A a a+
Tolltariffen

Register

Oppslag i registeret

Treff i registeretPosisjon
K, av gummi40.17
K, av tre44.16
K, av stein68.10
K, " " ,68.15
K, av keramikk69.09
K, av glass70.17
K, " " ,70.20
K, av jern73.09
K, " " ,73.25
K, av messing74.19
K, av nikkel75.08
K, av aluminium76.11
K, av bly78.06
K, av sink79.07
K, av tinn80.07
K, av magnesium81.04
K, av titan81.08
K, til utkoking av humle84.19
K, til fremstilling og modning av ost84.19
K, til maskiner for skinnbearbeiding84.53
K, til "andre maskiner"84.79
K, ar, med elektrisk oppvarming)85.16
Kabrioleter, (vogner som skal trekkes av dyr)87.16
Kadeolje38.07
Kadinolje38.07
Kadmium81.07
Kadmiumamalgam28.51
Kadmiumborat28.40
Kadmiumborowolframat28.42
Kadmiumhydroksid28.25
Kadmiumkaliumjodid28.42
Kadmiumlegeringer81.07
Kadmiumnitrat28.34
Kadmiumoksid28.25
Kadmiumrødt32.06
Kadmiumselenid38.18
Kadmium-sinklegeringer81.07
Kadmiumsulfat28.33
Kadmiumsulfid28.30
Kadmiumsulfid38.18
Kaffe, brent, også koffeinfri, malt/umalt09.01
Kaffe, rå, i alle former09.01
Kaffeblandere, (salgsautomater)84.76
Kaffebokser73.23
Kaffebrennere85.16
Kaffebær09.01
Kaffebønner09.01
Kaffeerstatninger, ellers21.01
Kaffeerstatninger, med innhold av kaffe09.01
Kaffefiltere, av tekstilmateriale63.07
Kaffefiltere, av glass70.13
Kaffefrø09.01
Kaffekanner69.12
Kaffekanner70.13
Kaffekanner71.14
Kaffekanner73.23
Kaffekopper71.14
Kaffekverner82.10
Kaffekverner85.09
Kaffelikør22.08
Kaffemaskiner, til storhusholdning84.19
Kaffepasta21.01
Kaffer10.07
Kafferbøfler, levende (afrikanske bøfler)01.02
Kaffesekker, av tekstilmateriale63.05
Kaffeservise39.24
Kaffeservise69.12
Kaffeskall og -hinner09.01
Kaffetrakterapparater85.16
Kaffevoks15.21
KAg(Cn)228.43
Kaier73.08
Kainitt31.04
Kajakker89.03
Kajennepepper, friske/kjølte frukter07.09
Kajennepepper, krydder09.04
Kajeputolje33.01
Kakaoavfall18.02
Kakaobønner18.01
Kakaohinner18.02
Kakaokimer18.02
Kakaolikør22.08
Kakaomasse18.03
Kakaopresskaker18.02
Kakaopulver18.05
Kakaoskall18.02
Kakaosmør18.04
Kakaostøv18.02
Kakeesker48.19
Kakefat70.13
Kakeformer, av tre44.19
Kakeformer73.23
Kakegafler82.15
Kakeklyper82.15
Kakepynt95.05
Kaker19.05
Kaker, olje-23.04
Kaker, "23.06
Kakespader71.14
Kakespader82.15
Kakesporer82.05
Kakiplommer, friske08.10
Kakodylsyre29.31
Kaktusfiken, friske08.10
Kalabarbønner12.11
Kalandrer84.20
Kalciferol29.36
Kalcitonin, (INN)29.37
Kalcitt25.30
Kaldkatoderør85.40
Kaldmeisler82.05
Kaldokonvertere84.54
Kaldvalseverk84.55
Kaleidoskoper90.13
Kalenderbakstykker, trykte49.11
Kalenderblokker49.10
Kalendere49.10
Kalenderur, edelt metall91.01
Kalenderur, andre enn91.01
Kalenderur91.02
Kalenderur, ikke edelt metall91.02
Kalenderur91.03
Kalesjer, til side- og invalidevogner ol87.14
Kalesjevogner, som skal trekkes av dyr87.16
Kali28.15
Kalialun28.33
Kalibreringskondensatorer85.32
Kaligjødsel31.04
Kalilut28.15
Kalisalter31.04
Kalium28.05
Kaliumacetat29.15
Kaliumaluminat28.41
Kaliumaluminiumsulfat28.33
Kaliumantimon(iii)tartrat29.18
Kaliumantimonater28.41
Kaliumarsenater28.42
Kaliumbikarbonat28.36
Kaliumbromat28.29
Kaliumbromid28.27
Kaliumcinnamat29.16
Kaliumcyanater28.38
Kaliumcyanid28.37
Kaliumcyanomerkurat28.37
Kaliumdihydrogenortofos28.35
Kaliumdikromat28.41
Kaliumdikromat37.07
Kaliumetylditiokarbonat29.30
Kaliumferrat28.41
Kaliumferricyanid28.37
Kaliumferritiocyanat28.42
Kaliumferrocyanid28.37
Kaliumferrotiocyanat28.42
Kaliumfluorider28.26
Kaliumfluoroborat28.26
Kaliumfluorosilikat28.26
Kaliumfosfater28.35
Kaliumguajakolsulfonat29.09
Kaliumhydrogenantimonat28.41
Kaliumhydrogendijodat28.29
Kaliumhydrogenkarbonat28.36
Kaliumhydrogensulfid28.30
Kaliumhydrogensulfitt28.32
Kaliumhydrogentartrat, renset29.18
Kaliumhydroksid28.15
Kaliumhypobromitt28.28
Kaliumhypokloritt28.28
Kaliumjern(iii)sulfat28.33
Kaliumjerntartrat29.18
Kaliumjodat28.29
Kaliumjodid28.27
Kaliumkalsiumkromat28.42
Kaliumkarbonater28.36
Kaliumklorat28.29
Kaliumklorid31.04
Kaliumklorokromat28.42
Kaliumkloropalladitt28.43
Kaliumkoboltnitritt28.42
Kaliumkrom(iii)sulfat28.33
Kaliumkromater28.41
Kaliummagnesiumsulfat31.04
Kaliummanganat28.41
Kaliummetabisulfitt28.32
Kaliumnatriumnitratgjødsel, naturlig31.05
Kaliumnitrat28.34
Kaliumnitritt28.34
Kaliumoksalat29.17
Kaliumoleat29.16
Kaliumosmat28.43
Kaliumpalladiumklorid28.43
Kaliumpalmitat29.15
Kaliumperklorat28.29
Kaliumpermanganat28.41
Kaliumperoksid28.15
Kaliumperoksoborat28.40
Kaliumperoksokarbonater28.36
Kaliumpolysulfid28.30
Kaliumsalter26.21
Kaliumsaltet av vitamin B929.36
Kaliumselenater28.42
Kaliumsilikater28.39
Kaliumstearat29.15
Kaliumsulfat31.04
Kaliumsulfider28.30
Kaliumsulfitter28.32
Kaliumtartrat29.18
Kaliumtellurater28.42
Kaliumtetracyanoaurat28.43
Kaliumtiocynat28.38
Kaliumtiocynat37.07
Kaliumtritiokarbonat28.42
Kaliumuranvanadat26.12
Kalk, også hydraulisk, lesket, ulesket25.22
Kalkèrlerret59.01
Kalkerpapir48.06
Kalksandsteinplater68.10
Kalkspat25.30
Kalkstein, som flussmiddel25.21
Kalkstein, litografisk25.30
Kalkstein, asfaltholdig27.14
Kalkull51.01
Kalkuner, levende01.05
Kalmusolje33.01
Kalmusrøtter12.11
Kalorimetre90.27
Kalorisatorer84.19
Kalosjer,, av gummi og/eller plast, vanntette64.01
Kalotter65.05
Kalsimetre70.17
Kalsium28.05
Kalsiumacetat, (CH3COO)2Ca29.15
Kalsiumaluminat28.41
Kalsiumaluminiumfosfater25.10
Kalsiumarsenater28.42
Kalsiumarsenitt28.42
Kalsiumaskorbat29.36
Kalsiumaskorboglutamat29.36
Kalsiumbentonitt25.08
Kalsiumbenzoat29.16
Kalsiumbisulfitt28.32
Kalsiumborater25.28
Kalsiumborid28.50
Kalsiumbromid28.27
Kalsiumcitrat29.18
Kalsiumcyanamid31.02
Kalsiumcyanid28.37
Kalsiumcyklamat29.29
Kalsiumcykloheksylsulfamat29.29
Kalsiumdihydrogenbis28.32
Kalsiumfluorid, flusspat25.29
Kalsiumfluorid28.26
Kalsiumfluorosilikat28.26
Kalsiumformiat, (HCOO)2Ca)29.15
Kalsiumfosfater, naturlige25.10
Kalsiumfosfater, ellers28.35
Kalsiumfosfid28.48
Kalsiumfosfinat28.35
Kalsiumfosfonater28.35
Kalsiumgalaktoglukonat29.18
Kalsiumglukoheptonat29.18
Kalsiumglyserofosfat29.19
Kalsiumheksafluorosilik28.26
Kalsiumhydrid28.50
Kalsiumhydrogenortofosfat31.03
Kalsiumhydroksid, (lesket kalk)25.22
Kalsiumhypofosfitt28.35
Kalsiumhypofosfittaskorbat29.36
Kalsiumhypokloritt28.28
Kalsiumjodid28.27
Kalsiumkarbid28.49
Kalsiumkarbonater, naturlig25.09
Kalsiumkarbonater, ellers26.01
Kalsiumkaseinat35.01
Kalsiumkromat, (vi)28.41
Kalsiumlaktat29.18
Kalsiumlaktobionat29.18
Kalsiumlaktofosfat29.19
Kalsiummolybdat28.41
Kalsiumnikotinat29.36
Kalsiumnitrat28.34
Kalsiumnitratgjødsel31.02
Kalsiumoksalat29.17
Kalsiumoksid25.22
Kalsiumpalmitat29.15
Kalsiumpantotenat, (d-og dl)29.36
Kalsiumpermanganat28.41
Kalsiumperoksid28.25
Kalsiumsilikater26.19
Kalsiumsilikater28.39
Kalsiumsilisid28.50
Kalsiumstearat29.15
Kalsiumsulfat, (gipsstein)25.20
Kalsiumsulfid28.30
Kalsiumsulfitter28.32
Kalsiumtartrat29.18
Kalsiumtetrahydrogenbis28.35
Kalsiumtiocyanat28.38
Kalsiumtiosulfat28.32
Kalsiumuranfosfat26.12
Kalsiumuransilikat26.12
Kalsiumuranvanadat26.12
Kalsiumwolframat26.11
Kalsiumwolframat28.41
Kalsiumwolframat32.06
Kalvebrisler, (spiselig slakteavfall)02.06
Kalveskinn, garvede/beredte43.02
Kamaksel84.83
Kamavfall51.03
Kamblad, til85.10
Kamblad85.10
Kambrytere85.36
Kameer70.18
Kameer71.02
Kameer, av animalsk materiale96.01
Kameer, antikke97.05
Kameler, levende01.06
Kameler, hår av51.02
Kamellær41.07
Kameraer85.25
Kameraer, registrerende90.06
Kamerahus90.06
Kamerahus, filmopptakere/-fremvisere90.07
Kameratilbehør, etuier for42.02
Kameravesker42.02
Kamfen, (sykloterpen)29.02
Kamfer, (C10H16O)29.14
Kamferolje33.01
Kamfersulfonsyre29.14
Kamgarn, av ull, ikke i detaljopplegging51.07
Kamgarn, av ull, i detaljopplegging51.09
Kamilleblom, blomster av12.11
Kamilleolje33.01
Kaminer73.21
Kamingesimser68.02
Kamingesimser68.03
Kamingesimser68.10
Kaminplater69.07
Kammer71.14
Kammer71.16
Kammer, til kjemmemaskiner84.48
Kammer, for tørkemaskiner84.51
Kammer96.15
Kammusling03.07
Kampechetre, til bruk ved farging/garving14.04
Kampkjøretøyer, pansrede87.10
Kampraketter, fjernstyrte93.06
Kamuflasjenett, av tekstilmaterialer56.08
Kanadabalsam13.01
Kanaladaptere, for digitalmaskin84.71
Kanalhjulspumper84.13
Kanalhjulspumper84.13
Kanaltilslutningsadaptere84.71
Kanangaolje33.01
Kanarifrø10.08
Kanarivin22.04
Kandelabrer71.14
Kandelabrer, antikke97.05
Kandelillavoks15.21
Kanel, både ekte og alminnelig (kinesisk)09.06
Kanelaldehyd, (C6H5CH=CHCHO)29.12
Kanelalkohol29.06
Kanelavfall09.06
Kanelblomster09.06
Kanelfrukter09.06
Kanellaolje, kinesisk33.01
Kanelolje33.01
Kanelsyre, (C6H5CH2COOH)29.16
Kaninbur44.21
Kaniner, levende01.06
Kaniner, hår av51.02
Kanner39.23
Kanner71.14
Kannestøpemetall81.10
Kanoer89.03
Kanoner, også selvdrevne93.01
Kanonslag36.04
Kanontårn93.05
Kantaksantin32.04
Kanteluper, friske08.07
Kanthaker82.01
Kanthengsler83.02
Kantiljer71.06
Kantlister69.07
Kantlister, for støpebord84.75
Kantsteiner68.01
Kantsteiner68.10
Kanyler40.14
Kanyler90.18
Kaolin, også brent25.07
Kaolinitt25.07
Kaolinmineraler25.07
Kapasitetsbruer90.30
Kapeller69.09
Kapers, tilberedte/konserv i eddik/eddiksyre20.01
Kapers, frisk/kjølt07.09
Kapers, midlertidig konserverte07.11
Kapiteler68.02
Kaplanturbiner84.10
Kapok, til stopning/polstring ol14.02
Kapok, garn av53.08
Kapokfrø12.07
Kappemaskiner84.61
Kapper, trikoterte, for herrer61.01
Kapper, trikoterte, for damer61.02
Kapper, trikoterte, for yrke/skolebruk61.14
Kapper, ikke trikoterte, for herrer62.01
Kapper, ikke trikoterte, for damer62.02
Kapper, ikke trikoterte, for yrke/skolebruk62.11
Kapper73.07
Kapper81.09
Kapper, (deler til85.01
Kapper85.03
Kapproingsbåter89.03
Kappsager84.65
Kaprinaldehyd, (C10H20O)29.12
Kapronsyre29.15
Kaprylaldehyd, (C8H16O)29.12
Kaprylsyre29.15
Kapsler, bakervarer19.05
Kapsler, av plast39.23
Kapsler, av keramiske materialer69.03
Kapsler, av uedle metaller83.09
Kapsler, til filtreringsapparater84.21
Kapsler, til farmasøytiske vare, av gelantin96.02
Kapuner, (gallus domesticus), levende01.05
Karabé25.30
Karabiner, til militær bruk93.01
Karabiner, til jakt og sport93.03
Karabinkroker73.26
Karafler70.13
Karafler71.14
Karakul, rå pelsskinn av43.01
Karamanie57.02
Karamell17.02
Karameller17.04
Karates53.05
Karbamylhydrazin29.28
Karbazol29.33
Karbazoler32.04
Karbider28.49
Karboksylsyrer29.18
Karboksymetylcellulose39.12
Karbon, naturlig grafitt25.04
Karbon28.03
Karbon, i visse former38.01
Karbonater28.36
Karbondiklorosulfid28.51
Karbondioksid28.11
Karbondisulfid28.13
Karbonfibrer68.15
Karboniseringsbeholdere84.19
Karboniseringsmaskiner84.45
Karbonkopier49.06
Karbonoksidklorid28.12
Karbonpapir48.09
Karbonpapir48.16
Karbonråpapir48.02
Karbonsilisid28.49
Karbonsyreestere29.20
Karbontetraklorid29.03
Karbonylklorid28.12
Karbostyril29.33
Karbylaminer29.29
Kardebeslag, tekstilmateriale til fremstilling av59.11
Kardebeslag, for kardemaskiner84.45
Kardebeslag, for hjelpemaskiner og -apparater84.48
Kardeboller, for ruemaskiner84.51
Kardeborrer14.04
Kardebånd, og kardeavfall51.03
Kardebånd, maskiner84.48
Kardegarn, av ull, ikke i detaljopplegging51.06
Kardegarn, av ull, i detaljopplegging51.09
Kardelunter, til bruk for parykkmakere67.03
Kardemaskiner84.45
Kardemaskiner84.47
Kardemomme09.08
Kardenåler, for ruemaskiner84.51
Kardestifter73.17
Kardinalhatter65.05
Kardioskoper90.18
Kardon, frisk/kjølt07.09
Karikaturdukker95.02
Karmer73.08
Karmer76.10
Karnalitt31.04
Karnalitt-avlut26.20
Karnaubavoks15.21
Karnevalsartikler95.05
Karnevalsparaplyer95.05
Karniss69.05
Karnisser68.10
Karnotitt26.12
Karosserbærere, til motorkjøretøyer87.08
Karosserideler, for jernbane/sporvegsmateriell86.07
Karosserideler, til motorkjøretøyer87.08
Karosserier, for jernbane/sporvegsmateriell86.07
Karosserier, til motorkjøretøyer87.07
Karosserier, til trucker og traktorer under87.09
Karosserier, til panserkjøretøyer87.10
Karosserier, til side- og invalidevogner87.14
Karosserier, til tilhengere ol87.16
Karotinoider32.04
Karragen13.02
Karri09.10
Karse, frisk/kjølt07.09
Kart, astronomiske49.05
Kart, geografiske49.05
Kart, hydrografiske49.05
Kart, trykte49.05
Kart, håndtegnede originaler49.06
Kart, skjematiske49.11
Kart, antikke97.05
Kartdistansemålere90.17
Kartmapper42.02
Kartong48.02
Kartongmaskiner84.39
Kartotekskap83.04
Kartotekskap94.03
Karuseller95.08
Karvakrol29.07
Karve09.09
Karveolje33.01
Kaseinater35.01
Kaseinderivater35.01
Kaseiner35.01
Kaseinfarger32.10
Kaseinlim35.01
Kaseinogen35.01
Kaseinpeptoner35.04
Kaseinsalter35.01
Kaseintannat35.01
Kashmirgeit, hår av51.02
Kasinospill, spesialbord for95.04
Kasja33.01
Kasjabelger12.11
Kasjakanel09.06
Kasjapulp, urenset12.11
Kasjapulpekstrakt, vandig13.02
Kaskarillabark12.11
Kassakontrollapparater84.70
Kassakontrollapparater84.72
Kassel25.30
Kassemellomstykke, til urkasser91.11
Kassepaller, av tre44.15
Kasser, av plast39.23
Kasser, av tre, ødelagte/avfall44.01
Kasser, av tre, transport44.15
Kasser, av papir/papp48.19
Kasser, deler til85.01
Kasser, for fjernsynsapparater etc85.29
Kasser, til transportable filmfremvisere90.07
Kasser, til forstørrelsesapparater etc90.08
Kasser, med prøvebrilleglass90.18
Kasser, til musikkinstrumenter92.09
Kasser, spesielle, for instrumenter etc94.02
Kasser, til tennere96.13
Kasseroller69.12
Kasseroller70.13
Kasseroller73.23
Kasseroller, med elektrisk oppvarming85.16
Kassetter, for rensing av magnethode85.22
Kassetter, innspilte85.24
Kassetter, for plater eller film90.06
Kassetter, med fargebånd96.12
Kassettopptakere85.20
Kassettspillere85.19
Kasseåpnere82.05
Kassiteritt26.09
Kastanje, trevirke til farging/garving14.04
Kastanjebark, til bruk ved farging/garving14.04
Kastanjer, mel og pulver av11.06
Kastanjer, tilberedte med sukker20.06
Kastanjer, friske/tørkede, med/uten skall08.02
Kastanjetretannin32.01
Kastanjetter92.06
Kasteballer, av papir eller vatt95.05
Kastebaner95.08
Kastepiler95.04
Kastespyd93.07
Kastorbønner12.07
Kastorolje, og dens fraksjoner15.15
Kastorolje, hydrogenert15.16
Kastrasjonsklemmer90.18
Kataloger, bla museums-49.01
Katalysatorer, brukte26.20
Katalysatorer38.15
Katalysatorer71.15
Katedralglass70.08
Katekol37.07
Katetre, medisinske90.18
Katetre, møbler94.03
Katgut30.06
Katgut42.06
Katgutimitasjoner, (plastappretert garn)56.04
Katgutstrenger, til musikkinstrumenter92.09
Kationaktive stoffer34.02
Katoder75.02
Katoder81.05
Katoder, for elektronrør85.40
Katodestråleoscillografer90.30
Katodestråleoscilloskoper90.30
Katodestrålerør85.40
Kattehaleplanten, tekstilfibrer fra53.05
Katter, levende01.06
Katteøyne, til sykler mm87.14
Kattosturt, blad og blomster av12.11
KAu(Cn)428.43
Kaurigummi13.01
Kautsjuk39.13
Kautsjuk40.01
Kaviar16.04
Kaviaretterlikninger16.04
Kavringer19.05
KBr28.27
KBrO328.29
KClO328.29
KClO428.29
KCn28.37
Keene's sement25.20
Kefalotriber90.18
Kefir04.03
Kelim57.02
Kelp26.21
Kenaf53.03
Kengurulær41.07
Kenyageraniumolje33.01
Kepaløk, tilberedte/konserverte i eddik/eddiksyre20.01
Kepaløk, friske eller kjølte07.03
Kepaløk, midlertidig konserverte07.11
Kepaløk, tørkede07.12
Keramikk, antikk97.05
Keratiner35.04
Keratomer90.18
Keratometre90.18
Keratoskoper90.18
Kermes32.03
Kermes05.11
Kermesitt26.17
Kernitt25.28
Kerogener27.14
Keten29.42
Ketener29.42
Ketobemidon29.33
Ketobemidon29.33
Ketoformer29.33
Ketonaldehyder29.14
Ketonalkoholer29.14
Ketonbisulfittforbindelser, av alkoholer29.06
Ketoner, aromatiske29.14
Ketoner, herunder asykliske29.14
Ketoner, saklan- og syklenderivater av29.14
Ketoner, sykloterpenderivater av29.14
Ketonfenoler29.14
Ketonmoskus29.14
Ketonperoksider29.09
Ketonsyrer29.18
KF2H2O28.26
KFHF28.26
KH(IO3)228.29
KH2PO428.35
KHCO328.36
Khilim57.02
KI28.27
Kickstartere, til motorsykler mm87.14
Kidderminstertepper57.02
Kikerter, friske eller kjølte07.08
Kikerter, tørkede, avskallede07.13
Kikkerter, også astronomiske90.05
Kikkerter, som er deler til andre apparater/instrumenter90.13
Kikkertetuier42.02
Kikkertpyrometre90.25
Kikkertsikter90.13
Kikkhull83.02
Kikkhull, med optisk utstyr90.13
Kiler73.18
Kiler, for tømmerkløving82.01
Kiler82.05
Kiler, hydrauliske84.30
Kiler, for verktøymaskiner84.66
Kilometertellere90.29
Kimer, av korn11.04
Kimer, av johannesbrød12.12
Kinabarkekstrakt, også sammensatt13.02
Kinagras, (hvit rami)53.05
Kinajute53.03
Kinakål, frisk eller kjølt07.04
Kinalakk13.02
Kinaplommer, friske08.10
Kinatrebark12.11
Kinavoks15.21
Kinefotomikrografi mikroskoper90.11
Kinematografapparater, (leketøy)95.03
King-ma53.03
Kinidin29.39
Kinin29.39
Kinintannat29.39
Kinizarin29.14
Kinnlemmer, (tannlegeinstrument)90.18
Kinobilletter49.11
Kinogummi13.02
Kinol29.07
Kinolerret59.07
Kinolin29.33
Kinolinbaser27.07
Kinolinderivater29.33
Kinoliner32.04
Kinon, (C6H4O2)29.14
Kinonaldehyder29.14
Kinonalkoholer29.14
Kinoner29.14
Kinonfenoler29.14
Kinoniminer32.04
Kinoniminoximer29.21
KiO328.29
Kippekapper64.06
Kirkeklokker83.06
Kirkeorgeler92.03
Kirkeslør, ikke trikoterte62.14
Kirsch22.08
Kirsebær, tilberedte med sukker20.06
Kirsebær, friske08.09
Kirsebær, midlertidig konserverte08.12
Kirsebærgummi13.01
Kirsebærstilker12.11
Kisavbrann26.01
Kiselgalmei26.08
Kiselgur25.12
Kiselsvart32.06
Kiselsyre, krystallisert25.06
Kiselsyre, ren28.11
Kiselsyreanhydrid28.11
Kiselsyreestere29.20
Kitin39.13
Kitler, trikoterte61.14
Kitler, ikke trikoterte62.11
Kitt32.14
Kittekniver82.05
Kiwier, friske08.10
Kje, levende01.04
Kje, rå skinn av41.03
Kje, lær av41.06
Kjedegir, til sykler ol87.14
Kjedehjul84.83
Kjedeisolatorer85.46
Kjedekasser, til sykler, mopeder mm87.14
Kjedekoplinger, til jernbane/sporvegsmatr86.07
Kjedeleddisolatorer85.46
Kjedeporemoneer71.13
Kjeder, smykkevarer71.17
Kjeder, av jern73.15
Kjeder, av kopper74.19
Kjeder, av aluminium76.16
Kjeder, med bøtter til pasternostergravem84.31
Kjeder, med skrapere til elevatorer84.31
Kjeder, med spann til elevatorer84.31
Kjedesagblad82.02
Kjedesager84.65
Kjedesager84.67
Kjedesager85.08
Kjedestingmaskiner84.47
Kjedestingmaskiner84.52
Kjedetransportører84.28
Kjegleknusere84.74
Kjegler48.22
Kjegler68.12
Kjeglespillutstyr95.04
Kjeks19.05
Kjeks, til dyr23.09
Kjelebunner84.02
Kjeledeksler84.03
Kjeledresser, trikoterte61.14
Kjeledresser, ikke trikoterte62.11
Kjelemantler84.02
Kjeler73.23
Kjeler, for damp84.02
Kjeler84.19
Kjeler, med elektrisk oppvarming85.16
Kjelesteinsmidler38.24
Kjelker95.06
Kjemikalietransortvogner, for jernbane ol86.06
Kjemisett95.03
Kjemmemaskiner84.45
Kjempe, urter og frø av12.11
Kjempehirse10.07
Kjernekasser84.80
Kjernelagre84.71
Kjernemelk04.03
Kjerner, av frukter, til menneskeføde12.12
Kjerner, til utskjæring14.04
Kjerner, til dyrefor23.08
Kjerner, av papir/papp, sylindriske48.22
Kjerner, meierimaskiner84.34
Kjerner, til spoler85.46
Kjernereaktorer84.01
Kjernerensemaskiner84.67
Kjerrer, som skal trekkes av dyr87.16
Kjertler, tørkede, også pulveriserte30.01
Kjertler, av dyr05.10
Kjettinger73.15
Kjettinger74.19
Kjettingsakser82.03
Kjevler44.19
Kjevler69.12
Kjoler, trikoterte61.04
Kjoler, ikke trikoterte62.04
Kjøkkenartikler, av tre44.19
Kjøkkenartikler, av glass70.13
Kjøkkenhetter, med vifte84.14
Kjøkkenhåndklær63.02
Kjøkkenkomfyrer, ikke-elektriske73.21
Kjøkkenmugger69.12
Kjøkkenmål69.12
Kjøkkensalt28.27
Kjøkkenutstyr, av plast39.24
Kjøkkenutstyr, av flettematerialer46.02
Kjøkkenutstyr, av porselen69.11
Kjøkkenutstyr, av andre keramiske materialer69.12
Kjøkkenvasker79.07
Kjøkkenvogner, (spesialkjøretøy)87.05
Kjøleaggregater84.18
Kjøleapparater, som benytter kuldeblandinger84.19
Kjølebeholdere, for melk84.18
Kjøleblandinger28.27
Kjøledisker84.18
Kjølekolonner84.19
Kjølemontre84.18
Kjølere, for overhetere84.04
Kjøleskap, av absorpsjonstypen84.18
Kjøleskap, av kompresjonstypen84.18
Kjøleskip89.01
Kjølevogner, for jernbaner/sporveger86.06
Kjølevogner, tilhengere87.16
Kjønnskjertler03.07
Kjønrøk28.03
Kjørefrakker, trikoterte, for herrer61.01
Kjørefrakker, trikoterte, for damer61.02
Kjørefrakker, ikke trikoterte, for herrer62.01
Kjørefrakker, ikke trikoterte, for damer62.02
Kjørespeil70.09
Kjøretøyer, for jernbane/sporvegsvedlikehold86.04
Kjøretøyer, for trekking/skyving87.01
Kjøretøyer, for kollektiv persontransport87.02
Kjøretøyer, golfbane-87.03
Kjøretøyer, hovedsaklig for persontransport87.03
Kjøretøyer, snø-87.03
Kjøretøyer, trehjuls87.03
Kjøretøyer, selvlastende87.04
Kjøretøyer, for transport av gods87.04
Kjøretøyer, spesial-87.05
Kjøretøyer, trucker som betjenes av gående87.09
Kjøretøyer, pansrede, og tanks87.10
Kjøretøyer, to- eller trehjuls (motorsykkeltype)87.11
Kjøretøyer, for invalide87.13
Kjøretøyer, som trekkes av dyr87.16
Kjøretøyer, som skyves / trekkes for hånd87.16
Kjøretøyer, uten mekanisk drivanordning87.16
Kjøretøyer, leketøys-95.03
Kjøretøyer, for snø og is, ikke motorisert95.06
Kjøretøyseter94.01
Kjørnere82.05
Kjørnere90.17
Kjørvel, frisk/kjølt07.09
Kjørvel, tørket07.12
Kjøtt, annet tilberedt eller konservert16.02
Kjøtt, av storfe, ferskt/kjølt/fryst02.01
Kjøtt, av svin, ferskt, kjølt eller fryst02.03
Kjøtt, av lam/søyer/værer,ferskt/kjølt/fryst02.04
Kjøtt, av sau/geit/kje,ferskt/kjølt/fryst02.04
Kjøtt, av muldyr, ferskt/kjølt/fryst02.05
Kjøtt, av mulesler, ferskt/kjølt/fryst02.05
Kjøtt, av hester, ferskt/kjølt/fryst02.05
Kjøtt, av esler, ferskt/kjølt/fryst02.05
Kjøtt, av tamt fjærfe ,ferskt/kjølt/fryst02.07
Kjøtt, av andre dyr, ferskt/kjølt/fryst02.08
Kjøtt, saltet/i saltlake/tørket/røykt02.10
Kjøtt, av fisk, ferskt/kjølt/fryst03.04
Kjøtt, utjenelig til menneskeføde05.11
Kjøttekstrakter16.03
Kjøttklyper71.14
Kjøttkroker73.26
Kjøttkverner82.10
Kjøttkverner85.09
Kjøttpeptoner35.04
Kjøttpresser82.10
Kjøttsafter16.03
Kjøttsaftpresser82.10
Kjøttskjærere82.10
Kjøttøkser82.01
Klaffeputer, til musikkinstrumenter92.09
Klaffer, til musikkinstrumenter92.09
Klammer73.26
Klammer, tanlegeutstyr90.21
Klapphatter65.05
Klappsenger94.03
Klappstoler94.01
Klarinetter92.05
Klaringsbeholdere84.19
Klaringskar73.09
Klarsignaler, mekanisk manøvrerte86.08
Klatresko73.26
Klatrestiger, -tau, -vegger95.06
Klaviaturer, til musikkinstrument92.09
Klavikorder92.01
Klebebånd, av fiberduk56.03
Klebebånd, av plastbehandlet tekstilstoff59.04
Klebebånd, av gummiert tekstilstoff59.06
Klebemiddel35.06
Klebemidler, sterile30.06
Klebemidler, av silikater35.06
Kleberstein25.26
Klebestoff, påført papir48.23
Kledninger, til luftfartøyer88.03
Klembakker, for sveisemaskiner84.68
Klementiner, friske eller tørkede08.05
Klemmebøssingkiler, til dypboremaskiner84.31
Klemmeinnretninger, til behandling av typer84.42
Klemmer, rørdeler73.07
Klemmer, for verktøymaskiner84.66
Klemmer, for oppretting av nesebrusk90.18
Klemplater73.02
Klemringer73.26
Klesbeskyttere, til motorsykler mm87.14
Klesbørsteholdere44.20
Klesbørster71.14
Klesbørster96.03
Kleshengere, av tre44.21
Kleshengere, av jern eller stål73.23
Klesklyper44.21
Klesruller84.51
Klesskap94.03
Klessnorer56.09
Klesstativer94.03
Kli23.02
Kli23.08
Klinger, til fektevåpen95.06
Klinkehammere84.67
Klinkekuler, marmorerte95.03
Klinker25.23
Klinkhammere, elektromekaniske85.08
Klinometre90.15
Klinometre90.31
Klipp, av plast39.15
Klipp, av gummi40.04
Klipp, og avfall av lær41.10
Klipp, av pels, garvedt/beredt43.02
Klipp, av papir47.07
Klipp, av rå huder og skinn05.11
Klipp, avfall og filler av tekstilmateriale63.10
Klippemaskiner84.36
Klippemaskiner84.62
Klippull51.01
Klips, deler til penner etc96.08
Klirensere84.37
Klirrfaktormålere90.30
Klisjèer84.42
Kloakkrør69.06
Kloakktømmebiler87.05
Klober, til ur91.14
Klokkeovner85.14
Klokker, paraplydeler66.03
Klokker83.06
Klokker, musikkinstrumenter92.06
Klokkespill92.06
Klokkespill, kinesiske92.06
Klokkestrenger, av flettet tekstil58.08
Klokoplinger84.83
Klokoplinger, til motorkjøretøyer87.08
Klokortolon29.37
Klonitazen29.33
Klor28.01
Kloral, (CCl3CHO)29.13
Kloralalkoholat29.11
Kloralhydrat29.05
Kloramfenikol29.41
Kloraminer29.35
Kloraniliner29.21
Klorater28.29
Klorbenzen29.03
Klorbenzendisulfonsyrer29.04
Klorbenzensulfonsyrer29.04
Klorbenzosyrer, (ClC6H4COOH)29.16
Kloretan29.03
Klorfluormetaner29.03
Klorhydrokinon29.08
Klorid, av bly26.07
Klorider28.12
Kloritt25.30
Klorkamfen29.03
Klorkasein35.01
Klorkautsjuk39.13
Klorkinol29.08
Klormadinon29.37
Klormetan29.03
Klornaftalensulfonsyrer29.04
Klornitrobenzen29.04
Klornitrometan29.04
Klornitrotoluen29.04
Klorobromider28.42
Klorobutadiengummi40.02
Kloroform29.03
Klorofosfater28.42
Klorofyllekstrakter32.03
Kloroiridater28.43
Kloroiriditter28.43
Klorojodater28.42
Klorojodider28.42
Klorokromater28.42
Kloropalladater28.43
Kloroplatinasyre28.43
Kloroplatinasyrling28.43
Kloroprengummi40.02
Klororhoditter28.43
Klorosulfider28.51
Klorosvovelsyre28.06
Klorotolon29.37
Klorovanadater28.42
Klorpikrin29.04
Klorprednison29.37
Klorpropylacetal29.11
Klorsalter28.42
Klorsulfonsyre28.06
Klorsyre28.11
Klortetrasyklin29.41
Klortiazider29.35
Klosettcisterner69.10
Klosettskåler39.22
Klosettskåler68.10
Klosettskåler69.10
Klosettskåler73.24
Klostebol29.37
Klover, ubearbeidd/enkelt bearbeidd05.07
Klover, ellers96.01
Klovolje, og lignende oljer15.06
Klubber, av tre44.17
Klubber, medisinske/kirurgiske90.18
Klutebankere84.39
Kluter, ansikts-63.02
Kluter, til rengjøring63.07
Kluterivemaskiner84.45
Klyper83.02
Klyper, for kjemmemaskiner84.45
Klyper, suturklyper etc90.18
Klystroner85.40
Klær, av plast39.26
Klær, av gummi40.15
Klær, av lær/kunstlær42.03
Klær, av pelsskinn43.03
Klær, av kunstig pelsskinn43.04
Klær, tilbehør av papir48.18
Klær, av papir48.18
Klær, av stoff fra posisjon56.02
Klær, av trikotasjemetervare fra59.03
Klær, av annet stoff fra posisjon59.03
Klær61.13
Klær62.10
Klær, fremstilt av filt/fiberduk(nonvowen)62.10
Klær62.10
Klær, brukte, samt brukt tilbehør til klær63.09
Klær, tilbehør til, av fjær, dun etc67.01
Klær, av asbest68.12
Klær, til dukker95.02
Klær, som har tilhørt berømte personer97.05
Klør, av krabbe, med/uten skall, ferske/fryste/ tørkede/i saltlake/saltede03.06
Klør, ubearbeidd/enkelt bearbeidd05.07
Klør, ellers96.01
Kløsse19.01
Kløsse20.04
Kløver12.14
Kløverfrø12.09
Kløyvemaskiner84.65
KMnO428.41
Knagger40.17
Knagger83.02
Knaggrekker44.20
Knaggrekker83.02
Knall, til bonboner36.04
Knallsyre28.11
Knappeemner96.01
Knappeemner96.06
Knappeformer96.06
Knappenåler73.19
Knappeperler71.01
Knapper, til musikkinstrumenter92.09
Knapper96.05
Knapphullsakser82.13
Knapphullsblomster06.03
Knapphullsdusjer95.05
Knapphullstenger82.03
Knapplakk, (skjellakk i form av skiver)13.01
Knaster, til låser83.01
Knaster, til strikkemaskiner84.48
Knebeskyttere95.06
Knebler, til veterinerbruk90.18
Knebukser, trikoterte, for herrer61.03
Knebukser, trikoterte, for damer61.04
Knebukser, ikke trikoterte, for herrer62.03
Knebukser, ikke trikoterte, for damer62.04
Knekkebrød19.05
Knekkeprøving, maskiner for90.24
Knekter83.02
Kneppeinstrumenter92.02
Knepplåser71.16
Knepplåser, ikke låsbare83.02
Knepplåser, " "83.08
Kneputer42.01
Knevarmere, trikoterte, ikke for sportsbruk61.17
Knipetenger82.03
Kniplinger, som metervare, bånd, motiver58.04
Kniplinger, antikke97.05
Kniplingslommetørklær62.13
Knivarmer, til slåmaskiner84.33
Knivblad82.08
Knivblad, til barberkniver82.12
Knivblad, til85.10
Knivblad85.10
Knivegger71.16
Kniver, av plast, til husholdningsbruk39.24
Kniver, " " , ellers39.26
Kniver, for gras, høy og strå82.01
Kniver, for maskiner/mekaniske redskaper82.08
Kniver, andre, herunder lomme og bordkniver82.11
Kniver, til ikke-elektriske barbermaskiner82.12
Kniver, egnet kun til dekorasjon83.06
Kniver, til skaftmaskiner84.48
Kniver, kirurgiske90.18
Knivhåndtak, av tre44.17
Knivoppsatser69.12
Knivoppsatser70.13
Knivoppsatser71.14
Knivoppsatser73.23
Knivoppsatser, av animalsk materiale96.01
Knivrammer, til skaftmaskiner84.48
Knivskaft40.17
Knivskaft, av kork45.03
Knivskaft69.14
Knivskjerpere82.05
Knivslirer42.02
Knivvalser, til hollendere84.39
KNO228.34
KNO328.34
Knollanemone06.01
Knoller, mel av11.06
Knoller, stivelse av11.08
Knoller, med høyt stivelse-/inulininnhold07.14
Knollselleri, frisk eller kjølt07.06
Knopper, av teblomsten09.02
Knotter, løse, som deler til fottøy64.06
Knotter70.20
Knuseapparater/maskiner84.35
Knuseapparater/maskiner84.36
Knuseapparater/maskiner84.38
Knusere, for frø84.79
Knusesylinder, til epleknusemaskiner84.35
Knutekål, frisk eller kjølt07.04
Knytteapparater84.48
Knyttenåler73.19
Knær, " , av plast39.17
Knær, " , av jern73.07
Knær, " , av messing74.12
Knær, " , av nikkel75.07
Knær, rørdeler, av aluminium76.09
Knær, " , av bly78.05
Knær, " , av sink79.06
Knær, " , av tinn80.06
Knødel19.01
Knødel20.04
Koaksialkabel85.44
Kobaivaolje33.01
Kobolt81.05
Kobolt(ii)acetat, ((CH3COO)2Co)29.15
Kobolt(ii)klorid28.27
Kobolt(ii)nitrat28.34
Kobolt(ii,iii)oksid28.22
Kobolt(iii)hydroksid28.22
Koboltaluminat28.41
Koboltarsenid26.05
Kobolt-arsensulfid26.05
Koboltborat28.40
Koboltdiklorid28.27
Koboltfosfater28.35
Kobolthydroksider28.22
Koboltitt26.05
Kobolt-jern-kromlegeringer81.05
Koboltkaliumnitritt28.42
Koboltkarbonater28.36
Koboltkis26.05
Kobolt-krom-molybdenlegeringer81.05
Kobolt-krom-wolframlegeringer81.05
Koboltlegeringer81.05
Koboltmalmer26.05
Koboltmatte81.05
Koboltmonoksid28.22
Kobolt-nikkelsulfid26.05
Koboltnitritter28.42
Koboltoksid26.05
Koboltoksid, uren26.20
Koboltsesquioksid28.22
Koboltsinkat28.41
Koboltstannat28.41
Koboltsulfat28.33
Kochenille05.11
Kochenilleekstrakt32.03
KOCl6H2O28.28
Kodein29.39
Kodein29.39
Kodoksim29.39
Koenzym35.07
Koffein29.39
Kofferdammer89.07
Kofferter, andre42.02
Kofferter, av flettematerialer46.02
Kofferthjørner39.26
Koffertrom, til motorkjøretøyer87.08
KOH28.15
Kohlrausch90.30
Koinsidensenheter90.30
Kokablad12.11
Kokabuskblad12.11
Kokaekstrakt13.02
Kokain29.39
Kokain29.39
Kokeapparater73.21
Kokeapparater, til storhusholdning84.19
Kokeapparater85.16
Kokeplater73.21
Kokeplater, elektriske85.16
Kokespiraler85.16
Kokiller69.03
Kokiller, for støping av blokker84.54
Kokiller84.80
Kokkehatter65.05
Kokkelfrukt12.11
Kokonger, silke-50.01
Kokonger, silke-, uanvendelige til avhesping50.03
Kokongolje15.06
Kokosfibrer53.05
Kokosmasse08.01
Kokosnøtter, mel og pulver av11.06
Kokosnøtter, friske/tørkede, med/uten skall08.01
Kokosnøttskall, til utskjæring14.04
Kokosnøttskall, mel av14.04
Kokosnøttskall, ellers96.02
Kokosnøttskallkull44.02
Kokosolje, og dens fraksjoner15.13
Koks27.04
Koks, brent27.13
Koksalt25.01
Koksbokser73.23
Koksovner, ikke-elektriske84.17
Kokvannsreaktorer84.01
Kolaekstrakt13.02
Kolanøtter, friske/tørkede, med/uten skall08.02
Kolbeplater, (deler til våpen)93.05
Kolber, (deler til våpen)93.05
Kolchicin29.39
Kolchicintannat29.39
Koldgafler82.15
Koldkremer33.04
Kolekalciferol29.36
Kolesterol29.06
Kolibrier, levende01.06
Kollateringsmaskiner84.71
Kollektbøsser83.03
Kollodium39.12
Kolofonium38.06
Kolofonium, varer av96.02
Kolofoniumderivater38.06
Kolokvintekstrakt13.02
Kolokvintfrukt12.11
Kolumbitt26.15
Kolumbium81.12
Kolumborøtter12.11
Kombinasjonsbrennere84.16
Kombinasjonslåser83.01
Komfyrer, ikke-elektriske73.21
Kommandokniver93.07
Kommoder94.03
Kompaktlasere90.13
Komparatorbenker90.31
Komparatorer90.17
Komparatorer90.31
Komparatorer, optiske90.31
Kompasser, også magnetiske/gyromagnetiske90.14
Kompassklinometre90.15
Kompensasjonspendler, til ur91.14
Kompensatorer90.30
Kompost31.01
Kompressorhus84.14
Kondensasjonsdampmaskin84.12
Kondensasjonshygrometre90.25
Kondensatorbokser85.32
Kondensatorer, luftkjølte/for dampmaskiner84.04
Kondensatorer, for kjøle- fryseanlegg84.18
Kondensatorer, for gasser84.19
Kondensatorer, elektriske85.32
Kondensatorer, gassimpregnerte / oljefylte85.32
Kondensatorglimmer25.25
Kondensatormikrofoner85.18
Kondensatorrør74.11
Kondenseringsanlegg84.19
Kondenspotter84.81
Kondomer40.14
Kondurangobark12.11
Konfekt, av voks96.02
Konfektpapir, tilskåret48.23
Konfektskåler, av tre44.20
Konfetti95.05
Konformatører90.31
Kongler, med frø12.09
Kongojute53.03
Kongslys, blad og blomster av12.11
Koniin29.39
Konjakk22.08
Konkreter33.01
Konkreter33.03
Konkurransespill95.04
Konossementer49.07
Konsentrasjonselementer85.06
Konsentrater, av ekstrakter og safter av kjøtt16.03
Konsentrater, av kaffe, te eller matè21.01
Konsentrater, av vann til medisinsk bruk30.03
Konseptholdere, for skrivemaskin84.73
Konsertflygler92.01
Konsertinaer92.04
Konserttrompeter92.05
Konserveringsglass70.10
Konserveringspanner73.23
Konsoller68.02
Konsoller, for lagerhus84.83
Konsoller85.37
Konstantvekter84.23
Konstruksjonsartikler68.10
Konstruksjonsdeler73.08
Konstruksjonsdeler76.10
Konstruksjonselementer68.10
Konstruksjonsleketøy95.03
Konstruksjonsstein69.04
Konsulatstempelmerker97.04
Kontakter85.36
Kontakter, av kull85.45
Kontaktlikerettere85.04
Kontaktlinser90.01
Kontaktorer85.36
Kontaktstykker, for sikringer85.36
Kontakttermometre90.25
Kontorer94.06
Kontorkalkulatorer84.70
Kontormaskiner84.72
Kontorstoler94.01
Kontortrykkemaskiner84.43
Kontortrykkemaskiner84.72
Kontorutstyr70.13
Kontorutstyr83.04
Kontrabasser92.02
Kontramuttere73.18
Kontrastmidler30.06
Kontrollanordninger, for hørefrekvensforsterk85.18
Kontrollarmer, til mekanisk signalutstyr86.08
Kontrollkraner84.81
Kontrollpulter90.22
Kontrollpunchemaskin84.71
Kontrollstaver84.01
Kontrolltavler85.37
Kontrolltavler90.22
Kontrollutstyr, automatisk85.30
Kontrollvekter84.23
Konveksjonsovner85.16
Konversjonsreaktorer84.01
Konverterslagg26.19
Konvolutter48.17
Konvolutter, m/portotrykk49.07
Konvolutter, frankerte97.04
Koordinatmåleapparater90.31
Koordinatmålemikroskoper90.11
Koordinatografer90.15
Kopaivabalsam13.01
Kopal, også fossil kopal13.01
Kopal, bearbeidd96.02
Kopiblekk32.15
Kopibøker48.20
Kopidreiebenker84.65
Kopier, foto-/karbon-49.06
Kopierdreiebenker84.58
Kopieringapparater, (foto)90.06
Kopieringsanordninger84.66
Kopieringsfresemaskiner84.65
Kopieringsmaskiner84.65
Kopieringsmaskiner, for fotolaboratorier90.10
Kopieringspastaer38.24
Kopieringsrammer90.10
Kopifresemaskiner84.59
Kopipapir48.09
Kopipapir48.16
Koplinger, til pipenøkler82.04
Koplinger, hydrauliske84.83
Koplinger, elektromagnetiske85.05
Koplingsbokser85.35
Koplingsbokser85.36
Koplingsbrett85.36
Koplingsbruer90.30
Koplingslister, uten klemmer85.47
Koplingsutstyr, til jernbane/sporvegsmatr86.07
Kopoymerer39.02
Kopoymerer39.03
Kopoymerer39.04
Kopoymerer39.08
Kopoymerer39.14
Koppeglass70.17
Kopper, av plast39.24
Kopper, av tre44.19
Kopper, av papir/papp48.23
Kopper, av stein68.02
Kopper, av andre keramiske materialer69.12
Kopper, av jern eller stål73.23
Kopper, til termoser96.17
Kopper(i)bromid28.27
Kopper(i)cyanid28.37
Kopper(i)klorid28.27
Kopper(i)oksid28.25
Kopper(i)sulfat28.33
Kopper(i)tiocyanat28.38
Kopper(ii)arsenitt28.42
Kopper(ii)bromid28.27
Kopper(ii)cyanid28.37
Kopper(ii)klorid28.27
Kopper(ii)nitrat28.34
Kopper(ii)oksid28.25
Kopper(ii)ortoarsenat28.42
Kopper(ii)stearat29.15
Kopper(ii)sulfat28.33
Kopper(ii)tiocyanat28.38
Kopperacetat, basisk (CH3COOCuOH)29.15
Kopperacetat, nøytralt ((CH3COO)2Cu)29.15
Kopperacetoarsenitt29.42
Kopperaluminium74.05
Kopperamalgamer28.51
Kopperammoniumfibrer (cupro) kap 54 Kopperanoder74.02
Kopper-antimonsulfid26.03
Kopperarsenater28.42
Kopper-arsensulfid26.03
Kopperberyllium74.05
Kopper-bly-antimonsulfid26.03
Kopperborat28.40
Kopperboron74.05
Kopperbromider28.27
Koppercyanider28.37
Kopperfluorosilikat28.26
Kopperforlegeringer74.05
Kopperfosfat28.35
Kopperfosfid28.48
Kopperglans26.03
Kopperheksafluorosilikat28.26
Kopperhydroksider28.25
Kopperhydroksidklorider28.27
Kopperhydroksyklorid26.03
Kopperjern74.05
Kopper-jern-germaniumsulfid26.17
Kopper-jernsulfid26.03
Kopperkadium74.05
Kopperkarbonat26.03
Kopperkarbonater28.36
Kopperkis26.03
Kopperkisel26.03
Kopperklorat28.29
Kopperklorider28.27
Kopperklorofyll32.03
Kopperkrom74.05
Kopperkvikksølvjodid28.42
Koppermagnesium74.05
Koppermalmer26.03
Koppermangan74.05
Koppermatte74.01
Koppermolybden74.05
Koppermonoklorid28.27
Koppernikkel26.04
Koppernitrat28.34
Koppernmaftenat38.24
Koppernukleater29.33
Kopperoksid26.03
Kopperoksid28.25
Kopperoksidjodid28.27
Kopperoksidklorider28.27
Kopperoksidul28.25
Kopperpulver74.06
Kopperrør74.11
Koppersilikat26.03
Koppersilisid28.50
Koppersilisium74.05
Kopperstannat28.41
Koppersulfater26.03
Koppersulfater28.33
Koppersulfider26.03
Koppersulfider28.30
Koppertiocynater28.38
Koppertitan74.05
Kopperuranfosfat26.12
Koppervanadium74.05
Kopra12.03
Kopraolje, og dens fraksjoner15.13
Korall, også agglomerert96.01
Koralldyr, skjelett av96.01
Koraller05.08
Kordeler73.12
Kordfløyel58.01
Kordfløyel, imitert, av belagte tekstilmaterialer59.07
Kordvev, for dekk59.02
Korgflasker70.10
Koriander, frisk/kjølt07.09
Koriander, krydder09.09
Korianderolje33.01
Korinter08.06
Koriongonadotropin, (INN)29.37
Kork, naturlig, rå/trimmet45.01
Kork, knust/garnulert/malt45.01
Kork, naturlig, avbarket45.02
Kork, blokker/plater/ark av45.02
Kork, grovt paralellskåret45.02
Kork, til fiskegarn45.03
Kork, i plater/blokker mm45.03
Kork, naturlig, varer av45.03
Kork, presset, ekspandert45.04
Kork, presset, til isolasjon45.04
Kork, presset, for rørforing45.04
Kork, presset, varer av45.04
Korkavfall45.01
Korkeik, innerbark av, til farging/garving14.04
Korkemner, av naturkork45.02
Korker45.03
Korker, metallkapsler83.09
Korkere82.10
Korketrekkere82.05
Korketrekkere82.10
Korkforinger45.03
Korkpapir45.02
Korkplater45.02
Korkpropper45.03
Korkskiver45.03
Korkstrimler45.02
Korkull45.01
Korkåper, trikoterte61.14
Korkåper, ikke trikoterte62.11
Korn, blandinger av hvete og rug10.01
Korn, av sorghum10.07
Korn, annet10.08
Korn, avskallet, valset, snittet, grovknust11.04
Korn, bearbeidet på annen måte, unntatt mel11.04
Korn, utilberedte formalingsprodukter av11.04
Korn, i form av gryn, forkokt/tilberedt19.04
Korn, tilberedt som dyrefôr23.09
Korn, av stein i25.15
Korn25.16
Korn25.17
Korn, farge-/pigment-32.07
Korn, av grafitt38.01
Korn, av visse former kull38.02
Korn, trekull-44.02
Korn, av stein68.02
Korn, av sølv71.06
Korn, av jern/stål72.05
Korn, av aluminium76.01
Korn, av sink79.01
Korn, våpendeler93.05
Kornblandemaskiner84.37
Kornetter92.05
Kornflak11.04
Kornfukteapparater84.37
Kornkimer11.04
Kornlakk, (seed-lac)13.01
Kornproteiner35.04
Kornrensemaskiner84.37
Kornsekker, av tekstilmateriale63.05
Kornstivelse, ikke modisfisert11.08
Koronografer90.05
Korreksjonsvæsker38.24
Korrekturlakker38.24
Korrespondansekort48.17
Korridorforbindere86.07
Korrigeringsbelter62.12
Korrosjonshindrende preparater34.03
Kors68.02
Kors71.13
Kors71.16
Korsbånd, frankerte97.04
Korseletter62.12
Korsettbelter62.12
Korsetter62.12
Korsetter, kirurgiske90.21
Korsettsnorer63.07
Korsstingsbroderier58.05
Korsteinsforinger69.05
Korstoler94.03
Kort, av papir, til diverse maskiner48.23
Kort, postkort ol49.09
Kort, til jacquardmaskiner84.48
Kort, til mekaniske musikkinstrumenter92.09
Kortbrev48.17
Kortdistanseapparater90.20
Kortikosteroider29.37
Kortikosteroider29.37
Kortikosteron29.37
Kortisol29.37
Kortison29.37
Kortkontrolleringsmaskiner84.71
Kortskrivemaskiner84.71
Kortskrivere, for databehandlingsmaskin84.71
Kortslipemaskiner84.60
Kortsorteringsmaskiner84.71
Kortspill95.04
Kortstokker95.05
Korund, naturlig25.13
Kostegrasrøtter, (kveke til børstebind ol)14.03
Koster96.03
Kosteskaft, av tre44.17
Kotarnin29.39
Krabber16.05
Krabber03.06
Kraftceller90.31
Kraftforsyningsenheter, for databehandlingsm84.71
Kraftliner48.04
Kraftmaskiner, hydrauliske84.12
Kraftmasse, halvkjemisk47.05
Kraftpapp, ubestrøket48.04
Kraftpapp, og -papir48.10
Kraftsekkepapir48.04
Krager, av pelsskinn43.03
Krager, trikoterte61.17
Krager, ikke trikoterte, særskilt innført62.17
Krager, keramiske rørdeler69.06
Krager, rørdeler av jern/stål73.07
Kramper73.17
Kramper74.15
Kramper76.16
Kramper83.02
Kranarmer84.31
Kranbiler87.05
Kraner70.17
Kraner84.26
Kraner84.81
Kranioklastere90.18
Kranklager og annet krankutstyr87.14
Kranser06.03
Kranser06.04
Kranser, av kunstige blomster/lauvverk etc67.02
Kranser, av keramiske materialer69.13
Krantrucker84.26
Kranvogner, for jernbane/sporveger86.04
Krapprotrøtter, til farging eller garving14.04
Kreditiver49.07
Krematorieovner84.17
Krematorieovner85.14
Kremblanderere82.10
Kremer for make-up33.04
Kremmerhus, av plast39.23
Kremmerhus, av papir48.19
Kremor tartari29.18
Krempiskere82.10
Krengningsmålere90.14
Kreosotoljer27.07
Kreppgarn, av silke, ikke i detaljopplegg50.04
Kreppgummi40.01
Krepp-poils, ikke i detaljopplegging50.04
Kreppvevnad, av silke/silkeavfall50.07
Kreps, bearbeidde16.05
Kreps03.06
Krepsdyr, bearbeidde16.05
Krepsdyr03.06
Krepsdyr, skall av96.01
Kresidiner29.22
Kresoler27.07
Kresoler29.07
Kresotinsyrer29.18
Kretser, elektroniske85.42
Kretser, monolittisk integrerte85.42
Krigsammunisjon93.06
Krigshoder, til torpedoer93.06
Krigsmateriell93.06
Krigsskip89.06
Kriser93.07
Kristtorn, stengler/stilker/blad av14.04
Kristtorn, te av tørkede blader av09.03
Kritt25.09
Kritt, fosfatholdig25.10
Kritt, til tegning eller skriving96.09
Kritt, keramisk/litografisk96.09
Kroker, av glass70.13
Kroker, av sink79.07
Kroker, av uedle metaller, beslagvarer83.02
Kroker, av uedle metaller, beslagvarer83.08
Kroker, for heklemaskiner84.48
Kroker, til jernbane/sporvegsmateriell86.07
Kroker, fiske-95.07
Krokket95.06
Krokketspill95.04
Krokodilleklemmer85.36
Krokodillelær41.07
Krokus06.01
Krom81.12
Krom(ii,iii)klorid28.27
Krom(ii,iii)sulfat28.33
Krom(iii,vi)oksid28.19
Krom(vi)oksidklorid28.27
Kromacetat29.15
Kromaluminat28.41
Kromaluner28.33
Kromammoniumalun28.33
Kromater28.41
Kromatografer90.27
Kromfluoroborat28.26
Kromfluorosilikat28.26
Kromfosfat28.35
Kromhydrogensulfitt28.32
Kromhydroksider28.19
Kromiklorid28.27
Kromitt26.10
Kromjernoksid26.10
Kromjernstein26.10
Kromklorat28.29
Kromklorider28.27
Kromlegeringer81.12
Kromlusterfarger32.07
Krommagnesittprodukter68.15
Krommalmer26.10
Krommetall81.12
Kromoklorid28.27
Kromoksider28.19
Kromsesquioksid28.19
Kromsilisider28.50
Kromstannat28.41
Kromsulfater28.33
Kromsyreanhydrid28.19
Kromtrifluorid28.26
Kromylklorid28.27
Kronblad, kunstige67.02
Kronehals, til urkasser91.11
Kronehjul, til ur91.14
Kronehjulkjede, til ur91.14
Kronemuttere73.18
Kroner, (paraplydeler)66.03
Kronesperrehjul, til ur91.14
Kronografer, elektroniske90.31
Kronografer, av edelt metall, til arm, lomme ol91.01
Kronografer, andre, til arm, lomme ol91.02
Kronografer, til kjøretøyer91.04
Kronometer, andre enn91.01
Kronometer91.04
Kronometer91.05
Kronoskoper90.31
Kropper, til dukker95.02
Kroppsantipersipanter33.07
Kroppsdeler, kunstige90.21
Kroppsdeler, "90.21
Kroppsdeodoranter33.07
Krotonaldehyd, (CH3CH=CHCHO)29.12
Krotonfrø12.07
Krukker, av tre44.19
Krukker, av keramikk69.09
Krukker, av keramikk69.13
Krukker, av keramikk69.14
Krukker, av glass70.10
Krukker, av glass70.13
Krus48.23
Krus70.13
Krus80.07
Krusendivie, frisk eller kjølt07.05
Krusifikser69.13
Krusifikser71.14
Krusifikser83.06
Krutt36.01
Krutt, homogent/røyksvakt/sammensatt36.01
Kruttlapper36.04
Krybber69.09
Krydderblandinger, diverse09.10
Krydderbokser, av tre44.19
Krydderier, andre09.10
Krydderkverner82.10
Kryddernellik, bark og blad av12.11
Kryddernellik09.07
Krydderoleoresiner33.01
Krydderoppsatser69.12
Krykker90.21
Krykkestokker90.21
Krympemaskiner84.51
Kryolitt, naturlig25.27
Kryopumper84.14
Kryoskoper70.17
Kryoskoper90.27
Krypdyr, levende01.06
Krypdyr, rå skinn av41.03
Krypdyrlær41.07
Kryptocyaniner32.04
Krypton28.04
Kryptotoksiner30.02
Krysocoll26.03
Kryss, (pelsskinn)43.02
Kryssfester83.02
Kryssfinèr44.12
Krysstalemålere90.30
Krystallanvisere, flytende90.13
Krystaller29.31
Krystaller38.24
Krystaller, monterte piezoelektriske85.41
Krystall-høyttalere85.18
Krystalliseringsapparater84.38
Krystalliseringsskåler70.17
Krystallmikrofoner85.18
Krystallsoda28.36
Krøllhår, vegetabilsk14.02
Krøllnåler96.15
Krøllspenner96.15
Krølltangvarmere85.16
Krølltenger, ikke-elektriske82.05
Kråkeboller, bearbeidde/tilberedte16.05
Kråkeboller03.07
KSCN28.38
Kubber, (ved til brensel)44.01
Kubebapepper-pulver12.11
Kubjølle, (urter)12.11
Kulehaker73.26
Kulehammere82.05
Kulehoder, til fotoapparater90.06
Kuleholder, for kulelagre84.82
Kulekjeder73.15
Kulelagre84.82
Kuleledd, til filmfremvisere/-opptakere90.07
Kulemøller84.74
Kulepenner96.08
Kuler, trekull-44.02
Kuler, av stein68.02
Kuler, av asbest68.12
Kuler, av nikkel, ubearbeidd75.02
Kuler, av nikkel (andre varer)75.08
Kuler, for kulelagre84.82
Kuler, til biljardspill95.04
Kuler, julepynt95.05
Kuler, til sportsbruk95.06
Kulerammer95.03
Kulerpatroner93.06
Kuleskruer84.83
Kuleventiler84.81
Kull, retort-27.04
Kull38.01
Kull38.02
Kull, av tre og nøtter44.02
Kullbrytere84.30
Kullbørster85.45
Kullelektroder85.45
Kullkornmikrofoner85.18
Kullkornsavledere85.35
Kullpanner73.21
Kullploger84.31
Kullsekker, av tekstilmateriale63.05
Kullskuffer82.01
Kullsyre28.11
Kullsyreis28.11
Kullsyresnø28.11
Kulltegninger97.01
Kulltråder, til el motstandslamper85.45
Kulltrådmotstandslamper85.33
Kultivatorer82.01
Kultivatorer, til bearbeiding av jord84.32
Kulturer, av mikroorganismer30.02
Kulturflasker70.17
Kulturgjær21.02
Kulturmelk04.03
Kulturperler71.01
Kumarin29.32
Kumaronharpikser39.11
Kumaronindenharpikser39.11
Kummel22.08
Kummel68.03
Kung, (urter)12.11
Kunstgjødsel, (kalsiumfosfat)25.10
Kunstharpikser39.09
Kunsthonning17.02
Kunstkataloger49.11
Kunstlær, på basis av lær41.11
Kunstlær, klær av42.03
Kunstlær, varer til teknisk bruk42.04
Kunstlær, andre varer av42.05
Kunstlæravfall41.10
Kunstnerfarger32.13
Kunstpriser69.13
Kunstsmult15.17
Kunsttarmer42.06
Kupler70.19
Kupolovner, ikke-elektriske84.17
Kupribromid28.27
Kupriklorid28.27
Kuprinitrat28.34
Kuprisulfat28.33
Kupritiocyanat28.38
Kuproklorid28.27
Kupromid28.27
Kuprosulfat28.33
Kuprotiocyanat28.38
Kurare13.02
Kurarin29.39
Kurkuma09.10
Kuromojiolje33.01
Kurvelesere, for analogmaskin84.71
Kurvelinjaler90.17
Kurver, av kurvmakerarbeider46.02
Kurver, av trespon, flettet46.02
Kurver, gull- og sølvsmedarbeider71.14
Kurver, av jern eller stål73.23
Kurveskrivere, for analogmaskin84.71
Kurvmakerarbeider46.02
Kurvmakermaterialer, vegetabilske14.01
Kus-kusolje33.01
Kuvøser90.18
Kvann, røtter og frø av12.11
Kvanneolje33.01
Kvantitetsmålere90.28
Kvarts25.06
Kvartsitt25.06
Kvartslommeurverk91.08
Kvartssand25.05
Kvassia, trevirke og bark av12.11
Kvassiaekstrakt13.02
Kvastdurra, til børstebinderarbeider ol14.03
Kvedefrø12.11
Kveder, friske08.08
Kveilemekanisme, for viklemaskin84.45
Kveitefett og -olje15.04
Kvekerøtter12.11
Kvekerøtter, til børstebinderarbeider ol14.03
Kvelstoff28.04
Kverner84.36
Kverner, for kjøtt, fisk, grønnsaker, frukt etc85.09
Kvessemaskiner84.60
Kvikksølv28.05
Kvikksølv(i,ii)jodid28.27
Kvikksølv(i,ii)klorid28.27
Kvikksølv(i,ii)nitrat28.34
Kvikksølv(i,ii)sulfat28.33
Kvikksølv(ii)amidoklori28.51
Kvikksølv(ii)cyanid28.37
Kvikksølv(ii)oksid28.25
Kvikksølv(ii)oksidcyanid28.37
Kvikksølv(ii)oksidsulfat28.33
Kvikksølv(ii)ortoarsenat28.42
Kvikksølv(ii)tiocyanat28.38
Kvikksølvalbuminat35.02
Kvikksølvarsenater28.42
Kvikksølvbarometre90.25
Kvikksølvcyanider28.37
Kvikksølvdamplamper85.39
Kvikksølvdamplikerettere85.04
Kvikksølvforbindelser29.31
Kvikksølvfulminat28.38
Kvikksølvjodider28.27
Kvikksølvklorider28.27
Kvikksølvklorider37.07
Kvikksølvlikeretterrør85.40
Kvikksølvmalmer26.17
Kvikksølvnitrater28.34
Kvikksølvoksider28.25
Kvikksølvstrålelikeretter85.04
Kvikksølvsulfater28.33
Kvikksølvsulfid26.17
Kvikksølvsulfider28.30
Kvikksølvtrau69.09
Kvillajabark14.04
Kvintessenser33.01
Kvistboremaskiner84.65
Kvistbunter, til brensel44.01
Kvister, (ved til brensel)44.01
Kvisthullboremaskiner84.65
Kvitbjørkbark, til bruk ved farging/garving14.04
Kvitteringsbøker48.20
Kvitteringsmerker97.04
Kvotientmålere90.30
Kyllinger, (gallus domesticus), levende01.05
Kyllinglever02.07
Kyllingmødre84.36
Kymosin35.07
Kypefarger32.04
Kypefargestoffer32.04
Kypernvin22.04
Kyprosjord25.30
Kyretter90.18
Køer, (biljardkøer)95.04
Køgrep95.04
Køller, våpen93.04
Køller, for gymnastikkøvelser95.06
Køller, for cricket, hockey, lacrosse og polo95.06
Kål, tilberedt med eddik/eddiksyre20.05
Kål, spiselig, frisk eller kjølt07.04
Kål, tørket07.12
Kålrot12.14
Kåper, av pelsskinn43.03
Kåper, trikoterte61.02
Kåper, ikke trikoterte62.02
Kårder93.07
Kårder95.06
Kårdestokker93.07