Myske, urter12.11
Mysost04.06
Møbelfiner, høyst 6mm tykk44.08
Møbelgjenstander44.20
Møbelplater, av laminert tre44.12
Møbelplater, med celler44.18
Møbelplater, av asbestsement/cellulosesement ol68.11
Møbelspiker73.17
Møbelstifter73.17
Møbelstoff, av metalltråd/metallisert garn58.09
Møbeltrekk, løse63.04
Møbler, konstruert for kjøleaggregater84.18
Møbler, for symaskiner84.52
Møbler, for lydbåndopptakere etc85.22
Møbler, andre enn94.01
Møbler, sitte-94.01
Møbler, til medisinsk/dental/veterinær bruk94.02
Møbler94.02
Møbler94.03
Møbler, til dukker95.03
Møbler, antikke97.05
Møkk31.01
Møller, for landbruket84.36
Møller, med møllesteiner84.37
Møller, for frø84.79
Møller, flytende89.05
Møllesteinsknusere84.74
Møllposer39.26
Møllposer48.19
Mønesteiner68.11
Mønje28.24
Mønster, for tapeter ol49.06
Mønstergeneratorer85.43
Mønsterkjede, for jacquardmaskiner84.48
Mønstervalser82.05
Mønstre, (overføringstrykk)49.08
Mørkeromslamper94.05
Mørtel38.16
Mørtel38.24
Mørtelblandere84.74
Målebenker90.31
Målebord90.15
Målebruer90.30
Målebånd90.17
Måleforsterkere85.18
Måleforsterkere85.43
Måleinstrumenter, til medisinsk, kirurgisk, veterinær eller dental bruk90.18
Målekjeder90.15
Målemikroskoper90.11
Målepassere90.17
Målere90.28
Målere, statiske90.28
Målestenger90.15
Målestikker90.17
Målestokker90.17
Måletransformatorer85.04
Måneglober, trykte49.05
Mårhår, til børstebinderarbeider05.02