A a a+
Tolltariffen

Register

Oppslag i registeret

Treff i registeretPosisjon
Jaborandiblad12.11
Jaboter, trikoterte61.17
Jaboter, ikke trikoterte62.17
Jacquardinnretninger, for flatstrikkemaskiner84.47
Jacquardkroker, for jacquardmaskiner84.48
Jacquardmaskiner84.46
Jacquardmaskiner84.48
Jacquardmaskinkort48.23
Jacquardvevstoler84.46
Jade71.03
Jak, hår av51.02
Jakker, av lær/kunstlær42.03
Jakker, trikoterte, for herrer61.03
Jakker, trikoterte, for damer61.04
Jakker, ikke trikoterte, for herrer62.03
Jakker, ikke trikoterte, for damer62.04
Jakker, av asbest68.12
Jakokser, levende, (tibetanske okser)01.02
Jaktgeværer93.03
Jaktgeværer, deler til93.05
Jakthorn92.05
Jaktkikkerter90.05
Jaktkniver82.11
Jakttasker, av pelsskinn43.03
Jaktutstyr95.07
Jalapekstrakt, sammensatt13.02
Jalaprotekstrakt13.02
Jalaprøtter12.11
Jamaicapepper, friske/kjølte frukter av07.09
Jamaicapepper09.04
Jams20.01
Jams20.06
Jams20.08
Jamsrøtter07.14
Japanlakk13.02
Japanlakk32.10
Japanmose, (agar-agar)13.02
Japansk rispapir, (marg av visse tresorter)14.04
Japanske blomster95.05
Japanvoks15.15
Jardinierer69.13
Jardinierer71.14
Jardinierer83.06
Jasminolje33.01
Jasmon, (C11H16O)29.14
Javajute53.03
J-bokser, for bleikemaskiner84.51
Jern, slagg, ikke granulert26.19
Jern(ii)cyanoferrat(iii)32.06
Jern(ii)hydroksid28.21
Jern(ii)klorid28.27
Jern(ii)sulfat28.33
Jern(ii)sulfid28.30
Jern(iii)cyanoferrat(ii)32.06
Jern(iii)hydroksid28.21
Jern(iii)klorid28.27
Jern(iii)kromat(vi)28.41
Jern(iii)nitrat28.34
Jern(iii)oksid28.21
Jern(iii)sulfat28.33
Jernacetat29.15
Jernaluner28.33
Jernbane, leketøys -95.03
Jernbanebilletter49.11
Jernbanebilletter, salgsautomater for84.76
Jernbaneferger89.01
Jernbanematerielldeler86.07
Jernbaneskinner73.02
Jernbanesviller44.06
Jernbanesviller68.10
Jernbanetilhengere86.06
Jernbanevedlikeholdsvogner, m/u motor86.04
Jernbanevogner, for passasjerer- og bagasje86.05
Jernbanevogner, for godstransport86.06
Jernborider28.50
Jerncitrat29.18
Jernfluorisilikat28.26
Jernfosfat28.35
Jernglans26.01
Jernglyserofosfat29.19
Jernhydroksider28.21
Jernklorid28.27
Jernkromater28.41
Jernlaktat29.18
Jernlester82.05
Jernlunger90.19
Jernmalmer26.01
Jernmalmer, manganholdig26.02
Jern-manganwolframat26.11
Jernoksalat29.17
Jernoksid, også magnetisk26.01
Jernoksider, glimmerholdige25.30
Jernpeptonater35.04
Jernsinkat28.41
Jernslagg, granulert26.18
Jernspat26.01
Jernsulfider, nikkelholdige26.04
Jernsulfider28.30
Jernsvamp72.03
Jernthioarsenid25.30
Jerntitanat26.14
Jernurantitanat26.12
Jernurt, blad og skudd av12.11
Jernwolframat26.11
Jerusalemperler96.01
Jesuitte09.03
Jetmotorer84.11
Jetonger95.04
Jetsmøreoljer34.03
Jett25.30
Jockeybluser, trikoterte61.14
Jockeybluser, ikke trikoterte62.11
Jod28.01
Jodalbuminer35.02
Jodater28.29
Jodbenzendisulfonsyrer29.04
Jodbenzensulfonsyrer29.04
Jodbromid28.12
Jodetan29.03
Jodfenolftalein29.32
Jodforbindelser, (syrer)28.11
Jodider28.12
Jodider28.27
Jodider28.42
Jodkasein35.01
Jodklorider28.12
Jodmetan29.03
Jodmonoklorid28.12
Jodnitrometan29.04
Jodoform29.03
Jodpentafluorid28.12
Jodpikrin29.04
Jodsalter28.42
Jodsyre28.11
Jodtiamin29.36
Jodtiaminhydrojodid29.36
Jodtiaminhydroklorid29.36
Jodtriklorid28.12
Jodtrinitrometan29.04
Johannesbrød, friske/ tørkede, også malte12.12
Johannesbrød, frøhvitemel av13.02
Johannesbrød, frø fra96.02
Johimbabark12.11
Jojobaolje, og dens fraksjoner15.15
Joller89.03
Jomfrukork45.01
Jomfruolje, (olivenolje)15.09
Jononer, (C13H20O)29.14
Jonquilolje33.01
Jord, hage-, og myr-25.30
Jord, torv-27.03
Jord- til luftvarmepumper84.18
Jordalkalicyanater28.38
Jordalkalimetaller28.05
Jordarter, kiselholdige25.12
Jordbor82.07
Jordbrukstraktorer87.01
Jordbær, friske08.10
Jordbær, midlertidig konserverte08.12
Jordbærspader82.15
Jordfarger, også brente25.30
Jordfarger, svart25.30
Jordforbedringsmidler, kalkstein25.21
Jordforbedringsmidler, lesket kalk25.22
Jordforbedringsmidler, aske26.21
Jordforbedringsmidler, torv27.03
Jordglober, trykte49.05
Jordglober, i relieff90.23
Jordkabler, armerte85.44
Jordmetaller28.05
Jordmetaller, sjeldne28.05
Jordmetallforbindelser28.46
Jordnøtter, ikke ristede/tilberedte12.02
Jordnøtter, tilberedte20.08
Jordnøttolje, og dens fraksjoner15.08
Jordnøttolje, hydrogenert15.16
Jordolje, rå27.09
Jordolje, ikke rå27.10
Jordoljebek27.13
Jordoljebitumen27.13
Jordoljegasser, rå27.11
Jordoljeharpiks27.13
Jordoljesulfonater34.02
Jordoljesulfonater38.24
Jordoljevoks, mikrokrystalinsk27.12
Jordoppvarmingsapparater85.16
Jordrøyk, blad og blomster av12.11
Jordskokker, inulin utvunnet av11.08
Jordskokker07.14
Jordstampere82.05
Jordstampere84.67
Journaler, i sett/innbundne49.01
Journaler49.02
Julburpurjute53.03
Julekort49.09
Julekrybber95.05
Julesalat, frisk eller kjølt07.05
Julestrømper95.05
Juletrær, uskikket til omplanting06.04
Juletrær, kunstige95.05
Juletrær, pynt til95.05
Jumpere61.10
Jur, spiselig slakteavfall02.06
Justeringsmålere90.28
Jute, tekstilfibre av, ikke spunnet53.03
Jute, garn av53.07
Jute, vevnader av53.10