A a a+
Tolltariffen

Register

Oppslag i registeret

Treff i registeretPosisjon
Labber, spiselig slakteavfall02.06
Labber, " , rå43.01
Labber, pelsskinn , garvede/beredte43.02
Laboratorieapparater90.31
Laboratorieartikler70.17
Laboratoriebenker94.03
Laboratoriebiler87.05
Laboratoriehetter, med vifte84.14
Laboratorieovner, ikke-elektriske84.17
Laboratorieovner, elektriske85.14
Laboratorieskip89.06
Laboratorieskåler69.09
Laboratorietermometre90.25
Laboratorieutstyr69.09
Laboratorieutstyr70.17
Laboratorieutstyr, med elektrisk oppvarming85.14
Laboratorievarer69.09
Labyrinter95.08
Lac dye32.03
Lacryma22.04
Ladninger38.13
Lager,, av mineraslske stoffer68.15
Lagerbokser, for lagerhus84.83
Lagerenheter, for digitalmaskiner84.71
Lagerhus, for kulelagre84.82
Lagerhus84.83
Lagerkuler, for kulelagre84.82
Lagermetall81.10
Lagermetall81.12
Lagerrør73.04
Lagersteiner, til ur91.14
Lagerstoler84.83
Lagre, til motorkjøretøyer87.08
Lagringskrukker69.12
Lagringsrør85.40
Laken, av papir48.18
Laken, av tekstil63.02
Laken, brukte63.09
Lakesalt38.24
Lakker, naturlige13.02
Lakker32.08
Lakker32.09
Lakker32.10
Lakkfjernere38.14
Lakklær, også imitert41.09
Lakkmalinger32.08
Lakkmalinger32.09
Lakkmalinger32.10
Lakmus32.03
Lakrisekstrakt13.02
Lakrisekstrakt17.04
Lakrisrøtter12.11
Laksepasta16.04
Laktalbumin35.02
Laktamer29.33
Laktimer29.33
Laktobutyrometre70.17
Laktodensimetre90.25
Laktoflavin29.36
Laktofosfater29.19
Laktogent hormon29.37
Laktometre90.25
Laktoner29.32
Laktoner29.33
Laktose17.02
Laktosesirup17.02
Lam, levende01.04
Lam, rå huder/skinn fra41.02
Lam, lær uten ull41.05
Lam, rå pelsskinn av43.01
Lama, hår av51.02
Lameller, til varpbeskyttere84.48
Lamellplater, av tre44.12
Lamellplater, m/hulrom44.18
Lamelltransportører84.28
Laminaria30.06
Laminariastifter30.06
Lamineringsinnretning, for bølgepappmask84.39
Lampeglass94.05
Lampeholdere85.36
Lampekull85.45
Lampeolje, av olivenolje15.09
Lamper71.14
Lamper, til dørkarmer til sykler/kjøretøyer85.12
Lamper, til instrumentbord85.12
Lamper, til trappetrinn til sykler/kjøretøyer85.12
Lamper94.05
Lamper, antikke97.05
Lampesot28.03
Lampetter94.05
Lampreicider38.08
Lamull, ikke kardet eller kjemmet51.01
Landbrukstilhengere, også m/lasteutstyr87.16
Landfly88.02
Landganger73.08
Landgangsfartøyer89.06
Landgangspanserbiler87.10
Landingsmatter95.06
Landingsski, til luftfartøyer88.03
Landingsstell, til luftfartøyer88.03
Landminer93.06
Landmålingsapparater, /instrumenter90.15
Langbjelker, rammedeler86.07
Langbærere, (understelldeler til tilhengere)87.16
Langegg04.08
Langkikkerter90.05
Langpepper, røtter/underjordiske stengler12.11
Langpepper09.04
Langskjæremaskiner84.41
Languster16.05
Lanolin15.05
Lanolinalkoholer15.05
Lanser93.07
Lansett90.18
Lansetter82.05
Lansetter, for vaksinasjon, årelating etc90.18
Lantan28.05
Lantanider28.05
Lanternehus94.05
Lanterner94.05
Lappegummi40.16
L-arginin askorbat29.36
Laryngoskoper90.18
Laryngoskoper, til veterinærbruk90.18
Lasagne19.02
Laserdioder85.41
Lasere90.13
Laserstrålesveising, maskiner for85.15
Lashfartøyer89.01
Lasker73.02
Laste- og transportmidler, kombinerte84.29
Lastebiler87.04
Lastebiler, utstyrt for spesielle formål87.05
Lastebilførerhus/karosserier87.07
Lastebiltilhengere87.16
Lastemaskiner, mekaniske84.28
Lastemaskiner, med egen fremdrift84.29
Lastepaller, av tre44.15
Lasteplan, til trucker under87.09
Lasteprofiler86.08
Lasteskip89.01
Lastevogner, for jernbaner/sporveger86.06
Latania, til kurvmaker/flettearbeider14.01
Latekser40.01
Latekser40.05
Laurbærblad09.10
Laurbærhegg, bær av12.11
Laurbærolje33.01
Laurylaldehyd, (C12H24O)29.12
Laurylalkohol29.05
Laurylalkohol38.23
Lauv06.04
Lauvjord25.30
Lauvverk06.04
Lauvverk, kunstige, samt varer av dette67.02
Lauvverk, av glass70.18
Lauvverk, kunstige, av voks96.02
Lav, stivelse av11.08
Lav, til fremstilling av fargestoffer14.04
Lav, til medisinsk bruk eller pryd14.04
Lav06.04
Lava25.16
Lavandinolje33.01
Lavandula vera33.01
Lavendel, blomster og urter av12.11
Lavendelolje33.01
Lavendelvann33.03
Lavetter93.05
Lavfrekvensinduksjonsovner85.14
Lavtemperaturtjære27.07
Lavtrykksbrennere84.16
Lavtrykkskompressorer84.14
Lawrencium28.44
LCD, (flytende krystallanvisere)90.13
Leathercloth, (plastbelagt tekstil)59.03
Lecitiner29.23
Ledd, deler til brilleinfatninger90.03
Ledd, kunstige, til mennesker90.21
Ledd-boltkjeder73.15
Ledere, isolerte85.44
Ledeskinner, for verktøymaskiner84.59
Ledevalser, for varplimemaskiner84.45
Ledevalser, for bleikemaskiner84.51
Ledningsrør69.06
Ledningsrør73.03
Ledningsrør76.08
Ledningsrør, elektriske85.47
Ledningsstolper44.03
Legemidler30.03
Legemidler, i detaljsalg30.04
Legeringer, ferro-72.02
Legestokkrose, blomster, blad og røtter av12.11
Legevendelrotrøtter12.11
Legeveronikablad12.11
Leggbeskyttere95.06
Leggings64.06
Leggvarmere64.06
Leidere56.09
Leirduer95.06
Leirdueutkastere95.06
Leire, kaolinholdig25.07
Leire, annen25.08
Lekegrinder94.03
Lekeplasser, utstyr til95.06
Leketøy, annet enn95.01
Leketøy95.03
Leketøysballonger95.03
Leketøysbondegårder95.03
Leketøysbriller95.03
Leketøysbutikker95.03
Leketøysbåter95.03
Leketøysdampmaskiner95.03
Leketøysdrager95.03
Leketøysfly95.03
Leketøysgeværer95.03
Leketøysjernbaner95.03
Leketøyskjøretøyer, også hånddrevne95.01
Leketøyskjøretøyer, unntatt de som hører under95.01
Leketøyskjøretøyer95.03
Leketøyskulerammer95.03
Leketøysmagneter85.05
Leketøysmotorer95.03
Leketøysmusikkinstrumenter95.03
Leketøyspistoler95.03
Leketøysredskaper95.03
Leketøysserviser95.03
Leketøyssymaskiner95.03
Leketøystrillebårer95.03
Leketøysur95.03
Leketøysverktøy95.03
Leketøysvåpen95.03
Leksika49.01
Lekter, o/ 6mm tykkelse44.07
Lektere89.01
Lemmer, kunstige90.21
Lemmer, til dukker95.02
Lendekleder, også metervare, jfr kom62.11
Lenestoler94.01
Lengdemåleinstrument90.17
Lenovevnader58.03
Lentiscus, blad av14.04
Lepidolitt25.30
Leppeklemmer, (tannlegeinstrument)90.18
Leppestifter33.04
Leppestifthylser71.13
Leppestifthylser, av animalsk materiale96.01
Leptandrarøtter12.11
Lerker, levende01.06
Lerkespeil95.07
Lerretsbøtter63.06
Lesehoder, for databehandlingsmaskiner84.71
Lesere, for databehandlingsmaskiner84.71
Lester, til fottøy44.17
Leucin29.22
Leucitt25.29
Leuconin28.41
Levarterenol29.37
Lever, ellers02.06
Lever, av kylling, gås eller and02.07
Levere, tørkede, også pulveriserte30.01
Leveringsmålere90.28
Leveringspumper84.13
Leverpølse16.01
Leversmaskiner84.47
Levofenacylmorfan29.33
Levometorfan29.33
Levomoramid29.34
Levorfanol29.33
Lexir-rosiner08.06
LH29.37
Li2CO328.36
Li2K2(Fe(Cn)6)3H2O28.37
Li2O28.25
Libidibi, til bruk ved farging/garving14.04
Lift vans86.09
Ligaser35.07
Ligaturer30.06
Ligaturnåler90.18
Liggestoler, til bruk ved narkose94.02
Ligninsulfonater38.04
Lignit27.02
Lignitvoks34.04
Ligno-cellulosematerialer44.11
Likbiler87.03
Likeretterdioder85.41
Likerettere85.04
Likerettere, elektrolytiske85.04
Likerettere, gassutladnings-85.04
Likerettere, kontakt-85.04
Likerettere, kvikksølvdamp-85.04
Likerettere, kvikksølvstråle-85.04
Likerettere, monokrystallinske halvleder-85.04
Likerettere, polykrystallinske halvleder-85.04
Likerettere, termoioniske85.04
Likerettere, vibrator-85.04
Likeretterrør85.04
Likeretterrør85.40
Likestrømomformere85.04
Likestrømsgeneratorer85.01
Likestrømsmålere90.28
Likkister44.21
Liktornfjernere82.14
Likvogner, som skal trekkes av dyr87.16
Likører22.08
Likørflasker70.10
Likørsett71.14
Lilium06.01
Liljekonvall06.01
Lim35.03
Lim35.05
Lim35.06
Limabønner, friske eller kjølte07.08
Limbånd38.08
Limefrukter, friske eller tørkede08.05
Limeolje33.01
Limetteolje33.01
Limknekter82.05
Limmalinger32.10
Limonade22.08
Limonen, (sykloterpen)29.02
Limonitt26.01
Limtilsetningsmidler38.09
Limtre44.18
Limvann23.09
Lin, voks utvunnet fra15.21
Lin, ubearbeidd/røytet53.01
Lin, cottonisert/heklet/kjemmet/skaket53.01
Lin, indisk53.03
Lin, garn av53.06
Lin, vevnader av53.09
Linaloe, trevirke av12.11
Linaloeolje33.01
Linalylacetat29.15
Linalylbenzoat29.16
Linalylformiat29.15
Linavfall53.01
Lincrusta48.14
Lind, blomster og blad av12.11
Lindeapparater84.19
Lindebark, til kurvmaker/flettearbeider14.01
Liner, av tekstil56.07
Liner, varer av, ikke nevnt annet sted56.09
Liner, av stål73.12
Liner, av kopper74.13
Liner, av aluminium76.14
Liner, ferdig montert til fiskeutstyr95.07
Linesager84.64
Lineutskytningsgeværer93.03
Linfrø, også knuste12.04
Linimenter30.03
Linjaler90.17
Linjaler, graderte, også v-formede90.17
Linjaler, optiske90.31
Linjeringsmaskiner84.39
Linjetelefoni, apparater for85.17
Linjetelegrafi, apparater for85.17
Linktrener, (link trainer)88.05
Linneitt26.05
Linograph84.42
Linolensyre, (C18H30O2)29.16
Linoleum, også tilskåret59.04
Linolje, og dens fraksjoner15.15
Linolsyre, (C18H32O2)29.16
Linoxyn, (blåst olje)15.18
Linrøskemaskiner84.33
Linsekikkerter, også astronomiske90.05
Linser, mel av11.06
Linser, av glass, ikke optisk bearbeidd70.14
Linser, friske eller kjølte07.08
Linser, tørkede, avskallede07.13
Linser, optiske, uinnfattede90.01
Linser, " , innfattede90.02
Linser, intra-okulære/til kunstige øyne90.21
Linstrå53.01
Lintøykister94.03
Lintøyskap94.03
LiOH28.25
Lipaser35.07
Lipovaksiner30.02
Lirekasser92.08
Lissekniplinger58.04
Lisser63.07
Listeførere, for adressemaskin84.73
Listemaskiner84.65
Lister, trelast profilert44.09
Lister, fortettet tre44.13
Lister, deler til musikkinstrumenter92.09
Listesager82.02
Litchi, friske08.10
Litharge28.24
Litium28.05
Litiumacetat29.15
Litiumcitrat29.18
Litiumglimmer25.30
Litiumkarbonater28.36
Litiumoksid28.25
Litografier, originale97.02
Litopon32.06
Litteratur, bøker og litterære værker49.01
Liturgi-bøker49.01
Livbelter63.07
Livbelter70.20
Livbøyer70.20
Livbåter, som drives med årer89.03
Livbåter, andre89.06
Livlineraketter36.04
Livmorer, (spiselig slakteavfall)02.06
Ljåer82.01
Lobelia, urter og blomster av12.11
Locknitmaskiner84.47
Lodd78.06
Lodd, som navigasjonsinstrumenter90.14
Loddebolter, ikke-elektriske82.05
Loddehoder, (deler til85.15
Loddehoder85.15
Loddemiddel83.11
Loddemål90.15
Lodder, til vekter, alle slags84.23
Lodder, til vevstoler84.48
Loddesnorer90.31
Loddestenger78.03
Loddestenger80.03
Loddetenger, (deler til85.15
Loddetenger85.15
Lodding, maskiner for elektrisk -85.15
Loganbær, friske)08.10
Logger90.14
Lokk, av plast39.22
Lokk, av plast39.23
Lokk, til bøkkerarbeider44.16
Lokk, til syltetøykrukker48.23
Lokk, av glass70.10
Lokk, av jern73.23
Lokk, av støpejern73.25
Lokk, av tinn80.07
Lokk, av metall, til visse formål83.09
Lokk, til melkemaskiner84.34
Lokk, til urfjærhus91.14
Lokk, til musikkinstrumenter92.09
Lokkbeslag83.02
Lokkefugler95.07
Lokkemaskiner84.62
Lokkemidler, pyrotekniske36.04
Lokkepiper92.08
Lokker67.04
Lokomotivdeler86.07
Lokomotiver, elektriske86.01
Lokomotiver, damp-/diesel-/bensin- mm86.02
Lokomotiver, diesel-elektriske/hydrauliske/mekaniske86.02
Lokomotiver, gjennomskårne modeller av90.23
Lokomotivkjeler84.02
Lokomotivtendere86.02
Lommebøker42.02
Lommekalkulatorer84.70
Lommekameraer90.06
Lommekammer71.13
Lommekammer71.14
Lommekikkerter90.05
Lommekniver82.11
Lommelykter85.13
Lommepartiturer49.04
Lommer, trikoterte61.17
Lommer, ikke trikoterte62.17
Lommesakser82.13
Lommespeil70.09
Lommestempler96.11
Lommetennere96.13
Lommetørklær, papir-48.18
Lommetørklær, trikoterte61.17
Lommetørklær, ikke trikoterte62.13
Lommeur, av edelt metall91.01
Lommeur91.02
Lommeurverk91.08
Lommevekkerur, edelt metall91.01
Lommevekkerur91.02
Longaner, friske08.10
Lorgnetter90.04
Losbåter89.06
Losjibåter89.05
Lossebommer, til skip84.26
Losseputer56.09
Lossestropper56.09
Lotterispill95.08
L-profiler72.16
L-sakorbinsyre, (INN)29.36
Lsd29.39
Lsd-2529.39
Lth29.37
L-tyroksin, (levotyroksin)29.37
L-tyronin, (liotyronin(INN))29.37
Lu 17628.44
Ludo95.04
Luebånd, (etiketter av ikke brodert tekstil)58.07
Luer65.05
Lueskygger65.07
Luffa, vegetabilsk svamp14.04
Luffa, varer av46.02
Luftavfuktere84.79
Luftblåsere, (tannlegeinstrumenter)90.18
Lufterør68.11
Luftfartøyer, uten motor88.01
Luftfartøyer88.02
Luftfartøyer, radiokontrollerte, ikke hobby-88.02
Luftfartøyer, deler til88.03
Luftforvarmere84.04
Luftgeværer93.04
Luftinntaksfilter, til forbrenningsmotorer84.21
Luftkabler, isolerte85.44
Luftkompressorer84.14
Luftkondisjoneringsapparater84.15
Luftmadrasser, av gummi40.16
Luftmadrasser, av tekstilmateriale63.06
Luftpistoler93.04
Luftpumper84.14
Luftputebåter89.01
Luftputer, av tekstilmateriale63.06
Luftputer, unntatt campingartikler63.07
Luftskip, nett til56.08
Luftskip, styrbare88.01
Luftskip, deler til88.03
Luft-stigepumper84.13
Luftutsugningsapparater84.14
Luftvarmepumper84.18
Luftvernkanoner93.01
Luker73.08
Lukkeanordninger39.23
Lukkeanordninger39.26
Lukkeinnretninger, av kork45.03
Lukkemekanismer, som kan låses83.01
Lukkere83.08
Lukkere, til fotoapparater90.06
Lukkerutløsere, til fotoapparater90.06
Lumistorer85.41
Lunger, (spiselig slakteavfall)02.06
Lunter, detonerende36.03
Lunter, av ull eller dyrehår, kardet/kjemmet51.05
Lunter, av bomull, til fremst av forgarn52.03
Lunter, av lin, til fremst av forgarn53.01
Lunter, til produksjon av syntetisk garn55.06
Lunter, til produksjon av kunstig garn55.07
Lunter, av glassfiber70.19
Luper90.13
Lupiner, frø av12.09
Lupiner12.14
Lupulin12.10
Luserne, frø av12.09
Luserne12.14
Lusterfarger32.07
Luteiniserende hormon29.37
Luteinostimulin29.37
Luteotropin29.37
Lutetium28.05
Lutetium28.44
Lutter92.02
Luxeuil-blonder/kniplinger58.04
Luxmetre90.27
Lv-gummi40.01
Lyaser35.07
Lydarmer, til platespillere85.22
Lydbøyer, flytende89.07
Lydbåndopptakere85.20
Lyddempere, til motorkjøretøyer87.08
Lyddempere, til motorsykler/invalidekjt mm87.14
Lyddempere, til våpen93.05
Lydforsterkeranlegg85.18
Lydhoder, for lydbåndopptakere85.20
Lyditt25.30
Lyditt68.15
Lydkontrollanordninger, for lydfilm90.10
Lydkopieringsapparater, for lydfilm90.10
Lydopptakere85.20
Lydsignalapparater85.12
Lydsignalapparater85.31
Lydsignalutstyr92.08
Lydtrakter, (deler til musikkinstrumenter)92.09
Lykkehjul95.08
Lykkeønskningskort49.09
Lykteholdere, til motorsykler ol87.14
Lykter, til sykler/kjøretøyer, også batteridrevne85.12
Lykter, bærbare85.13
Lykter, signalutstyr85.31
Lykter, annet belysningsutstyr94.05
Lykter, kinesiske95.05
Lykter, pynt for høytider95.05
Lynavledere85.35
Lynavledere, basert på radioaktivitetsprinsippet90.22
Lynestrenol29.37
Lynlysapparater90.06
Lynlysapparater, batteridrevne90.06
Lynlyspreparater37.07
Lynlyspærer90.06
Lyofilisasjonsapparater84.19
Lys, av stearin, voks etc34.06
Lys, bengalske/magiske ol36.04
Lysbildeapparater90.08
Lysbildeapparater, med karakter av leketøy95.03
Lysbueovner85.14
Lysbuesveising, maskiner for85.15
Lysbøyer, flytende89.07
Lysdioder85.41
Lysekroner71.14
Lysekroner94.05
Lysekroner, antikke97.05
Lysergid29.39
Lysestaker, av edelt metall71.14
Lysgass27.05
Lysgass, vasket27.07
Lysgranater93.06
Lysidin29.33
Lysin29.22
Lyskasterbiler87.05
Lyskastere94.05
Lyskastere, for tog94.05
Lysrammer90.10
Lysreklamer94.05
Lyssignalutstyr36.04
Lysskilt94.05
Lysstofflamper85.39
Lysstråle-signaliseringsapp, (optiske)90.13
Lystbåter89.03
Lystgass28.11
Lysutstyr, til sykler/motorkjøretøyer85.12
Lær, av storfe/dyr av hesteslekten, også garvet/forgarvet41.04
Lær, av sau/lam, uten ull, også garvet/forgarvet41.05
Lær, av geiter/kje, også forgarvet/garvet41.06
Lær, av andre dyr, avhårede, også beredte41.07
Lær, Oljegarvet41.08
Lær, semsket/kombinasjonssemsket41.08
Lær, metallisert41.09
Lær, klær av42.03
Lær, andre varer av42.05
Lær, imitert (plastbelagt tekstilstoff)59.03
Læravfall41.10
Lærdeler, til maskiner/apparater42.04
Lærer, alle slags90.17
Lærflasker42.05
Lærmel41.10
Lærpuffer, ustoppede42.05
Lærpulver41.10
Lærreimer, til kardeduk42.04
Lærrender, i lengder42.05
Lærrør og slanger42.04
Lærstrimler, for belteproduksjon42.03
Lærstøv41.10
Lærsvart38.02
Lærtepper42.05
Lærvarer, til teknisk bruk42.04
Løfteapparater84.28
Løfteapparater84.43
Løftebokser, til skyttelskiftemekanismer84.48
Løftehoder, elektromagnetiske85.05
Løftemekanismer, til river84.33
Løftemekanismer, til slåmaskiner84.33
Løfterammer, mobile84.26
Løftestenger, for maskeforming84.48
Løker06.01
Lønnesukker17.02
Løp, (deler til våpen)93.05
Løpekraner84.26
Løpere, utstyrsvarer av tekstil63.04
Løpere, paraplydeler66.03
Løperinger83.02
Løperuller84.83
Løpeverk, til ur91.14
Løpevogner84.31
Løsbladbøker48.20
Løsjere83.04
Løver, levende01.06
Løvetannrøtter12.11
Løvsagblad82.02
Løvsager82.02
Løvsager84.65
Løype35.07
Løypeferment35.07
Løypekasein35.01
Løypemager, av kalv, kje etc, hele/stykker05.04
Låsekasser, for sporveksler86.08
Låsemekanismer, for sporveksler86.08
Låser83.01
Låser, del til våpen93.05
Låsesmedvarer, antikke97.05
Låsestenger83.02
Låskasser83.01
Låsringer73.18